• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
express deep sorrow by singing and weeping sözünün tərcüməsi (174 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
dərd sorrow isim ümumi
ələm sorrow isim ümumi
hüsn sorrow isim ümumi
kədər sorrow isim ümumi
qüssə sorrow isim ümumi
qəm sorrow isim ümumi
hicran sorrow isim ümumi
dərin qac deep ditch isim ümumi
ağır matəm deep mourning isim ümumi
bəm deep sound isim ümumi
ekspres express isim ümumi
marşrut avtobusu express bus isim ümumi
ekspres qatarı express train isim ümumi
təcili teleqram express-telegram isim ümumi
dərd əhli man of sorrow isim ümumi
xanəndəlik singing isim ümumi
çalıquşu singing bird isim ümumi
nəğmə müəllimi singing-master isim ümumi
sinə dağı sorrow isim ümumi
şivən weeping isim ümumi
zarıltı weeping bitterly isim ümumi
ekspress express isim railway
sürətli qatar express isim railway
acıma sorrow isim ümumi
heyfsilənmə sorrow isim ümumi
təəssüf sorrow isim ümumi
ürəyi yanma sorrow isim ümumi
kuryer express isim railway
xidmətçi express isim railway
kağızpaylayan əsgər express isim military
poçtla təcili göndəriş express isim ümumi
təcili məktub express isim ümumi
nəqliyyat kontoru express isim railway
ifadə etmək express fel ümumi
əli qoynunda olmaq be in sorrow fel ümumi
tündləşdirmək become deep fel ümumi
tutqunlaşdırmaq cause to get deep fel ümumi
deyişmək compete in telling poems and singing fel ümumi
qüssəni dağıtmaq dissipate sorrow fel ümumi
əks etdirmək express fel ümumi
ifadə etmək express fel ümumi
izhar etmək express fel ümumi
fikir demək express an opinion fel ümumi
fikir söyləmək express an opinion fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula fel ümumi
səbirsizlik etmək express impatience fel ümumi
səbirsizlik göstərmək express impatience fel ümumi
loru dildə ifadə etmək express in vulgar fel ümumi
başsağlığı vermək express one's condolences fel ümumi
söylənmək express one's dissatisfaction fel ümumi
vaysılanmaq express one's grief fel ümumi
öz fikrini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz rəyini söyləmək express one's opinion fel ümumi
təəssüf ünü bildirmək express one's regret fel ümumi
dilağız etmək express one's thanks fel ümumi
mülahizə söyləmək express one's view fel ümumi
dərdini kədərini izhar etmək give vent to one's sorrow and grief fel ümumi
dağ çəkmək inflict deep mortification fel ümumi
dəm tutmaq join in a singing fel ümumi
dərdə şərik olmaq share one's sorrow fel ümumi
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow fel ümumi
dərd çəkmək sorrow fel ümumi
dərdini açmaq tell smb. of one's sorrow fel ümumi
dərddən nalə etmək wail with sorrow fel ümumi
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow fel ümumi
vərəmləmək waste away through sorrow or illness fel ümumi
bildirmək express fel ümumi
əks etdirmək express fel ümumi
əks etmək express fel ümumi
göstərmək express fel ümumi
simvollarla göstərmək express fel ümumi
təcəssüm etdirmək express fel ümumi
təsvir etmək express fel ümumi
kuryer ilə göndərmək express fel ümumi
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express fel ümumi
sürət qatarı ilə getmək express fel ümumi
sürətli qatarla getmək express fel ümumi
sıxmaq express fel ümumi
dərin deep sifət ümumi
dərin kök salmaq deep-rooted sifət ümumi
islahedilməz deep-rooted sifət ümumi
açıq express sifət ümumi
aşkar express sifət ümumi
aydın express sifət ümumi
dəqiq ifadə edilmiş express sifət ümumi
müəyyən express sifət ümumi
