• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
catch the wind of sözünün tərcüməsi (297 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ələ keçirmə catch isim ümumi
ələ keçmə catch isim ümumi
istila etmə catch isim ümumi
işğal etmə catch isim ümumi
tutma catch isim ümumi
yaxalama catch isim ümumi
zəbt etmə catch isim ümumi
qarşıdan əsən külək cross-wind isim ümumi
qara yel hot-wind isim ümumi
külək wind isim ümumi
yel wind isim ümumi
başlıqlı plaş wind-cheater isim ümumi
kurtka wind-cheater isim ümumi
küləkburaxmayan pencək wind-cheater isim ümumi
lax yumurta wind-egg isim ümumi
ventilyasiya deşiyi wind-hole isim ümumi
nəfəsli alət wind-instrument isim ümumi
maşının qabaq şüşəsi wind-screen isim ümumi
maşının ön şüşəsi wind-screen isim ümumi
burulğan wind-spout isim ümumi
qasırğa wind-spout isim ümumi
tozlu fırtına wind-spout isim ümumi
başa çatdırma wind-up isim ümumi
bitmə wind-up isim ümumi
son wind-up isim ümumi
tamamlama wind-up isim ümumi
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper isim ümumi
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument isim ümumi
şiddətli külək biting wind isim ümumi
qaysar broken-wind isim ümumi
dil catch isim ümumi
badi-fəna destroying wind isim ümumi
badi-fəna destructive wind isim ümumi
külək direction of wind isim ümumi
şərq küləyi east wind isim ümumi
səmt küləyi fair wind isim ümumi
sazaq frosty wind isim ümumi
qara yel hot wind isim ümumi
yandan əsən külək lateral wind isim ümumi
şimal küləyi north wind isim ümumi
səba yeli soft gentle wind isim ümumi
gilavar southwest wind isim ümumi
səmt küləyi tail-wind isim ümumi
bad wind isim ümumi
ruzgar wind isim ümumi
ruzigar wind isim ümumi
qaim wind isim ümumi
xəzri wind blowing from the Caspian Sea isim ümumi
nəfəsli alət wind instrument isim ümumi
ney wind kind of musical wind instrument like flute isim ümumi
anemon wind-flower isim botanical
balıq ovu catch isim ümumi
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch isim ümumi
ov catch isim ümumi
hava axını wind isim ümumi
hava cərəyanı wind isim ümumi
sipər wind-screen isim aeronautics
biclik catch isim ümumi
fənd catch isim ümumi
hiylə catch isim ümumi
kələk catch isim ümumi
tələ catch isim ümumi
iy wind isim ümumi
qoxu wind isim ümumi
ani dayanma catch isim ümumi
ani olaraq səsini itirmə catch isim ümumi
nəfəs almada ani dayanma catch isim ümumi
nəfəs wind isim ümumi
nəfəs alma wind isim ümumi
nəfəs dərmə wind isim ümumi
rəzə catch isim ümumi
siyirmə catch isim ümumi
boş sözlər wind isim ümumi
boşboğazlıq wind isim ümumi
cəfəngiyat wind isim ümumi
çərənçilik wind isim ümumi
qaz wind isim medical
eyham wind isim figurative meaning
him wind isim figurative meaning
xəbər wind isim figurative meaning
şayiə wind isim figurative meaning
ələ keçirmək catch fel ümumi
tutmaq catch fel ümumi
yaxalamaq catch fel ümumi
bərk-bərk tutmaq catch at fel ümumi
yapışmaq catch at fel ümumi
oğurlamaq catch away fel ümumi
xəlvəti götürmək catch away fel ümumi
bərk-bərk yapışmaq catch on fel ümumi
tutmaq catch up fel ümumi
göydə tutmaq catch up fel ümumi
duymaq wind fel ümumi
iyin izi ilə getmək wind fel ümumi
iylə tanımaq wind fel ümumi
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument fel ümumi
osurmaq break wind fel ümumi
ilişmək catch fel ümumi
qançır olmaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a chill fel ümumi
soyuq almaq catch a cold fel ümumi
soyuq dəymək catch a cold fel ümumi
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold fel ümumi
soyuqlamaq catch a cold fel ümumi
timov olmaq catch a cold fel ümumi
soyuq tutmaq catch a cold fel ümumi
zökəm olmaq catch a cold fel ümumi
ötəri görmək catch a glimpse of fel ümumi
diri tutmaq catch alive fel ümumi
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse fel ümumi
haqlanmaq catch be caught up fel ümumi
qılçalamaq catch by the leg fel ümumi
irtməkləmək catch by the scut fel ümumi
quyruqlamaq catch by the tail fel ümumi
