• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
clear headed sözünün tərcüməsi (248 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
təhlükə bitdi all-clear isim ümumi
ağıllılıq clear-sightedness isim ümumi
bəsarətlilik clear-sightedness isim ümumi
fərasətlilik clear-sightedness isim ümumi
gözüaçıqlıq clear-sightedness isim ümumi
ikibaşlı double-headed isim ümumi
başıyekəlik big-headed isim ümumi
yekəbaşlıq big-headed isim ümumi
təmiz hava clear air isim ümumi
aydın diksiya clear articulation isim ümumi
aydın eyham clear hint isim ümumi
bulyon clear soup isim ümumi
aydın fikir clear thought isim ümumi
çalbaş grey-headed isim ümumi
durulaşdırma making clear isim ümumi
ikibaşlı qartal two-headed eagle isim ümumi
açılmaq clear fel ümumi
təmizləmək clear fel ümumi
yarımçıq qalmış işi bitirmək clear off fel ümumi
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off fel ümumi
təmizləmək clear out fel ümumi
yuyub təmizləmək clear out fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear up fel ümumi
kraxmallamaq clear-starch fel ümumi
anlaşılmaq be clear fel ümumi
bəlli olmaq be clear fel ümumi
anladılmaq be made clear fel ümumi
anlaşmaq become clear fel ümumi
əyan olmaq become clear fel ümumi
aydınlaşmaq become clear fel ümumi
beyninə batmaq become clear fel ümumi
aşmaq clear fel ümumi
aydınlanmaq clear fel ümumi
baryeri dəf etmək clear a hurdle fel ümumi
səddi aşmaq clear a hurdle fel ümumi
siyirmək clear away fel ümumi
yığışdırmaq clear away fel ümumi
dağılmaq clear away fel ümumi
durulanmaq clear be cleared up fel ümumi
təmizləmək clear off fel ümumi
ödəmək clear off fel ümumi
boğazını arıtlamaq clear one's throat fel ümumi
durulamaq clear out fel ümumi
itilmək clear out fel ümumi
ərpini təmizləmək clear scales fel ümumi
stol yığışdırmaq clear the table fel ümumi
yol açmaq clear the way fel ümumi
aydınlaşmaq clear up fel ümumi
eləmək clear up fel ümumi
işıqlaşmaq clear up fel ümumi
ayazımaq clear up fel ümumi
başa salmaq make clear fel ümumi
çözmək make clear fel ümumi
anlaşıqlıq gətirmək make things clear fel ümumi
həzər etmək steer clear fel ümumi
qaçınmaq steer clear fel ümumi
anlatmaq try to make clear fel ümumi
yığışdırmaq clear fel ümumi
çıxıb getmək clear off fel ümumi
uzaqlaşmaq clear off fel ümumi
pulsuz qoymaq clear out fel ümumi
aydınlaşmaq clear up fel ümumi
açılmaq clear up fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear fel ümumi
izah etmək clear fel ümumi
açılmaq clear off fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear off fel ümumi
azad etmək clear fel ümumi
maneəni aradan götürmək clear fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq clear fel ümumi
maneələri aşmaq clear fel ümumi
köçürmək clear fel military
boşaltmaq clear fel ümumi
borcu ödəmək clear fel ümumi
borcu vermək clear fel ümumi
satıb qurtarmaq clear fel ümumi
satıb sovurmaq clear fel ümumi
satmaq clear fel ümumi
başıboş addle-headed sifət ümumi
başsız addle-headed sifət ümumi
beyinsiz addle-headed sifət ümumi
gic addle-headed sifət ümumi
qanmaz addle-headed sifət ümumi
aydın clear sifət ümumi
işıqlı clear sifət ümumi
aydın clear-cut sifət ümumi
dəqiq clear-cut sifət ümumi
müəyyən clear-cut sifət ümumi
ağıllı clear-headed sifət ümumi
dərrakəli clear-headed sifət ümumi
zəkalı clear-headed sifət ümumi
uzaqgörən clear-sighted sifət ümumi
gözüaçıq clear-sighted sifət ümumi
ağıllı clear-sighted sifət ümumi
açıqgözlü clear-sighted sifət ümumi
fərasətli clear-sighted sifət ümumi
soyuqqanlı cool-headed sifət ümumi
sakit cool-headed sifət ümumi
təmkinli cool-headed sifət ümumi
büllur kimi təmiz crystal-clear sifət ümumi
şəffaf crystal-clear sifət ümumi
qıvrımbaş curly-headed sifət ümumi
qıvrımsaç curly-headed sifət ümumi
başıboş empty-headed sifət ümumi
qayğısız empty-headed sifət ümumi
yüngül empty-headed sifət ümumi
axmaq fat-headed sifət ümumi
başıboş fat-headed sifət ümumi
gic fat-headed sifət ümumi
korazehin fat-headed sifət ümumi
küt fat-headed sifət ümumi
kütbeyin fat-headed sifət ümumi
qanmaz fat-headed sifət ümumi
sarsaq fat-headed sifət ümumi
səfeh fat-headed sifət ümumi
yelbeyin fat-headed sifət ümumi
hiyləgər hard-headed sifət ümumi
öz xeyrini bilən hard-headed sifət ümumi
qənaətcil hard-headed sifət ümumi
sərhesab hard-headed sifət ümumi
fəhmsiz muddle-headed sifət ümumi
fərasətsiz muddle-headed sifət ümumi
küt muddle-headed sifət ümumi
kütbeyin muddle-headed sifət ümumi
qanmaz muddle-headed sifət ümumi
sarsaq muddle-headed sifət ümumi
ağıldan kəm soft-headed sifət ümumi
