• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əsas satqın archtraitor isim ümumi
əsas cani archvillain isim ümumi
əsas kanal artery isim ümumi
əsas yol artery isim ümumi
əsas əlamət attribute isim ümumi
əsas backbone isim ümumi
əsas base isim ümumi
əsas baseline isim ümumi
əsas xətt baseline isim ümumi
əsas basement isim ümumi
əsas basis isim ümumi
əsas ağırlıq brunt isim ümumi
əsas zərbə brunt isim ümumi
əsas cardinal isim ümumi
əsas cause isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
əsas confirmation isim ümumi
əsas mətləb crux isim ümumi
əsas faktor determinant isim ümumi
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential isim ümumi
əsas əlamət dominant isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism isim ümumi
ən əsas essential isim ümumi
əsas essentiality isim ümumi
əsas evidence isim ümumi
əsas darvaza foregate isim ümumi
əsas foundation isim ümumi
əsas frame isim ümumi
əsas qanun fundamental isim ümumi
əsas qayda fundamental isim ümumi
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime isim ümumi
əsas groundwork isim ümumi
əsərin əsas qəhrəmanı heroine isim ümumi
əsərin əsas surəti heroine isim ümumi
bir şeyin daxili interior isim ümumi
əsas fikir keynote isim ümumi
əsas məqsəd keynote isim ümumi
əsas mövzu motif isim ümumi
bir şeyin bayır tərəfi out isim ümumi
bir şeyin xaric tərəfi out isim ümumi
bir şeyin bayır tərəfi outside isim ümumi
bir şeyin xarici tərəfi outside isim ümumi
bir şeyin üstünə qoymaq overlay isim ümumi
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay isim ümumi
əsas pedestal isim ümumi
əsas principle isim ümumi
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence isim ümumi
əsas quintessence isim ümumi
əsas biliklər rudiment isim ümumi
bir şeyin qırılmış hissələri sliver isim ümumi
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification isim ümumi
boş şeyin üstündə savaşma squaáble isim ümumi
əsas məhsul staple isim ümumi
ticarətin əsas obyekti staple isim ümumi
əsas qanun statute isim ümumi
əsas gövdə stock isim ümumi
əsas fikir thesis isim ümumi
əsas magistral thoroughfare isim ümumi
əsas yol turnpike isim ümumi
əsas warranty isim ümumi
əsas motiv leitmotif isim ümumi
əsas istiqamət mainstream isim ümumi
əsas substructure isim ümumi
əsas motive isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
əsas su horizontu basal water isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
əsas multivibrator basic multivibrator pair isim ümumi
əsas lüğət fondu basic word stock isim ümumi
əsas bed isim ümumi
əsas bedding isim ümumi
əsas kütlə bulk of isim ümumi
əsas tir false beam isim ümumi
əsas uduş first prize isim ümumi
əsas kapital fixed capital isim ümumi
əsas fundamentals isim ümumi
əsas grounds isim ümumi
ardıc cövhəri juniper-water isim ümumi
əsas mərhələ landmark isim ümumi
əsas pakker main drilling packer isim ümumi
işin cövhəri main point isim ümumi
əsas məhsul main product isim ümumi
əsas principles isim ümumi
əsas stem isim ümumi
əsas böyrək ləyəni calyx isim anatomical
sidik cövhəri urea isim chemistry
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
əsas accidence isim ümumi
əsas hissə basis isim ümumi
əsas komponent basis isim ümumi
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket isim ümumi
əsas case isim ümumi
bir şeyin yarandığı məkan cradle isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower isim ümumi
bir şeyin qaymağı flower isim ümumi
əsas mərkəz focus isim ümumi
əsas mənbə fountainhead isim ümumi
əsas mətləb gist isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
müqavilənin mahiyyəti gist isim ümumi
əsas iştirak edən personaj hero isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
ən əsas cəhət highlight isim ümumi
əsas highlight isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
əsas yol highway isim ümumi
əsas prinsip keystone isim ümumi
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark isim ümumi
bir şeyin canı meat isim ümumi
bir şeyin mahiyyəti meat isim ümumi
əsas occasion isim ümumi
bir şeyin süni təzahürü ostentation isim ümumi
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier isim ümumi
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier isim ümumi
əsas nöqtə pivot isim ümumi
əsas qayda principle isim ümumi
əsas səbəb rationale isim ümumi
əsas reason isim ümumi
əsas root isim ümumi
əsas soul isim ümumi
əsas prinsip ultimate isim ümumi
əsas warrant isim ümumi
əsas məqsəd leitmotif isim ümumi
əsas hissə heft isim danışıq dili
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
əsas substrate isim philosophical
əsas hinge isim figurative meaning
əsas mətləb hinge isim figurative meaning
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield isim figurative meaning
əsas xüsusiyyət hard-pan isim geological
əsas keyfiyyət hard-pan isim geological
əsas abc isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream isim ümumi
bir şeyin qaymağı cream isim ümumi
əsas explanation isim ümumi
əsas fact isim ümumi
əsas grounding isim ümumi
əsas mətləb kernel isim ümumi
əsas mətləb marrow isim ümumi
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole isim ümumi
əsas rəng primitive isim ümumi
əsas stem isim linguistic
bir şeyin arxa tərəfi back isim ümumi
bir şeyin dal tərəfi back isim ümumi
əsas hissə bulk isim ümumi
əsas kütlə bulk isim ümumi
əsas fikir burden isim ümumi
əsas məna burden isim ümumi
əsas məbləğ capital isim ümumi
əsas ideya outline isim ümumi
əsas müddəalar outline isim ümumi
əsas prinsiplər outline isim ümumi
əsas mətləb pith isim ümumi
bir şeyin gövdəsi rack isim ümumi
əsas score isim ümumi
əsas məna spirit isim ümumi
əsas subject isim ümumi
əsas məzmun texture isim ümumi
əsas bölmə body isim ümumi
