• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
carry back sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
arxa back isim ümumi
dal back isim ümumi
kürək back isim ümumi
evin arxasında olan bağça back-yard isim ümumi
evin arxasında olan məhəllə back-yard isim ümumi
həyətyanı sahə back-yard isim ümumi
aparma carry isim ümumi
daşıma carry isim ümumi
geriləmə throw-back isim ümumi
ləngimə throw-back isim ümumi
tənəzzül throw-back isim ümumi
əksqövs arc-back isim ümumi
ard back isim ümumi
dabandalı back isim ümumi
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing isim ümumi
dal qapı back door isim ümumi
dal qapı back entrance isim ümumi
kürək back of a dress isim ümumi
boyunardı back of the head isim ümumi
peysər back of the head isim ümumi
peysər back of the neck isim ümumi
ard back part isim ümumi
palan back pillow for loaders; palanduz isim ümumi
döngə back street isim ümumi
arxadan görünüş back view isim ümumi
əks saçma koefisienti back-scattering factor isim ümumi
ricət coming back isim ümumi
qaytarma giving back isim ümumi
qulunc pain in one's back isim ümumi
qaytarılma sending back isim ümumi
bədlik set-back isim ümumi
residiv set-back isim ümumi
yağır sore place on the back of a horse isim ümumi
geri dönmə come-back isim danışıq dili
geri qayıtma come-back isim danışıq dili
müdafiəçi full-back isim sport
yarımmüdafiəçi half-back isim sport
bel sümüyü back isim ümumi
bel sütunu back isim ümumi
onurğa back isim ümumi
uçma məsafəsi carry isim ümumi
uzaqvurma qabiliyyəti carry isim ümumi
atavizm throw-back isim biological
sağalma come-back isim danışıq dili
yedəkləmək back up isim computer
bel back isim ümumi
əvəz çıxma come-back isim danışıq dili
əvəz vermə come-back isim danışıq dili
intiqam come-back isim danışıq dili
intiqam alma come-back isim danışıq dili
bir şeyin arxa tərəfi back isim ümumi
bir şeyin dal tərəfi back isim ümumi
söykənəcək back isim ümumi
astar back isim ümumi
astar üzü back isim ümumi
tərs üzü back isim ümumi
müdafiəçi back isim sport
bəyənmək back fel ümumi
müdafiə etmək back fel ümumi
tərəfdar çıxmaq back fel ümumi
tərəfini saxlamaq back fel ümumi
qaytarmağa məcbur etmək bring back fel ümumi
qaytarmaq bring back fel ümumi
geri çağırmaq call back fel ümumi
aparmaq carry fel ümumi
daşımaq carry fel ümumi
gətirmək carry fel ümumi
aparmaq carry away fel ümumi
götürüb aparmaq carry away fel ümumi
götürüb getmək carry away fel ümumi
oğurlamaq carry of fel ümumi
götürüb aparmaq carry of fel ümumi
davam elətdirmək carry on fel ümumi
başa vurmaq carry out fel ümumi
bitirmək carry out fel ümumi
sona çatdırmaq carry out fel ümumi
həyata keçirmək carry through fel ümumi
yerinə yetirmək carry through fel ümumi
qayıtmaq come back fel ümumi
budamaq cut back fel ümumi
budanmaq cut back fel ümumi
kəsmək cut back fel ümumi
geri çəkilmək draw back fel ümumi
əl çəkmək draw back fel ümumi
geri çəkilmək fall back fel ümumi
çəkilmək fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back on fel ümumi
boğmaq force back fel ümumi
gizlətmək force back fel ümumi
saxlamaq force back fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
geriyə qayıtmaq go back fel ümumi
həvəsi olmamaq hang back fel ümumi
yolu kəsmək head back fel ümumi
qabağını kəsmək head back fel ümumi
yolunu bağlamaq head back fel ümumi
cavabını vermək hit back fel ümumi
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back fel ümumi
özünü saxlamaq hold back fel ümumi
nəfsini saxlamaq hold back fel ümumi