ağlı çatmayan soft-headed sifət ümumi
gictəhər soft-headed sifət ümumi
korazehin thick-headed sifət ümumi
küt thick-headed sifət ümumi
kütbeyin thick-headed sifət ümumi
ikibaşlı two-headed sifət ümumi
ağlı zəif weak-headed sifət ümumi
başıboş weak-headed sifət ümumi
kəmağıl weak-headed sifət ümumi
ağsaçlı white-headed sifət ümumi
çal white-headed sifət ümumi
bariz clear sifət ümumi
apaydın absolutely clear sifət ümumi
daz bald-headed sifət ümumi
dazbaş bald-headed sifət ümumi
başıyekə big-headed sifət ümumi
yekəbaş big-headed sifət ümumi
yekəbaşlı big-headed sifət ümumi
anlaşılan clear sifət ümumi
aşikar clear sifət ümumi
aşkar clear sifət ümumi
əyan clear sifət ümumi
məlum clear sifət ümumi
dumansız clear of sky sifət ümumi
açıqfikirli clear thinking sifət ümumi
idraklı clear thinking sifət ümumi
açıq-aşkar completely clear sifət ümumi
qanısoyuq cool-headed sifət ümumi
başıqırxıq crop-headed sifət ümumi
kristal crystal-clear sifət ümumi
burmatel curly-headed sifət ümumi
buruqsaç curly-headed sifət ümumi
başıboş empty-headed sifət ümumi
beyniboş empty-headed sifət ümumi
boş baş empty-headed sifət ümumi
qafasız empty-headed sifət ümumi
beşbaşlı five-headed sifət ümumi
yastıbaş flat-headed sifət ümumi
çal baş gray-headed sifət ümumi
çal baş grey-headed sifət ümumi
ağsaç grey-headed sifət ümumi
başlıqlı headed sifət ümumi
malbaş large-headed sifət ümumi
çoxbaşlı many-headed sifət ümumi
anlamaz muddle-headed sifət ümumi
beyinsiz muddle-headed sifət ümumi
dilbilməz muddle-headed sifət ümumi
karsala muddle-headed sifət ümumi
cılxa net clear sifət ümumi
alabulanıq not quite clear sifət ümumi
birbaşlı one-headed sifət ümumi
açıq-aşkar quite clear sifət ümumi
quşbeyin rattle-headed sifət ümumi
dəyirmibaş round-headed sifət ümumi
yumrubaş round-headed sifət ümumi
qalınbaş thick-headed sifət ümumi
alasəy weak-headed sifət ümumi
ağbaş white-headed sifət ümumi
sarıbaş yellow-headed sifət ümumi
ağılsız pin-headed sifət danışıq dili
axmaq pin-headed sifət danışıq dili
başıboş pin-headed sifət danışıq dili
beyinsiz pin-headed sifət danışıq dili
gic pin-headed sifət danışıq dili
səfeh pin-headed sifət danışıq dili
axmaq timber-headed sifət danışıq dili
başıboş timber-headed sifət danışıq dili
qanmaz timber-headed sifət danışıq dili
səfeh timber-headed sifət danışıq dili
ağıldankəm addle-headed sifət ümumi
dəli addle-headed sifət ümumi
şəffaf clear sifət ümumi
təmiz clear sifət ümumi
inadcıl hard-headed sifət ümumi
tərs hard-headed sifət ümumi
tez keflənən weak-headed sifət ümumi
açıq rəngli white-headed sifət ümumi
sarışın white-headed sifət ümumi
cingiltili clear sifət ümumi
təmiz clear sifət ümumi
iradəsiz weak-headed sifət ümumi
aydın başa düşülən clear sifət ümumi
şübhə doğurmayan clear sifət ümumi
ağıllı clear sifət ümumi
iti clear sifət ümumi
kəskin clear sifət ümumi
açıq clear sifət ümumi
maneəsiz clear sifət ümumi
bütün clear sifət ümumi
tam clear sifət ümumi
dəqiq görən clear-eyed zərf ümumi
yaxşı görən clear-eyed zərf ümumi
ağılla clear-sightedly zərf ümumi
bəsarətlə clear-sightedly zərf ümumi
fərasətlə clear-sightedly zərf ümumi
təmiz clear zərf ümumi
açıqgözlü clear-eyed zərf ümumi
ağıllı clear-eyed zərf ümumi
fərasətli clear-eyed zərf ümumi
gözüaçıq clear-eyed zərf ümumi
uzaqgörən clear-eyed zərf ümumi
gün kimi aydın as clear as daylight söz birləşməsi ümumi
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question söz birləşməsi ümumi
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question söz birləşməsi ümumi
limanı tərk etmək clear the harbour söz birləşməsi ümumi
stolu yığışdırmaq clear the table söz birləşməsi ümumi
cəsarətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. söz birləşməsi ümumi
qətiyyətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. söz birləşməsi ümumi
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt from a clear sky söz birləşməsi ümumi
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt out of a clear sky söz birləşməsi ümumi
axmaq rattle-headed söz birləşməsi ümumi
başıboş rattle-headed söz birləşməsi ümumi
sarsaq rattle-headed söz birləşməsi ümumi
səfeh rattle-headed söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən çəkinmək steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən qaçınmaq steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən çəkinmək steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən qaçınmaq steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
İtil! Clear out! söz birləşməsi ümumi
vero