• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir şeyi ələ keçirmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
təcrübədən keçirmək assay isim ümumi
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound isim ümumi
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity isim ümumi
hər şeyi bilmək arzusu curiosity isim ümumi
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity isim ümumi
hər şeyi bilən Allah omniscience isim ümumi
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner isim ümumi
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner isim ümumi
bir şeyi sübut edən imza attest isim ümumi
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation isim ümumi
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage isim ümumi
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack isim ümumi
hər şeyi whole isim ümumi
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo isim Latin
həyata keçirmək accomplish fel ümumi
ələ keçirmək appropriate for fel ümumi
ələ keçirmək appropriate to fel ümumi
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate fel ümumi
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate fel ümumi
gizli seçki keçirmək ballot fel ümumi
keçirmək blow out fel ümumi
ələkdən keçirmək bolt fel ümumi
şadaradan keçirmək bolt fel ümumi
kanalla keçirmək canal fel ümumi
həyata keçirmək carry through fel ümumi
ələ keçirmək catch fel ümumi
senzor nəzarətindən keçirmək censor fel ümumi
senzuradan keçirmək censor fel ümumi
süzgəcdən keçirmək clarify fel ümumi
bayram keçirmək commemorate fel ümumi
keçirmək communicate fel ümumi
həyata keçirmək compass fel ümumi
boş-boş vaxt keçirmək dawdle fel ümumi
başqa vaxta keçirmək defer fel ümumi
devalvasiya keçirmək devalue fel ümumi
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify fel ümumi
həyata keçirmək effect fel ümumi
həyata keçirmək effectuate fel ümumi
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate fel ümumi
həyata keçirmək embody fel ümumi
gözdən keçirmək examine fel ümumi
həyata keçirmək execute fel ümumi
təcrübədən keçirmək experience fel ümumi
təcrübədən keçirmək experiment fel ümumi
eksperiment keçirmək experimentalise fel ümumi
gözdən keçirmək eye fel ümumi
süzgəcdən keçirmək filter fel ümumi
süzgəcdən keçirmək filtrate fel ümumi
həyata keçirmək fullfil fel ümumi
keçirmək get through fel ümumi
ötəri gözdən keçirmək glance over fel ümumi
sınaqdan keçirmək go through fel ümumi
bir şeyi müzakirə eləmək have out fel ümumi
həyata keçirmək implement fel ümumi
süzgəcdən keçirmək infiltrate fel ümumi
ələ keçirmək intercept fel ümumi
bir-birinə keçirmək intertwine fel ümumi
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate fel ümumi
yarışda sınaqdan keçirmək match fel ümumi
həyata keçirmək materialise fel ümumi
ət maşınından keçirmək mince fel ümumi
həyata keçirmək occur fel ümumi
bir şeyi buraxmaq overshoot fel ümumi
bir şeyi qaçırmaq overshoot fel ümumi
həyata keçirmək perform fel ümumi
başına keçirmək pull over fel ümumi
keçirmək quench fel ümumi
lotereya oyunu keçirmək raffle fel ümumi
həyata keçirmək realise fel ümumi
təkrar gözdən keçirmək reconsider fel ümumi
yenidən ələ keçirmək reoccupy fel ümumi
təkrar oyun keçirmək replay fel ümumi
yenidən ələ keçirmək retake fel ümumi
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel fel ümumi
vaxtını kefdə keçirmək revel fel ümumi
ötəri nəzərdən keçirmək scan fel ümumi
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise fel ümumi
ələkdən keçirmək sieve fel ümumi
xəlbirdən keçirmək sieve fel ümumi
ələkdən keçirmək sift fel ümumi
nəzərdən keçirmək survey fel ümumi
sınaqdan keçirmək test fel ümumi
təcrübədən keçirmək test fel ümumi
gözdən keçirmək thumb fel ümumi
keçirmək transfer fel ümumi
sınaqdan keçirmək try fel ümumi
təcrübədən keçirmək try fel ümumi
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade fel ümumi
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp fel ümumi
məzuniyyət keçirmək vacation fel ümumi
həyata keçirmək vivify fel ümumi
həyata keçirmək wage fel ümumi
vaxt keçirmək while fel ümumi
gizlicə keçirmək worm fel ümumi
gözdən keçirmək overview fel ümumi
ələ keçirmək take over fel ümumi
tibbi müayinədən keçirmək vet fel ümumi
həyata keçirmək actualise fel ümumi
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild fel ümumi
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down fel ümumi
attestasiyadan keçirmək attest fel ümumi
təşviş keçirmək be agitated fel ümumi
