• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir kəsi ayağa qaldırmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ayağa qalxma insurgence isim ümumi
qiyam qaldırmaq mutiny isim ümumi
bir kəsi aldatmaq false isim medical
əl-ayağa düşmə fuss isim ümumi
əl-ayağa düşmə huddle isim ümumi
həyəcan qaldırmaq alarm fel ümumi
aradan qaldırmaq annihilate fel ümumi
baş qaldırmaq arise fel ümumi
altdan qaldırmaq boost fel ümumi
tikib qaldırmaq build up fel ümumi
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull fel ümumi
səs-küy qaldırmaq clamour fel ümumi
qaldırmaq cock fel ümumi
aradan qaldırmaq consume fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq cry up fel ümumi
aradan qaldırmaq derestrict fel ümumi
səs qaldırmaq din fel ümumi
səs-küy qaldırmaq din fel ümumi
heç kəsi saymamaq disoblige fel ümumi
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog fel ümumi
əhval ruhiyyəni qaldırmaq elate fel ümumi
aradan qaldırmaq eliminate fel ümumi
səhvləri aradan qaldırmaq emend fel ümumi
göylərə qaldırmaq exalt fel ümumi
qaldırmaq exalt fel ümumi
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq extol fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq fork fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq glorify fel ümumi
qaldırmaq heave fel ümumi
qaldırmaq hoist fel ümumi
domkratla qaldırmaq jack fel ümumi
linklə qaldırmaq lever fel ümumi
qaldırmaq lift fel ümumi
qiyam qaldırmaq mutiny fel ümumi
aradan qaldırmaq nullify fel ümumi
qiyməti qaldırmaq outbid fel ümumi
qiyməti qaldırmaq overprice fel ümumi
kefini qaldırmaq pep up fel ümumi
qaldırmaq perk fel ümumi
aradan qaldırmaq preclude fel ümumi
məsələ qaldırmaq process fel ümumi
yaba ilə qaldırmaq prong fel ümumi
qaldırmaq raise fel ümumi
qaldırmaq rear fel ümumi
bunt qaldırmaq reluct against fel ümumi
qiyam qaldırmaq reluct against fel ümumi
qiyam qaldırmaq revolt fel ümumi
qiyam qaldırmaq riot fel ümumi
ayağa qaldırmaq rouse fel ümumi
iş qaldırmaq sue fel ümumi
aradan qaldırmaq surmount fel ümumi
həyəcan qaldırmaq tempest fel ümumi
aradan qaldırmaq tide fel ümumi
qadağanı qaldırmaq unban fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq unblock fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq unstop fel ümumi
qaldırmaq up fel ümumi
yuxarı qaldırmaq uplift fel ümumi
qaldırmaq upraise fel ümumi
yuxudan qaldırmaq waken fel ümumi
aradan qaldırmaq remove fel ümumi
ortadan qaldırmaq unbuild fel ümumi
aradan qaldırmaq abolish fel ümumi
əl-ayağa dolaşmaq be in the way fel ümumi
silah qaldırmaq be up in arms fel ümumi
ayağa düşmək beg smb.'s pardon fel ümumi
küy qaldırmaq boom about fel ümumi
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round fel ümumi
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness fel ümumi
ağ bayraq qaldırmaq capitulate fel ümumi
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
dara-bara qaldırmaq cause a scandal fel ümumi
kefini qaldırmaq cheer up fel ümumi
küy qaldırmaq create a stir fel ümumi
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. fel ümumi
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain fel ümumi
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner fel ümumi
ortadan qaldırmaq eliminate fel ümumi
qaldırmaq eliminate fel ümumi
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq eliminate the lag fel ümumi
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment fel ümumi
bir kəsi ifşa etmək expose smb. fel ümumi
bir kəsi təhlükəyə düçar etmək expose smb. to danger fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq extoll fel ümumi
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over fel ümumi
ayağa döşənmək fall to one's feet fel ümumi
bir kəsi yolmaq fleece fel ümumi
bir kəsi daban-dabana izləmək follow hard on smb.'s heel fel ümumi
bir kəsi daban-dabana izləmək follow smb. closely fel ümumi
əl-ayağa düşmək fuss fel ümumi
ayağa qaldırmaq get up fel ümumi
ayağa durmaq get up fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
bir kəsi sərin qarşılsamaq give smb. a cool welcome fel ümumi
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip fel ümumi
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life fel ümumi
əl-ayağa dolaşmaq hamper fel ümumi
bayraq qaldırmaq hoist banner fel ümumi
yelkən qaldırmaq hoist sail fel ümumi
bir kəsi dustaq etmək imprison fel ümumi
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner fel ümumi
domkratla qaldırmaq jack up fel ümumi
mərəkə qaldırmaq kick a noise fel ümumi
bir kəsi vurub yıxmaq knock smb. down fel ümumi
