• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir kəsə əl qaldırmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk isim ümumi
bir kəsə xas olan vərdiş quirk isim ümumi
hər kəsə məlum olan şey truism isim ümumi
kəsə yol cross-cut isim ümumi
qiyam qaldırmaq mutiny isim ümumi
kəsə yol short cut isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
bir kəsə məxsus şeylər clobber isim ümumi
ən kəsə yol high-road isim ümumi
ən kəsə yol highway isim ümumi
kəsə yol cut isim ümumi
həyəcan qaldırmaq alarm fel ümumi
aradan qaldırmaq annihilate fel ümumi
baş qaldırmaq arise fel ümumi
altdan qaldırmaq boost fel ümumi
tikib qaldırmaq build up fel ümumi
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull fel ümumi
səs-küy qaldırmaq clamour fel ümumi
qaldırmaq cock fel ümumi
aradan qaldırmaq consume fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq cry up fel ümumi
aradan qaldırmaq derestrict fel ümumi
səs qaldırmaq din fel ümumi
səs-küy qaldırmaq din fel ümumi
əhval ruhiyyəni qaldırmaq elate fel ümumi
aradan qaldırmaq eliminate fel ümumi
səhvləri aradan qaldırmaq emend fel ümumi
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable fel ümumi
göylərə qaldırmaq exalt fel ümumi
qaldırmaq exalt fel ümumi
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq extol fel ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq fork fel ümumi
bir kəsə əba geydirmək frock fel ümumi
bir kəsə paltar geydirmək frock fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq glorify fel ümumi
qaldırmaq heave fel ümumi
qaldırmaq hoist fel ümumi
domkratla qaldırmaq jack fel ümumi
linklə qaldırmaq lever fel ümumi
qaldırmaq lift fel ümumi
qiyam qaldırmaq mutiny fel ümumi
aradan qaldırmaq nullify fel ümumi
qiyməti qaldırmaq outbid fel ümumi
qiyməti qaldırmaq overprice fel ümumi
kefini qaldırmaq pep up fel ümumi
qaldırmaq perk fel ümumi
aradan qaldırmaq preclude fel ümumi
məsələ qaldırmaq process fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq prong fel ümumi
qaldırmaq raise fel ümumi
qaldırmaq rear fel ümumi
bunt qaldırmaq reluct against fel ümumi
qiyam qaldırmaq reluct against fel ümumi
qiyam qaldırmaq revolt fel ümumi
qiyam qaldırmaq riot fel ümumi
ayağa qaldırmaq rouse fel ümumi
iş qaldırmaq sue fel ümumi
aradan qaldırmaq surmount fel ümumi
həyəcan qaldırmaq tempest fel ümumi
aradan qaldırmaq tide fel ümumi
qadağanı qaldırmaq unban fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq unblock fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq unstop fel ümumi
qaldırmaq up fel ümumi
yuxarı qaldırmaq uplift fel ümumi
qaldırmaq upraise fel ümumi
yuxudan qaldırmaq waken fel ümumi
aradan qaldırmaq remove fel ümumi
ortadan qaldırmaq unbuild fel ümumi
aradan qaldırmaq abolish fel ümumi
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go fel ümumi
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq fel ümumi
bir kəsə borclu qalmaq be in debt fel ümumi
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. fel ümumi
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged fel ümumi
silah qaldırmaq be up in arms fel ümumi
küy qaldırmaq boom about fel ümumi
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq fel ümumi
ağ bayraq qaldırmaq capitulate fel ümumi
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
dara-bara qaldırmaq cause a scandal fel ümumi
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse fel ümumi
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn fel ümumi
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs fel ümumi
kefini qaldırmaq cheer up fel ümumi
küy qaldırmaq create a stir fel ümumi
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor fel ümumi
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain fel ümumi
ortadan qaldırmaq eliminate fel ümumi
qaldırmaq eliminate fel ümumi
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq eliminate the lag fel ümumi
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq extoll fel ümumi
ayağa qaldırmaq get up fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance fel ümumi
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand fel ümumi
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble fel ümumi
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt fel ümumi
