• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
clear thought sözünün tərcüməsi (167 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
təhlükə bitdi all-clear isim ümumi
ağıllılıq clear-sightedness isim ümumi
bəsarətlilik clear-sightedness isim ümumi
fərasətlilik clear-sightedness isim ümumi
gözüaçıqlıq clear-sightedness isim ümumi
düşüncə thought isim ümumi
fikir thought isim ümumi
fikir aydınlığı clarity of thought isim ümumi
təmiz hava clear air isim ümumi
aydın diksiya clear articulation isim ümumi
aydın eyham clear hint isim ümumi
bulyon clear soup isim ümumi
fikrin bitkinliyi completeness of thought isim ümumi
dolaşıq fikir confused thought isim ümumi
fikir dolaşıqlığı confusion of thought isim ümumi
dərindüşüncəlilik depth of thought isim ümumi
durulaşdırma making clear isim ümumi
fikir-zikir thought isim ümumi
məqsəd thought isim ümumi
məram thought isim ümumi
niyyət thought isim ümumi
diqqət thought isim ümumi
qayğı thought isim ümumi
xəyalat thought isim ümumi
açılmaq clear fel ümumi
təmizləmək clear fel ümumi
yarımçıq qalmış işi bitirmək clear off fel ümumi
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off fel ümumi
təmizləmək clear out fel ümumi
yuyub təmizləmək clear out fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear up fel ümumi
kraxmallamaq clear-starch fel ümumi
anlaşılmaq be clear fel ümumi
bəlli olmaq be clear fel ümumi
xəyala dalmaq be lost in thought fel ümumi
anladılmaq be made clear fel ümumi
dərin fikrə getmək be sunk in thought fel ümumi
düşünülmək be thought fel ümumi
anlaşmaq become clear fel ümumi
əyan olmaq become clear fel ümumi
aydınlaşmaq become clear fel ümumi
beyninə batmaq become clear fel ümumi
aşmaq clear fel ümumi
aydınlanmaq clear fel ümumi
baryeri dəf etmək clear a hurdle fel ümumi
səddi aşmaq clear a hurdle fel ümumi
siyirmək clear away fel ümumi
yığışdırmaq clear away fel ümumi
dağılmaq clear away fel ümumi
durulanmaq clear be cleared up fel ümumi
təmizləmək clear off fel ümumi
ödəmək clear off fel ümumi
boğazını arıtlamaq clear one's throat fel ümumi
durulamaq clear out fel ümumi
itilmək clear out fel ümumi
ərpini təmizləmək clear scales fel ümumi
stol yığışdırmaq clear the table fel ümumi
yol açmaq clear the way fel ümumi
aydınlaşmaq clear up fel ümumi
eləmək clear up fel ümumi
işıqlaşmaq clear up fel ümumi
ayazımaq clear up fel ümumi
fikrindən daşınmaq give up the thought fel ümumi
başa salmaq make clear fel ümumi
çözmək make clear fel ümumi
anlaşıqlıq gətirmək make things clear fel ümumi
kiminsə fikrini oxumaq read smb.'s thought fel ümumi
həzər etmək steer clear fel ümumi
qaçınmaq steer clear fel ümumi
götür-qoy edilmək think be thought over fel ümumi
anlatmaq try to make clear fel ümumi
yığışdırmaq clear fel ümumi
çıxıb getmək clear off fel ümumi
uzaqlaşmaq clear off fel ümumi
pulsuz qoymaq clear out fel ümumi
aydınlaşmaq clear up fel ümumi
açılmaq clear up fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear fel ümumi
izah etmək clear fel ümumi
açılmaq clear off fel ümumi
aydınlaşdırmaq clear off fel ümumi
azad etmək clear fel ümumi
maneəni aradan götürmək clear fel ümumi
maneəni aradan qaldırmaq clear fel ümumi
maneələri aşmaq clear fel ümumi
köçürmək clear fel military
boşaltmaq clear fel ümumi
borcu ödəmək clear fel ümumi
borcu vermək clear fel ümumi
satıb qurtarmaq clear fel ümumi
satıb sovurmaq clear fel ümumi
satmaq clear fel ümumi
aydın clear sifət ümumi
işıqlı clear sifət ümumi
aydın clear-cut sifət ümumi
dəqiq clear-cut sifət ümumi
müəyyən clear-cut sifət ümumi
ağıllı clear-headed sifət ümumi
dərrakəli clear-headed sifət ümumi
zəkalı clear-headed sifət ümumi
uzaqgörən clear-sighted sifət ümumi
gözüaçıq clear-sighted sifət ümumi
ağıllı clear-sighted sifət ümumi
açıqgözlü clear-sighted sifət ümumi
fərasətli clear-sighted sifət ümumi
büllur kimi təmiz crystal-clear sifət ümumi
şəffaf crystal-clear sifət ümumi
bariz clear sifət ümumi
apaydın absolutely clear sifət ümumi
anlaşılan clear sifət ümumi
aşikar clear sifət ümumi
aşkar clear sifət ümumi
əyan clear sifət ümumi
məlum clear sifət ümumi
dumansız clear of sky sifət ümumi
açıqfikirli clear thinking sifət ümumi
idraklı clear thinking sifət ümumi
açıq-aşkar completely clear sifət ümumi
dilbilməz confused in thought sifət ümumi
kristal crystal-clear sifət ümumi
fikirli full of thought sifət ümumi
cılxa net clear sifət ümumi
alabulanıq not quite clear sifət ümumi
açıq-aşkar quite clear sifət ümumi
şəffaf clear sifət ümumi
təmiz clear sifət ümumi
cingiltili clear sifət ümumi
təmiz clear sifət ümumi
aydın başa düşülən clear sifət ümumi
şübhə doğurmayan clear sifət ümumi
ağıllı clear sifət ümumi
iti clear sifət ümumi
kəskin clear sifət ümumi
açıq clear sifət ümumi
maneəsiz clear sifət ümumi
bütün clear sifət ümumi
tam clear sifət ümumi
dəqiq görən clear-eyed zərf ümumi
yaxşı görən clear-eyed zərf ümumi
ağılla clear-sightedly zərf ümumi
bəsarətlə clear-sightedly zərf ümumi
fərasətlə clear-sightedly zərf ümumi
təmiz clear zərf ümumi
açıqgözlü clear-eyed zərf ümumi
ağıllı clear-eyed zərf ümumi
fərasətli clear-eyed zərf ümumi
gözüaçıq clear-eyed zərf ümumi
uzaqgörən clear-eyed zərf ümumi
bax: think thought past tense ümumi
bax: think thought keçmiş zaman ümumi
gün kimi aydın as clear as daylight söz birləşməsi ümumi
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question söz birləşməsi ümumi
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question söz birləşməsi ümumi
limanı tərk etmək clear the harbour söz birləşməsi ümumi
stolu yığışdırmaq clear the table söz birləşməsi ümumi
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt from a clear sky söz birləşməsi ümumi
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt out of a clear sky söz birləşməsi ümumi
fikrə dalmış lost in thought söz birləşməsi ümumi
fikrə qərq olmuş lost in thought söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən çəkinmək steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən qaçınmaq steer clear of smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən çəkinmək steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən qaçınmaq steer clear of smth. söz birləşməsi ümumi
İtil! Clear out! söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
clear thought aydın fikir isim ümumi