• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
drive a nail home sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yastıbaşlı mıxça clout-nail isim ümumi
yastıbaşlı mismar clout-nail isim ümumi
getmə drive isim ümumi
gəlmə drive isim ümumi
sürmə drive isim ümumi
ev home isim ümumi
mənzil home isim ümumi
məskən home isim ümumi
yurd home isim ümumi
dırnaq nail isim ümumi
baxma nursing home isim ümumi
orta tibb işçilərinin peşəsi nursing home isim ümumi
pərvəriş nursing home isim ümumi
qulluq nursing home isim ümumi
qulluq etmə nursing home isim ümumi
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home isim ümumi
xanənişin stay-at-home isim ümumi
baş barmağın dırnağı thumb-nail isim ümumi
ayaq barmağının dırnağı toe-nail isim ümumi
qürbət absence from home isim ümumi
qayış intiqalı belt drive isim ümumi
dırnaq finger-nail isim ümumi
dırnaqlılıq having nail isim ümumi
xaniman hearth and home isim ümumi
bucaq home isim ümumi
daxili işlər home affairs isim ümumi
qocalar evi home for aged isim ümumi
arxa home front isim ümumi
daxili bazar home market isim ümumi
Daxili işlər Nazirliyi Home Office isim ümumi
Daxili işlər naziri Home Secretary isim ümumi
daxili ticarət home trade isim ümumi
barxana home utensils isim ümumi
ev-eşik house and home isim ümumi
Daxili işlər naziri Minister for Home Affairs isim ümumi
mıxça nail isim ümumi
dırnaqçeynəmə nail biting isim ümumi
dırnaqtəmizləyən nail brush isim ümumi
dırnaq şotkası nail brush isim ümumi
dırnaq lakı nail polish isim ümumi
dırnaqtutan nail scissors isim ümumi
dırnaq lakı nail varnish isim ümumi
müalicəxana nursing-home isim ümumi
laklı dırnaq polished nail isim ümumi
kürt toyuq stay-at-home isim ümumi
dırnaq thumb-nail isim ümumi
gəzinti drive isim ümumi
gəzintiyə çıxma drive isim ümumi
gəzmə drive isim ümumi
daimi yaşayış yeri home isim ümumi
olduğu yer home isim ümumi
yaşama home isim ümumi
mıx nail isim ümumi
mismar nail isim ümumi
döşlə yedirtmə nursing home isim ümumi
izləmə drive isim ümumi
qovma drive isim ümumi
təqib etmə drive isim ümumi
ana yurdu home isim ümumi
ata evi home isim ümumi
ata ocağı home isim ümumi
ata yurdu home isim ümumi
doğma diyar home isim ümumi
nail olma consummation isim ümumi
vətən home isim ümumi
hücum drive isim military
zərbə drive isim military
qaçaqaç drive isim ümumi
qaç-qov drive isim ümumi
tələsmə drive isim ümumi
ailə home isim ümumi
ailə həyatı home isim ümumi
öz ailəsi home isim ümumi
qurğu drive isim computer
kampaniya drive isim American
öz meydançası home isim sport
bir arzunu təmin etmə drive isim ümumi
meyil drive isim ümumi
nail olmaq achieve fel ümumi
nail olmaq acquire fel ümumi
idarə etmək drive fel ümumi
sürmək drive fel ümumi
qovmaq drive away fel ümumi
qovub çıxartmaq drive away fel ümumi
qovmaq drive out fel ümumi
çıxartmaq drive out fel ümumi
nail olmaq exact fel ümumi
evə dönmək home fel ümumi
evə qayıtmaq home fel ümumi
nail olmaq merit fel ümumi
mıx çalmaq nail fel ümumi
mıxlamaq nail fel ümumi
mismar çalmaq nail fel ümumi
mismarlamaq nail fel ümumi
məqsədə nail olmaq succeed fel ümumi
didərgin salmaq drive out fel ümumi
fikir təlqin etmək bring home fel ümumi
mıxa ilişmək catch on a nail fel ümumi
sürdürmək cause smb. to drive fel ümumi
haylatmaq cause smb. to drive fel ümumi
qovalatdırmaq cause smb. to drive away fel ümumi
qovlatdırmaq cause smb. to drive away fel ümumi
qovdurmaq cause smb. to drive out fel ümumi
qovzadılmaq cause smb. to drive out fel ümumi
mıxlatdırmaq cause smb. to nail fel ümumi
itirtdirmək cause to drive out fel ümumi
evə dönmək come back home fel ümumi
evə gətirmək convey home fel ümumi
aparmaq drive fel ümumi
maşın sürmək drive fel ümumi
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain fel ümumi
sürünü haylamaq drive a herd fel ümumi
kirşə sürmək drive a sleigh fel ümumi