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life fel ümumi
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial fel ümumi
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview fel ümumi
bir kəsə kredit vermək give smb. credit fel ümumi
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence fel ümumi
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with fel ümumi
bayraq qaldırmaq hoist banner fel ümumi
yelkən qaldırmaq hoist sail fel ümumi
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. fel ümumi
domkratla qaldırmaq jack up fel ümumi
mərəkə qaldırmaq kick a noise fel ümumi
bir kəsə yol vermək let smb. pass fel ümumi
ling lə qaldırmaq lift with a lever fel ümumi
aradan qaldırmaq liquidate fel ümumi
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. fel ümumi
səs qaldırmaq make a noise fel ümumi
qaldırmaq make colors fel ümumi
küy qaldırmaq make commotion fel ümumi
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. fel ümumi
yanğı qaldırmaq make thirsty fel ümumi
dağa qaldırmaq overvalue fel ümumi
bir kəsə etina etmək pay smb. attention fel ümumi
qaldırmaq pick up fel ümumi
baş qaldırmaq protest fel ümumi
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way fel ümumi
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
küy qaldırmaq raise a panic fel ümumi
məsələ qaldırmaq raise a question fel ümumi
həyəcan qaldırmaq raise an alarm fel ümumi
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust fel ümumi
barmaq qaldırmaq raise finger fel ümumi
badə qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
bakal qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
qədəh qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
başını qaldırmaq raise one's head fel ümumi
tonu qaldırmaq raise one's tone fel ümumi
səsini qaldırmaq raise one's voice fel ümumi
qiymətləri qaldırmaq raise prices fel ümumi
lövbəri qaldırmaq raise the anchor fel ümumi
pərdəni qaldırmaq raise the curtain fel ümumi
üsyan qaldırmaq raise up rebellion fel ümumi
bunt qaldırmaq rebel fel ümumi
qiyam qaldırmaq rebel fel ümumi
üsyan qaldırmaq rebel fel ümumi
bir kəsə güvənmək rely on smb. fel ümumi
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to fel ümumi
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely fel ümumi
bunt qaldırmaq riot fel ümumi
baş qaldırmaq rise fel ümumi
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. fel ümumi
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave fel ümumi
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully fel ümumi
fısqırıq qaldırmaq set up a clamor fel ümumi
səs-küy qaldırmaq set up a clamor fel ümumi
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door fel ümumi
bir kəsə yol göstərmək show the way fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
fırtına qaldırmaq stir up a storm fel ümumi
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk fel ümumi
kəsə etmək take a short cut fel ümumi
qaldırmaq take up fel ümumi
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly fel ümumi
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly fel ümumi
yuxarı qaldırmaq turn up fel ümumi
qılınc qaldırmaq unsheathe one's sword fel ümumi
əl qaldırmaq vote by a show of hands fel ümumi
barmaq qaldırmaq vote by raising one's finger fel ümumi
yuxudan qaldırmaq wake up fel ümumi
lövbəri qaldırmaq weigh the anchor fel ümumi
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. fel ümumi
qiyam qaldırmaq mutinise fel danışıq dili
qiyam qaldırmaq mutinize fel danışıq dili
vəsatət qaldırmaq solicit fel law
həyəcanla ayağa qaldırmaq alert fel military
qaldırmaq aggrandise fel ümumi
həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq alarm fel ümumi
haray qaldırmaq boom fel ümumi
hay-küy qaldırmaq boom fel ümumi
səs-küy qaldırmaq boom fel ümumi
qaldırmaq boost fel ümumi
aradan qaldırmaq bridge fel ümumi
ortadan qaldırmaq bridge fel ümumi
sağlığa badə qaldırmaq bumper fel ümumi
cinayət işi qaldırmaq complain fel ümumi
krana yük qaldırmaq crane fel ümumi
qaldırmaq elate fel ümumi
qaldırmaq elevate fel ümumi
qaldırmaq excite fel ümumi
aradan qaldırmaq exclude fel ümumi
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss fel ümumi
qaldırmaq inflate fel ümumi
aradan qaldırmaq kill fel ümumi
aradan qaldırmaq obviate fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq pedestal fel ümumi
