• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
cast doubt on smth. sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
atma cast isim ümumi
tolazlama cast isim ümumi
tullama cast isim ümumi
atılmış cast off isim ümumi
kimsəsiz cast off isim ümumi
tək-tənha cast off isim ümumi
unudulmuş cast off isim ümumi
mütərəddidlik doubt isim ümumi
qərarsızlıq doubt isim ümumi
qətiyyətsizlik doubt isim ümumi
şəkk doubt isim ümumi
şübhə doubt isim ümumi
tərəddüd doubt isim ümumi
çuqun cast iron isim ümumi
çəpgözlük cast in the eye isim ümumi
çaş cast in the eye isim ümumi
tökmə polad cast steel isim ümumi
şək-şübhə doubt isim ümumi
tamarzı one who is eager to possess smth. isim ümumi
ötür-ötür passing smth. to one another isim ümumi
gips plaster cast isim ümumi
avand right side of smth. isim ümumi
risk cast isim ümumi
şans cast isim ümumi
dəyərsiz şey cast off isim ümumi
gərəksiz şey cast off isim ümumi
lazımsız şey cast off isim ümumi
alın yazısı cast isim ümumi
bəxt cast isim ümumi
qismət cast isim ümumi
tale cast isim ümumi
cındır paltar cast off isim ümumi
köhnə paltar cast off isim ümumi
nimdaş paltar cast off isim ümumi
qabaqdan qalan cast off isim ümumi
qabaqdan qalan yemək cast off isim ümumi
yemək artığı cast off isim ümumi
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast isim ümumi
dəyişilən cast isim ümumi
tullanan cast isim ümumi
iştirakçılar heyəti cast isim theatrical
iştirakçıların tərkibi cast isim theatrical
rolların bölünməsi cast isim theatrical
nümunə cast isim ümumi
örnək cast isim ümumi
timsal cast isim ümumi
xasiyyət cast isim ümumi
tərz cast isim ümumi
xüsusiyyət cast isim ümumi
surət cast isim ümumi
gips cast isim medical
sarğı cast isim medical
çalar cast isim ümumi
çalarlıq cast isim ümumi
rəngə çalma cast isim ümumi
atmaq cast fel ümumi
salmaq cast fel ümumi
tolazlamaq cast fel ümumi
tullamaq cast fel ümumi
dağıtmaq cast down fel ümumi
uçurmaq cast down fel ümumi
viran etmək cast down fel ümumi
yıxmaq cast down fel ümumi
şübhə altına almaq doubt fel ümumi
şübhə etmək doubt fel ümumi
şübhələnmək doubt fel ümumi
ismarlanmaq be asked do smth. fel ümumi
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be bound to do smth. fel ümumi
tökülmək be cast fel ümumi
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. fel ümumi
eşitdirilmək be informed smb. of smth. fel ümumi
uymaq be keen on smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. fel ümumi
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. fel ümumi
bazar açmaq begin to sell smth. fel ümumi
öhdəyə almaq bind to do smth. fel ümumi
nisyə almaq buy smth. on credit fel ümumi
şəkk gətirmək call smth. in question fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sonuna çıxmaq carry smth. through fel ümumi
gözaltı baxmaq cast a furtive glance fel ümumi
tor atmaq cast a net fel ümumi
kölgə salmaq cast a shadow fel ümumi
ovsunlamaq cast a spell fel ümumi
aıdnı ləkələndirmək cast a stain on one's name fel ümumi
lövbər salmaq cast anchor fel ümumi
tökmək cast in mold fel ümumi
açmaq (ipləri) cast off fel ümumi
qurtulmaq cast off fel ümumi
rol ları bölüşdürmək cast roles fel ümumi
yaxmaq cast slurs fel ümumi
qarmaq atmaq cast the line fel ümumi
tökdürmək cause smb. to cast fel ümumi
elətdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirtmək cause smb. to do smth. fel ümumi
soldurmaq cause smth. fade fel ümumi
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
ölüşkətmək cause smth. to become faded fel ümumi
sancdırmaq cause smth. to bite fel ümumi
dırmandırmaq cause smth. to creep fel ümumi
xarıldatmaq cause smth. to crunch fel ümumi
püskürtmək cause smth. to erupt fel ümumi
porsutmaq cause smth. to go bad fel ümumi
qaxsıtmaq cause smth. to go bad fel ümumi
dayazlatmaq cause smth. to grow fel ümumi
xışıldatmaq cause smth. to rustle fel ümumi
pırtlatmaq cause smth. to spring out fel ümumi
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle fel ümumi
