• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir kəsə diqqət yetirmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
diqqət attention isim ümumi
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
diqqət heed isim ümumi
diqqət mərkəzi limelight isim ümumi
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk isim ümumi
bir kəsə xas olan vərdiş quirk isim ümumi
diqqət regard isim ümumi
yerinə yetirmək relegation isim ümumi
diqqət thoughtfulness isim ümumi
hər kəsə məlum olan şey truism isim ümumi
kəsə yol cross-cut isim ümumi
nəzər-diqqət look isim ümumi
kəsə yol short cut isim ümumi
gərgin diqqət strained attention isim ümumi
diqqət thoroughness isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
bir kəsə məxsus şeylər clobber isim ümumi
diqqət count isim ümumi
diqqət exactness isim ümumi
diqqət obyekti heed isim ümumi
ən kəsə yol high-road isim ümumi
ən kəsə yol highway isim ümumi
diqqət nicety isim ümumi
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook isim ümumi
diqqət watch isim ümumi
diqqət mərkəzi hub isim figurative meaning
diqqət yetirməmə blinking isim ümumi
diqqət consideration isim ümumi
diqqət yetirmə notation isim ümumi
diqqət notice isim ümumi
diqqət particularity isim ümumi
diqqət respect isim ümumi
diqqət thought isim ümumi
diqqət note isim ümumi
kəsə yol cut isim ümumi
yerinə yetirmək accomplish fel ümumi
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate fel ümumi
yerinə yetirmək carry through fel ümumi
yerinə yetirmək complete fel ümumi
yerinə yetirmək comply fel ümumi
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove fel ümumi
yerinə yetirmək effect fel ümumi
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable fel ümumi
yerinə yetirmək execute fel ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
bir kəsə əba geydirmək frock fel ümumi
bir kəsə paltar geydirmək frock fel ümumi
yerinə yetirmək fullfil fel ümumi
göz yetirmək glance over fel ümumi
zərər yetirmək harm fel ümumi
diqqət etmək heed fel ümumi
yerinə yetirmək implement fel ümumi
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre fel ümumi
ağır iş yerinə yetirmək moil fel ümumi
qətlə yetirmək murder fel ümumi
diqqət yetirmək note fel ümumi
diqqət yetirmək notice fel ümumi
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate fel ümumi
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil fel ümumi
göz yetirmək peek fel ümumi
diqqət vermək peer fel ümumi
yerinə yetirmək perform fel ümumi
yerinə yetirmək realise fel ümumi
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go fel ümumi
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq fel ümumi
bir kəsə borclu qalmaq be in debt fel ümumi
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. fel ümumi
yetirmək be in time fel ümumi
özünü yetirmək be in time fel ümumi
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged fel ümumi
yetirmək be successful fel ümumi
diqqət mərkəzində olmaq be the focus of attention fel ümumi
ərsəyə yetirmək breed fel ümumi
kama yetirmək bring to perfection fel ümumi
ərsəyə yetirmək bring up fel ümumi
boya-başa yetirmək bring up fel ümumi
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq fel ümumi
sona yetirmək carry through fel ümumi
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse fel ümumi
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn fel ümumi
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs fel ümumi
xəsarət yetirmək cause to damage fel ümumi
özünü yetirmək come just on time fel ümumi
xətər yetirmək damage fel ümumi
yetirmək deliver fel ümumi
xətər yetirmək do harm fel ümumi
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor fel ümumi
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding fel ümumi
yetirmək do well fel ümumi
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. fel ümumi
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging fel ümumi
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task fel ümumi
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise fel ümumi
yetirmək get on well fel ümumi
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance fel ümumi
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand fel ümumi
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble fel ümumi
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt fel ümumi
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial fel ümumi
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview fel ümumi
bir kəsə kredit vermək give smb. credit fel ümumi
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence fel ümumi
ərsəyə yetirmək grow fel ümumi
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with fel ümumi
xətər yetirmək injure fel ümumi