qurşaqlamaq catch by the waistband fel ümumi
saçlaşmaq catch each other by the hair fel ümumi
alov bürümək catch fire fel ümumi
alovlanmaq catch fire fel ümumi
odlanmaq catch fire fel ümumi
yanmaq catch fire fel ümumi
alışmaq catch fire fel ümumi
yallamaq catch hold of the mane fel ümumi
xəstəlik tutmaq catch illness fel ümumi
malyariyaya tutulmaq catch malaria fel ümumi
mıxa ilişmək catch on a nail fel ümumi
görmək catch sight fel ümumi
saçlamaq catch smb. by the hair fel ümumi
basmalamaq catch suddenly fel ümumi
qripdən azarlamaq catch the flu fel ümumi
qrip tutmaq catch the flu fel ümumi
qoturlamaq catch the itch fel ümumi
qoturlamaq catch the mange fel ümumi
iy bilmək catch the smell fel ümumi
haqlamaq catch up fel ümumi
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears fel ümumi
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq fel ümumi
tutdurmaq cause smb. to catch fel ümumi
sarıtmaq cause smb. to wind fel ümumi
qorxaqlıq etmək have the wind up fel ümumi
qatara tələsmək hurry to catch a train fel ümumi
soyuqlatmaq let smb. catch cold fel ümumi
dolaqlamaq wind fel ümumi
qıvırcıqlanmaq wind fel ümumi
sarılmaq wind fel ümumi
sarmaşmaq wind fel ümumi
saatı qurmaq wind a watch fel ümumi
yumaqlamaq wind into a ball fel ümumi
burmaq wind round fel ümumi
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet fel ümumi
qurmaq wind up fel ümumi
düşmək catch fel ümumi
əmma qoymaq catch at fel ümumi
irad tutmaq catch at fel ümumi
istifadə etmək catch away fel ümumi
başa düşmək catch on fel ümumi
fikri tutmaq catch on fel ümumi
qovub çatmaq catch up fel ümumi
yetişmək catch up fel ümumi
təngnəfəs olmaq wind fel ümumi
tövşümək wind fel ümumi
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye fel idiomatic
istifadə etmək catch fel ümumi
çatmaq catch away fel ümumi
dincəlməyə imkan vermək wind fel ümumi
nəfəs dərməyə imkan vermək wind fel ümumi
dəbdə olmaq catch on fel danışıq dili
alışmaq catch on fel danışıq dili
dəbə uyğunlaşmaq catch on fel danışıq dili
başa düşmək catch fel ümumi
havada qurutmaq wind fel ümumi
havasını dəyişmək wind fel ümumi
havasını təmizləmək wind fel ümumi
havaya vermək wind fel ümumi
çatmaq catch fel ümumi
qovub çatmaq catch fel ümumi
yetişmək catch fel ümumi
burulmaq wind fel ümumi
dönmək wind fel ümumi
qıvrılmaq wind fel ümumi
dəymək catch fel ümumi
dolamaq wind fel ümumi
dolanmaq wind fel ümumi
sarımaq wind fel ümumi
sarınmaq wind fel ümumi
xəstələnmək catch fel ümumi
xəstəlik tutmaq catch fel ümumi
yoluxmaq catch fel ümumi
işə salmaq wind fel ümumi
qurmaq wind fel ümumi
bir yerə yetişmək catch fel ümumi
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind fel ümumi
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind fel ümumi
gözünə dəymək catch fel ümumi
əyilmək wind fel ümumi
qabarmaq wind fel ümumi
cəlb etmək catch fel ümumi
çəkmək catch fel ümumi
bağlanmaq catch fel ümumi
bərk-bərk tutmaq catch fel ümumi
yapışmaq catch fel ümumi
əmma qoymaq catch fel ümumi
irad tutmaq catch fel ümumi
şimal-şərq küləyi north-eastward wind sifət ümumi
soyuğa vermək allow to catch cold sifət ümumi
tutulmaz difficult to catch sifət ümumi
küləkdöyən exposed to the wind sifət ümumi
külək wind sifət ümumi
qurulan wind-up sifət ümumi
küləyə qarşı up-wind zərf ümumi
küləyin əksinə against the wind zərf ümumi
küləyə qarşı against the wind zərf ümumi
soyuq dəymək catch a chill söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq catch a chill söz birləşməsi ümumi
diqqət yetirmək catch a sight of söz birləşməsi ümumi
görmək catch a sight of söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq catch cold söz birləşməsi ümumi
soyuq dəymək catch cold söz birləşməsi ümumi
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. söz birləşməsi ümumi
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention söz birləşməsi ümumi
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
qatara çatdırmaq catch the train söz birləşməsi ümumi