qaldırmaq spring fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq vaunt fel ümumi
yuxudan qaldırmaq wake fel ümumi
yalançı haray qaldırmaq wolf fel ümumi
qiyməti qaldırmaq put up fel ümumi
baş qaldırmaq awake fel figurative meaning
qaldırmaq buoy up fel figurative meaning
aradan qaldırmaq eradicate fel figurative meaning
qaldırmaq uplift fel figurative meaning
qaldırmaq bring up fel ümumi
aradan qaldırmaq castigate fel ümumi
əl qaldırmaq chop fel ümumi
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock fel ümumi
toz qaldırmaq dust fel ümumi
etiraz səsini qaldırmaq exclaim fel ümumi
qaldırmaq gather fel ümumi
səs-küy qaldırmaq rag fel ümumi
qaldırmaq rouse fel ümumi
aradan qaldırmaq smooth fel ümumi
qaldırmaq tilt fel ümumi
qaldırmaq toss fel ümumi
qaldırmaq unship fel ümumi
aradan qaldırmaq wade fel ümumi
baş qaldırmaq wake fel ümumi
aradan qaldırmaq vacate fel law
maneələri aradan qaldırmaq hurdle fel figurative meaning
maneəni aradan qaldırmaq clear fel ümumi
aradan qaldırmaq conquer fel ümumi
aradan qaldırmaq negotiate fel ümumi
aradan qaldırmaq resolve fel ümumi
qaldırmaq uphold fel ümumi
qaldırmaq bring fel ümumi
iddia qaldırmaq declare fel ümumi
qaldırmaq remove fel computer
xovu darayıb qaldırmaq brush fel textile
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind fel ümumi
aradan qaldırmaq settle fel ümumi
heç kəsə etibar etməyən distrustful sifət ümumi
heç kəsə inanmayan distrustful sifət ümumi
hər kəsə inanan gullible sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən incredulous sifət ümumi
heç kəsə inanmayan incredulous sifət ümumi
kəsə by-road sifət ümumi
kəsə by-way sifət ümumi
kəsə shortest sifət ümumi
kəsə very short sifət ümumi
bir kəsə əvəz edən vicarious sifət ümumi
hər kəsə inanan confidential sifət ümumi
kəsə curt sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən trustless sifət ümumi
heç kəsə inanmayan watchful sifət ümumi
heç kəsə bildirmədən furtively zərf ümumi
hər kəsə inanaraq trustingly zərf ümumi
kəsə in short zərf ümumi
kəsə short by short cut zərf ümumi
bir kəsə bənd olmaq be dead gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be dead gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə bənd olmaq be gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə vurulmaq be stuck on smb. söz birləşməsi ümumi
aradan qaldırmaq bear down söz birləşməsi ümumi
çəkinmədən bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter söz birləşməsi ümumi
təklifsiz bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter söz birləşməsi ümumi
bir kəsə uğur diləmək bid smb. godspeed söz birləşməsi ümumi
bir kəsə suallar yağdırmaq bombard smb. with questions söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq bring a question söz birləşməsi ümumi
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. söz birləşməsi ümumi
yalandan həyəcan qaldırmaq cry wolf söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaltaqlanmaq curry favour with somebody söz birləşməsi ümumi
səs-küy qaldırmaq cut splash söz birləşməsi ümumi
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kömək etmək do good smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxşılıq etmək do good smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxşı xidmət etmək do smb. a good turn söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəhmi gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yazığı gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble söz birləşməsi ümumi
bir kəsə od qoymaq give smb. hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsə toy tutmaq give smb. hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qulaqburması vermək give smb. his gruel söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yol vermək give smb. the road söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s fist söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s palm söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease the hand söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease the palm söz birləşməsi ümumi
dar gündə bir kəsə əl uzatmaq help a lame dog over a stile söz birləşməsi ümumi
yelkəni qaldırmaq hoist sail söz birləşməsi ümumi
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom söz birləşməsi ümumi