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. fel ümumi
bir kəsə yol vermək let smb. pass fel ümumi
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. fel ümumi
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. fel ümumi
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand fel ümumi
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil fel ümumi
diqqət vermək pay attention fel ümumi
nəzər yetirmək pay attention fel ümumi
diqqət yetirmək pay attention fel ümumi
yaxından diqqət vermək pay great attention fel ümumi
nəzər yetirmək pay heed fel ümumi
bir kəsə etina etmək pay smb. attention fel ümumi
kama yetirmək perfect fel ümumi
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty fel ümumi
isbata yetirmək prove fel ümumi
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way fel ümumi
yerinə yetirmək put through fel ümumi
ərsəyə yetirmək raise fel ümumi
ərsəyə yetirmək rear fel ümumi
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge fel ümumi
bir kəsə güvənmək rely on smb. fel ümumi
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to fel ümumi
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely fel ümumi
yetirmək ripen fel ümumi
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. fel ümumi
salam yetirmək send one's best regards fel ümumi
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave fel ümumi
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully fel ümumi
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door fel ümumi
bir kəsə yol göstərmək show the way fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk fel ümumi
kəsə etmək take a short cut fel ümumi
diqqət vermək take notice fel ümumi
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly fel ümumi
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly fel ümumi
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. fel ümumi
diqqət yetirmək attend fel ümumi
planı yerinə yetirmək carry out fel ümumi
yerinə yetirmək carry out fel ümumi
dini ayinləri yerinə yetirmək church fel ümumi
mərasimləri yerinə yetirmək church fel ümumi
qətlə yetirmək dispatch fel ümumi
diqqət yetirməmək dissemble fel ümumi
vəzifəni yerinə yetirmək function fel ümumi
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss fel ümumi
yetirmək give fel ümumi
diqqət yetirmək mind fel ümumi
yerinə yetirmək obey fel ümumi
göz yetirmək peer fel ümumi
yerinə yetirmək perfect fel ümumi
yerinə yetirmək satisfy fel ümumi
göz yetirmək tend fel ümumi
çətin işi yerinə yetirmək travail fel ümumi
qətlə yetirmək scupper fel ümumi
yerinə yetirmək acquit fel ümumi
yerinə yetirmək acquitt fel ümumi
zərər yetirmək affect fel ümumi
yetirmək arrest fel ümumi
sübuta yetirmək avouch fel ümumi
diqqət etmək consult fel ümumi
diqqət yetirmək consult fel ümumi
yetirmək convey fel ümumi
yerinə yetirmək do fel ümumi
yerinə yetirmək enforce fel ümumi
diqqət verməmək neglect fel ümumi
diqqət yetirməmək neglect fel ümumi
diqqət verməmək override fel ümumi
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue fel military
yerinə yetirmək answer fel ümumi
diqqət verməmək balk fel ümumi
yerinə yetirmək exercise fel ümumi
diqqət yetirməmək overlook fel ümumi
yerinə yetirmək redeem fel ümumi
süquta yetirmək topple fel ümumi
yerinə yetirmək translate fel figurative meaning
yerinə yetirmək fill fel ümumi
yerinə yetirmək follow fel ümumi
göz yetirmək see fel ümumi
yetirmək bend fel ümumi
yetirmək carry fel ümumi
yerinə yetirmək exercise fel ümumi
yetirmək render fel ümumi
təcili surətdə yerinə yetirmək rush fel ümumi
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush fel ümumi
yerinə yetirmək serve fel ümumi
yetirmək do fel ümumi
heç kəsə etibar etməyən distrustful sifət ümumi
heç kəsə inanmayan distrustful sifət ümumi
hər kəsə inanan gullible sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən incredulous sifət ümumi
heç kəsə inanmayan incredulous sifət ümumi
hər şeyə diqqət yetirən observant sifət ümumi
kəsə by-road sifət ümumi
kəsə by-way sifət ümumi
kəsə shortest sifət ümumi
kəsə very short sifət ümumi
bir kəsə əvəz edən vicarious sifət ümumi
hər kəsə inanan confidential sifət ümumi
kəsə curt sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən trustless sifət ümumi
heç kəsə inanmayan watchful sifət ümumi
diqqət yetirilməmiş unfocused sifət ümumi
heç kəsə bildirmədən furtively zərf ümumi
diqqət yetirmədən regardless zərf ümumi
hər kəsə inanaraq trustingly zərf ümumi
kəsə in short zərf ümumi
kəsə short by short cut zərf ümumi
bir kəsə bənd olmaq be dead gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be dead gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə bənd olmaq be gone on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be gone on smb. söz birləşməsi ümumi
