• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
catch sözünün tərcüməsi (142 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
catch istila etmə isim ümumi
catch dil isim ümumi
catch ələ keçirmə isim ümumi
catch yaxalama isim ümumi
catch işğal etmə isim ümumi
catch tutma isim ümumi
catch ələ keçmə isim ümumi
catch zəbt etmə isim ümumi
catch birdəfəyə tutulan balığın miqdarı isim ümumi
catch ov isim ümumi
catch balıq ovu isim ümumi
catch tələ isim ümumi
catch biclik isim ümumi
catch fənd isim ümumi
catch hiylə isim ümumi
catch kələk isim ümumi
catch ani dayanma isim ümumi
catch nəfəs almada ani dayanma isim ümumi
catch ani olaraq səsini itirmə isim ümumi
catch siyirmə isim ümumi
catch rəzə isim ümumi
catch ələ keçirmək fel ümumi
catch ilişmək fel ümumi
catch tutmaq fel ümumi
catch yaxalamaq fel ümumi
catch düşmək fel ümumi
catch istifadə etmək fel ümumi
catch başa düşmək fel ümumi
catch çatmaq fel ümumi
catch qovub çatmaq fel ümumi
catch yetişmək fel ümumi
catch dəymək fel ümumi
catch xəstələnmək fel ümumi
catch yoluxmaq fel ümumi
catch xəstəlik tutmaq fel ümumi
catch bir yerə yetişmək fel ümumi
catch gözünə dəymək fel ümumi
catch çəkmək fel ümumi
catch cəlb etmək fel ümumi
catch bağlanmaq fel ümumi
catch bərk-bərk tutmaq fel ümumi
catch yapışmaq fel ümumi
catch irad tutmaq fel ümumi
catch əmma qoymaq fel ümumi
catch by the waistband qurşaqlamaq fel ümumi
catch a cold soyuq tutmaq fel ümumi
catch by the tail quyruqlamaq fel ümumi
catch by the leg qılçalamaq fel ümumi
catch illness xəstəlik tutmaq fel ümumi
catch up göydə tutmaq fel ümumi
catch each other by the hair saçlaşmaq fel ümumi
catch alive diri tutmaq fel ümumi
catch fire odlanmaq fel ümumi
catch the mange qoturlamaq fel ümumi
catch an excuse bəhanədən istifadə etmək fel ümumi
catch a cold timov olmaq fel ümumi
catch a cold soyuq almaq fel ümumi
catch at bərk-bərk tutmaq fel ümumi
catch a bad cold qançırlamaq fel ümumi
catch a cold soyuq dəymək fel ümumi
catch a cold zökəm olmaq fel ümumi
cause smb. to catch tutdurmaq fel ümumi
catch the flu qripdən azarlamaq fel ümumi
let smb. catch cold soyuqlatmaq fel ümumi
catch the smell iy bilmək fel ümumi
catch a cold soyuqdəyməsi olmaq fel ümumi
catch be caught up haqlanmaq fel ümumi
catch by the scut irtməkləmək fel ümumi
catch the flu qrip tutmaq fel ümumi
catch a chill qançırlamaq fel ümumi
catch on bərk-bərk yapışmaq fel ümumi
catch a glimpse of ötəri görmək fel ümumi
catch sight görmək fel ümumi
catch away xəlvəti götürmək fel ümumi
catch the itch qoturlamaq fel ümumi
catch on a nail mıxa ilişmək fel ümumi
catch away oğurlamaq fel ümumi
catch a cold soyuqlamaq fel ümumi
catch malaria malyariyaya tutulmaq fel ümumi
catch suddenly basmalamaq fel ümumi
catch smb. by the hair saçlamaq fel ümumi
hurry to catch a train qatara tələsmək fel ümumi
catch with a hook; qarmaqlanmaq qarmaqlamaq fel ümumi
catch fire yanmaq fel ümumi
catch up with the arrears geriləməni aradan qaldırmaq fel ümumi
catch at yapışmaq fel ümumi
catch up with the arrears geriliyi aradan qaldırmaq fel ümumi
catch a bad cold qançır olmaq fel ümumi
catch up haqlamaq fel ümumi
catch hold of the mane yallamaq fel ümumi
catch fire alov bürümək fel ümumi
catch fire alovlanmaq fel ümumi
catch up tutmaq fel ümumi
catch fire alışmaq fel ümumi
catch on fikri tutmaq fel ümumi
catch at əmma qoymaq fel ümumi
catch at irad tutmaq fel ümumi
catch on başa düşmək fel ümumi
catch up qovub çatmaq fel ümumi
catch up yetişmək fel ümumi
catch someone`s eye kiminsə gözünə sataşmaq fel idiomatic
catch away istifadə etmək fel ümumi
catch away çatmaq fel ümumi
catch on dəbdə olmaq fel danışıq dili
catch on dəbə uyğunlaşmaq fel danışıq dili
catch on alışmaq fel danışıq dili
difficult to catch tutulmaz sifət ümumi
allow to catch cold soyuğa vermək sifət ümumi
make a muff of a catch top buraxmaq phrases sport
set a thief to catch a thief qoyunu qurda tapşırmaq phrases ümumi
catch hold of smth. bir şeydən bərk-bərk yapışmaq phrases ümumi
make a muff of a catch imkanı əldən vermək phrases sport
catch the wind in a net xəlbirlə su daşımaq phrases ümumi
catch a weasel asleep bir kəsi yuxuya verib aldatmaq phrases ümumi
catch the wind in a net boş-boş danışmaq phrases ümumi
catch smb.'s attention kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases ümumi
catch the wind in a net boşboğazlıq etmək phrases ümumi
set the tortoise to catch the hare tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək phrases ümumi
set a thief to catch a thief oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq phrases ümumi
set the tortoise to catch the hare araba ilə dovşan tutmaq phrases ümumi
safety-catch qoruyucu phrases technical
catch the wind in a net boş-boşuna danışmaq phrases ümumi
window catch pəncərə rəzəsi phrases ümumi
catch smb.'s eyes kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases ümumi
catch the wind of duymaq phrases ümumi
window catch pəncərə cəftəsi phrases ümumi
catch it bərk qulaqburması almaq phrases danışıq dili
catch the train qatara çatdırmaq phrases ümumi
catch cold soyuq dəymək phrases ümumi
catch a chill soyuqlamaq phrases ümumi
catch the train qatara çatmaq phrases ümumi
catch a sight of görmək phrases ümumi
that's the catch burda bir fırıldaq var phrases ümumi
catch cold soyuqlamaq phrases ümumi
catch the wind of iylə tanımaq phrases ümumi
catch a chill soyuq dəymək phrases ümumi
window catch pəncərə sürgüsü phrases ümumi
catch up on sleep yatıb dincini almaq phrases ümumi
catch the wind of iydən sezmək phrases ümumi
catch up on sleep yuxusunu almaq phrases ümumi
catch with the goods cinayət başında tutmaq phrases ümumi
catch a sight of diqqət yetirmək phrases ümumi