• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
cross shaped sözünün tərcüməsi (272 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
xaç cross isim ümumi
xaç gəzdirən cross-bearer isim ümumi
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench isim ümumi
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher isim ümumi
calaq cross-breed isim ümumi
hibrid cross-breed isim ümumi
metis cross-breed isim ümumi
mələs cross-breed isim ümumi
ən qısa yol cross-cut isim ümumi
dolaşıq sorğu-sual cross-examination isim ümumi
çaşlıq cross-eye isim ümumi
çəpgözlük cross-eye isim ümumi
çəplik cross-eye isim ümumi
ikinci sərlövhə cross-heading isim ümumi
yarımsərlövhə cross-heading isim ümumi
qarşıdan əsən külək cross-headwind isim ümumi
yandan əsən külək cross-headwind isim ümumi
çəpəki işıq cross-light isim ümumi
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light isim ümumi
köndələn atılan tir cross-piece isim ümumi
mübahisəli məqsəd cross-purpose isim ümumi
iki magistralı birləşdirən yol cross-road isim ümumi
kəsişən yol cross-road isim ümumi
əngəl cross-talk isim ümumi
maneə cross-talk isim ümumi
telefon danışığına mane olma cross-talk isim ümumi
şpal cross-tie isim ümumi
iki magistralı birləşdirən yol cross-way isim ümumi
kəsişən yol cross-way isim ümumi
qarşıdan əsən külək cross-wind isim ümumi
badamı gözlər almond-shaped eyes isim ümumi
buta almond-shaped pattern isim ümumi
acıqlılıq being cross isim ümumi
səlib cross isim ümumi
ştanq cross-bar isim ümumi
kross cross-country race isim ümumi
motokross cross-country race isim ümumi
kəsə yol cross-cut isim ümumi
qıyıqgöz cross-eyed isim ümumi
çal-çarpaz atəş cross-fire isim ümumi
eninə kəsik cross-section isim ümumi
üzüməbənzərlik grape-shaped: being grape-shaped isim ümumi
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization isim ümumi
fiqurlu kərpic shaped brick isim ümumi
daim donquldayan qız cross-patch isim danışıq dili
deyingən qadın cross-patch isim danışıq dili
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth isim medical
kross cross-country isim sport
çarpaz atəş cross-fire isim military
çarmıx cross isim ümumi
çarmıxa çəkmə cross isim ümumi
köndələn kəsik cross-cut isim ümumi
kəsişən işıq şüaları cross-light isim ümumi
dördyol ağzı cross-road isim ümumi
dördyol ağzı cross-way isim ümumi
çarpaz cross-piece isim technical
krestavina cross-piece isim technical
xaçşəkilli başdaşı cross isim ümumi
həlledici an cross-road isim ümumi
yolayrıcı cross-road isim ümumi
həlledici an cross-way isim ümumi
yolayrıcı cross-way isim ümumi
xaç formasında orden cross isim ümumi
xaçpərəstlik cross isim ümumi
xristian dini cross isim ümumi
xristianlıq cross isim ümumi
kəsişmə cross isim computer
çarpaz istinad cross-reference isim computer
çarpaz qoymaq criss-cross fel ümumi
kəsişmək criss-cross fel ümumi
üstündən xaç çəkmək criss-cross fel ümumi
keçmək cross fel ümumi
pozmaq cross off fel ümumi
qaralamaq cross off fel ümumi
silmək cross off fel ümumi
çıxarmaq cross off fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross off fel ümumi
pozmaq cross out fel ümumi
qaralamaq cross out fel ümumi
acıqlanmaq be cross fel ümumi
formalaşmaq be shaped fel ümumi
çarpazlatmaq cause smb. to cross fel ümumi
kəsişmək cross fel ümumi
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qələm çəkmək cross out fel ümumi
silmək cross out fel ümumi
sərhədi addamaq cross the frontier fel ümumi
böyələkləndirmək make cross fel ümumi
ayaq basmamaq never cross the threshold fel ümumi
