• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
black lined paper sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qara black isim ümumi
qaralıq black isim ümumi
mazut black-oil isim ümumi
sumbata kağızı flint-paper isim ümumi
qapqara jet-black isim ümumi
qatran kimi qara jet-black isim ümumi
ölüm kağızı mourning-paper isim ümumi
qara kağız mourning-paper isim ümumi
kağız paper isim ümumi
qatran kimi qara pitch-black isim ümumi
qatran kimi qaranlıq pitch-black isim ümumi
reaktiv kağız test-paper isim ümumi
reaktiv pambıq test-paper isim ümumi
siqaret kağızı tissue-paper isim ümumi
tualet kağızı toilet-paper isim ümumi
yararsız kağızlar üçün zənbil waste-paper-basket isim ümumi
zibilqabı waste-paper-basket isim ümumi
yağburaxmayan kağız wax-paper isim ümumi
yağkeçirməyən kağız wax-paper isim ümumi
seçki bülleteni ballot-paper isim ümumi
kağız-kuğuz bits of paper isim ümumi
duda black isim ümumi
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography isim ümumi
qara kürü black caviar isim ümumi
qara bulud black cloud isim ümumi
qara qəhvə black coffee isim ümumi
qara qarağat black currant isim ümumi
taun black death isim ümumi
cinayətkarlıq black deed isim ümumi
qara almaz black diamond isim ümumi
qara brilyant black diamond isim ümumi
fənər black eye isim ümumi
şəvə black gem isim ümumi
şəvə saçlar black hair isim ümumi
qrafit black lead isim ümumi
dəllalbazar black market isim ümumi
mazut black oil isim ümumi
mazutun komponenti black oil component isim ümumi
qaraqul black slave isim ümumi
qaraltı black spot isim ümumi
qarasaqqallıq black-bearded isim ümumi
mətbəxqurdu black-beetle isim ümumi
qaragöz black-eyed girl isim ümumi
qaragöz black-eyed woman isim ümumi
transparant black-lined paper isim ümumi
ağ kağız blank paper isim ümumi
basma blotting paper isim ümumi
mürəkkəbqurudan blotting paper isim ümumi
qurulayan blotting paper isim ümumi
papiros kağızı cigarette paper; papiros yandıran isim ümumi
yazılmamış kağız clean paper isim ümumi
kömür kimi qara coal-black isim ümumi
rəngli kağız colored paper isim ümumi
gündəlik qəzet daily paper isim ümumi
sumbata emery paper isim ümumi
imtahan bileti examination paper isim ümumi
ixrac edilən mazut export black oil isim ümumi
şüşə kağız glass paper isim ümumi
sumbata glass paper isim ümumi
şirəli kağız glossy paper isim ümumi
qır kimi qara jet-black isim ümumi
xartut kind of black mulberry isim ümumi
məktub üçün kağız letter paper isim ümumi
transparant lined guide-sheet isim ümumi
xətli kağız lined paper isim ümumi
lakmus kağızı litmus paper isim ümumi
makulatura mackle-paper isim ümumi
makulatura macle-paper isim ümumi
bilet paper isim ümumi
yazılı məruzə paper isim ümumi
nəsihətnamə paper dealing with admonitions isim ümumi
kağız ülğü paper pattern isim ümumi
hetinaks paper-based laminate isim ümumi
portfel paper-case isim ümumi
kağızkəsən maşin paper-cutter isim ümumi
divar kağızı paper-hangings isim ümumi
kağızkəsən bıçaq paper-knife isim ümumi
kağız fabrikası paper-mill isim ümumi
bon paper-money isim ümumi
foto kağız photographic paper isim ümumi
işığahəssas kağız photographic paper isim ümumi
şiş qovluq plump-paper-case isim ümumi
reaktiv reagent paper; reaktiv mühərrik isim ümumi
düyü kağızı rice paper isim ümumi
kağız-kuğuz scraps of paper isim ümumi
işığahəssas kağız sensitized paper isim ümumi
damalı kağız squared paper isim ümumi
akt blankı stamped official paper isim ümumi
reaktiv test-paper isim ümumi
imtahan yazısı test-paper isim ümumi
ayaqyolu kağızı toilet paper isim ümumi
kalka tracing-paper isim ümumi
seçki bülleteni voting paper isim ümumi
nazik müşəmbə wax paper isim ümumi
əyləndirən black-face isim American
çalağan black kite isim zoological
qara boya black isim ümumi
qara rəng black isim ümumi
qaraağız black-face isim ümumi
şəxsi və ya xidməti sənəd paper isim ümumi
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper isim ümumi
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper isim ümumi
kosmetik kağız tissue-paper isim ümumi
