• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
cold blooded sözünün tərcüməsi (144 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
soyuqluq cold isim ümumi
soyuq cold isim ümumi
şaxta cold isim ümumi
soyuq silah cold-arms isim ümumi
amansızlıq cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-bloodedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-bloodedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-bloodedness isim ümumi
daşürəklilik cold-heartedness isim ümumi
soyuqqanlılıq cold-heartedness isim ümumi
rəhmsizlik cold-heartedness isim ümumi
qançır bad cold isim ümumi
timov cold isim ümumi
kəsər cold steel isim ümumi
soyuq silah cold steel isim ümumi
soyuq tər cold sweat isim ümumi
soyuq cold weather isim ümumi
soyuq qış cold winter isim ümumi
qanısoyuqluq cold-bloodedness isim ümumi
soyuğadavamlılıq cold-resistance isim ümumi
zökəm head cold isim ümumi
isti-soyuq heat and the cold isim ümumi
bərk soyuq piercing cold isim ümumi
safqanlılıq pure-blooded: being pure-blooded isim ümumi
qışadavamlılıq resistance to cold isim ümumi
istiqanlı heyvanlar warm-blooded animals isim ümumi
soyuqdəymə cold isim ümumi
soyuqlama cold isim ümumi
tumov cold isim ümumi
zökəm cold isim ümumi
etina etməmək cold-shoulder fel ümumi
məhəl qoymamaq cold-shoulder fel ümumi
saymamaq cold-shoulder fel ümumi
üşümək be cold fel ümumi
soyuqdan ölmək be dead with cold fel ümumi
soyuq çəkmək bear cold fel ümumi
qançır olmaq catch a bad cold fel ümumi
qançırlamaq catch a bad cold fel ümumi
soyuq almaq catch a cold fel ümumi
soyuq dəymək catch a cold fel ümumi
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold fel ümumi
soyuqlamaq catch a cold fel ümumi
timov olmaq catch a cold fel ümumi
soyuq tutmaq catch a cold fel ümumi
zökəm olmaq catch a cold fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
soyuğa dözmək endure cold fel ümumi
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək feel cold fel ümumi
üşümək feel cold fel ümumi
soyumaq get cold fel ümumi
soyuqlaşmaq get cold fel ümumi
qorxaqlıq etmək get cold feet fel ümumi
soyumaq grow cold to fel ümumi
soyuqlamaq have a cold fel ümumi
soyuqlatmaq let smb. catch cold fel ümumi
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold fel ümumi
soyuqdan əsmək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan üşümək shiver with cold fel ümumi
soyuqdan büzükmək shrink with cold fel ümumi
soyuqdan titrəmək tremble with cold fel ümumi
cins blooded sifət ümumi
əsl blooded sifət ümumi
safqanlı blooded sifət ümumi
cansız clay-cold sifət ümumi
ölü clay-cold sifət ümumi
soyuq clay-cold sifət ümumi
soyuq cold sifət ümumi
laqeyd cold-blooded sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət ümumi
amansız cold-hearted sifət ümumi
daşürəkli cold-hearted sifət ümumi
insafsız cold-hearted sifət ümumi
rəhmsiz cold-hearted sifət ümumi
cins full-blooded sifət ümumi
doğma full-blooded sifət ümumi
əsil full-blooded sifət ümumi
safqanlı full-blooded sifət ümumi
xalis full-blooded sifət ümumi
metis half-blooded sifət ümumi
mələz half-blooded sifət ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş half-blooded sifət ümumi
dəliqanlı hot-blooded sifət ümumi
ehtiraslı hot-blooded sifət ümumi
qızğın hot-blooded sifət ümumi
buz kimi ice-cold sifət ümumi
çox soyuq ice-cold sifət ümumi
istiqanlı hot-blooded sifət ümumi
soyuğa vermək allow to catch cold sifət ümumi
soyuğadavamlı cold-resistant sifət ümumi
bumbuz ice-cold sifət ümumi
cins pure-blooded sifət ümumi
təmizqanlı pure-blooded sifət ümumi
soyuqtəhər slightly cold sifət ümumi
bumbuz very cold sifət ümumi
istiqanlı warm-blooded sifət zoological
qana batmış blooded sifət ümumi
qana boyanmış blooded sifət ümumi
quru cold sifət ümumi
qaşqabaqlı cold sifət ümumi
amansız cold-blooded sifət ümumi
daşürəkli cold-blooded sifət ümumi
insafsız cold-blooded sifət ümumi
rəhmsiz cold-blooded sifət ümumi
zalım cold-blooded sifət ümumi
cüssəli full-blooded sifət ümumi
gümrah full-blooded sifət ümumi
qüvvətli full-blooded sifət ümumi
sağlam full-blooded sifət ümumi
hirsli hot-blooded sifət ümumi
tez hirslənən hot-blooded sifət ümumi
tez özündən çıxan hot-blooded sifət ümumi
tündməzac hot-blooded sifət ümumi
etinasız cold sifət ümumi
hissiz cold sifət ümumi
laqeyd cold sifət ümumi
maraqsız cold sifət ümumi
soyuğa davamsız cold-blooded sifət ümumi
soyuğa dözməyən cold-blooded sifət ümumi
tez üşüyən cold-blooded sifət ümumi
ağır cold sifət ümumi
sakit cold sifət ümumi
təmkinli cold sifət ümumi
soyuqqanlı cold-blooded sifət biological
amansızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-bloodedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-bloodedly zərf ümumi
insafsızcasına cold-heartedly zərf ümumi
soyuqqanlılıqla cold-heartedly zərf ümumi
soyuqqanlı in cold blood zərf ümumi
soyuqlamaq catch cold söz birləşməsi ümumi
soyuq dəymək catch cold söz birləşməsi ümumi
soyuducu cold storage söz birləşməsi ümumi
soyuq hava cold weather söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq get a cold söz birləşməsi ümumi
soyuqlamaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
zökəm olmaq have a cold in the head söz birləşməsi ümumi
tumov head cold söz birləşməsi ümumi
zökəm head cold söz birləşməsi ümumi
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb söz birləşməsi ümumi
soyuğa həssas susceptible to cold söz birləşməsi ümumi
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water söz birləşməsi ümumi
vero