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone fel ümumi
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace fel ümumi
ling lə qaldırmaq lift with a lever fel ümumi
aradan qaldırmaq liquidate fel ümumi
səs qaldırmaq make a noise fel ümumi
qaldırmaq make colors fel ümumi
küy qaldırmaq make commotion fel ümumi
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. fel ümumi
yanğı qaldırmaq make thirsty fel ümumi
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly fel ümumi
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt fel ümumi
dağa qaldırmaq overvalue fel ümumi
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. fel ümumi
qaldırmaq pick up fel ümumi
baş qaldırmaq protest fel ümumi
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money fel ümumi
bir kəsi dustaq etmək put in prison fel ümumi
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
küy qaldırmaq raise a panic fel ümumi
məsələ qaldırmaq raise a question fel ümumi
həyəcan qaldırmaq raise an alarm fel ümumi
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust fel ümumi
barmaq qaldırmaq raise finger fel ümumi
badə qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
bakal qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
qədəh qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
başını qaldırmaq raise one's head fel ümumi
tonu qaldırmaq raise one's tone fel ümumi
səsini qaldırmaq raise one's voice fel ümumi
qiymətləri qaldırmaq raise prices fel ümumi
lövbəri qaldırmaq raise the anchor fel ümumi
pərdəni qaldırmaq raise the curtain fel ümumi
üsyan qaldırmaq raise up rebellion fel ümumi
bunt qaldırmaq rebel fel ümumi
qiyam qaldırmaq rebel fel ümumi
üsyan qaldırmaq rebel fel ümumi
bir kəsi huşa gətirmək restore smb. to consciousness fel ümumi
bunt qaldırmaq riot fel ümumi
baş qaldırmaq rise fel ümumi
bir kəsi işdən qovalamaq sack fel ümumi
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission fel ümumi
fısqırıq qaldırmaq set up a clamor fel ümumi
səs-küy qaldırmaq set up a clamor fel ümumi
ayağa durmaq stand up fel ümumi
ayağa qalxmaq stand up fel ümumi
əl-ayağa salmaq startle fel ümumi
fırtına qaldırmaq stir up a storm fel ümumi
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast fel ümumi
güclə ayağa qalxmaq struggle one's feet fel ümumi
əl-ayağa düşmək take care fel ümumi
bir kəsi kənara çəkmək take smb. aside fel ümumi
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms fel ümumi
qaldırmaq take up fel ümumi
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline fel ümumi
bir kəsi tələyə salmaq trap smb. fel ümumi
yuxarı qaldırmaq turn up fel ümumi
qılınc qaldırmaq unsheathe one's sword fel ümumi
əl qaldırmaq vote by a show of hands fel ümumi
barmaq qaldırmaq vote by raising one's finger fel ümumi
yuxudan qaldırmaq wake up fel ümumi
lövbəri qaldırmaq weigh the anchor fel ümumi
qiyam qaldırmaq mutinise fel danışıq dili
qiyam qaldırmaq mutinize fel danışıq dili
vəsatət qaldırmaq solicit fel law
həyəcanla ayağa qaldırmaq alert fel military
qaldırmaq aggrandise fel ümumi
həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq alarm fel ümumi
haray qaldırmaq boom fel ümumi
hay-küy qaldırmaq boom fel ümumi
səs-küy qaldırmaq boom fel ümumi
qaldırmaq boost fel ümumi
aradan qaldırmaq bridge fel ümumi
ortadan qaldırmaq bridge fel ümumi
sağlığa badə qaldırmaq bumper fel ümumi
cinayət işi qaldırmaq complain fel ümumi
krana yük qaldırmaq crane fel ümumi
qaldırmaq elate fel ümumi
qaldırmaq elevate fel ümumi
qaldırmaq excite fel ümumi
aradan qaldırmaq exclude fel ümumi
qaldırmaq inflate fel ümumi
aradan qaldırmaq kill fel ümumi
aradan qaldırmaq obviate fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq pedestal fel ümumi
ayağa durmaq rise fel ümumi
qaldırmaq spring fel ümumi
ayağa durmaq stand fel ümumi
ayağa qalxmaq stand fel ümumi
tərifini göylərə qaldırmaq vaunt fel ümumi
yuxudan qaldırmaq wake fel ümumi
bir kəsi təmizə çıxartmağa çalışdırmaq whitewash fel ümumi
yalançı haray qaldırmaq wolf fel ümumi
qiyməti qaldırmaq put up fel ümumi
başdan ayağa süzmək scope out fel ümumi
baş qaldırmaq awake fel figurative meaning
qaldırmaq buoy up fel figurative meaning
aradan qaldırmaq eradicate fel figurative meaning
qaldırmaq uplift fel figurative meaning
qaldırmaq bring up fel ümumi
aradan qaldırmaq castigate fel ümumi
əl qaldırmaq chop fel ümumi
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock fel ümumi
toz qaldırmaq dust fel ümumi
etiraz səsini qaldırmaq exclaim fel ümumi
qaldırmaq gather fel ümumi