əsas hissə body isim ümumi
əsas body isim ümumi
cüt şeyin tayı companion isim ümumi
əsas force isim ümumi
ən əsas məsələ knot isim ümumi
əsas an knot isim ümumi
əsas mətləb net isim ümumi
bir şeyin əksi offset isim ümumi
əsas mətləb heart isim ümumi
əsas bottom isim ümumi
əsas ground isim ümumi
əsas mənbə head isim ümumi
əsas prinsip ground isim ümumi
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford fel ümumi
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle fel ümumi
əsas olmaq cause fel ümumi
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate fel ümumi
bir şeyin əlaməti olmaq omen fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək postulate fel ümumi
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble fel ümumi
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
mühakimə üçün əsas götürmək posit fel ümumi
əsas ifaçını əvəz etmək understudy fel theatrical
bir şeyin qarşısında olmaq front fel ümumi
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop fel ümumi
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate fel ümumi
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge fel ümumi
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer fel ümumi
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply fel ümumi
bir şeyin balağını tikmək whip fel ümumi
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip fel ümumi
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip fel ümumi
bir şeyin qırağını tikmək whip fel ümumi
əsas basic sifət ümumi
əsas capital sifət ümumi
əsas verən citable sifət ümumi
əsas crucial sifət ümumi
əsas determinant sifət ümumi
əsas dominant sifət ümumi
əsas elemental sifət ümumi
əsas fundamental sifət ümumi
əsas integral sifət ümumi
əsas key sifət ümumi
əsas leading sifət ümumi
əsas main sifət ümumi
əsas major sifət ümumi
əsas paramount sifət ümumi
əsas predominant sifət ümumi
əsas premier sifət ümumi
əsas primary sifət ümumi
əsas principal sifət ümumi
əsas radical sifət ümumi
əsas staple sifət ümumi
əsas grassroots sifət ümumi
əsas cardinal sifət ümumi
qeyri-əsas minor sifət ümumi
qeyri-əsas not essential sifət ümumi
əsas underlying sifət ümumi
bir şeyin iddiasında olan would-be sifət danışıq dili
əsas central sifət ümumi
əsas chief sifət ümumi
bir şeyin dəlisi crazed sifət ümumi
bir şeyin dəlisi olma crazy sifət ümumi
əsas essential sifət ümumi
əsas final sifət ümumi
əsas foremost sifət ümumi
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original sifət ümumi
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original sifət ümumi
əsas original sifət ümumi
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying sifət ümumi
əsas pivotal sifət ümumi
bir şeyin qabağını alan preventive sifət ümumi
əsas primal sifət ümumi
əsas substantial sifət ümumi
əsas ultimate sifət ümumi
əsas unsophisticated sifət ümumi
əsas uppermost sifət ümumi
əsas vital sifət ümumi
əsas general sifət ümumi
əsas məna daşıyan operative sifət ümumi
ən əsas primary sifət ümumi
əsas primitive sifət ümumi
bir şeyin aludəsi potty sifət figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty sifət figurative meaning
əsas notional sifət grammatical
əsas grand sifət ümumi
əsas prime sifət ümumi
əsas core sifət computer
əsas organic sifət ümumi
əsas etibarilə basically zərf ümumi
bir şeyin zərərinə to the bad of zərf ümumi
əsas capitally zərf ümumi
əsas olaraq capitally zərf ümumi
əsas məsələlərdə razılaşmaq agree upon fundamentals söz birləşməsi ümumi
əsas yol arterial road söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat around the bush söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. söz birləşməsi ümumi
işin əsas hissəsini görmək break the neck of a job söz birləşməsi ümumi
işin mahiyyəti crux of the matter söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. söz birləşməsi ümumi
əsas qərar final judgement söz birləşməsi ümumi
əsas kapital fixed capital söz birləşməsi ümumi
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade söz birləşməsi ümumi
günün əsas hissəsi good part of the day söz birləşməsi ümumi
əsas giriş grand entrance söz birləşməsi ümumi
bir şeyin intizarında in expectation of something söz birləşməsi ümumi
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. söz birləşməsi ümumi
əsas vəzifə key posts söz birləşməsi ümumi
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table söz birləşməsi ümumi
hüquqi əsas legal explanation söz birləşməsi ümumi
bir şeyin hesabına yaşamaq live off söz birləşməsi ümumi
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. söz birləşməsi ümumi
əsas number one söz birləşməsi ümumi
əsas etibarı ilə par excellence söz birləşməsi ümumi
əsas rol oynamaq play first fiddle söz birləşməsi ümumi
əsas rol oynamaq play first violin söz birləşməsi ümumi
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. söz birləşməsi ümumi
əsas vurğu primary stress söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done söz birləşməsi ümumi
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. söz birləşməsi ümumi
əsas zərbəni öz üzərinə götürmək stand in the gap söz birləşməsi ümumi
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table söz birləşməsi ümumi
əsas məsələnin həllindən yapışmaq take the bull by the horns söz birləşməsi ümumi
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. söz birləşməsi ümumi
əsas səbəb First Cause söz birləşməsi religion
nitqin əsas hissələri notional parts of speech söz birləşməsi grammatical
əsas mətnin yığıldığı şrift body type söz birləşməsi painting
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase söz birləşməsi ümumi
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üzərindən baxmaq look over söz birləşməsi ümumi