• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
drive the cattle for pasturage early in the morning sözünün tərcüməsi (240 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
iribuynuzlu mal cattle isim ümumi
mal-qara cattle isim ümumi
qaramal cattle isim ümumi
işlək qaramal draft-cattle isim ümumi
qoşqu heyvanı draft-cattle isim ümumi
getmə drive isim ümumi
gəlmə drive isim ümumi
sürmə drive isim ümumi
səhər morning isim ümumi
toy hədiyyəsi morning-gift isim ümumi
hamiləlik dövrünün xəstəliyi morning-sickness isim ümumi
otlaq pasturage isim ümumi
örüş pasturage isim ümumi
qayış intiqalı belt drive isim ümumi
heyvan cattle isim ümumi
mal-heyvan cattle isim ümumi
sığır cattle isim ümumi
ağıl cattle shed isim ümumi
pəyə cattle shed isim ümumi
fermaçı cattle-breeder isim ümumi
heyvandar cattle-breeder isim ümumi
maldar cattle-breeder isim ümumi
heyvandarlıq cattle-breeding isim ümumi
maldarlıq cattle-breeding isim ümumi
heyvandarlıq ferması cattle-breeding farm isim ümumi
tərəkəmə cattle-breeding nomad isim ümumi
çodar cattle-dealer isim ümumi
qırğın cattle-plague isim ümumi
heyvandarlıq cattle-rearing isim ümumi
dam cattle-yard isim ümumi
maldar cattle-yard worker isim ümumi
akselerat early developer isim ümumi
novbahar early spring isim ümumi
erkən yaz early spring isim ümumi
yazbaşı early spring isim ümumi
xal-xal enclosure for cattle isim ümumi
buynuzlu heyvan horned cattle isim ümumi
qırğın loss of cattle isim ümumi
sabah morning isim ümumi
səhər vaxtı morning isim ümumi
badi-səba morning breeze isim ümumi
sarmaşıq morning glory isim ümumi
dan ulduzu morning star isim ümumi
qaramal neat cattle isim ümumi
yaylım pasturage of animal early in the morning isim ümumi
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle isim agricultural
kiçikbuynuzlu heyvan cattle isim ümumi
gəzinti drive isim ümumi
gəzintiyə çıxma drive isim ümumi
gəzmə drive isim ümumi
səhər şəfəqi morning isim ümumi
izləmə drive isim ümumi
qovma drive isim ümumi
təqib etmə drive isim ümumi
başlanğıc morning isim ümumi
əvvəl morning isim ümumi
ilk morning isim ümumi
hücum drive isim military
zərbə drive isim military
qaçaqaç drive isim ümumi
qaç-qov drive isim ümumi
tələsmə drive isim ümumi
qurğu drive isim computer
kampaniya drive isim American
bir arzunu təmin etmə drive isim ümumi
meyil drive isim ümumi
idarə etmək drive fel ümumi
sürmək drive fel ümumi
qovmaq drive away fel ümumi
qovub çıxartmaq drive away fel ümumi
qovmaq drive out fel ümumi
çıxartmaq drive out fel ümumi
didərgin salmaq drive out fel ümumi
erkən oyanmaq awake early fel ümumi
maldarlıq etmək cattle-breeder: be a cattle-breeder fel ümumi
sürdürmək cause smb. to drive fel ümumi
haylatmaq cause smb. to drive fel ümumi
qovalatdırmaq cause smb. to drive away fel ümumi
qovlatdırmaq cause smb. to drive away fel ümumi
qovdurmaq cause smb. to drive out fel ümumi
qovzadılmaq cause smb. to drive out fel ümumi
itirtdirmək cause to drive out fel ümumi
erkən gəlmək come early fel ümumi
vaxtlı gəlmək come early fel ümumi
deyikləmək declare betrothed at an early age fel ümumi
aparmaq drive fel ümumi
maşın sürmək drive fel ümumi
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain fel ümumi
sürünü haylamaq drive a herd fel ümumi
kirşə sürmək drive a sleigh fel ümumi
gəzmək drive about fel ümumi
sabit sürət ilə sürmək drive at a steady rate fel ümumi
qaçarağını götürmək drive away fel ümumi
qoparaqlamaq drive away fel ümumi
qovalamaq drive away fel ümumi
qovlamaq drive away fel ümumi
itkin salmaq drive away fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovalanmaq drive be driven away fel ümumi
qovlanmaq drive be driven away fel ümumi
qovulmaq drive be driven away fel ümumi
bizlənmək drive be driven on fel ümumi
qoparaqlanmaq drive be driven out fel ümumi
səmərə əldə etmək drive benefit fel ümumi
damlamaq drive cattle into a barn fel ümumi
dəli-divanə etmək drive crazy fel ümumi
yüksək sürət ilə sürmək drive fast fel ümumi
sürətlə getmək drive fast fel ümumi
arxaclamaq drive herd into the enclosure fel ümumi
gətirmək drive home fel ümumi
çalmaq drive in fel ümumi
mismarlamaq drive in fel ümumi
mıxlamaq drive in a nail fel ümumi
kirşədə getmək drive in a sledge fel ümumi
küncə sıxmaq drive into a corner fel ümumi
divara qısqamaq drive into a wall fel ümumi
ağlını aparmaq drive mad fel ümumi
cin atına mindirmək drive mad fel ümumi
dəli-divanə etmək drive mad fel ümumi
quduzlaşdırmaq drive mad fel ümumi
havalandırmaq drive mad fel ümumi
dəhləmək drive on fel ümumi
dəhmərləmək drive on fel ümumi
qısnamaq drive on fel ümumi
bizləmək drive on fel ümumi
genitmək drive out fel ümumi
itkin salmaq drive out fel ümumi
xoruzunu qoltuğuna vermək drive out fel ümumi
quduzlaşdırmaq drive rabid fel ümumi
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen fel ümumi