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand fel ümumi
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast fel ümumi
sırımaq deceive in selling smth. fel ümumi
ortalamaq divide smth. into two equal halves fel ümumi
paylaşmaq divide smth. with smb. fel ümumi
qara vermək do smth. as a blind fel ümumi
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit fel ümumi
dəsxoşa getmək do smth. in vain fel ümumi
acıqla etmək do smth. on purpose fel ümumi
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares fel ümumi
dəsgah açmaq do smth. unusual fel ümumi
şəklənmək doubt fel ümumi
şübhəyə düşmək doubt fel ümumi
vedrələmək draw smth. with a bucket fel ümumi
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
məst olmaq enjoy smth. greatly fel ümumi
soluqdurmaq fade smth. fel ümumi
bezarlamaq feel smth. as a burden fel ümumi
bezmək feel smth. as a burden fel ümumi
bıkmaq feel smth. as a burden fel ümumi
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq forget smth. fel ümumi
qarışdırmaq get smth. wrong fel ümumi
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch fel ümumi
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly fel ümumi
qıymaq give smth. to smb. willingly fel ümumi
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work fel ümumi
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. fel ümumi
atmaq have a very strong desire for smth. fel ümumi
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. fel ümumi
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. fel ümumi
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted fel ümumi
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted fel ümumi
zağlatmaq have smth. burnished fel ümumi
tamamlatdırmaq have smth. completed fel ümumi
əydirmək have smth. crooked fel ümumi
böyütdürmək have smth. enlarged fel ümumi
dəstələtdirmək have smth. grouped fel ümumi
kərkilətdirmək have smth. hacked fel ümumi
başdan aşmaq have smth. in abundance fel ümumi
səsləşmək have smth. in common fel ümumi
toxutdurmaq have smth. knitted fel ümumi
düyünlətdirmək have smth. knotted fel ümumi
astarlatmaq have smth. lined fel ümumi
kağızlatdırmaq have smth. papered fel ümumi
narınlatdırmaq have smth. pounded fel ümumi
astarlatmaq have smth. primed fel ümumi
kanifollatmaq have smth. rosined fel ümumi
itilətdirmək have smth. sharpened fel ümumi
kəsdirmək have smth. shut fel ümumi
lehimlətdirmək have smth. soldered fel ümumi
əyirtdirmək have smth. spun fel ümumi
calatmaq have smth. stitched fel ümumi
küləşlətdirmək have smth. thatched fel ümumi
ağartdırmaq have smth. whitewashed fel ümumi
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way fel ümumi
eşitdirmək inform smb. of smth. fel ümumi
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy fel ümumi
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety fel ümumi
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo fel ümumi
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. fel ümumi
axıtmaq let smth. float fel ümumi
can atmaq long for smth. fel ümumi
quzulamaq long for smth. fel ümumi
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. fel ümumi
bəyəndirmək make smb. approve smth. fel ümumi
buyurtdurmaq make smb. ask smth. fel ümumi
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle fel ümumi
çatlatmaq make smth. chap fel ümumi
çatlatmaq make smth. crack fel ümumi
şaqqıldatmaq make smth. crack fel ümumi
söndürtmək make smth. extinguish fel ümumi
çökdürmək make smth. precipitate fel ümumi
uydurmaq make smth. up fel ümumi
saraltmaq make smth. yellow fel ümumi
ağnatmaq move smth. down fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind fel ümumi
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration fel ümumi
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. fel ümumi
ortaq olmaq possess smth. jointly fel ümumi
məəttəl etmək prevent from doing smth. fel ümumi