çəkinmək hold back fel ümumi
tutmaq rein back fel ümumi
saxlamaq rein back fel ümumi
tərəfdar olmaq back up fel ümumi
dəstəkləmək back up fel ümumi
qayıtmaq be back fel ümumi
qalmaq be left back fel ümumi
laxlatmaq bend back and forth fel ümumi
belini əymək bend one's back fel ümumi
geri gətirmək bring back fel ümumi
addatmaq carry fel ümumi
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms fel ümumi
aparmaq carry along fel ümumi
yaraq gəzdirmək carry arms fel ümumi
mənimsəmək carry away fel ümumi
həvəslənmək carry be carried away fel ümumi
çıxarılmaq carry be carried out fel ümumi
dolmaq carry be carried out fel ümumi
qurşanmaq carry be easily carried away fel ümumi
yük daşımaq carry freight fel ümumi
silah daşımaq carry guns fel ümumi
aparmaq carry off fel ümumi
intriqa aparmaq carry on an intrigue fel ümumi
danışıq aparmaq carry on negotiations fel ümumi
ənənəni davam etdirmək carry on the tradition fel ümumi
doldurmaq carry out fel ümumi
çıxarmaq carry out fel ümumi
siyasət işlətmək carry out a policy fel ümumi
hökmü icra etmək carry out a sentence fel ümumi
ilqarına çıxmaq carry out one's promise fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sonuna çıxmaq carry smth. through fel ümumi
sona yetirmək carry through fel ümumi
apartdırmaq cause smb. to carry fel ümumi
arxaya qayıtmaq come back fel ümumi
evə dönmək come back home fel ümumi
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress fel ümumi
dartınmaq draw back fel ümumi
əsaslanmaq fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back fel ümumi
qayıtmaq get back fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
qayıtmaq go back fel ümumi
dəbbələmək go back on one's bargain fel ümumi
dəbbəlik etmək go back on one's bargain fel ümumi
sözündən dönmək go back on one's word fel ümumi
cığallamaq go back on one's word fel ümumi
qulunc olmaq have pain in one's back fel ümumi
ipini yığmag hold back fel ümumi
ləngitmək hold back fel ümumi
belinin əymək hunch one's back fel ümumi
dartınmaq jerk back fel ümumi
dala salmaq keep back fel ümumi
gizləmək keep back fel ümumi
çıxmaq keep back fel ümumi
geri baxmaq look back fel ümumi
geri addım atmaq make a step back fel ümumi
gölləşmək pond back fel ümumi
saatı geri çəkmək put a clock back fel ümumi
stenoqramı oxumaq read shorthand back fel ümumi
geri göndərmək send back fel ümumi
qaytarmaq send back fel ümumi
qaytarılmaq send be sent back fel ümumi
geriyə oturmaq set back fel ümumi
dala oturmaq sit back fel ümumi
dal-dala yatmaq sleep back to back fel ümumi
dala durmaq stand back fel ümumi
dala çəkilmək step back fel ümumi
zərbəyə cavab vermək strike back fel ümumi
bədlik basmaq suffer a set-back fel ümumi
dalı üstə üzmək swim on one's back fel ümumi
arxası üstə üzmək swim on one's back fel ümumi
dala götürmək take back fel ümumi
xatırlatmaq take back fel ümumi
sözünü dala götürmək take back one's words fel ümumi
sözünü geri götürmək take back one's words fel ümumi
ağzı açıq qalmaq take be taken back fel ümumi
quyruqda sürünmək trail along at the back fel ümumi
qanırılmaq turn back fel ümumi
Paltarı naavand ğeymək wear back to front fel ümumi
geri vermək back fel ümumi
xatırlatmaq bring back fel ümumi
yada salmaq bring back fel ümumi
geri götürmək call back fel ümumi
keçirtmək carry fel ümumi
cəlb etmək carry away fel ümumi
cəzb etmək carry away fel ümumi
son dərəcə maraqlandırmaq carry away fel ümumi
həyata keçirmək carry out fel ümumi
planı yerinə yetirmək carry out fel ümumi