matəm paltarı black isim ümumi
qara don black isim ümumi
kağız pul paper isim ümumi
veksel paper isim ümumi
kağız dəsmal tissue-paper isim ümumi
qara şrift black-face isim art
çirk black isim ümumi
his black isim ümumi
qara ləkə black isim ümumi
jurnal paper isim ümumi
qəzet paper isim ümumi
qaradərili black isim ümumi
zənci black isim ümumi
imtahan bileti paper isim ümumi
yazılı iş paper isim ümumi
elmi hesabat paper isim ümumi
məqalə paper isim ümumi
qara rəngə boyamaq black fel ümumi
işıqları söndürmək black out fel ümumi
qaranlıq etmək black out fel ümumi
tutqunlaşdırmaq black out fel ümumi
işığı maskalamaq black out fel ümumi
gizlətmək black out fel ümumi
divar kağızı vurmaq paper fel ümumi
kağıza bükmək paper fel ümumi
oboy vurmaq paper fel ümumi
mazutlanmaq be coated with black oil fel ümumi
qara geyinmək be dressed in black fel ümumi
çizgilənmək be lined fel ümumi
cızılmaq be lined fel ümumi
lələklənmək be lined with feathers fel ümumi
kağızlanmaq be lined with paper fel ümumi
vakslamaq black fel ümumi
kağızlatdırmaq cause smb. to paper fel ümumi
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black fel ümumi
mazutlamaq coat with black oil fel ümumi
kağıza köçürmək commit to paper fel ümumi
qaraltmaq cover with black paint fel ümumi
kağıza bükmək enclose in paper fel ümumi
kağıza bükmək fold in paper fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
astarlatmaq have smth. lined fel ümumi
sıralanmaq line be lined up fel ümumi
kağızı cızıqlamaq line paper fel ümumi
kağızlamaq line with paper fel ümumi
göyərtmək make black fel ümumi
kağızlatdırmaq make smb. paper fel ümumi
kağızlamaq paper fel ümumi
kağız çəkmək paper the wall fel ümumi
divarı kağızlamaq paper the wall fel ümumi
kağızı deşmək perforate the paper fel ümumi
məruzə oxumaq read a paper fel ümumi
qara geyinmək wear black fel ümumi
kağıza bükmək wrap up in paper fel ümumi
vurub qaraltmaq black fel ümumi
huşunu itirmək black out fel ümumi
səhnədə işığın söndürmək black out fel ümumi
kölgədə qoymaq black out fel ümumi
örtbasdır etmək black out fel ümumi
qara black sifət ümumi
ağ-qara black-and-white sifət ümumi
barışmaz black-and-white sifət ümumi
qəti black-and-white sifət ümumi
qaraqaş black-browed sifət ümumi
qaraqaşlı black-browed sifət ümumi
qaragöz black-eyed sifət ümumi
qaragözlü black-eyed sifət ümumi
mərdimazar black-hearted sifət ümumi
qəlbiqara black-hearted sifət ümumi
zalım black-hearted sifət ümumi
göy-qara blue-black sifət ümumi
kömür kimi qara coal-black sifət ümumi
kağız paper sifət ümumi
kağızdan qayrılmış paper sifət ümumi
ağaclarla əhatələnmiş tree-lined sifət ümumi
kənarında ağac əkilmiş tree-lined sifət ümumi
qatran kimi qara as black as pitch sifət ümumi
mazutlu besmear with black oil sifət ümumi
şəvə black sifət ümumi
quzğun black and shiny sifət ümumi
ağ-qara black and white sifət ümumi
qarasaqqal black-beard sifət ümumi
qarasaqqallı black-beard sifət ümumi
döşüqara black-breasted sifət ümumi
qaraüzlü black-faced sifət ümumi
şəvəsaç black-haired sifət ümumi
qarayal black-maned sifət ümumi
qarabığ black-moustached sifət ümumi
qarabığlı black-moustached sifət ümumi
dərisiqara black-skinned sifət ümumi
ala-qara black-white sifət ümumi
qapqara completely black sifət ümumi
mazutlu covered with black oil sifət ümumi
tünd-qara deep black sifət ümumi
qaraxal having black mole sifət ümumi
qaraxallı having black mole sifət ümumi
qatran kimi qara jet-black sifət ümumi
astarlı lined sifət ümumi
cizgili lined sifət ümumi
cızıqlanmış lined sifət ümumi
xətli lined sifət ümumi
kağızlı lined with paper sifət ümumi
çoxcərgəli many-lined sifət ümumi
kağızkəsən paper-cutting sifət ümumi
zil qara pitch black sifət ümumi
üçxətli three-lined sifət ümumi
ikimil two-lined sifət ümumi
dümqara very black sifət ümumi
qaraüzlü with black cover sifət ümumi
qaranlıq black sifət ümumi
qaşqabaqlı black-browed sifət ümumi
qəmgin black-browed sifət ümumi
üzügülməz black-browed sifət ümumi
çirkli black sifət ümumi
kirli black sifət ümumi
kədərli black sifət ümumi