qəti express sifət ümumi
tamamilə aşkar express sifət ümumi
dizə qədər knee-deep sifət ümumi
oxuyan singing sifət ümumi
üzdən skin-deep sifət ümumi
yüngül skin-deep sifət ümumi
ağlayan weeping sifət ümumi
göz yaşı axıdan weeping sifət ümumi
göz yaşı tökən weeping sifət ümumi
tünd-qara deep black sifət ümumi
tünd-abı deep blue sifət ümumi
gömgöy deep blue sifət ümumi
tünd-qara deep dark sifət ümumi
tünd-yaşıl deep green sifət ümumi
tünd-qırmızı deep red sifət ümumi
tünd-sarı deep yellow sifət ümumi
tündrəngli deep-colored sifət ümumi
tündrəngli deep-coloured sifət ümumi
bas deep-voiced sifət ümumi
ekspres express sifət ümumi
dağlı filled with sorrow sifət ümumi
bikədər free of sorrow sifət ümumi
kədərsiz free of sorrow sifət ümumi
dayaz not deep sifət ümumi
dibsiz very deep sifət ümumi
gözüyaşlı weeping sifət ümumi
dalmış deep sifət ümumi
getmiş deep sifət ümumi
dəqiq express sifət ümumi
doğru express sifət ümumi
dürüst express sifət ümumi
düzgün express sifət ümumi
nəğmə singing sifət ümumi
ani skin-deep sifət ümumi
ötəri skin-deep sifət ümumi
tez ötüb keçən skin-deep sifət ümumi
ağlağan weeping sifət ümumi
tünd deep sifət ümumi
məxsus express sifət ümumi
qəsdən edilmiş express sifət ümumi
xüsusi express sifət ümumi
salxım weeping sifət botanical
ciddi deep sifət ümumi
əsaslı deep sifət ümumi
fundamental deep sifət ümumi
fövqəladə express sifət ümumi
sürətli express sifət ümumi
tez express sifət ümumi
təcili express sifət ümumi
tələsik express sifət ümumi
damcılarla örtülən weeping sifət ümumi
tər tökən weeping sifət ümumi
tərləyən weeping sifət ümumi
nəm weeping sifət medical
sudurlu weeping sifət medical
sulanan weeping sifət medical
rütubətli weeping sifət medical
dərin deep zərf ümumi
təcili sürətdə express zərf ümumi
tələsik express zərf ümumi
dərindən deep zərf ümumi
qəmli sorrow zərf ümumi
qəmli-qəmli sorrow zərf ümumi
göbəyə qədər waist-deep zərf ümumi
çətin vəziyyətdə olmaq be in deep waters söz birləşməsi ümumi
dərin yuxu deep sleep söz birləşməsi ümumi
təcili çatdırma express delivery söz birləşməsi ümumi
avtostrada express highway söz birləşməsi ümumi
fikrini söyləmək express one's sentiments söz birləşməsi ümumi
rəyini söyləmək express one's sentiments söz birləşməsi ümumi
sürət qatarı express train söz birləşməsi ümumi
sürətli qatar express train söz birləşməsi ümumi
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber söz birləşməsi ümumi
çıxılmaz vəziyyətdə olmaq get into deep waters söz birləşməsi ümumi
dara düşmək get into deep waters söz birləşməsi ümumi
qorxulu vəziyyətdə olmaq get into deep waters söz birləşməsi ümumi
bəlada in deep water söz birləşməsi ümumi
çətin vəziyyətdə in deep water söz birləşməsi ümumi
fəlakətdə in deep water söz birləşməsi ümumi
təhlükəli vəziyyətdə in deep water söz birləşməsi ümumi
dərin kədər keen sorrow söz birləşməsi ümumi
Sakit sular lal axar Still waters run deep söz birləşməsi ümumi
Sakit axan su dərin olar Still waters run deep söz birləşməsi ümumi
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea söz birləşməsi proverb
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı Still waters run deep söz birləşməsi proverb
Dərd bölüşdükcə yüngülləşər Two in distress makes sorrow less söz birləşməsi proverb
El ilə gedən toy-bayramdır Two in distress makes sorrow less söz birləşməsi proverb
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
express deep sorrow by singing and weeping ediləmək fel ümumi
vero