xaç qoymaq sign with a cross fel ümumi
aldanmaq double-cross fel danışıq dili
aldatmaq double-cross fel danışıq dili
fırıldaq gəlmək double-cross fel danışıq dili
hiylə gəlmək double-cross fel danışıq dili
kələk gəlmək double-cross fel danışıq dili
tovlamaq double-cross fel danışıq dili
çarpazlaşdırmaq criss-cross fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross fel ümumi
aralanmaq cross fel ümumi
ayrılmaq cross fel ümumi
çarpazlamaq cross fel ümumi
üst-üstə aşırmaq cross fel ümumi
üst-üstə qoymaq cross fel ümumi
siqar kimi cigar-shaped sifət ümumi
siqarabənzər cigar-shaped sifət ümumi
siqaraoxşar cigar-shaped sifət ümumi
siqarşəkilli cigar-shaped sifət ümumi
çarpaz criss-cross sifət ümumi
çarpazlaşan criss-cross sifət ümumi
çarpaz cross sifət ümumi
kəsişən cross sifət ümumi
köndələn cross sifət ümumi
hər yerdə gedə bilən cross-country sifət ümumi
çarpaz cross-cut sifət ümumi
bardaş cross-legged sifət ümumi
yol arasında olan cross-road sifət ümumi
yol arasında olan cross-way sifət ümumi
yumurtaşəkilli egg-shaped sifət ümumi
yumurtavari egg-shaped sifət ümumi
inyəyə oxşar needle-shaped sifət ümumi
iynə kimi needle-shaped sifət ümumi
iynəvari needle-shaped sifət ümumi
iynəyə bənzər needle-shaped sifət ümumi
armudabənzər pear-shaped sifət ümumi
armudaoxşar pear-shaped sifət ümumi
armudşəkilli pear-shaped sifət ümumi
armudu pear-shaped sifət ümumi
armudvarı pear-shaped sifət ümumi
badamı almond-shaped sifət ümumi
badamvarı almond-shaped sifət ümumi
badamağız almond-shaped: with a small and almond-shaped mouth sifət ümumi
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes sifət ümumi
butalı almond-shaped: with almond-shaped patterns sifət ümumi
oxşəkilli arrow-shaped sifət ümumi
oxvari arrow-shaped sifət ümumi
A-şəkilli A-shaped sifət ümumi
bizvarı awl-shaped sifət ümumi
kürəşəkilli ball-shaped sifət ümumi
yumruvarı ball-shaped sifət ümumi
yupyumru ball-shaped sifət ümumi
boçkaşəkilli barrel-shaped sifət ümumi
süngüvari bayonet-shaped sifət ümumi
bombaşəkilli bomb-shaped sifət ümumi
kasaşəkilli bowl-shaped sifət ümumi
kasavarı bowl-shaped sifət ümumi
qövsi bow-shaped sifət ümumi
qutuvarı box-shaped sifət ümumi
beyinəbənzər brain-shaped sifət ümumi
ilgəkvarı buttonhole-shaped sifət ümumi
boçkaşəkilli cask-shaped sifət ümumi
darağabənzər comb-shaped sifət ümumi
daraqvarı comb-shaped sifət ümumi
konusvarı cone-shaped sifət ümumi
qozavarı cone-shaped sifət ümumi
ala-çarpaz cross sifət ümumi
çəpgöz cross-eyed sifət ümumi
en kəsiyi cross-section sifət ümumi
xaçvarı cross-shaped sifət ümumi
kasaşəkilli cup-shaped sifət ümumi
silindrvari cylinder-shaped sifət ümumi
romb şəkilli diamond-shaped sifət ümumi
rombaoxşar diamond-shaped sifət ümumi
damcıvarı drop-shaped sifət ümumi
yumurtavarı egg-shaped sifət ümumi
yumurtayaoxşar egg-shaped sifət ümumi
dirsəkşəkilli elbow-shaped sifət ümumi
ellipsşəkilli ellipse-shaped sifət ümumi
yelpikvarı fan-shaped sifət ümumi
barmaqvarı finger-shaped sifət ümumi
çəngələoxşar fork-shaped sifət ümumi
qıfabənzər funnel-shaped sifət ümumi
qıfşəkilli funnel-shaped sifət ümumi
qıfvarı funnel-shaped sifət ümumi
üzüməbənzər grape-shaped sifət ümumi
ürəkvarı heart-shaped sifət ümumi
təpəyəoxşar hill-shaped sifət ümumi
dəhrəşəkilli hook-shaped sifət ümumi
halqavarı hook-shaped sifət ümumi
qarmaqlatmaq hook-shaped sifət ümumi
buynuzabənzər horn-shaped sifət ümumi
buynuzşəkilli horn-shaped sifət ümumi
buynuzvarı horn-shaped sifət ümumi
nalvari horseshoe-shaped sifət ümumi
böyrəkvarı kidney-shaped sifət ümumi