qaşqabaqlı black sifət ümumi
qəmgin black sifət ümumi
ümidsiz black sifət ümumi
ağır black sifət ümumi
dəhşətli black sifət ümumi
qorxulu black sifət ümumi
seçki bülleteni ballot paper söz birləşməsi ümumi
daş kömür black diamond söz birləşməsi ümumi
qaratorpaq black earth söz birləşməsi ümumi
vurulub göyərdilmiş göz black eye söz birləşməsi ümumi
pirat bayrağı black flag söz birləşməsi ümumi
neft black gold söz birləşməsi ümumi
qara qızıl black gold söz birləşməsi ümumi
qrafit black lead söz birləşməsi ümumi
cadu black magic söz birləşməsi ümumi
cadugərlik black magic söz birləşməsi ümumi
ovsun black magic söz birləşməsi ümumi
ovsunçuluq black magic söz birləşməsi ümumi
sehrbazlıq black magic söz birləşməsi ümumi
qara bazar black market söz birləşməsi ümumi
qara bazarda alver edən black marketeer söz birləşməsi ümumi
qara bazarda mal satan black marketeer söz birləşməsi ümumi
göyəm black thorn söz birləşməsi ümumi
basma kağız blotting paper söz birləşməsi ümumi
qurudan kağız blotting paper söz birləşməsi ümumi
suçəkən kağız blotting paper söz birləşməsi ümumi
sarğı kağızı brown paper söz birləşməsi ümumi
sarğılıq kağızı brown paper söz birləşməsi ümumi
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black söz birləşməsi ümumi
kopiya kağızı carbon paper söz birləşməsi ümumi
kopirka carbon paper söz birləşməsi ümumi
möhkəm kağız cartridge paper söz birləşməsi ümumi
qablama kağızı casing paper söz birləşməsi ümumi
qablamaq üçün kağız casing paper söz birləşməsi ümumi
siyahıya almaq üçün blank census paper söz birləşməsi ümumi
sorğu blankı census paper söz birləşməsi ümumi
papiros kağızı cigarette paper söz birləşməsi ümumi
yazmaq qeyd etmək commit to paper söz birləşməsi ümumi
birdəfəlik istifadə üçün kağız dəsmal disposable paper towel söz birləşməsi ümumi
sorğu anketi examination paper söz birləşməsi ümumi
sorğu vərəqəsi examination paper söz birləşməsi ümumi
moda jurnalı fashion paper söz birləşməsi ümumi
gərəksiz fit fo the waste-paper-basket söz birləşməsi ümumi
heç bir işə yaramayan fit fo the waste-paper-basket söz birləşməsi ümumi
tullantı fit fo the waste-paper-basket söz birləşməsi ümumi
sumbata glass paper söz birləşməsi ümumi
millimetrik kağız graph paper söz birləşməsi ümumi
yazılı formada on paper söz birləşməsi ümumi
yazılmış on paper söz birləşməsi ümumi
evlərə qəzet paylayan oğlan paper boy söz birləşməsi ümumi
kağız qısqacı paper clip söz birləşməsi ümumi
əskinas paper currency söz birləşməsi ümumi
kağız pul paper currency söz birləşməsi ümumi
kağız sancağı paper fastener söz birləşməsi ümumi
kağız üçün qovluq paper folder söz birləşməsi ümumi
divar kağızı çəkən paper hanger söz birləşməsi ümumi
kağız bıçağı paper knife söz birləşməsi ümumi
kağız fabriki paper mill söz birləşməsi ümumi
kağız pul paper money söz birləşməsi ümumi
press-papye paper weight söz birləşməsi ümumi
basma paper weight söz birləşməsi ümumi
yazmağa başlamaq put pen to paper söz birləşməsi ümumi
yazmaq put pen to paper söz birləşməsi ümumi
düyü kağızı rice paper söz birləşməsi ümumi
yazmağa başlamaq set pen to paper söz birləşməsi ümumi
ağa qara, qaraya ağ demək turn into black söz birləşməsi ümumi
seçki bülleteni voting-paper söz birləşməsi ümumi
poçt kağızı writing paper söz birləşməsi ümumi
yazı kağızı writing paper söz birləşməsi ümumi
ağzını əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
ağız-burnunu əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qəddarcasina döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qançır qədər döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qançır olana kimi döymək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qol-qabırğasını əzmək beat black and blue söz birləşməsi ümumi
qol-qabırğasını sındırmaq beat black and blue söz birləşməsi ümumi
Ailə eybəcərsiz olmaz Every family has its black sheep söz birləşməsi ümumi
qara qarağat black currant söz birləşməsi botanical
qara tut black mulberry söz birləşməsi botanical
qaraqovaq black poplar söz birləşməsi botanical
vero