• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
country people sözünün tərcüməsi (134 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
məmləkət country isim ümumi
ölkə country isim ümumi
millət people isim ümumi
xalq people isim ümumi
ərəb xalqı Arab people isim ümumi
diyar country isim ümumi
el country isim ümumi
kəndistan country isim ümumi
kəndli-kütlü country bumpkins isim ümumi
bağ country cottage isim ümumi
malikanə country seat isim ümumi
ölkəşünaslıq country study isim ümumi
torpaq yolu country-track isim ümumi
kross cross-country race isim ümumi
motokross cross-country race isim ümumi
qürbət foreign country isim ümumi
elat group of related people isim ümumi
el-elat group of related people isim ümumi
dərəlik-təpəlik hilly country isim ümumi
dərə-təpə hilly country isim ümumi
dərə-təpəlik hilly country isim ümumi
ayağıçarıqlı humble people isim ümumi
göllük lake-country isim ümumi
qürbətlik living in a foreign country isim ümumi
vətənə məhəbbət love for one's country isim ümumi
qələbəlik many people isim ümumi
drujinaçı member of people's patrol isim ümumi
itkin adamlar missing people isim ümumi
metropoliya mother country isim ümumi
partiyaçı non-party people isim ümumi
mürdəşir one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
ölüyuyan one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
yuyucu one engaged in ritual washing of dead people isim ümumi
masqarabaz one who likes to mock people isim ümumi
əhl people isim ümumi
el people isim ümumi
el-oba people isim ümumi
ictimaiyyət people isim ümumi
həzərat people isim ümumi
yan-yörə people around isim ümumi
indiki adamlar people of today isim ümumi
halg iclasçısı people's assessor isim ümumi
xalq hakimi People's Judge isim ümumi
fağır-füqəra poor people isim ümumi
bəzi adamlar some people isim ümumi
insan seli stream of people isim ümumi
oymaq subdivision of people isim ümumi
belə-belə adamlar such kind of people isim ümumi
vətən xaini traitor to one's country isim ümumi
yetim-yesir unfortunate people isim ümumi
gənclik young people isim ümumi
ölkənin gəncləri youth of the country isim ümumi
kross cross-country isim sport
ana yurd country isim ümumi
vətən country isim ümumi
yurd country isim ümumi
sakin people isim ümumi
afaq country isim figurative meaning
kənd country isim ümumi
kənd yeri country isim ümumi
adamlar people isim collective noun
camaat people isim collective noun
insanlar people isim collective noun
ərazi country isim ümumi
məkan country isim ümumi
yer country isim ümumi
qohumlar people isim danışıq dili
valideynlər people isim danışıq dili
sahə country isim ümumi
məskunlaşmaq people fel ümumi
yaşamaq people fel ümumi
bir ölkəyə görüşə gəlmək be on an official visit to a country fel ümumi
radio ilə xalqa müraciət etmək broadcast the country fel ümumi
vətən uğrunda vuruşmaq fight for one's country fel ümumi
kəsəsinə getmək go across country fel ümumi
ara düzəltmək help people be on good terms fel ümumi
vətəndən ayrı düşmək leave one's country fel ümumi
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country fel ümumi
iraq düşmək live in a foreign country fel ümumi
kənddə yaşamaq live in the country fel ümumi
gərdək qurmaq make bed for newly married people fel ümumi
başqasının işinə başını soxmaq poke one's nose into other people's affairs fel ümumi
araya girmək spoil attitude between people fel ümumi
diyarbədiyar gəzmək wander from country country fel ümumi
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country fel ümumi
hər yerdə gedə bilən cross-country sifət ümumi
daxili up-country sifət ümumi
ölkənin daxilində up-country sifət ümumi
biryerli from the same country sifət ümumi
əcnəbi of another country sifət ümumi
xalq people's sifət ümumi
kəsəsinə across country zərf ümumi
bütün ölkədə all over the country zərf ümumi
diyar-diyar from country to country zərf ümumi
eldən-elə from country to country zərf ümumi
kimisi some people əvəzlik ümumi
az əhalisi olan back-country söz birləşməsi ümumi
mərkəzdən uzaq back-country söz birləşməsi ümumi
tənha yer back-country söz birləşməsi ümumi
dərə-təpəlik broken country söz birləşməsi ümumi
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country söz birləşməsi ümumi
kəndli-kündlü country bumpkin söz birləşməsi ümumi
fağır country bumpkin söz birləşməsi ümumi
avam country bumpkin söz birləşməsi ümumi
kənd sakinləri country folk söz birləşməsi ümumi
kəndlilər country folk söz birləşməsi ümumi
kənd yolu country road söz birləşməsi ümumi
torpaq yol country road söz birləşməsi ümumi
camaatla yola getmək get on with people söz birləşməsi ümumi
çoxlu adam good many people söz birləşməsi ümumi
yerli əhali indigenous people söz birləşməsi ümumi
sənaye ölkəsi industrial country söz birləşməsi ümumi
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy at people söz birləşməsi ümumi
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy at people söz birləşməsi ümumi
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy on people söz birləşməsi ümumi
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy on people söz birləşməsi ümumi
ana vətən mother country söz birləşməsi ümumi
qocalar old people söz birləşməsi ümumi
burnunu başqalarının işinə soxmaq poke one's nose into other people's affairs söz birləşməsi ümumi
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country söz birləşməsi ümumi
qüdrətli ölkə powerfull country söz birləşməsi ümumi
ölkənin faktiki hökmdarı practical ruler of the country söz birləşməsi ümumi
ölkəni müharibəyə cəlb etmək precipitate a country into war söz birləşməsi ümumi
cavanlar young people söz birləşməsi ümumi
eldən-elə from country to country söz birləşməsi ümumi
Çin Xalq Respublikası People Republic of China söz birləşməsi ümumi
burnunu bir kəsin işinə soxmaq meddle with other people's affairs söz birləşməsi ümumi
şaiəyə görə People say söz birləşməsi ümumi
rəvayət ə görə People say söz birləşməsi ümumi
kənd əhli country folk söz birləşməsi collective noun
xalq cəbhəsi the people's front söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
country people kənd əhli isim ümumi
country people kənd sakinləri isim ümumi
country people kəndlilər isim ümumi