təlaş keçirmək be disturbed fel ümumi
təşviş keçirmək be in agitation fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sınaq keçirmək conduct a trial fel ümumi
bir şeyi yarı bölmək cut in two fel ümumi
müşavirə keçirmək deliberate fel ümumi
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best fel ümumi
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit fel ümumi
həyata keçirmək (qanunu) enforce fel ümumi
bərəilə keçirmək ferry fel ümumi
bir şeyi keçib getmək get through fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch fel ümumi
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time fel ümumi
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. fel ümumi
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way fel ümumi
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum fel ümumi
sorğu keçirmək hold a referendum fel ümumi
mitinq keçirmək hold meetings fel ümumi
sücgəcdən keçirmək infiltrate fel ümumi
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety fel ümumi
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life fel ümumi
başına kəmsik keçirmək leash fel ümumi
güzəran keçirmək live fel ümumi
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life fel ümumi
adi güzəran keçirmək live a small way fel ümumi
şlüzdan keçirmək lock through fel ümumi
nəzərdən keçirmək look over fel ümumi
nəzərdən keçirmək look through fel ümumi
həyata keçirmək materialize fel ümumi
bağlı iclas keçirmək meet in closed session fel ümumi
qapalı iclas keçirmək meet in closed session fel ümumi
bağlı iclas keçirmək meet in private session fel ümumi
köçəri həyat keçirmək nomadize fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily fel ümumi
gözdən keçirmək üçün vermək put in fel ümumi
qılıncdan keçirmək put to the sword fel ümumi
gözdən keçirmək scrutinize fel ümumi
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post fel ümumi
səsvermə keçirmək take a vote fel ümumi
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire fel ümumi
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance fel ümumi
başına kəmsik keçirmək torture fel ümumi
nigaranlıq keçirmək worry fel ümumi
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle fel danışıq dili
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt fel figurative meaning
ehtiyat yola keçirmək sidetrack fel railway
vaxt keçirmək amuse fel ümumi
ələ keçirmək appropriate fel ümumi
övliyalar sırasına keçirmək beatify fel ümumi
zorla keçirmək bulldoze fel ümumi
ələ keçirmək buy fel ümumi
kampaniya keçirmək campaign fel ümumi
ələ keçirmək capture fel ümumi
həyəcan keçirmək care fel ümumi
həyata keçirmək carry out fel ümumi
keçirmək convey fel ümumi
nəzərdən keçirmək examine fel ümumi
zor gücü ilə ələ keçirmək force fel ümumi
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock fel ümumi
nəzərdən keçirmək get through fel ümumi
sürtkəcdən keçirmək grate fel ümumi
pendirtəraşdan keçirmək grate fel ümumi
bir şeyi diləzbəri eləmək harp fel ümumi
boş-boşuna vaxt keçirmək idle fel ümumi
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander fel ümumi
bir şeyi əldən buraxmaq omit fel ümumi
bir şeyi əldən qaçırmaq omit fel ümumi
keçirmək pass fel ümumi
tədricən həyata keçirmək phase fel ümumi
pozğun həyat keçirmək philander fel ümumi
salla keçirmək raft fel ümumi
mərhələlərlə keçirmək relay fel ümumi
keçirmək relegate fel ümumi
yenidən imtahan keçirmək retake fel ümumi
xəlbirdən keçirmək riddle fel ümumi
şadaradan keçirmək riddle fel ümumi
həyata keçirmək root fel ümumi
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage fel ümumi
gözdən keçirmək scan fel ümumi
diqqətlə nəzərdən keçirmək search fel ümumi
keçirmək spend fel ümumi
tüfeyli həyat keçirmək sponge fel ümumi
gözdən keçirmək survey fel ümumi
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle fel ümumi
gözdən keçirmək vet fel ümumi
nəzərdən keçirmək vet fel ümumi
nəzərdən keçirmək browse fel ümumi
həyata keçirmək complete fel ümumi
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge fel ümumi
həyata keçirmək do fel ümumi
bir şeyi vurub salmaq down fel ümumi
həyata keçirmək enforce fel ümumi
yerinə keçirmək fit fel ümumi
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate fel ümumi
ələ keçirmək net fel ümumi
sınaqdan keçirmək prove fel ümumi
bərə ilə keçirmək raft fel ümumi
keçirmək set fel ümumi
nəzərdən keçirmək sit fel ümumi
təlaş hissi keçirmək whirl fel ümumi
