• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
catch cold sözünün tərcüməsi (243 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ələ keçirmə catch isim ümumi
ələ keçmə catch isim ümumi
istila etmə catch isim ümumi
işğal etmə catch isim ümumi
tutma catch isim ümumi
yaxalama catch isim ümumi
zəbt etmə catch isim ümumi
soyuqluq cold isim ümumi
soyuq cold isim ümumi
şaxta cold isim ümumi
soyuq silah cold-arms isim ümumi
amansızlıq cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-bloodedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-bloodedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-heartedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-heartedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-heartedness isim ümumi
qançır bad cold isim ümumi
dil catch isim ümumi
timov cold isim ümumi
kəsər cold steel isim ümumi
soyuq silah cold steel isim ümumi
soyuq tər cold sweat isim ümumi
soyuq cold weather isim ümumi
soyuq qış cold winter isim ümumi
qanısoyuqluq cold-bloodedness isim ümumi
soyuğadavamlılıq cold-resistance isim ümumi
zökəm head cold isim ümumi
isti-soyuq heat and the cold isim ümumi
bərk soyuq piercing cold isim ümumi
qışadavamlılıq resistance to cold isim ümumi
balıq ovu catch isim ümumi
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch isim ümumi
ov catch isim ümumi
soyuqdəymə cold isim ümumi
soyuqlama cold isim ümumi
tumov cold isim ümumi
zökəm cold isim ümumi
biclik catch isim ümumi
fənd catch isim ümumi
hiylə catch isim ümumi
kələk catch isim ümumi
tələ catch isim ümumi
ani dayanma catch isim ümumi
ani olaraq səsini itirmə catch isim ümumi
nəfəs almada ani dayanma catch isim ümumi
rəzə catch isim ümumi
siyirmə catch isim ümumi
ələ keçirmək catch fel ümumi
tutmaq catch fel ümumi
yaxalamaq catch fel ümumi
bərk-bərk tutmaq catch at fel ümumi
yapışmaq catch at fel ümumi
oğurlamaq catch away fel ümumi
xəlvəti götürmək catch away fel ümumi
bərk-bərk yapışmaq catch on fel ümumi
tutmaq catch up fel ümumi
göydə tutmaq catch up fel ümumi
etina etməmək cold-shoulder fel ümumi
məhəl qoymamaq cold-shoulder fel ümumi
saymamaq cold-shoulder fel ümumi
üşümək be cold fel ümumi
soyuqdan ölmək be dead with cold fel ümumi
soyuq çəkmək bear cold fel ümumi
ilişmək catch fel ümumi
qançır olmaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a chill fel ümumi
soyuq almaq catch a cold fel ümumi
soyuq dəymək catch a cold fel ümumi
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold fel ümumi
soyuqlamaq catch a cold fel ümumi
timov olmaq catch a cold fel ümumi
soyuq tutmaq catch a cold fel ümumi
zökəm olmaq catch a cold fel ümumi
ötəri görmək catch a glimpse of fel ümumi
diri tutmaq catch alive fel ümumi
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse fel ümumi
haqlanmaq catch be caught up fel ümumi
qılçalamaq catch by the leg fel ümumi
irtməkləmək catch by the scut fel ümumi
quyruqlamaq catch by the tail fel ümumi
qurşaqlamaq catch by the waistband fel ümumi
saçlaşmaq catch each other by the hair fel ümumi
alov bürümək catch fire fel ümumi
alovlanmaq catch fire fel ümumi
odlanmaq catch fire fel ümumi
yanmaq catch fire fel ümumi
alışmaq catch fire fel ümumi
yallamaq catch hold of the mane fel ümumi
xəstəlik tutmaq catch illness fel ümumi
malyariyaya tutulmaq catch malaria fel ümumi
mıxa ilişmək catch on a nail fel ümumi
görmək catch sight fel ümumi
saçlamaq catch smb. by the hair fel ümumi
basmalamaq catch suddenly fel ümumi
qripdən azarlamaq catch the flu fel ümumi
qrip tutmaq catch the flu fel ümumi
qoturlamaq catch the itch fel ümumi
qoturlamaq catch the mange fel ümumi
iy bilmək catch the smell fel ümumi
haqlamaq catch up fel ümumi
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq fel ümumi
tutdurmaq cause smb. to catch fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
soyuğa dözmək endure cold fel ümumi
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək feel cold fel ümumi
üşümək feel cold fel ümumi
soyumaq get cold fel ümumi
soyuqlaşmaq get cold fel ümumi
qorxaqlıq etmək get cold feet fel ümumi
soyumaq grow cold to fel ümumi
soyuqlamaq have a cold fel ümumi
qatara tələsmək hurry to catch a train fel ümumi
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold fel ümumi
soyuqdan əsmək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan büzükmək shrink with cold fel ümumi
soyuqdan titrəmək tremble with cold fel ümumi
düşmək catch fel ümumi
əmma qoymaq catch at fel ümumi
irad tutmaq catch at fel ümumi
istifadə etmək catch away fel ümumi
başa düşmək catch on fel ümumi
