• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
come sözünün tərcüməsi (197 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
come gəlib çatmaq fel ümumi
come gəlmək fel ümumi
come olmaq fel ümumi
come çatmaq fel ümumi
come açılmaq fel ümumi
come yaxınlaşmaq fel ümumi
come əldə etmək fel ümumi
come razılaşmaq fel ümumi
come baş vermək fel ümumi
come irəli gəlmək fel ümumi
come qalmaq fel ümumi
come! baa! phrases ümumi
come-back geri qayıtma isim danışıq dili
come-back geri dönmə isim danışıq dili
come-down dağılma isim ümumi
odd-come-short qalıq isim ümumi
come-down yıxılma isim ümumi
come between vasitəçi isim ümumi
come-down tənəzzül isim ümumi
odd-come-shortly yaxın gələcəkdə isim ümumi
come between aradüzəldən isim ümumi
come between münsif isim ümumi
come-down süqut isim ümumi
odd-come-short qalıqlar isim ümumi
come-down həqarət isim ümumi
come-back sağalma isim danışıq dili
odd-come-short qırıntılar isim ümumi
come-by-chance bic isim ümumi
come-down təhqir isim ümumi
come-back intiqam alma isim danışıq dili
come-back intiqam isim danışıq dili
come-back əvəz vermə isim danışıq dili
come-back əvəz çıxma isim danışıq dili
come along tələs fel ümumi
come across təsadüfən rastlaşmaq fel ümumi
come of törəmək fel ümumi
come upon təsadüf etmək fel ümumi
come upon rast gəlmək fel ümumi
come round ətrafına fırlanmaq fel ümumi
come out peyda olmaq fel ümumi
come forward qabağa çıxmaq fel ümumi
come true doğrulmaq fel ümumi
come rarely seyrək gəlmək fel ümumi
come to blows tutaşmaq fel ümumi
come early vaxtlı gəlmək fel ümumi
come upon rastlaşmak fel ümumi
come out çıxmaq fel ümumi
come to boylanmaq fel ümumi
come to light bulunmaq fel ümumi
come to nothing batmaq fel ümumi
come across rast gəlmək fel ümumi
come back arxaya qayıtmaq fel ümumi
come up yanlamaq fel ümumi
come unstuck qopmaq fel ümumi
come to oneself ayazımaq fel ümumi
come unscrewed açılmaq fel ümumi
come crashing down gumbuldamaq fel ümumi
come pouring in doluşmaq fel ümumi
come to oneself özünə gəlmək fel ümumi
come to power hakimiyyətə gəlmək fel ümumi
come to right nizama düşmək fel ümumi
come to see qonaq gəlmək fel ümumi
come to a conclusion nəticələnmək fel ümumi
come from bir yerdən gəlmək fel ümumi
come to finish finişə çatmaq fel ümumi
come to fisticuffs yumruqbazarı açmaq fel ümumi
come to grief dərdə düşmək fel ümumi
come to terms razılığa gəlmək fel ümumi
come and pass gəlib-keçmək fel ümumi
come to help imdada çatmaq fel ümumi
come to light zahirə çıxmaq fel ümumi
come to reason insafa gəlmək fel ümumi
come to a standstill dayanmaq fel ümumi
come to a decision qərarlaşdırmaq fel ümumi
come back home evə dönmək fel ümumi
come into fashion dəbə düşmək fel ümumi
come into operation hərəkətə gəlmək fel ümumi
come to defense qahmar çıxmaq fel ümumi
come to assistance imdad etmək fel ümumi
come off qopmaq fel ümumi
come on yaxınlaşmaq fel ümumi
come rushing in tökülüşmək fel ümumi
come through içəri keçmək fel ümumi
come into collision toqquşmaq fel ümumi
come early erkən gəlmək fel ümumi
come all together tökülüşmək fel ümumi
come down qərar tutmaq fel ümumi
come down uçmaq fel ümumi
come through sağ qalmaq fel ümumi
come to blows pəncələşmək fel ümumi
come into existence vücuda gəlmək fel ümumi
come into force qüvvəyə minmək fel ümumi
come into sight təzahür etmək fel ümumi
come with a rush tökülüşmək fel ümumi
come along with yola salmaq fel ümumi