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert fel law
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy fel ümumi
vaxtını keçirmək exceed fel ümumi
həyata keçirmək exercise fel ümumi
həyəcan keçirmək feel fel ümumi
keçirmək feel fel ümumi
təntənəli mərasim keçirmək observe fel ümumi
növbəti sinfə keçirmək promote fel ümumi
nəsildən-nəslə keçirmək propagate fel ümumi
tez keçirmək rush fel ümumi
tələsik keçirmək rush fel ümumi
xəlbirdən keçirmək screen fel ümumi
şadaradan keçirmək screen fel ümumi
ələ keçirmək seize fel ümumi
bir şeyi gizlincə etmək sneak fel ümumi
bir şeyi xəlvəti etmək sneak fel ümumi
cərrahiyə əməliyyatı keçirmək operate fel medical
ələ keçirmək tackle fel sport
həyata keçirmək translate fel figurative meaning
keçirmək conduct fel ümumi
vaxt keçirmək lead fel ümumi
ələ keçirmək pot fel ümumi
süzgəcdən keçirmək strain fel ümumi
nəzərdən keçirmək travel fel ümumi
gözdən keçirmək browse fel computer
keçirmək switch fel computer
keçirmək toggle fel computer
səhmlərlə əməliyyat həyata keçirmək operate fel finance
keçirmək carry fel ümumi
qayıqla keçirmək row fel ümumi
əməliyyat keçirmək operate fel military
hərbi əməliyyat keçirmək operate fel military
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go fel ümumi
vaxt keçirmək have fel ümumi
həyata keçirmək make fel ümumi
keçirmək push fel ümumi
ələ keçirmək carry fel ümumi
xəstəlik keçirmək have fel ümumi
keçirmək hold fel ümumi
bayram keçirmək hold fel ümumi
hər şeyi bilən all-knowing sifət ümumi
hər şeyi bacaran all-powerful sifət ümumi
hər şeyi bilən all-powerful sifət ümumi
hər şeyi edə bilən all-powerful sifət ümumi
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive sifət ümumi
hər şeyi əlindən salan butterfingered sifət ümumi
hər şeyi əhatə edən comprehensive sifət ümumi
hər şeyi bilmək istəyən curious sifət ümumi
hər şeyi qavrayan encyclopedic sifət ümumi
hər şeyi bilən hep sifət ümumi
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive sifət ümumi
hər şeyi bilən omniscient sifət ümumi
hər şeyi udan omnivorous sifət ümumi
hər şeyi yeyən omnivorous sifət ümumi
hər şeyi bəyənməyən picky sifət ümumi
hər şeyi bəyənməyən squeamish sifət ümumi
bir şeyi olmayan wanting sifət ümumi
bir şeyi etməyə hazır olan willing sifət ümumi
bir şeyi arzu edən would-be sifət danışıq dili
bir şeyi istəyən would-be sifət danışıq dili
hər şeyi əvvəldən görən circumspect sifət ümumi
bir şeyi çox sevmə crazy sifət ümumi
hər şeyi bilən oracular sifət ümumi
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly zərf ümumi
hər şeyi anything sözönü ümumi
evliliyin ilk ayını gəzməkdə keçirmək be on honeymoon söz birləşməsi ümumi
evliliyin ilk ayını səyahətdə keçirmək be on honeymoon söz birləşməsi ümumi
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi çox istəmək be set on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. söz birləşməsi ümumi
vaxt keçirmək beguile the time söz birləşməsi ümumi
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran söz birləşməsi ümumi
həyata keçirmək bring into effect söz birləşməsi ümumi
pozğun həyat keçirmək burn the candle at both ends söz birləşməsi ümumi
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag söz birləşməsi ümumi
həyata keçirmək carry into effect söz birləşməsi ümumi
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country söz birləşməsi ümumi
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat söz birləşməsi ümumi
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon söz birləşməsi ümumi
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon söz birləşməsi ümumi
böyük peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance söz birləşməsi ümumi
ciddi peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance söz birləşməsi ümumi
dərin peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance söz birləşməsi ümumi
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance söz birləşməsi ümumi
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. söz birləşməsi ümumi
sirri ələ keçirmək get hold of a secret söz birləşməsi ümumi
bir şeyi hazır etmək get smth. ready söz birləşməsi ümumi
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready söz birləşməsi ümumi
bir şeyi tam anlamaq get smth. right söz birləşməsi ümumi
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right söz birləşməsi ümumi
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control söz birləşməsi ümumi
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
vero