• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
cross wind sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
xaç cross isim ümumi
xaç gəzdirən cross-bearer isim ümumi
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench isim ümumi
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher isim ümumi
calaq cross-breed isim ümumi
hibrid cross-breed isim ümumi
metis cross-breed isim ümumi
mələs cross-breed isim ümumi
ən qısa yol cross-cut isim ümumi
dolaşıq sorğu-sual cross-examination isim ümumi
çaşlıq cross-eye isim ümumi
çəpgözlük cross-eye isim ümumi
çəplik cross-eye isim ümumi
ikinci sərlövhə cross-heading isim ümumi
yarımsərlövhə cross-heading isim ümumi
qarşıdan əsən külək cross-headwind isim ümumi
yandan əsən külək cross-headwind isim ümumi
çəpəki işıq cross-light isim ümumi
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light isim ümumi
köndələn atılan tir cross-piece isim ümumi
mübahisəli məqsəd cross-purpose isim ümumi
iki magistralı birləşdirən yol cross-road isim ümumi
kəsişən yol cross-road isim ümumi
əngəl cross-talk isim ümumi
maneə cross-talk isim ümumi
telefon danışığına mane olma cross-talk isim ümumi
şpal cross-tie isim ümumi
iki magistralı birləşdirən yol cross-way isim ümumi
kəsişən yol cross-way isim ümumi
qarşıdan əsən külək cross-wind isim ümumi
qara yel hot-wind isim ümumi
külək wind isim ümumi
yel wind isim ümumi
başlıqlı plaş wind-cheater isim ümumi
kurtka wind-cheater isim ümumi
küləkburaxmayan pencək wind-cheater isim ümumi
lax yumurta wind-egg isim ümumi
ventilyasiya deşiyi wind-hole isim ümumi
nəfəsli alət wind-instrument isim ümumi
maşının qabaq şüşəsi wind-screen isim ümumi
maşının ön şüşəsi wind-screen isim ümumi
burulğan wind-spout isim ümumi
qasırğa wind-spout isim ümumi
tozlu fırtına wind-spout isim ümumi
başa çatdırma wind-up isim ümumi
bitmə wind-up isim ümumi
son wind-up isim ümumi
tamamlama wind-up isim ümumi
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper isim ümumi
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument isim ümumi
acıqlılıq being cross isim ümumi
şiddətli külək biting wind isim ümumi
qaysar broken-wind isim ümumi
səlib cross isim ümumi
ştanq cross-bar isim ümumi
kross cross-country race isim ümumi
motokross cross-country race isim ümumi
kəsə yol cross-cut isim ümumi
qıyıqgöz cross-eyed isim ümumi
çal-çarpaz atəş cross-fire isim ümumi
eninə kəsik cross-section isim ümumi
badi-fəna destroying wind isim ümumi
badi-fəna destructive wind isim ümumi
külək direction of wind isim ümumi
şərq küləyi east wind isim ümumi
səmt küləyi fair wind isim ümumi
sazaq frosty wind isim ümumi
qara yel hot wind isim ümumi
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization isim ümumi
yandan əsən külək lateral wind isim ümumi
şimal küləyi north wind isim ümumi
səba yeli soft gentle wind isim ümumi
gilavar southwest wind isim ümumi
səmt küləyi tail-wind isim ümumi
bad wind isim ümumi
ruzgar wind isim ümumi
ruzigar wind isim ümumi
qaim wind isim ümumi
xəzri wind blowing from the Caspian Sea isim ümumi
nəfəsli alət wind instrument isim ümumi
ney wind kind of musical wind instrument like flute isim ümumi
daim donquldayan qız cross-patch isim danışıq dili
deyingən qadın cross-patch isim danışıq dili
anemon wind-flower isim botanical
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth isim medical
kross cross-country isim sport
çarpaz atəş cross-fire isim military
çarmıx cross isim ümumi
çarmıxa çəkmə cross isim ümumi
köndələn kəsik cross-cut isim ümumi
kəsişən işıq şüaları cross-light isim ümumi
dördyol ağzı cross-road isim ümumi
dördyol ağzı cross-way isim ümumi
hava axını wind isim ümumi
hava cərəyanı wind isim ümumi
sipər wind-screen isim aeronautics
çarpaz cross-piece isim technical
krestavina cross-piece isim technical
xaçşəkilli başdaşı cross isim ümumi
