• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
bir neçə dəfə sözünün tərcüməsi (172 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ildə bir dəfə çıxan annuary isim ümumi
dəfə bout isim ümumi
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily isim ümumi
ikinci dəfə kəbin kəsdirən digamist isim ümumi
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual isim ümumi
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial isim ümumi
üç dəfə artırma triplication isim ümumi
həftədə bir dəfə çıxan weekly isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book isim ümumi
dəfə occasion isim ümumi
dəfə once isim ümumi
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord isim music
ildə bir dəfə çıxan annual isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan catalogue isim ümumi
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery isim ümumi
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism isim ümumi
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist isim ümumi
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot isim ümumi
bir neçə couple isim danışıq dili
parlamentə bir və ya bir neçə nümayəndə seçən şəhər borough isim ümumi
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat isim ümumi
dəfə time isim ümumi
yüz dəfə artırmaq centuple fel ümumi
iki dəfə boyamaq double-dye fel ümumi
iki dəfə rəngləmək double-dye fel ümumi
necə gəldi tökmək huddle fel ümumi
işə ikinci dəfə baxmaq rehear fel ümumi
ikinci dəfə evlənmək remarry fel ümumi
üç dəfə artmaq treble fel ümumi
üç dəfə artırılmaq triple fel ümumi
üç dəfə artırılmaq triplicate fel ümumi
iki dəfə böyütmək double fel ümumi
dörd dəfə artırmaq quadruple fel ümumi
dörd dəfə böyütmək quadruple fel ümumi
bir neçə kəlmə danışmaq say a few words fel ümumi
üç dəfə artırmaq treble fel ümumi
üç dəfə böyütmək treble fel ümumi
işi ikinci dəfə dinləmək rehear fel law
iki dəfə artırmaq double fel ümumi
iki dəfə çoxalmaq double fel ümumi
iki dəfə artırmaq duplicate fel ümumi
iki dəfə azaltmaq halve fel ümumi
ikinci dəfə ələmək resow fel ümumi
necə gəldi etmək shuffle through fel ümumi
ildə bir dəfə baş verən anniversary sifət ümumi
ildə bir dəfə olan anniversary sifət ümumi
ildə bir dəfə olan annual sifət ümumi
ildə iki dəfə baş verən biannual sifət ümumi
ikiildə bir dəfə biennial sifət ümumi
həftədə iki dəfə çıxan biweekly sifət ümumi
yüz dəfə centuple sifət ümumi
dörd dəfə fourfold sifət ümumi
necə gəldi hit-or-miss sifət ümumi
necə düşdü hit-or-miss sifət ümumi
yüz dəfə hundredfold sifət ümumi
doqquz dəfə artırılmış ninefold sifət ümumi
səkkiz dəfə octuple sifət ümumi
bir neçə müddəanı əhatə edən omnibus sifət ümumi
dörd dəfə böyük quadruple sifət ümumi
bir neçə several sifət ümumi
on dəfə tenfold sifət ümumi
min dəfə böyük thousandfold sifət ümumi
üç dəfə three-time sifət ümumi
on iki dəfə çox twelvefold sifət ümumi
iyirmi dəfə böyük twentyfold sifət ümumi
iki dəfə danışılmış twice-told sifət ümumi
iki dəfə yoxlanılmış twice-told sifət ümumi
necə whatever sifət ümumi
ildə bir dəfə olan yearly sifət ümumi
necə gəldi hurried sifət figurative meaning
yüz ildə bir dəfə olan centennial sifət ümumi
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
ayda bir dəfə olan monthly sifət ümumi
dörd dəfə artırılmış quadrupedal sifət ümumi
üç dəfə böyük threefold sifət ümumi
həftədə üç dəfə çıxan triweekly sifət ümumi
axırıncı dəfə last sifət ümumi
üç dəfə threefold sifət ümumi
on iki dəfə twelvefold sifət ümumi
bir neçə some sifət ümumi