fikri tutmaq catch on fel ümumi
qovub çatmaq catch up fel ümumi
yetişmək catch up fel ümumi
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye fel idiomatic
istifadə etmək catch fel ümumi
çatmaq catch away fel ümumi
dəbdə olmaq catch on fel danışıq dili
alışmaq catch on fel danışıq dili
dəbə uyğunlaşmaq catch on fel danışıq dili
başa düşmək catch fel ümumi
çatmaq catch fel ümumi
qovub çatmaq catch fel ümumi
yetişmək catch fel ümumi
dəymək catch fel ümumi
xəstələnmək catch fel ümumi
xəstəlik tutmaq catch fel ümumi
yoluxmaq catch fel ümumi
bir yerə yetişmək catch fel ümumi
gözünə dəymək catch fel ümumi
cəlb etmək catch fel ümumi
çəkmək catch fel ümumi
bağlanmaq catch fel ümumi
bərk-bərk tutmaq catch fel ümumi
yapışmaq catch fel ümumi
əmma qoymaq catch fel ümumi
irad tutmaq catch fel ümumi
cansız clay-cold sifət ümumi
ölü clay-cold sifət ümumi
soyuq clay-cold sifət ümumi
soyuq cold sifət ümumi
laqeyd cold-blooded sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət ümumi
amansız cold-hearted sifət ümumi
daşürəkli cold-hearted sifət ümumi
insafsız cold-hearted sifət ümumi
rəhmsiz cold-hearted sifət ümumi
buz kimi ice-cold sifət ümumi
çox soyuq ice-cold sifət ümumi
soyuğadavamlı cold-resistant sifət ümumi
tutulmaz difficult to catch sifət ümumi
bumbuz ice-cold sifət ümumi
soyuqtəhər slightly cold sifət ümumi
bumbuz very cold sifət ümumi
quru cold sifət ümumi
qaşqabaqlı cold sifət ümumi
amansız cold-blooded sifət ümumi
daşürəkli cold-blooded sifət ümumi
insafsız cold-blooded sifət ümumi
rəhmsiz cold-blooded sifət ümumi
zalım cold-blooded sifət ümumi
etinasız cold sifət ümumi
hissiz cold sifət ümumi
laqeyd cold sifət ümumi
maraqsız cold sifət ümumi
soyuğa davamsız cold-blooded sifət ümumi
soyuğa dözməyən cold-blooded sifət ümumi
tez üşüyən cold-blooded sifət ümumi
ağır cold sifət ümumi
sakit cold sifət ümumi
təmkinli cold sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət biological
amansızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-heartedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-heartedly zərf ümumi
soyuqqanlı in cold blood zərf ümumi
soyuq dəymək catch a chill söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq catch a chill söz birləşməsi ümumi
diqqət yetirmək catch a sight of söz birləşməsi ümumi
görmək catch a sight of söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep söz birləşməsi ümumi
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. söz birləşməsi ümumi
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention söz birləşməsi ümumi
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
qatara çatdırmaq catch the train söz birləşməsi ümumi
qatara çatmaq catch the train söz birləşməsi ümumi
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
duymaq catch the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək catch the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq catch the wind of söz birləşməsi ümumi
yuxusunu almaq catch up on sleep söz birləşməsi ümumi
yatıb dincini almaq catch up on sleep söz birləşməsi ümumi
cinayət başında tutmaq catch with the goods söz birləşməsi ümumi
soyuducu cold storage söz birləşməsi ümumi
soyuq hava cold weather söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq get a cold söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
zökəm olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov head cold söz birləşməsi ümumi
zökəm head cold söz birləşməsi ümumi
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief söz birləşməsi ümumi
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief söz birləşməsi ümumi
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare söz birləşməsi ümumi
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare söz birləşməsi ümumi
soyuğa həssas susceptible to cold söz birləşməsi ümumi
burda bir fırıldaq var that's the catch söz birləşməsi ümumi
pəncərə cəftəsi window catch söz birləşməsi ümumi
pəncərə rəzəsi window catch söz birləşməsi ümumi
pəncərə sürgüsü window catch söz birləşməsi ümumi
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water söz birləşməsi ümumi
bərk qulaqburması almaq catch it söz birləşməsi danışıq dili
imkanı əldən vermək make a muff of a catch söz birləşməsi sport
top buraxmaq make a muff of a catch söz birləşməsi sport
qoruyucu safety-catch söz birləşməsi technical
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
let smb. catch cold soyuqlatmaq fel ümumi
allow to catch cold soyuğa vermək sifət ümumi
catch cold soyuqlamaq söz birləşməsi ümumi
catch cold soyuq dəymək söz birləşməsi ümumi