həlledici an cross-road isim ümumi
yolayrıcı cross-road isim ümumi
həlledici an cross-way isim ümumi
yolayrıcı cross-way isim ümumi
iy wind isim ümumi
qoxu wind isim ümumi
xaç formasında orden cross isim ümumi
nəfəs wind isim ümumi
nəfəs alma wind isim ümumi
nəfəs dərmə wind isim ümumi
xaçpərəstlik cross isim ümumi
xristian dini cross isim ümumi
xristianlıq cross isim ümumi
boş sözlər wind isim ümumi
boşboğazlıq wind isim ümumi
cəfəngiyat wind isim ümumi
çərənçilik wind isim ümumi
kəsişmə cross isim computer
çarpaz istinad cross-reference isim computer
qaz wind isim medical
eyham wind isim figurative meaning
him wind isim figurative meaning
xəbər wind isim figurative meaning
şayiə wind isim figurative meaning
çarpaz qoymaq criss-cross fel ümumi
kəsişmək criss-cross fel ümumi
üstündən xaç çəkmək criss-cross fel ümumi
keçmək cross fel ümumi
pozmaq cross off fel ümumi
qaralamaq cross off fel ümumi
silmək cross off fel ümumi
çıxarmaq cross off fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross off fel ümumi
pozmaq cross out fel ümumi
qaralamaq cross out fel ümumi
duymaq wind fel ümumi
iyin izi ilə getmək wind fel ümumi
iylə tanımaq wind fel ümumi
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument fel ümumi
acıqlanmaq be cross fel ümumi
osurmaq break wind fel ümumi
çarpazlatmaq cause smb. to cross fel ümumi
sarıtmaq cause smb. to wind fel ümumi
kəsişmək cross fel ümumi
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qələm çəkmək cross out fel ümumi
silmək cross out fel ümumi
sərhədi addamaq cross the frontier fel ümumi
qorxaqlıq etmək have the wind up fel ümumi
böyələkləndirmək make cross fel ümumi
ayaq basmamaq never cross the threshold fel ümumi
xaç qoymaq sign with a cross fel ümumi
dolaqlamaq wind fel ümumi
qıvırcıqlanmaq wind fel ümumi
sarılmaq wind fel ümumi
sarmaşmaq wind fel ümumi
saatı qurmaq wind a watch fel ümumi
yumaqlamaq wind into a ball fel ümumi
burmaq wind round fel ümumi
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet fel ümumi
qurmaq wind up fel ümumi
aldanmaq double-cross fel danışıq dili
aldatmaq double-cross fel danışıq dili
fırıldaq gəlmək double-cross fel danışıq dili
hiylə gəlmək double-cross fel danışıq dili
kələk gəlmək double-cross fel danışıq dili
tovlamaq double-cross fel danışıq dili
çarpazlaşdırmaq criss-cross fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross fel ümumi
təngnəfəs olmaq wind fel ümumi
tövşümək wind fel ümumi
aralanmaq cross fel ümumi
ayrılmaq cross fel ümumi
dincəlməyə imkan vermək wind fel ümumi
nəfəs dərməyə imkan vermək wind fel ümumi
çarpazlamaq cross fel ümumi
üst-üstə aşırmaq cross fel ümumi
üst-üstə qoymaq cross fel ümumi
havada qurutmaq wind fel ümumi
havasını dəyişmək wind fel ümumi
havasını təmizləmək wind fel ümumi
havaya vermək wind fel ümumi
burulmaq wind fel ümumi
dönmək wind fel ümumi
qıvrılmaq wind fel ümumi
dolamaq wind fel ümumi
dolanmaq wind fel ümumi
sarımaq wind fel ümumi
sarınmaq wind fel ümumi
işə salmaq wind fel ümumi
qurmaq wind fel ümumi
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind fel ümumi
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind fel ümumi
əyilmək wind fel ümumi
qabarmaq wind fel ümumi
çarpaz criss-cross sifət ümumi
çarpazlaşan criss-cross sifət ümumi
çarpaz cross sifət ümumi
kəsişən cross sifət ümumi
köndələn cross sifət ümumi
hər yerdə gedə bilən cross-country sifət ümumi
çarpaz cross-cut sifət ümumi
bardaş cross-legged sifət ümumi
yol arasında olan cross-road sifət ümumi
yol arasında olan cross-way sifət ümumi
şimal-şərq küləyi north-eastward wind sifət ümumi
ala-çarpaz cross sifət ümumi
çəpgöz cross-eyed sifət ümumi
en kəsiyi cross-section sifət ümumi
xaçvarı cross-shaped sifət ümumi
küləkdöyən exposed to the wind sifət ümumi
külək wind sifət ümumi
qurulan wind-up sifət ümumi
aldanma double-cross sifət danışıq dili
