• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
character of horse lover sözünün tərcüməsi (249 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
iradə character isim ümumi
xarakter character isim ümumi
xasiyyət character isim ümumi
oyuncaq at cock-horse isim ümumi
at horse isim ümumi
at milçəyi horse-bee isim ümumi
at mozalanı horse-bee isim ümumi
at öyrədən horse-breaker isim ümumi
at təlimçisi horse-breaker isim ümumi
ata təlim vermə horse-breaking isim ümumi
ata yeriş öyrətmə horse-breaking isim ümumi
atı qoşquya öyrətmə horse-breaking isim ümumi
atı miniyə öyrətmə horse-breaking isim ümumi
atçı horse-breeder isim ümumi
atçılıq mütəxəssisi horse-breeder isim ümumi
atçılıq horse-breeding isim ümumi
at dəllalı horse-chanter isim ümumi
at şabalıdı horse-chestnut isim ümumi
çul horse-cloth isim ümumi
yəhəraltı horse-cloth isim ümumi
qaşov horse-comb isim ümumi
at çiçəyi horse-pox isim ümumi
məşuq lover isim ümumi
Süvari kral qvardiya alayı Royal Horse Guards isim ümumi
dəsmal üçün asılqan towel-horse isim ümumi
məhrəba üçün asılqan towel-horse isim ümumi
attestasiya character isim ümumi
yar lover isim ümumi
obraz character isim ümumi
çul horse-cover isim ümumi
qeyri-elmilik antiscientific character isim ümumi
baletbaz ballet lover isim ümumi
vicdanı ləkəli blot on one's character isim ümumi
işbazlıq businesslike character isim ümumi
işcillik businesslike character isim ümumi
qoşqu atı carriage-horse isim ümumi
bahadır character isim ümumi
səciyyə character isim ümumi
şəxs character isim ümumi
işğalçılıq character of being aggressive isim ümumi
atbazlıq character of horse-lover isim ümumi
söyüşcüllük character of using bad language isim ümumi
sitatbazlıq character of using quotations isim ümumi
tappatap clatter of a horse's hoofs isim ümumi
itbaz dog-lover isim ümumi
qoşqu atı draught-horse isim ümumi
qanunauyğunsuzluq exceptional character isim ümumi
ekzotika exotic character isim ümumi
fövqəl'adəlik extraordinary character isim ümumi
vicdanı ləkəli flaw on one's character isim ümumi
qanadlı at flying horse isim ümumi
xəlqilik folk character isim ümumi
istiqlaliyyətçi freedom lover isim ümumi
qeybətcil gossip-lover isim ümumi
suppletivlik having suppletive character isim ümumi
tarixilik historic character isim ümumi
at şabalıdı horse chestnut isim ümumi
xamıt horse collar isim ümumi
cıdır horse race isim ümumi
alapaça horse with white spots on the thigh isim ümumi
atöyrədən horse-breaker isim ümumi
at yemişanı horse-chanter isim ümumi
at bazarı horse-fair isim ümumi
atotaran horse-grazer isim ümumi
ilxıotaran horse-herd isim ümumi
atçı horse-holder isim ümumi
çidar horse-lock isim ümumi
atbaz horse-lover isim ümumi
at dəyirmanı horse-mill isim ümumi
suvat horse-pond isim ümumi
eşq əhli lover isim ümumi
aşina lover isim ümumi
aşiq lover isim ümumi
oynaş lover isim ümumi
vurğun lover isim ümumi
düşkün lover isim ümumi
sevgililərin küsülülüyü lover's tiff isim ümumi
yedəkçi man who leads a horse isim ümumi
kütləvilik mass character isim ümumi
iclasbaz meeting-lover isim ümumi
pulgir money-lover isim ümumi
xəlqilik national character isim ümumi
təbiət həvəskarı nature-lover isim ümumi
ehtiraslılıq passionate character isim ümumi
odlu-alovluluq passionate character isim ümumi
aşpaz pilau lover isim ümumi
romanın qəhrəmanı principal character of a novel isim ümumi
problematiklik problematical character isim ümumi
irticaçılıq reactionary character isim ümumi
mürtəcelik reactionary character isim ümumi
gülbaz rose lover isim ümumi
