• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
blood sözünün tərcüməsi (120 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
blood qan isim ümumi
blood lust qana susama isim ümumi
blood and sweat qan-tər isim ümumi
blood donation qanvermə isim ümumi
blood donor qanverən isim ümumi
blood donor donor isim ümumi
blood feud qan intiqamı isim ümumi
blood group gan qrupu isim ümumi
blood lust qanıq isim ümumi
blood money qanbahası isim ümumi
blood poisoning sim isim ümumi
blood pressure qan təzyiqi isim ümumi
blood test qan analizi isim ümumi
blood transfusion qanköçürmə isim ümumi
blood transfusion qanvurma isim ümumi
blood vessel qan damarı isim ümumi
blood-letting qanalma isim ümumi
capillary blood vessel kapilyar isim ümumi
circulation of the blood qandövranı isim ümumi
clot of blood qan laxtası isim ümumi
coagulated blood laxtalanmış qan isim ümumi
loss of blood qan itirmə isim ümumi
loss of blood qanitirmə isim ümumi
spot of blood qan ləkəsi isim ümumi
venous blood vena qanı isim ümumi
blood-stroke qan sızma isim medical
circulation of the blood qan dövranı isim medical
warm-blood məməlilər və quşlar isim zoological
blood nəsil isim ümumi
blood mənşə isim ümumi
blood əmələ gəlmə isim ümumi
blood əsil-nəcabət isim ümumi
blood əsillik isim ümumi
blood ehtiras isim ümumi
blood temperament isim ümumi
blood xarakter isim ümumi
blood oxşarlıq isim ümumi
blood qohumluq isim ümumi
blood şirə isim ümumi
blood qan almaq fel ümumi
be covered with one's own blood qanına qəltan olmaq fel ümumi
be covered with own blood qanına bulanmaq fel ümumi
be drained of blood qansızlaşdırılmaq fel ümumi
be out for blood qanıqmaq fel ümumi
become drained of blood qansızlaşmaq fel ümumi
blood-poisoned: be blood-poisoned simlənmək fel ümumi
drain blood qansızlaşdırmaq fel ümumi
faint because of excessive blood loss qan aparmaq fel ümumi
have a blood poisoning simləmək fel ümumi
lose one's blood partly qansızlaşmaq fel ümumi
shed one's blood qanını axıtmaq fel ümumi
stop the blood qanı dayandırmaq fel ümumi
stop the blood qanı kəsmək fel ümumi
thirst for blood qan-qan demək fel ümumi
blood qana qanıxdırmaq fel ümumi
blood red qanqırmızı sifət ümumi
full-blood doğma sifət ümumi
blood qan sifət ümumi
blood-minded qaniçən sifət ümumi
blood-poisoned simli sifət ümumi
blood-purifying qantəmizləyən sifət ümumi
blood-red qanıqırmızı sifət ümumi
full-blood cins sifət ümumi
full-blood əsil sifət ümumi
full-blood safqanlı sifət ümumi
full-blood xalis sifət ümumi
blood for blood qana-qan zərf ümumi
in cold blood soyuqqanlı zərf ümumi
be out for blood qana susamaq söz birləşməsi ümumi
blood brother atadan bir anadan ayrı söz birləşməsi ümumi
blood donor donor söz birləşməsi ümumi
blood feud qan düşmənçiliyi söz birləşməsi ümumi
blood feud tayfa düşmənçiliyi söz birləşməsi ümumi
blood feud qan qisası söz birləşməsi ümumi
blood feud qan davası söz birləşməsi ümumi
blood feud qanlıçılıq söz birləşməsi ümumi
blood heat bədənin normal temperaturu söz birləşməsi ümumi
blood money qatilə verilən pul söz birləşməsi ümumi
blood money qətlə şahidlik edən adama verilən pul söz birləşməsi ümumi
blood poisoning qanın zəhərlənməsi söz birləşməsi ümumi
blood red qan kimi qırmızı söz birləşməsi ümumi
blood red qanqırmızı söz birləşməsi ümumi
blood serum qan laxtalanması söz birləşməsi ümumi
blood transfusion qanköçürmə söz birləşməsi ümumi
blood type qan qrupu söz birləşməsi ümumi
blood vessel qan damarı söz birləşməsi ümumi
blue blood əsilli-nəcabətli söz birləşməsi ümumi
blue blood aristokrat söz birləşməsi ümumi
pool of blood qan gölməçəsi söz birləşməsi ümumi
prince of the blood royal kral qanından olan prins söz birləşməsi ümumi
prince of the blood royal kral qanından olan şahzadə söz birləşməsi ümumi
shed blood like water bir aləm qan itimək söz birləşməsi ümumi
shed blood like water qan su kimi axmaq söz birləşməsi ümumi
steep one's hands in blood əlini qana batırmaq söz birləşməsi ümumi
steep one's hands in blood əlini qana bulamaq söz birləşməsi ümumi
warm blood coşqun söz birləşməsi ümumi
warm blood dəliqanlı söz birləşməsi ümumi
warm blood qızğın söz birləşməsi ümumi
whole blood doğma söz birləşməsi ümumi
whole blood eyni valideynin övladı söz birləşməsi ümumi
whole blood qanbir söz birləşməsi ümumi
young blood dəliqanlı söz birləşməsi ümumi
young blood gənclik enerjisi olan söz birləşməsi ümumi
stop the blood qanı kəsmək söz birləşməsi ümumi
stop the blood qanı dayandırmaq söz birləşməsi ümumi
spit blood qan qusmaq söz birləşməsi ümumi
be stained with one's own blood qana bələnmək söz birləşməsi ümumi
to the last drop of blood son damla qanına qədər söz birləşməsi ümumi
run in one's blood qanında olmaq söz birləşməsi ümumi
blood group qan qrupu söz birləşməsi ümumi
blood transfusion qan köçürmə söz birləşməsi ümumi
blood relationship qan qohumluğu söz birləşməsi ümumi
blood feud qan intiqamı söz birləşməsi ümumi
blood money qan pulu söz birləşməsi ümumi
blood money qanbahası söz birləşməsi ümumi
by one's sweat and blood alın təri ilə söz birləşməsi ümumi
fight the last drop of blood son damla qanına qədər vuruşmaq söz birləşməsi ümumi
blood pressure qan təzyiqi söz birləşməsi medical
let one's blood qan almaq söz birləşməsi medical
blood brother siğə qardaş söz birləşməsi ümumi