aldatma double-cross sifət danışıq dili
biclik double-cross sifət danışıq dili
fırıldaq double-cross sifət danışıq dili
hiylə double-cross sifət danışıq dili
kələk double-cross sifət danışıq dili
tələ double-cross sifət danışıq dili
yalan double-cross sifət danışıq dili
əks cross sifət ümumi
qarşı cross sifət ümumi
tərəddüd edən cross-road sifət ümumi
tərəddüd edən cross-way sifət ümumi
əlverişsiz cross sifət ümumi
zidd cross sifət ümumi
acıqlı cross sifət ümumi
hirsli cross sifət ümumi
qeyzli cross sifət ümumi
qəzəbli cross sifət ümumi
tündxasiyyət cross sifət ümumi
kəsişmə cross sifət computer
çal-çarpaz criss-cross zərf ümumi
çarpaz şəkildə cross-wise zərf ümumi
çəpəki şəkildə cross-wise zərf ümumi
küləyə qarşı up-wind zərf ümumi
küləyin əksinə against the wind zərf ümumi
küləyə qarşı against the wind zərf ümumi
çəpəki criss-cross zərf ümumi
çəpinə criss-cross zərf ümumi
əksinə criss-cross zərf figurative meaning
tərsinə criss-cross zərf figurative meaning
mübahisə eləmək be at cross-purpose söz birləşməsi ümumi
höcətləşmək be at cross-purpose söz birləşməsi ümumi
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net söz birləşməsi ümumi
duymaq catch the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək catch the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq catch the wind of söz birləşməsi ümumi
ağlına fikir gəlmək cross one's mind söz birləşməsi ümumi
başına fikir gəlmək cross one's mind söz birləşməsi ümumi
rastlaşmaq cross one's path söz birləşməsi ümumi
qarşılaşmaq cross one's path söz birləşməsi ümumi
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting söz birləşməsi ümumi
burulğan eddy wind söz birləşməsi ümumi
qasırğa eddy wind söz birləşməsi ümumi
şiddətli külək eddy wind söz birləşməsi ümumi
duymaq get the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək get the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq get the wind of söz birləşməsi ümumi
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind söz birləşməsi ümumi
izsiz itmiş gone with the wind söz birləşməsi ümumi
Böyük xaç ordeni Grand Cross söz birləşməsi ümumi
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind söz birləşməsi ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind söz birləşməsi ümumi
tərəddüd etmək hang in the wind söz birləşməsi ümumi
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
üzü küləyə getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
duymaq have the wind of söz birləşməsi ümumi
iydən sezmək have the wind of söz birləşməsi ümumi
iylə tanımaq have the wind of söz birləşməsi ümumi
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross söz birləşməsi ümumi
nəfəsi kəsilmək lose wind söz birləşməsi ümumi
təngnəfəs olmaq lose wind söz birləşməsi ümumi
tövşümək lose wind söz birləşməsi ümumi
şimal küləyi norherly wind söz birləşməsi ümumi
şimal-şərq küləyi north-eastern wind söz birləşməsi ümumi
şimal-qərb küləyi north-western wind söz birləşməsi ümumi
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq preach to the wind söz birləşməsi ümumi
havayı danışmaq preach to the wind söz birləşməsi ümumi
Qırmızı Xaç Red Cross söz birləşməsi ümumi
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind söz birləşməsi ümumi
bardaş qurmaq sit cross-legged söz birləşməsi ümumi
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail söz birləşməsi ümumi
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
havayı danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's söz birləşməsi ümumi
boş yerə gözləmək whistle for a wind söz birləşməsi ümumi
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind söz birləşməsi ümumi
saatı qurmaq wind a watch söz birləşməsi ümumi
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down söz birləşməsi ümumi
açılmaq wind off söz birləşməsi ümumi
açmaq wind off söz birləşməsi ümumi