come uncoupled açılmaq fel ümumi
come undone açılmaq fel ümumi
come untrue lax çıxmaq fel ümumi
come across qarşılaşmaq fel ümumi
come off qırılmaq fel ümumi
come to ətrafına fırlanmaq fel ümumi
come up tən olmaq fel ümumi
come across üstünə düşmək fel ümumi
come on çatmaq fel ümumi
come off qopub düşmək fel ümumi
come forward irəli çıxmaq fel ümumi
come in içəri girmək fel ümumi
come down keçmək fel ümumi
come in içəri gəlmək fel ümumi
come opposite qənşər gəlmək fel ümumi
come out açılmaq fel ümumi
come out çapdan çıxmaq fel ümumi
come into buds qönçələnmək fel ümumi
come into being törəmək fel ümumi
come in sight görsənmək fel ümumi
come in time yetişmək fel ümumi
come down qalmaq fel ümumi
come apart parçalanmaq fel ümumi
come upon qarşısına çıxmaq fel ümumi
come up haqlamaq fel ümumi
come across görüşmək fel ümumi
come out aşkar olmaq fel ümumi
come down gəlmək fel ümumi
come along gedək fel ümumi
come by əldə etmək fel ümumi
come across rastlaşmaq fel ümumi
come down enmək fel ümumi
come to life dirçəlmək fel ümumi
come to oneself oyanmaq fel ümumi
come off soyulmaq fel ümumi
come off qopub düşmək fel ümumi
come down yağmaq fel ümumi
come forward irəli getmək fel ümumi
come over basmaq fel ümumi
come across qabaqlaşmaq fel ümumi
come down zəlalətə düşmək fel ümumi
come light bilinmək fel ümumi
come out hasilə gəlmək fel ümumi
come about vaqe olmaq fel ümumi
come up ayaqlaşmaq fel ümumi
come round boylanmaq fel ümumi
come up yarım olmaq fel ümumi
come round gəlmək fel ümumi
come together topalanmaq fel ümumi
come about baş vermək fel ümumi
come back qayıtmaq fel ümumi
come up yanaşmaq fel ümumi
come up bərabərləşmək fel ümumi
come true doğru çıxmaq fel ümumi
come unfastened açılmaq fel ümumi
come of əmələ gəlmək fel ümumi
come to life canlanmaq fel ümumi
come true qismət olmaq fel ümumi
come together qovuşmaq fel ümumi
come to terms sözləşmək fel ümumi
come suddenly naqafil gəlmək fel ümumi
come untwisted açılmaq fel ümumi
come to başa gəlmək fel ümumi
come apart dağılmaq fel ümumi
come of baş vermək fel ümumi
come down qiyməti aşağı salmaq fel ümumi
come on irəliləmək fel ümumi
come upon bürümək fel ümumi
come to düzəlmək fel ümumi
come out tətil etmək fel ümumi
come round sağalmaq fel ümumi
come by gəzməyə başlamaq fel American
come to sağalmaq fel ümumi
come upon çulğamaq fel ümumi
come round düzəlmək fel ümumi
come down ucuzlaşmaq fel ümumi
come on müvəffəq olmaq fel ümumi
come by gəzinmək fel American
come down hörmətini itirmək fel ümumi
come down gözdən düşmək fel ümumi
come to özünə gəlmək fel ümumi
come round özünə gəlmək fel ümumi
come true həyata keçmək phrases ümumi
come to the boil qaynamaq phrases ümumi
come true həqiqətə çevrilmək phrases ümumi
come into sight görünmək phrases ümumi
come to pass baş vermək phrases ümumi
come true gerçəkləşmək phrases ümumi
come to grief zavala gəlmək phrases ümumi
come to power hakimiyyətə gəlmək phrases ümumi
come to pieces yox olmaq phrases ümumi
come to pieces puç olmaq phrases ümumi
come in handy yerinə düşmək phrases ümumi
come into property varlanmaq phrases ümumi
come to pass olmaq phrases ümumi
come in handy yerində olmaq phrases ümumi
come unstitiched sökülmək phrases ümumi
come into sight gözə dəymək phrases ümumi
come to know tanımaq phrases ümumi
come to pieces ruhdan düşmək phrases ümumi
come to pieces gücdən düşmək phrases ümumi
come to oneself ağlını toplamaq phrases ümumi