diqqət mərkəzində olmaq be in the high-light söz birləşməsi ümumi
bir kəsə vurulmaq be stuck on smb. söz birləşməsi ümumi
çəkinmədən bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter söz birləşməsi ümumi
təklifsiz bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter söz birləşməsi ümumi
bir kəsə uğur diləmək bid smb. godspeed söz birləşməsi ümumi
bir kəsə suallar yağdırmaq bombard smb. with questions söz birləşməsi ümumi
diqqət vermək call attention to söz birləşməsi ümumi
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise söz birləşməsi ümumi
nəzər yetirmək cast a glance söz birləşməsi ümumi
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. söz birləşməsi ümumi
diqqət yetirmək catch a sight of söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaltaqlanmaq curry favour with somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kömək etmək do good smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxşılıq etmək do good smb. söz birləşməsi ümumi
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxşı xidmət etmək do smb. a good turn söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəhmi gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yazığı gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. söz birləşməsi ümumi
sifarişi yerinə yetirmək fill an order söz birləşməsi ümumi
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. söz birləşməsi ümumi
diqqət yetirmək get a sight of söz birləşməsi ümumi
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble söz birləşməsi ümumi
bir kəsə od qoymaq give smb. hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsə toy tutmaq give smb. hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qulaqburması vermək give smb. his gruel söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yol vermək give smb. the road söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works söz birləşməsi ümumi
məsələyə diqqət yetirmək go into the question söz birləşməsi ümumi
xahişi yerinə yetirmək grant request söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s fist söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s palm söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease the hand söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease the palm söz birləşməsi ümumi
nəzər yetirmək have a look söz birləşməsi ümumi
dar gündə bir kəsə əl uzatmaq help a lame dog over a stile söz birləşməsi ümumi
diqqət mərkəzində olmaq hit the high-light söz birləşməsi ümumi
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom söz birləşməsi ümumi
bir kəsə göz qoymaq keep a watch over smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. söz birləşməsi ümumi
vədini yerinə yetirmək keep one's promise söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dincəlməyə imkan verməmək keep smb. in play söz birləşməsi ümumi
bir kəsə dayanmağa imkan verməmək keep smb. on the run söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rahatlıq verməmək keep smb. on the trot söz birləşməsi ümumi
bir kəsə pusqu qurmaq lay wait for smb. söz birləşməsi ümumi
diqqət yetirmək look after söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kinli-kinli baxmaq look daggers at somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə əl qaldırmaq make a strike at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək oil smb.'s palm söz birləşməsi ümumi
bir kəsə baş çəkmək pay a call on smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə diqqət vermək pay attention to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə diqqət vermək pay heed to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə olan ehtiramını təsdiq etmək pay one's respect so smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə olan hörmətini təsdiq etmək pay one's respect so smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə baş çəkmək pay smb. a visit söz birləşməsi ümumi
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə fırıldaq gəlmək play a trick on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kələk gəlmək play a trick on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sancaq batırmaq prick smb. with a pin söz birləşməsi ümumi
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
bir kəsə badalaq vermək put a spoke into smb.'s wheels söz birləşməsi ümumi
bir kəsə əngəl törətmək put a spoke into smb.'s wheels söz birləşməsi ümumi
bir kəsə mane olmaq put a spoke into smb.'s wheels söz birləşməsi ümumi
bir kəsə ziyan vurmaq put pipe smb.'s out söz birləşməsi ümumi
bir kəsə əzab-əziyyət vermək put smb. on the rack söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch söz birləşməsi ümumi
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch söz birləşməsi ümumi
vero