gəzmək drive about fel ümumi
sabit sürət ilə sürmək drive at a steady rate fel ümumi
qaçarağını götürmək drive away fel ümumi
qoparaqlamaq drive away fel ümumi
qovalamaq drive away fel ümumi
qovlamaq drive away fel ümumi
itkin salmaq drive away fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovalanmaq drive be driven away fel ümumi
qovlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovulmaq drive be driven away fel ümumi
bizlənmək drive be driven on fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven out fel ümumi
səmərə əldə etmək drive benefit fel ümumi
damlamaq drive cattle into a barn fel ümumi
dəli-divanə etmək drive crazy fel ümumi
yüksək sürət ilə sürmək drive fast fel ümumi
sürətlə getmək drive fast fel ümumi
arxaclamaq drive herd into the enclosure fel ümumi
gətirmək drive home fel ümumi
çalmaq drive in fel ümumi
mismarlamaq drive in fel ümumi
mıxlamaq drive in a nail fel ümumi
kirşədə getmək drive in a sledge fel ümumi
küncə sıxmaq drive into a corner fel ümumi
divara qısqamaq drive into a wall fel ümumi
ağlını aparmaq drive mad fel ümumi
cin atına mindirmək drive mad fel ümumi
dəli-divanə etmək drive mad fel ümumi
quduzlaşdırmaq drive mad fel ümumi
havalandırmaq drive mad fel ümumi
dəhləmək drive on fel ümumi
dəhmərləmək drive on fel ümumi
qısnamaq drive on fel ümumi
bizləmək drive on fel ümumi
genitmək drive out fel ümumi
itkin salmaq drive out fel ümumi
xoruzunu qoltuğuna vermək drive out fel ümumi
quduzlaşdırmaq drive rabid fel ümumi
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen fel ümumi
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard fel ümumi
sıxcalamaq drive smb. into a corner fel ümumi
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner fel ümumi
yaylımlamaq drive the cattle for pasturage early in the morning fel ümumi
sürünü yelləmək drive the flock fel ümumi
ümidsizliyə düçar etmək drive to despair fel ümumi
möhtac qoymaq drive to need fel ümumi
cinləndirmək drive wild fel ümumi
rola girmək feel at home in one's home fel ümumi
məqsədə nail olmaq gain one's object fel ümumi
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results fel ümumi
evə gətirmək get home fel ümumi
evə yetmək get home fel ümumi
evə getmək go home fel ümumi
evə qayıtmaq go home fel ümumi
birbaş evə getmək go straight home fel ümumi
evə sarı getmək go towards home fel ümumi
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing fel ümumi
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress fel ümumi
mismar vurmaq nail up fel ümumi
mıx dartmaq pull out a nail fel ümumi
evə qayıtmaq return home fel ümumi
evdə oturmaq stay at home fel ümumi
evdə qalmaq stay at home fel ümumi
nail olmaq strive fel ümumi
gəzdirmək take for a drive fel ümumi
evə gətirmək take home fel ümumi
kimisə evinə çatdırmaq take smb. home fel ümumi
şütümək drive at fel danışıq dili
şığamaq drive at fel danışıq dili
cummaq drive at fel danışıq dili
nail olmaq attain fel ümumi
nail olmaq canvass fel ümumi
nail olmaq compel fel ümumi
sürmək drive fel ümumi
çıxıb getmək drive away fel ümumi
nail olmaq endeavour fel ümumi
nail olmaq get fel ümumi
sakin olmaq home fel ümumi
yaşamaq home fel ümumi
yaltaqcasına tərifləməklə nail olmaq jolly fel ümumi
yaltaqlıqla nail olmaq jolly fel ümumi
həbs etmək nail fel ümumi
tutmaq nail fel ümumi
yaxalamaq nail fel ümumi
yenidən nail olmaq recover fel ümumi
nail olmaq seek fel ümumi
nail olmaq woo fel ümumi
nail olmaq angle fel ümumi
çıxarmaq drive fel ümumi
qovmaq drive fel ümumi
nail olmaq gain fel ümumi
cəlb etmək nail fel ümumi
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo fel ümumi
nail olmaq cultivate fel ümumi
çalmaq drive fel ümumi
mıxlamaq drive fel ümumi
vurmaq drive fel ümumi
uzatmaq drive fel danışıq dili
dalınca düşmək drive fel ümumi