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. fel ümumi
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely fel ümumi
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. fel ümumi
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. fel ümumi
nisyə vermək sell smth. on credit fel ümumi
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post fel ümumi
paylaşmaq share smth. with smb. fel ümumi
axırına çıxmaq spend smth. in vain fel ümumi
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. fel ümumi
zollamaq strike with smth. fel ümumi
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
məhkəməyə vermək take smth. into court fel ümumi
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire fel ümumi
ovuclamaq take smth. with one's palm fel ümumi
xışmalamaq take smth. with one's palm fel ümumi
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly fel ümumi
imrənmək want to do smth. fel ümumi
çıxartmaq cast fel ümumi
yıxmaq cast fel ümumi
devirmək cast down fel ümumi
endirmək cast down fel ümumi
salmaq cast down fel ümumi
hökm çıxartmaq cast fel law
yaramaz hesab etmək cast fel ümumi
azad etmək cast fel ümumi
çıxarmaq cast fel ümumi
işdən kənar etmək cast fel ümumi
işdən qovmaq cast fel ümumi
kənar etmək cast fel ümumi
qovmaq cast fel ümumi
dəyişmək cast fel ümumi
tökmək cast fel ümumi
rol vermək cast fel theatrical
rolları bölüşdürmək cast fel theatrical
sahmanlamaq cast fel ümumi
yerbəyer etmək cast fel ümumi
yerləşdirmək cast fel ümumi
bala salmaq cast fel ümumi
kölgə salmaq cast fel ümumi
nəzər salmaq cast fel ümumi
atılmış cast off sifət ümumi
rədd edilmiş cast off sifət ümumi
tullanmış cast off sifət ümumi
çuqun cast-iron sifət ümumi
çuqundan hazırlanmış cast-iron sifət ümumi
çuqundan qayrılmış cast-iron sifət ümumi
çuqun cast iron sifət ümumi
tökmə cast sifət ümumi
karagələn good for smth. sifət ümumi
dəyərsiz cast off sifət ümumi
lazımsız cast off sifət ümumi
pis cast off sifət ümumi
yaramaz cast off sifət ümumi
inadlı cast-iron sifət ümumi
möhkəm cast-iron sifət ümumi
sarsılmaz cast-iron sifət ümumi
döydüm-ölməz cast-iron sifət figurative meaning
fikrindən dönməyən cast-iron sifət ümumi
yenilməz cast-iron sifət ümumi
şübhədən xaric beyond doubt zərf ümumi
şübhədən xaric without doubt zərf ümumi
dalmaq abandone oneself to smth. söz birləşməsi ümumi
qapılmaq abandone oneself to smth. söz birləşməsi ümumi
uymaq abandone oneself to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth söz birləşməsi ümumi
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth söz birləşməsi ümumi
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. söz birləşməsi ümumi
heç bir şey olmamış kimi be none the worse for smth. söz birləşməsi ümumi
heç bir şeydən əziyyət çəkməmiş kimi be none the worse for smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən canını qurtarmaq be quit for smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən xilas olmaq be quit for smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi çox istəmək be set on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. söz birləşməsi ümumi
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. söz birləşməsi ümumi
başı qarışmaq be wrapped ped up in smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. söz birləşməsi ümumi
dilə tutub almaq cajole smth. out of smb. söz birləşməsi ümumi
aldadıb almaq cajole smth. out of smb. söz birləşməsi ümumi
özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq cannot help doing smth. söz birləşməsi ümumi
əlini soyutmaq cast a chill söz birləşməsi ümumi
həvəsdən salmaq cast a chill söz birləşməsi ümumi
kədərləndirmək cast a chill söz birləşməsi ümumi
ovqatını təlx etmək cast a chill söz birləşməsi ümumi
qəmləndirmək cast a chill söz birləşməsi ümumi
ruhdan salmaq cast a chill söz birləşməsi ümumi
nəzər yetirmək cast a glance söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
cast doubt on smth. şəkk gətirmək fel ümumi