çox dəfə multiple sifət computer
necə lazımdır alright zərf ümumi
necə olur olsun anyhow zərf ümumi
iki dəfə double zərf ümumi
hər dəfə every time zərf ümumi
necə gəldi harum-scarum zərf ümumi
necə how zərf ümumi
hər necə however zərf ümumi
necə gəldi hurriedly zərf ümumi
hər dəfə invariably zərf ümumi
milyon dəfə millionfold zərf ümumi
ayda bir dəfə monthly zərf ümumi
necə gəldi negligently zərf ümumi
doqquz dəfə çox ninefold zərf ümumi
bir dəfə once zərf ümumi
necə gəldi pell-mell zərf ümumi
necə lazımdırsa properly zərf ümumi
yeddi dəfə sevenfold zərf ümumi
üç dəfə thrice zərf ümumi
iki dəfə twice zərf ümumi
iki dəfə artıq twofold zərf ümumi
iki dəfə çox twofold zərf ümumi
necə oldu randomly zərf ümumi
bir neçə gün keçmiş a few days later zərf ümumi
neçə-neçə a great deal of zərf ümumi
neçə-neçə a great many zərf ümumi
neçə-neçə a lot of zərf ümumi
necə olur-olsun at all costs zərf ümumi
necə olur-olsun at all events zərf ümumi
on dəfə dozens of times zərf ümumi
axırıncı dəfə for the last time zərf ümumi
son dəfə for the last time zərf ümumi
sonuncu dəfə for the last time zərf ümumi
bu dəfə for this once zərf ümumi
neçə how many zərf ümumi
neçə how much zərf ümumi
hər necə in whatever way zərf ümumi
çox dəfə many times zərf ümumi
gələn dəfə next time zərf ümumi
çox dəfə often zərf ümumi
bu dəfə on this occasion zərf ümumi
gündə bir dəfə once a day zərf ümumi
bir dəfə də once again zərf ümumi
birinci və axırıncı dəfə once and for all zərf ümumi
on dəfə repeatedly zərf ümumi
bu dəfə this time zərf ümumi
min dəfə thousandfold zərf ümumi
birinci dəfə first zərf ümumi
ilk dəfə first zərf ümumi
neçə how zərf ümumi
necə however zərf ümumi
axırıncı dəfə last zərf ümumi
gələn dəfə next zərf ümumi
bir neçə sözlə shortly zərf ümumi
necə gəldi anyhow zərf ümumi
neçə what əvəzlik ümumi
necə ... elə as bağlayıcı ümumi
necə how bağlayıcı ümumi
hər dəfə whenever bağlayıcı ümumi
necə ki as bağlayıcı ümumi
necə! what bağlayıcı emphatic
necə? whereby interrogative adverb ümumi
necə whence interrogative adverb ümumi
necə how interjection ümumi
necə də how interjection ümumi
neçə how interjection ümumi
bəs necə you bet interjection danışıq dili
hər dəfə as often as söz birləşməsi ümumi
gündə iki dəfə bis in die söz birləşməsi ümumi
necə olursa olsun by hedge or by style söz birləşməsi ümumi
hər dəfə every time söz birləşməsi ümumi
iki dəfə az half as much söz birləşməsi ümumi
bir neçə sözlə in few söz birləşməsi ümumi
necə istəyirsən just as you wish söz birləşməsi ümumi
necə istəyirsiniz just as you wish söz birləşməsi ümumi
hər necə olsa da no matter söz birləşməsi ümumi
daha bir dəfə once more söz birləşməsi ümumi
bir neçə dəfə once or twice söz birləşməsi ümumi
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done söz birləşməsi ümumi
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way söz birləşməsi ümumi
necə deyərlər so to say söz birləşməsi ümumi
necə deyərlər so to speak söz birləşməsi ümumi
bir neçə dəfə twice or thrice söz birləşməsi ümumi
bir piroqu iki dəfə yemək olmaz you cannot eat your cake and have it söz birləşməsi ümumi
Necə istəyirsiniz As you wish söz birləşməsi ümumi
Sizin neçə yaşınız var? How old are you? söz birləşməsi ümumi
Necə də mənasızdır! How ridiculous! söz birləşməsi ümumi
Necə boğanaqdır! How stuffy! söz birləşməsi ümumi
bir neçə namizədi olan seçkilər contested eletion söz birləşməsi American
Kişi bir dəfə ölər A man can die but once söz birləşməsi proverb
ikinci dəfə in twice söz birləşməsi ümumi