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle fel ümumi
səs-küy qaldırmaq rag fel ümumi
qaldırmaq rouse fel ümumi
aradan qaldırmaq smooth fel ümumi
qaldırmaq tilt fel ümumi
qaldırmaq toss fel ümumi
qaldırmaq unship fel ümumi
aradan qaldırmaq wade fel ümumi
bir kəsi ağlamaq wail fel ümumi
baş qaldırmaq wake fel ümumi
bir kəsi huşsuz hala salmaq zap fel ümumi
bir kəsi öldürmək zap fel ümumi
aradan qaldırmaq vacate fel law
maneələri aradan qaldırmaq hurdle fel figurative meaning
maneəni aradan qaldırmaq clear fel ümumi
aradan qaldırmaq conquer fel ümumi
aradan qaldırmaq negotiate fel ümumi
aradan qaldırmaq resolve fel ümumi
qaldırmaq uphold fel ümumi
qaldırmaq bring fel ümumi
iddia qaldırmaq declare fel ümumi
bir kəsi cuşa gətirmək exalt fel ümumi
bir kəsi heyran etmək exalt fel ümumi
qaldırmaq remove fel computer
xovu darayıb qaldırmaq brush fel textile
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind fel ümumi
aradan qaldırmaq settle fel ümumi
bir kəsi çağırmaq have fel ümumi
bir kəsi dəvət etmək have fel ümumi
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have fel ümumi
heç kəsi bəyənməyən overweening sifət ümumi
heç kəsi bəyənməyən presumptuous sifət ümumi
heç kəsi bəyənməyən big sifət ümumi
başdan-ayağa qədər through zərf ümumi
başdan-ayağa from head to foot zərf ümumi
başdan-ayağa kimi from head to foot zərf ümumi
başdan-ayağa qədər from the beginning to end zərf ümumi
başdan-ayağa kimi from top to bottom zərf ümumi
başdan-ayağa from top to toe zərf ümumi
bir kəsi tərk etmək abandon somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate söz birləşməsi ümumi
bir kəsi cinayətə təhrik etmək abet somebody in a crime söz birləşməsi ümumi
bir kəsi izləmək be in the track of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi sevmək be stuck on smb. söz birləşməsi ümumi
aradan qaldırmaq bear down söz birləşməsi ümumi
bir kəsi suala tutmaq bombard smb. with questions söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq bring a question söz birləşməsi ümumi
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question söz birləşməsi ümumi
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question söz birləşməsi ümumi
bir kəsi alçaltmaq cast dirt at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ləkələmək cast dirt at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi rüsvay etmək cast dirt at smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ruhdan salmaq clip one's wings söz birləşməsi ümumi
yalandan həyəcan qaldırmaq cry wolf söz birləşməsi ümumi
səs-küy qaldırmaq cut splash söz birləşməsi ümumi
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty söz birləşməsi ümumi
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. söz birləşməsi ümumi
başdan ayağa kimi from tip to toe söz birləşməsi ümumi
başdan-ayağa from top to toe söz birləşməsi ümumi
bir kəsi aldatmaq get round smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ağır vəziyyətə salmaq get smb. in a tight corner söz birləşməsi ümumi
bir kəsi divara dirəmək get smb. in a tight corner söz birləşməsi ümumi
bir kəsi kuncə sıxışdırmaq get smb. in a tight corner söz birləşməsi ümumi
bir kəsi cəzadan xilas etmək get smb. off söz birləşməsi ümumi
bir kəsi cəzadan qurtarmaq get smb. off söz birləşməsi ümumi
ayağa durmaq get up söz birləşməsi ümumi
bir kəsi əzişdirmək give smb. sock söz birləşməsi ümumi
bir kəsi lərzəyə salmaq give smb. the shudders söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ötüb keçmək give the dust to smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ələ salmaq have a play with smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ifşa etmək üçün dəlilləri olmaq have the goods on smb. söz birləşməsi ümumi
yelkəni qaldırmaq hoist sail söz birləşməsi ümumi
bir kəsi susdurmaq jump down someone's throat söz birləşməsi ümumi
bir kəsi oyaq saxlamaq keep smb. awake söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yatmağa qoymamaq keep smb. awake söz birləşməsi ümumi
bir kəsi işlə həddindən artıq yükləmək keep smb. in play söz birləşməsi ümumi
bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq keep smb. on tenterhooks söz birləşməsi ümumi
bir kəsi izləmək keep trace of smb. söz birləşməsi ümumi
səs-küy qaldırmaq kick up a dust söz birləşməsi ümumi
çığır-bağır qaldırmaq kick up a racket söz birləşməsi ümumi
qalmaqal qaldırmaq kick up a racket söz birləşməsi ümumi
səs-küy qaldırmaq kick up a racket söz birləşməsi ümumi
səs-küy qaldırmaq kick up a row söz birləşməsi ümumi