qatara çatmaq catch the train söz birləşməsi ümumi
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
yuxusunu almaq catch up on sleep söz birləşməsi ümumi
yatıb dincini almaq catch up on sleep söz birləşməsi ümumi
cinayət başında tutmaq catch with the goods söz birləşməsi ümumi
burulğan eddy wind söz birləşməsi ümumi
qasırğa eddy wind söz birləşməsi ümumi
şiddətli külək eddy wind söz birləşməsi ümumi
duymaq get the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək get the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq get the wind of söz birləşməsi ümumi
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind söz birləşməsi ümumi
izsiz itmiş gone with the wind söz birləşməsi ümumi
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind söz birləşməsi ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind söz birləşməsi ümumi
tərəddüd etmək hang in the wind söz birləşməsi ümumi
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
üzü küləyə getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
duymaq have the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək have the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq have the wind of söz birləşməsi ümumi
nəfəsi kəsilmək lose wind söz birləşməsi ümumi
təngnəfəs olmaq lose wind söz birləşməsi ümumi
tövşümək lose wind söz birləşməsi ümumi
şimal küləyi norherly wind söz birləşməsi ümumi
şimal-şərq küləyi north-eastern wind söz birləşməsi ümumi
şimal-qərb küləyi north-western wind söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq preach to the wind söz birləşməsi ümumi
havayı danışmaq preach to the wind söz birləşməsi ümumi
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind söz birləşməsi ümumi
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief söz birləşməsi ümumi
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief söz birləşməsi ümumi
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare söz birləşməsi ümumi
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare söz birləşməsi ümumi
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail söz birləşməsi ümumi
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
havayı danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
burda bir fırıldaq var that's the catch söz birləşməsi ümumi
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
boş yerə gözləmək whistle for a wind söz birləşməsi ümumi
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind söz birləşməsi ümumi
saatı qurmaq wind a watch söz birləşməsi ümumi
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down söz birləşməsi ümumi
açılmaq wind off söz birləşməsi ümumi
açmaq wind off söz birləşməsi ümumi
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection söz birləşməsi ümumi
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger söz birləşməsi ümumi
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down söz birləşməsi ümumi
dolamaq wind up söz birləşməsi ümumi
sarımaq wind up söz birləşməsi ümumi
pəncərə cəftəsi window catch söz birləşməsi ümumi
pəncərə rəzəsi window catch söz birləşməsi ümumi
pəncərə sürgüsü window catch söz birləşməsi ümumi
küləyin əksinə in the teeth of the wind söz birləşməsi ümumi
küləyin əksinə in the wind's eye söz birləşməsi ümumi
boş-boşuna cəhd etmək mill the wind söz birləşməsi ümumi
bərk qulaqburması almaq catch it söz birləşməsi danışıq dili
imkanı əldən vermək make a muff of a catch söz birləşməsi sport
top buraxmaq make a muff of a catch söz birləşməsi sport
qoruyucu safety-catch söz birləşməsi technical
qurmaq wind up söz birləşməsi ümumi
çətin yolla getmək have the wind in one's face söz birləşməsi figurative meaning
bitirmək wind up söz birləşməsi ümumi
qurtarmaq wind up söz birləşməsi ümumi
ləğv etmək wind up söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
catch the wind of duymaq söz birləşməsi ümumi
catch the wind of iydən sezmək söz birləşməsi ümumi
catch the wind of iylə tanımaq söz birləşməsi ümumi
vero