minik atı saddle-horse isim ümumi
elmilik scientific character isim ümumi
dənizatı sea-horse isim ümumi
xudpəsənd self-lover isim ümumi
şahpərəst shah-lover isim ümumi
sxematiklik sketchy character isim ümumi
yağır sore place on the back of a horse isim ümumi
statiklik statical character isim ümumi
möhkəm səciyyə strong character isim ümumi
ciddi xasiyyət strong character isim ümumi
törədici stud-horse isim ümumi
fövqəltəbiilik supernatural character isim ümumi
sintetiklik synthetical character isim ümumi
sistematiklik systematic character isim ümumi
sistemlilik systematic character isim ümumi
çayxor tea-lover isim ümumi
ənənəvilik traditional character isim ümumi
ikiatlı araba two-horse cart isim ümumi
sistemsizlik unsystematic character isim ümumi
eşşək vaulting horse isim ümumi
mübarizlik warlike character isim ümumi
qulan young female horse isim ümumi
at lobyası horse-bean isim botanical
at paxlası horse-bean isim botanical
hind şabalıdı horse-chestnut isim botanical
qatırquyruğu horse-tail isim botanical
keyfiyyət character isim ümumi
təbiət character isim ümumi
xüsusiyyət character isim ümumi
ayğır cock-horse isim ümumi
böyük yekəpər at cock-horse isim ümumi
axta at horse isim ümumi
ayğır horse isim ümumi
həvəskar lover isim ümumi
Troya atı Trojan horse isim history
rəsmi keyfiyyət character isim ümumi
atlı horse isim ümumi
süvari horse isim ümumi
süvari əsgər horse isim ümumi
yaxşı at sürən horse isim ümumi
fərqləndirici əlamət character isim ümumi
səciyyəvi əlamət character isim ümumi
ad character isim ümumi
etibar character isim ümumi
san character isim ümumi
şöhrət character isim ümumi
işarə character isim computer
simvol character isim computer
xasiyyətnamə character isim ümumi
yazılı zəmanət character isim ümumi
adam character isim ümumi
xadim character isim ümumi
şəxs character isim ümumi
şəxsiyyət character isim ümumi
surət character isim literature
personaj character isim literature
qəhrəman character isim literature
səhnə əsərində rol character isim ümumi
üstünə yazmaq character fel ümumi
üstünü yazmaq character fel ümumi
xasiyyəti formalaşdırmaq build up the character fel ümumi
yüyənlətdirmək have one's horse bridled fel ümumi
atı qoşmaq horse fel ümumi
insanlıqdan çıxmaq lose one's character fel ümumi
atlanmaq mount a horse fel ümumi
tərkləşmək mount a horse together fel ümumi
kütləviləşmək obtain mass character fel ümumi
xudpəsəndlik etmək self-lover: be self-lover fel ümumi
ata minmək take a horse fel ümumi
çullamaq wrap with a horse-cloth fel ümumi
oyub yerləşdirmək character fel ümumi
rəndələmək character fel ümumi
yonmaq character fel ümumi
təsvir etmək character fel ümumi
səciyyələndirmək character fel ümumi
xarakterizə etmək character fel ümumi
at horse sifət ümumi
ata məxsus horse sifət ümumi
biratlı one-horse sifət ümumi
təkatlı one-horse sifət ümumi
sülhpərvər peace-lover sifət ümumi
sülhsevər peace-lover sifət ümumi
qoşqu cart-horse sifət ümumi
ikili xüsusiyyət double-character sifət ümumi
dördatlı four-horse sifət ümumi
həmxasiyyət having identical character sifət ümumi
çullu horse-cloth: covered with a horse-cloth sifət ümumi
atsifət horse-faced sifət ümumi
qadınsifət of changeable character sifət ümumi
qadınsifətli of changeable character sifət ümumi
qadınxasiyyət of changeable character sifət ümumi
eynixasiyyətli of the same character sifət ümumi
qoşaatlı pair-horse sifət ümumi
ikiatlı two-horse sifət ümumi
qoşaatlı two-horse sifət ümumi
kobud horse sifət ümumi
nalayiq horse sifət ümumi
şit horse sifət ümumi
kasıb one-horse sifət danışıq dili