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard fel ümumi
sıxcalamaq drive smb. into a corner fel ümumi
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner fel ümumi
sürünü yelləmək drive the flock fel ümumi
ümidsizliyə düçar etmək drive to despair fel ümumi
möhtac qoymaq drive to need fel ümumi
cinləndirmək drive wild fel ümumi
damlamaq lock up cattle fel ümumi
tez yatmaq sleep early fel ümumi
gəzdirmək take for a drive fel ümumi
şütümək drive at fel danışıq dili
şığamaq drive at fel danışıq dili
cummaq drive at fel danışıq dili
sürmək drive fel ümumi
çıxıb getmək drive away fel ümumi
çıxarmaq drive fel ümumi
qovmaq drive fel ümumi
çalmaq drive fel ümumi
mıxlamaq drive fel ümumi
vurmaq drive fel ümumi
uzatmaq drive fel danışıq dili
dalınca düşmək drive fel ümumi
izləmək drive fel ümumi
qovlamaq drive fel ümumi
aparmaq drive fel ümumi
etmək drive fel ümumi
çəkmək drive fel ümumi
salmaq drive fel ümumi
tikmək drive fel ümumi
qaramal cattle sifət ümumi
erkən early sifət ümumi
tez early sifət ümumi
səhər morning sifət ümumi
heyvandarlıq cattle-breeding sifət ümumi
ərəgac early sifət ümumi
əvvəl early sifət ümumi
faraş early sifət ümumi
ərəgac early-maturing sifət ümumi
sarmaşıqlı with morning glory sifət ümumi
başında early sifət ümumi
əvvəlində early sifət ümumi
dan morning sifət ümumi
er early zərf ümumi
erkən early zərf ümumi
ertə early zərf ümumi
vaxtlı early zərf ümumi
səhər ertədən early in the morning zərf ümumi
sabah-sabah early in the morning zərf ümumi
səhər-səhər early in the morning zərf ümumi
axır-əvvəl early or late zərf ümumi
iyirminci illərin əvvəlində in the early twenties zərf ümumi
axşam-səhər in the evening and in the morning zərf ümumi
səhər in the morning zərf ümumi
səhərçağı in the morning zərf ümumi
səhər-axşam in the morning and in the evening zərf ümumi
bir səhər one morning zərf ümumi
bu səhər this morning zərf ümumi
sabah səhər tomorrow morning zərf ümumi
sabah-sabah very early zərf ümumi
dünən səhər yesterday morning zərf ümumi
mal-qara alverçisi cattle dealer söz birləşməsi ümumi
mal-qara saxlayan cattle dealer söz birləşməsi ümumi
heyvandarlıq ferması sahibi cattle farmer söz birləşməsi ümumi
icarədar cattle farmer söz birləşməsi ümumi
icarəyə götürən cattle farmer söz birləşməsi ümumi
maldar cattle farmer söz birləşməsi ümumi
mal-qara saxlayan fermer cattle farmer söz birləşməsi ümumi
yemverən maşın cattle feeder söz birləşməsi ümumi
naxırçı cattle lifter söz birləşməsi ümumi
mal-qara taunu cattle plague söz birləşməsi ümumi
heyvandarlıq ferması cattle ranch söz birləşməsi ümumi
heyvandarlıq təsərrüfatı cattle ranch söz birləşməsi ümumi
mal-qara sərgisi cattle show söz birləşməsi ümumi
zəncirvari ötürmə chain drive söz birləşməsi ümumi
südverən dairy cattle söz birləşməsi ümumi
sağmal mal-heyvan dairy cattle söz birləşməsi ümumi
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home söz birləşməsi ümumi
yazıçı olmaq drive a pen söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a pen söz birləşməsi ümumi
yazıçı olmaq drive a quill söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a quill söz birləşməsi ümumi
ayıltmaq drive home söz birləşməsi ümumi
özünə gətirmək drive home söz birləşməsi ümumi
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. söz birləşməsi ümumi
çıxılmaz vəziyyətə salmaq drive to the wall söz birləşməsi ümumi
divara dirəmək drive to the wall söz birləşməsi ümumi
tam sürətlə getmək go at full drive söz birləşməsi ümumi
minikə gəzməyə getmək go for a drive söz birləşməsi ümumi
Səbriniz olsun! Hurry no man's cattle söz birləşməsi ümumi
xalat morning gown söz birləşməsi ümumi
kilsə ibadəti morning prayer söz birləşməsi ümumi
səhər ibadəti morning prayer söz birləşməsi ümumi
dan ulduzu morning star söz birləşməsi ümumi
venera morning star söz birləşməsi ümumi
sabahın xeyir good morning söz birləşməsi ümumi
sabahınız xeyir good morning söz birləşməsi ümumi
Sabahın xeyir! Good morning! söz birləşməsi ümumi
Sabahın xeyir olsun! Good morning!; sabahkı söz birləşməsi ümumi
ipomeya morning glory söz birləşməsi botanical
qrammofon çiçəyi morning glory söz birləşməsi botanical
heyvan taunu cattle plague söz birləşməsi veterinary
heyvanların buynuzunu kəsmək üçün dəzgah cattle crush söz birləşməsi agricultural
malotaran cattle lifter söz birləşməsi agricultural
böyük örüş cattle range söz birləşməsi agricultural
geniş örüş cattle range söz birləşməsi agricultural
otlaq cattle range söz birləşməsi agricultural
böyük örüş cattle run söz birləşməsi agricultural
geniş örüş cattle run söz birləşməsi agricultural
otlaq cattle run söz birləşməsi agricultural
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
drive the cattle for pasturage early in the morning yaylımlamaq fel ümumi