yarpaqşəkilli leaf-shaped sifət ümumi
yarpaqvarı leaf-shaped sifət ümumi
dodaqvarı lip-shaped sifət ümumi
göbələkvarı mushroom-shaped sifət ümumi
iynəşəkilli needle-shaped sifət ümumi
iynəvarı needle-shaped sifət ümumi
qozabənzər nut-shaped sifət ümumi
qozvarı nut-shaped sifət ümumi
noxudvari pea-shaped sifət ümumi
yastıqvarı pillow-shaped sifət ümumi
boruvarı pipe-shaped sifət ümumi
boşqabvarı plate-shaped sifət ümumi
nimçəvari plate-shaped sifət ümumi
qotazvarı pompon-shaped sifət ümumi
ehramvarı pyramid-shaped sifət ümumi
dairəvarı ring-shaped sifət ümumi
halqavarı ring-shaped sifət ümumi
üzükvari ring-shaped sifət ümumi
yəhərşəkilli saddle-shaped sifət ümumi
yəhərvarı saddle-shaped sifət ümumi
vintvarı screw-shaped sifət ümumi
fasonlu shaped sifət ümumi
formalı shaped sifət ümumi
qalxanşəkilli shield-shaped sifət ümumi
orağabənzər sickle-shaped sifət ümumi
ilanvarı snake-shaped sifət ümumi
nizəvari spear-shaped sifət ümumi
kürəşəkilli sphere-shaped sifət ümumi
iyəbənzər spindle-shaped sifət ümumi
ulduzaoxşar star-shaped sifət ümumi
ulduzvarı star-shaped sifət ümumi
qılıncvarı sword-shaped sifət ümumi
qotazvarı tassel-shaped sifət ümumi
dişəbənzər tooth-shaped sifət ümumi
qülləvarı tower-shaped sifət ümumi
təknəvarı trough-shaped sifət ümumi
təkərvarı wheel-shaped sifət ümumi
qanadşəkilli wing-shaped sifət ümumi
aldanma double-cross sifət danışıq dili
aldatma double-cross sifət danışıq dili
biclik double-cross sifət danışıq dili
fırıldaq double-cross sifət danışıq dili
hiylə double-cross sifət danışıq dili
kələk double-cross sifət danışıq dili
tələ double-cross sifət danışıq dili
yalan double-cross sifət danışıq dili
əks cross sifət ümumi
qarşı cross sifət ümumi
tərəddüd edən cross-road sifət ümumi
tərəddüd edən cross-way sifət ümumi
əlverişsiz cross sifət ümumi
zidd cross sifət ümumi
acıqlı cross sifət ümumi
hirsli cross sifət ümumi
qeyzli cross sifət ümumi
qəzəbli cross sifət ümumi
tündxasiyyət cross sifət ümumi
kəsişmə cross sifət computer
çal-çarpaz criss-cross zərf ümumi
çarpaz şəkildə cross-wise zərf ümumi
çəpəki şəkildə cross-wise zərf ümumi
ilbizşəkilli snail-shaped zərf ümumi
ilbizvarı snail-shaped zərf ümumi
çəpəki criss-cross zərf ümumi
çəpinə criss-cross zərf ümumi
əksinə criss-cross zərf figurative meaning
tərsinə criss-cross zərf figurative meaning
boçkavari barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləkvari barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləyəbənzər barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləyəoxşar barrel shaped söz birləşməsi ümumi
mübahisə eləmək be at cross-purpose söz birləşməsi ümumi
höcətləşmək be at cross-purpose söz birləşməsi ümumi
ağlına fikir gəlmək cross one's mind söz birləşməsi ümumi
başına fikir gəlmək cross one's mind söz birləşməsi ümumi
rastlaşmaq cross one's path söz birləşməsi ümumi
qarşılaşmaq cross one's path söz birləşməsi ümumi
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting söz birləşməsi ümumi
Böyük xaç ordeni Grand Cross söz birləşməsi ümumi
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross söz birləşməsi ümumi
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross söz birləşməsi ümumi
Qırmızı Xaç Red Cross söz birləşməsi ümumi
bardaş qurmaq sit cross-legged söz birləşməsi ümumi
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's söz birləşməsi ümumi
buta almond-shaped pattern söz birləşməsi ümumi
mane olmaq cross one's path söz birləşməsi ümumi
yol vermək cross one's path söz birləşməsi ümumi
vero