• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
black flag sözünün tərcüməsi (195 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qara black isim ümumi
qaralıq black isim ümumi
mazut black-oil isim ümumi
iri çiçəkli dekorativ bitki corn-flag isim ümumi
qarğasoğanı corn-flag isim ümumi
bayraq flag isim ümumi
qapqara jet-black isim ümumi
qatran kimi qara jet-black isim ümumi
qatran kimi qara pitch-black isim ümumi
qatran kimi qaranlıq pitch-black isim ümumi
elçi bearer of a flag of truce isim ümumi
duda black isim ümumi
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography isim ümumi
qara kürü black caviar isim ümumi
qara bulud black cloud isim ümumi
qara qəhvə black coffee isim ümumi
qara qarağat black currant isim ümumi
taun black death isim ümumi
cinayətkarlıq black deed isim ümumi
qara almaz black diamond isim ümumi
qara brilyant black diamond isim ümumi
fənər black eye isim ümumi
şəvə black gem isim ümumi
şəvə saçlar black hair isim ümumi
qrafit black lead isim ümumi
dəllalbazar black market isim ümumi
mazut black oil isim ümumi
mazutun komponenti black oil component isim ümumi
qaraqul black slave isim ümumi
qaraltı black spot isim ümumi
qarasaqqallıq black-bearded isim ümumi
mətbəxqurdu black-beetle isim ümumi
qaragöz black-eyed girl isim ümumi
qaragöz black-eyed woman isim ümumi
transparant black-lined paper isim ümumi
kömür kimi qara coal-black isim ümumi
ixrac edilən mazut export black oil isim ümumi
sal flag isim ümumi
flaqman flag-officer isim ümumi
imperiya bayrağı imperial flag isim ümumi
qır kimi qara jet-black isim ümumi
xartut kind of black mulberry isim ümumi
dövlət bayrağı State flag isim ümumi
ikirəng bayraq two-color flag isim ümumi
qladiolus corn-flag isim botanical
əyləndirən black-face isim American
çalağan black kite isim zoological
siqnal qülləsi flag-tower isim nautical
qara boya black isim ümumi
qara rəng black isim ümumi
qaraağız black-face isim ümumi
təslim olmaq flag isim figurative meaning
matəm paltarı black isim ümumi
qara don black isim ümumi
qara şrift black-face isim art
çirk black isim ümumi
his black isim ümumi
qara ləkə black isim ümumi
qaradərili black isim ümumi
zənci black isim ümumi
bayraqcıq flag isim computer
qara rəngə boyamaq black fel ümumi
işıqları söndürmək black out fel ümumi
qaranlıq etmək black out fel ümumi
tutqunlaşdırmaq black out fel ümumi
işığı maskalamaq black out fel ümumi
gizlətmək black out fel ümumi
bayraq asmaq flag fel ümumi
bayraq sancmaq flag fel ümumi
bayraqlarla bəzəmək flag fel ümumi
mazutlanmaq be coated with black oil fel ümumi
qara geyinmək be dressed in black fel ümumi
vakslamaq black fel ümumi
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black fel ümumi
mazutlamaq coat with black oil fel ümumi
qaraltmaq cover with black paint fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək make black fel ümumi
bayrağı dalğalandırmaq wave a flag fel ümumi
qara geyinmək wear black fel ümumi
vurub qaraltmaq black fel ümumi
huşunu itirmək black out fel ümumi
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag fel ümumi
kiçik bayraqlarla siqnal vermək flag fel ümumi
səhnədə işığın söndürmək black out fel ümumi
kölgədə qoymaq black out fel ümumi
örtbasdır etmək black out fel ümumi
qara black sifət ümumi
ağ-qara black-and-white sifət ümumi
barışmaz black-and-white sifət ümumi
qəti black-and-white sifət ümumi
qaraqaş black-browed sifət ümumi
qaraqaşlı black-browed sifət ümumi
qaragöz black-eyed sifət ümumi
qaragözlü black-eyed sifət ümumi
mərdimazar black-hearted sifət ümumi
qəlbiqara black-hearted sifət ümumi
zalım black-hearted sifət ümumi
göy-qara blue-black sifət ümumi
kömür kimi qara coal-black sifət ümumi
qatran kimi qara as black as pitch sifət ümumi
mazutlu besmear with black oil sifət ümumi
şəvə black sifət ümumi
quzğun black and shiny sifət ümumi
ağ-qara black and white sifət ümumi
qarasaqqal black-beard sifət ümumi
qarasaqqallı black-beard sifət ümumi
döşüqara black-breasted sifət ümumi
