• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
blameless person sözünün tərcüməsi (166 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
adam person isim ümumi
şəxs person isim ümumi
başqa another person isim ümumi
tülək artful person isim ümumi
əfəl awkward person isim ümumi
latayır adam bawdy person isim ümumi
yüksək səviyyəli adam broad-minded person isim ümumi
daltonik color-blind person isim ümumi
laməkan countryless person isim ümumi
quşürək cowardly person isim ümumi
fəndgir crafty person isim ümumi
firon cruel person isim ümumi
ağlaşma crying for a dead person isim ümumi
tülək cunning person isim ümumi
kələkbaz cunning person isim ümumi
lal-kar adam deaf and dumb person isim ümumi
kar deaf person isim ümumi
allahpərəst devout person isim ümumi
əlil disabled person isim ümumi
nakəs dishonest person isim ümumi
nakişi dishonest person isim ümumi
komediyaçı droll person isim ümumi
lal dumb person isim ümumi
xırdaboy dumpy person isim ümumi
orijinal eccentric person isim ümumi
ayaqdançəkən envious person isim ümumi
qarnıaçıqlar envious person isim ümumi
qibtəkeş envious person isim ümumi
uzaqgörən farsighted person isim ümumi
iyrənən adam fastidious person isim ümumi
başağrıdan fussy person isim ümumi
dəmdəməki giddy person isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
biqəm happy-go-lucky person isim ümumi
işlək adam hard-working person isim ümumi
mırıq harelipped person isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
qonaqçı hospitable person isim ümumi
tündməcaz hot-tempered person isim ümumi
tündxasiyyət hot-tempered person isim ümumi
ağzımvay humble person isim ümumi
ikidilli adam hypocritical person isim ümumi
ikiüzlü adam hypocritical person isim ümumi
naxələf ignoble person isim ümumi
dəyyus ill-person isim ümumi
ləng adam indolent person isim ümumi
işlək adam industrious person isim ümumi
əhli-dil intelligent person isim ümumi
dinsiz irreligious person isim ümumi
ağzımvay irresolute person isim ümumi
inamsız adam irresolute person isim ümumi
mızı irresolute person isim ümumi
ölüvay irresolute person isim ümumi
maymaq irresolute person isim ümumi
lağçı adam jesting person isim ümumi
adamgüldürən jocular person isim ümumi
nay jovial person isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
çolaq lame person isim ümumi
dəngüş light-minded person isim ümumi
həməqidə like-minded person isim ümumi
həmfikir like-minded person isim ümumi
məsləkdaş like-minded person isim ümumi
xəbis loathsome person isim ümumi
həsrət longing for a person or place isim ümumi
başıbəlalı luckless person isim ümumi
əlil maimed person isim ümumi
nam-nişan makings of a person isim ümumi
naxələf mean person isim ümumi
dövlətpərəst mercenary-minded person isim ümumi
əhli-insaf merciful person isim ümumi
insanaoxşamaz misshaped person isim ümumi
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person isim ümumi
küsəyən adam noli me tangere person isim ümumi
inadkar obstinate person isim ümumi
hikkə obstinate person isim ümumi
boranı obtuse person isim ümumi
balqabaq obtuse person isim ümumi
kəs person isim ümumi
nəfər person isim ümumi
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life isim ümumi
təhkimçi person attached to some work isim ümumi
rəhbər işçi person in charge isim ümumi
şikayətçi person lodging complaint isim ümumi
məzuniyyətçi person on leave isim ümumi
mərsiyəxan person reciting elegy isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
püstəqarın person who eats few isim ümumi
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
fleqmatik phlegmatic person isim ümumi
dikbaş pigheaded person isim ümumi
höcət pigheaded person isim ümumi
əhli-iman pious person isim ümumi
dəcəl prankish person isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
insanaoxşamaz rather ugly person isim ümumi
ağsaqqal respected person isim ümumi
əhli-iman righteous person isim ümumi
zırı rude person isim ümumi
zırpı rude person isim ümumi
əzrail ruthless person isim ümumi
uzaqgörən sagacious person isim ümumi
pişxidmət salaried person isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
naxoş sick person isim ümumi
dinməz silent person isim ümumi
ağırtərpənən slow-witted person isim ümumi
dunuq slow-witted person isim ümumi
boranı slow-witted person isim ümumi
kələkbaz sly person isim ümumi
bədxah spiteful person isim ümumi
hikkə stubborn person isim ümumi
inad stubborn person isim ümumi
höcət stubborn person isim ümumi
filankəs such person isim ümumi
mövhumatçı superstitious person isim ümumi
xurafatçı superstitious person isim ümumi
dinməz taciturn person isim ümumi
qalınqabıq thick-skinned person isim ümumi
anqut thin and long-necked person isim ümumi
dəymədüşər thin-skinned person isim ümumi
xırdaboy tubby person isim ümumi
bədheybət ugly person isim ümumi
yassar ugly person isim ümumi
başıbəlalı unlucky person isim ümumi
bəxtiqara unlucky person isim ümumi
binəsib unlucky person isim ümumi
bədrəftar unsociable person isim ümumi
insandanqaçan adam unsociable person isim ümumi
iltifatlı adam urbane person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
sərraf wise person isim ümumi
layiqli adam worthy person isim ümumi
abid religious person isim religion
görkəm person isim ümumi
xarici görkəm person isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
personaj person isim ümumi
rol person isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
oxşatmaq mistake a person for another fel ümumi
günahsız blameless sifət ümumi
ləkəsiz blameless sifət ümumi
nöqsansız blameless sifət ümumi
aydan arı, sudan duru blameless sifət ümumi
qüsursuz blameless sifət ümumi
suçsuz blameless sifət ümumi
alnıaçıq blameless sifət ümumi
ayıbsız blameless sifət ümumi
biqüsur blameless sifət ümumi
qocafəndi fit for an aged person sifət ümumi
uzunçu garrulous person sifət ümumi
uzunçu long-winded person sifət ümumi
erkək manly person sifət ümumi
başqası some person əvəzlik ümumi
nifrət oyadan adam forbidding person söz birləşməsi ümumi
yüksək mənəviyyatlı adam moral person söz birləşməsi ümumi
bir kəsi kozırla oynamağa məcbur etmək put a person to his trumps söz birləşməsi ümumi
revmatik rheumatic person söz birləşməsi ümumi
hüquqi şəxs juridical person söz birləşməsi ümumi
bir kəsi son vasitəyə əl atmağa məcbur etmək put a person to his trumps söz birləşməsi figurative meaning
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
blameless person ismətli adam isim ümumi
vero