yerinə yetirmək carry out fel ümumi
kömək etmək carry through fel ümumi
müdafiə etmək carry through fel ümumi
istinad etmək fall back on fel ümumi
əsaslanmaq fall back on fel ümumi
dala qalmaq hang back fel ümumi
ger qalmaq hang back fel ümumi
tutmaq hold back fel ümumi
saxlamaq hold back fel ümumi
qabağını almaq hold back fel ümumi
mazaqlaşmaq carry on fel danışıq dili
eşqbazlıq etmək carry on fel danışıq dili
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back fel ümumi
dala-dala getmək back fel ümumi
ləğv etmək call back fel ümumi
geymək carry fel ümumi
gəzdirmək carry fel ümumi
taxmaq carry fel ümumi
cürət etməmək hang back fel ümumi
qorxaqlıq göstərmək hang back fel ümumi
tıxanmaq back up fel ümumi
tıxaclanmaq back up fel ümumi
xatırlamaq call back fel ümumi
yada salmaq call back fel ümumi
daxilində olmaq carry fel ümumi
olmaq carry fel ümumi
tərkibində olmaq carry fel ümumi
geriyə getmək back up fel ümumi
geriyə hərəkət etmək back up fel ümumi
telefonla zəng etmək call back fel ümumi
alver etmək carry fel ümumi
satmaq carry fel ümumi
keçirmək carry fel ümumi
yaymaq carry fel ümumi
yetirmək carry fel ümumi
çatmaq carry fel ümumi
eşidilmək carry fel ümumi
gəlmək carry fel ümumi
əldə etmək carry fel ümumi
sahib olmaq carry fel ümumi
zəbt etmək carry fel ümumi
qələbə qazanmaq carry fel ümumi
udmaq carry fel ümumi
almaq carry fel ümumi
ələ keçirmək carry fel ümumi
tutmaq carry fel ümumi
qələbə çalmaq carry fel ümumi
yarışı qazanmaq carry fel ümumi
müdafiə etmək carry fel ümumi
nail olmaq carry fel ümumi
qorumaq carry fel ümumi
sübut etmək carry fel ümumi
qəbul etmək carry fel ümumi
qərarı qəbul etmək carry fel ümumi
namizədliyini irəli sürmək carry fel ümumi
hamilə olmaq carry fel ümumi
tüfəngi çiyninə götürmək carry fel ümumi
arxa back sifət ümumi
dal back sifət ümumi
daldakı back sifət ümumi
geridəki back sifət ümumi
yağırlı having a sore place on the back sifət ümumi
yağırlı with a sore place on the back sifət ümumi
uzaq back sifət ümumi
əks back sifət ümumi
tərs back sifət ümumi
köhnə back sifət ümumi
dala back zərf ümumi
geri back zərf ümumi
geriyə back zərf ümumi
çiynində pick-a-back zərf ümumi
dalında pick-a-back zərf ümumi
arxada at the back zərf ümumi
arxa back zərf ümumi
dalı back zərf ümumi
arxa-arxaya back to back zərf ümumi
dal-dala back to back zərf ümumi
dalqabaq back to front zərf ümumi
tərs back to front zərf ümumi
tərsinə back to front zərf ümumi
arxası üstə on one's back zərf ümumi
qayıdanbaş on the way back zərf ümumi
ikibaşa there and back zərf ümumi
baxmadan without looking back zərf ümumi
əvvəl back zərf ümumi
öncə back zərf ümumi
arxada back zərf ümumi
arxadan back zərf ümumi
arxaya back zərf ümumi
geriyə  back zərf computer
çoxdan away back söz birləşməsi ümumi
bundan qabaq away back söz birləşməsi ümumi
həm o yana, həm bu yana back and forth söz birləşməsi ümumi
hər cürə back and forth söz birləşməsi ümumi
dala-qabağa back and forth söz birləşməsi ümumi
geriyə və irəli back and forth söz birləşməsi ümumi
dal qapı back door söz birləşməsi ümumi
imtina etmək back out söz birləşməsi ümumi
sözündən qaçmaq back out söz birləşməsi ümumi
maşının arxa oturacağı back seat söz birləşməsi ümumi
döngə back street söz birləşməsi ümumi
dalan back street söz birləşməsi ümumi
çəmkirmə back talk söz birləşməsi ümumi
sözqaytarma back talk söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
carry back geri qaytarmaq fel ümumi
carry back geri qayıtmaq fel ümumi
carry back geriyə nəzər salmaq fel ümumi