izləmək drive fel ümumi
qovlamaq drive fel ümumi
aparmaq drive fel ümumi
etmək drive fel ümumi
nail olmaq push fel ümumi
çəkmək drive fel ümumi
salmaq drive fel ümumi
tikmək drive fel ümumi
nail olmaq carry fel ümumi
ev home sifət ümumi
evə məxsus home sifət ümumi
dərindən hiss edilmiş home-felt sifət ümumi
həyəcanlı home-felt sifət ümumi
səmimi home-felt sifət ümumi
təsirli home-felt sifət ümumi
nail oluna bilən obtainable sifət ümumi
balaca thumb-nail sifət ümumi
kiçik thumb-nail sifət ümumi
vətən home sifət ümumi
əldəqayırma home-made sifət ümumi
xanənişin stay-at-home sifət ümumi
doğma home sifət ümumi
öz home sifət ümumi
özününkü home sifət ümumi
müxtəsər thumb-nail sifət ümumi
qısa thumb-nail sifət ümumi
yerli home sifət ümumi
daxili home sifət ümumi
başlanğıc home sifət computer
yaşadığı home sifət computer
evdə home zərf ümumi
evə home zərf ümumi
hədəfə home zərf ümumi
yerinə home zərf ümumi
axıra qədər home zərf ümumi
möhkəm home zərf ümumi
qurtarana qədər home zərf ümumi
tamamilə home zərf ümumi
yerinə oturana qədər home zərf ümumi
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. söz birləşməsi ümumi
özünə gəlmək bring oneself home söz birləşməsi ümumi
özünü düzəltmək bring oneself home söz birləşməsi ümumi
zəncirvari ötürmə chain drive söz birləşməsi ümumi
dırnağını dibindən tutmaq cut one's finger-nail to the quick söz birləşməsi ümumi
dırnağını dibindən vurmaq cut one's finger-nail to the quick söz birləşməsi ümumi
məqsədə nail olmaq do the trick söz birləşməsi ümumi
yazıçı olmaq drive a pen söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a pen söz birləşməsi ümumi
yazıçı olmaq drive a quill söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a quill söz birləşməsi ümumi
ayıltmaq drive home söz birləşməsi ümumi
özünə gətirmək drive home söz birləşməsi ümumi
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. söz birləşməsi ümumi
çıxılmaz vəziyyətə salmaq drive to the wall söz birləşməsi ümumi
divara dirəmək drive to the wall söz birləşməsi ümumi
muradına çatmaq get home söz birləşməsi ümumi
muradına yetişmək get home söz birləşməsi ümumi
öz məqsədinə nail olmaq get home söz birləşməsi ümumi
tam sürətlə getmək go at full drive söz birləşməsi ümumi
minikə gəzməyə getmək go for a drive söz birləşməsi ümumi
qaş qayıran yerdə gözünü də çıxartmaq go for wool and come home shorn söz birləşməsi ümumi
saqqal üçün gedib, bığı da qoyub gəlmək go for wool and come home shorn söz birləşməsi ümumi
zəif damarını tutmaq hit home söz birləşməsi ümumi
düz tapmaq hit the nail on the head söz birləşməsi ümumi
lap yerinə düşmək hit the nail on the head söz birləşməsi ümumi
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head söz birləşməsi ümumi
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head söz birləşməsi ümumi
yerli müdafiə qoşunları Home Guard söz birləşməsi ümumi
ailə həyatı home life söz birləşməsi ümumi
daxili bazar home market söz birləşməsi ümumi
Daxili İşlər Nazirliyi Home Office söz birləşməsi ümumi
daxili siyasət home policy söz birləşməsi ümumi
muxtariyyət home rule söz birləşməsi ümumi
özünüidarə home rule söz birləşməsi ümumi
Daxili İşlər Naziri Home Secretary söz birləşməsi ümumi
qiyabi təhsil home study söz birləşməsi ümumi
qiyabi məktəb home study school söz birləşməsi ümumi
qiyabi təhsil kursları home study school söz birləşməsi ümumi
dəqiq zərbə home thrust söz birləşməsi ümumi
düz hədəfə dəyən zərbə home thrust söz birləşməsi ümumi
düz hədəfə düşən zərbə home thrust söz birləşməsi ümumi
sərrast zərbə home thrust söz birləşməsi ümumi
uğurlu zərbə home thrust söz birləşməsi ümumi
doğma şəhər home town söz birləşməsi ümumi
ev tapşırığı home work söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
drive a nail home mıxı axıra qədər vurmaq söz birləşməsi ümumi