zəif one-horse sifət danışıq dili
özünü çox pis hiss etmək be sick as a horse söz birləşməsi ümumi
araba atı cart horse söz birləşməsi ümumi
yük atı cart horse söz birləşməsi ümumi
fayton atı coach horse söz birləşməsi ümumi
qoşqu atı coach horse söz birləşməsi ümumi
Burax lovğalanmağı! Come off your high horse! söz birləşməsi ümumi
Özünü çəkmə görək! Come off your high horse! söz birləşməsi ümumi
gizli qabiliyyətləri olan dark horse söz birləşməsi ümumi
Bəy verən atın dişinə baxmazlar Don't look a gift horse in the mouth söz birləşməsi ümumi
Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir Either to win the horse or lose the saddle söz birləşməsi ümumi
Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir Enough to make a horse laugh söz birləşməsi ümumi
bihudə işlə məşğul olmaq flog a dead horse söz birləşməsi ümumi
xəlbirlə su daşımaq flog a dead horse söz birləşməsi ümumi
atın yüyənini buraxmaq give a horse the bridle söz birləşməsi ümumi
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill söz birləşməsi ümumi
Süvari Qvardiya alayı Horse Guards söz birləşməsi ümumi
ata minmək mount a horse söz birləşməsi ümumi
yük atı pack horse söz birləşməsi ümumi
zəif at poor horse söz birləşməsi ümumi
tərsinə etmək put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
başayaq etmək put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
əksinə etmək put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
baş-ayaq iş görmək put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
iddia satmaq ride a cock-horse söz birləşməsi ümumi
lovğalanmaq ride a cock-horse söz birləşməsi ümumi
özünü öymək ride a cock-horse söz birləşməsi ümumi
atı minib əldən salmaq ride a horse to a standstill söz birləşməsi ümumi
atı sürüb əldən salmaq ride a horse to a standstill söz birləşməsi ümumi
mehriban xasiyyət social character söz birləşməsi ümumi
vicdanlı işçini sıxışdırmaq spur a willing horse söz birləşməsi ümumi
köhlən at tetchy horse söz birləşməsi ümumi
Arvad evin dirəyidir The grey mare is the better horse söz birləşməsi ümumi
çalışqan adam willing horse söz birləşməsi ümumi
işlək adam willing horse söz birləşməsi ümumi
Troya atı wooden horse söz birləşməsi ümumi
rostbif young horse söz birləşməsi ümumi
iftixar hiss etmək get on one's high horse söz birləşməsi ümumi
qovarlanmaq get on one's high horse söz birləşməsi ümumi
yekəxanalanmaq get on one's high horse söz birləşməsi ümumi
kəkələnmək mount the high horse söz birləşməsi ümumi
kişilənmək mount the high horse söz birləşməsi ümumi
qürrələnmək mount the high horse söz birləşməsi ümumi
kəkələnmə mounting a high horse söz birləşməsi ümumi
baş-ayaq put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
işləri tərsinə etmək put the cart before the horse söz birləşməsi ümumi
şeşələnmək ride the high horse söz birləşməsi ümumi
xoruzlanmaq ride the high horse söz birləşməsi ümumi
təşəxxüslənmək ride the high horse söz birləşməsi ümumi
at şabalıdı horse chestnut söz birləşməsi botanical
stavrida horse mackerel söz birləşməsi zoological
mal ətindən qızartma young horse söz birləşməsi jargon
tam azadlıq vermək give a horse the bridle söz birləşməsi ümumi
tullanma eşşəyi wooden horse söz birləşməsi sport
prezident seçkilərində az tanınan namizəd dark horse söz birləşməsi political
işarə kodlaması character encoding söz birləşməsi computer
simvol cədvəli character map söz birləşməsi computer
işarə cədvəli character map söz birləşməsi computer
işarə aralığı character spacing söz birləşməsi computer