qaraüzlü black-faced sifət ümumi
şəvəsaç black-haired sifət ümumi
qarayal black-maned sifət ümumi
qarabığ black-moustached sifət ümumi
qarabığlı black-moustached sifət ümumi
dərisiqara black-skinned sifət ümumi
ala-qara black-white sifət ümumi
qapqara completely black sifət ümumi
mazutlu covered with black oil sifət ümumi
tünd-qara deep black sifət ümumi
qaraxal having black mole sifət ümumi
qaraxallı having black mole sifət ümumi
qatran kimi qara jet-black sifət ümumi
zil qara pitch black sifət ümumi
dümqara very black sifət ümumi
bayraqlı with a flag sifət ümumi
qaraüzlü with black cover sifət ümumi
qaranlıq black sifət ümumi
qaşqabaqlı black-browed sifət ümumi
qəmgin black-browed sifət ümumi
üzügülməz black-browed sifət ümumi
çirkli black sifət ümumi
kirli black sifət ümumi
kədərli black sifət ümumi
qaşqabaqlı black sifət ümumi
qəmgin black sifət ümumi
ümidsiz black sifət ümumi
ağır black sifət ümumi
dəhşətli black sifət ümumi
qorxulu black sifət ümumi
daş kömür black diamond söz birləşməsi ümumi
qaratorpaq black earth söz birləşməsi ümumi
vurulub göyərdilmiş göz black eye söz birləşməsi ümumi
neft black gold söz birləşməsi ümumi
qara qızıl black gold söz birləşməsi ümumi
qrafit black lead söz birləşməsi ümumi
cadu black magic söz birləşməsi ümumi
cadugərlik black magic söz birləşməsi ümumi
ovsun black magic söz birləşməsi ümumi
ovsunçuluq black magic söz birləşməsi ümumi
sehrbazlıq black magic söz birləşməsi ümumi
qara bazar black market söz birləşməsi ümumi
qara bazarda alver edən black marketeer söz birləşməsi ümumi
qara bazarda mal satan black marketeer söz birləşməsi ümumi
göyəm black thorn söz birləşməsi ümumi
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black söz birləşməsi ümumi
azca endirilmiş bayraq flag at half-mast söz birləşməsi ümumi
flaqman gəmisinin komandiri flag captain söz birləşməsi ümumi
siqnal verən flag man söz birləşməsi ümumi
ağ bayraq flag of truce söz birləşməsi ümumi
parlamentyor flag of truce söz birləşməsi ümumi
admiral flag officer söz birləşməsi ümumi
komandan flag officer söz birləşməsi ümumi
bayrağı uca tutmaq keep the flag flying söz birləşməsi ümumi
əhval-ruhiyyəli olmaq keep the flag flying söz birləşməsi ümumi
mübariz olmaq keep the flag flying söz birləşməsi ümumi
təslim olmamaq keep the flag flying söz birləşməsi ümumi
sarı rəngli karantin bayrağı quarantine flag söz birləşməsi ümumi
ağa qara, qaraya ağ demək turn into black söz birləşməsi ümumi
Birləşmiş Krallığın dövlət bayrağı Union Flag söz birləşməsi ümumi
ağ bayraq white flag söz birləşməsi ümumi
parlamentyor white flag söz birləşməsi ümumi
karantin bayrağı yellow flag söz birləşməsi ümumi
sarı bayraq yellow flag söz birləşməsi ümumi
ağzını əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
ağız-burnunu əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qəddarcasina döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qançır qədər döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qançır olana kimi döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qol-qabırğasını əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qol-qabırğasını sındırmaq beat black and blue söz birləşməsi ümumi
Ailə eybəcərsiz olmaz Every family has its black sheep söz birləşməsi ümumi
qara qarağat black currant söz birləşməsi botanical
qara tut black mulberry söz birləşməsi botanical
qaraqovaq black poplar söz birləşməsi botanical
çaqqal gavalısı black thorn söz birləşməsi botanical
gəndalaş black elder söz birləşməsi botanical
kəcəvər sweet flag söz birləşməsi botanical
Bayraq günü Flag Day söz birləşməsi American
qara dəlik black hole söz birləşməsi astronomical
qara qu quşu black swan söz birləşməsi zoological
admiral rütbəsi flag rank söz birləşməsi nautical
siqnalçı flag man söz birləşməsi military
qana boyanmaq beaten black and blue söz birləşməsi idiomatic
qana bələnmək beaten black and blue söz birləşməsi idiomatic
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
black flag pirat bayrağı söz birləşməsi ümumi