• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
fall sözünün tərcüməsi (228 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Düzlən! Fall in! söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
fall düşmə isim ümumi
fall yıxılma isim ümumi
dew-fall şehdüşmə isim ümumi
dew-fall şehləmə isim ümumi
fall məhv isim ümumi
fall payız isim ümumi
fall in temperature temperaturun düşməsi isim ümumi
fall axır isim ümumi
fall son isim ümumi
fall süqut isim figurative meaning
fall şəlalə isim ümumi
fall yıxılmaq fel ümumi
fall away tərk etmək fel ümumi
fall away qoruyub getmək fel ümumi
fall back geri çəkilmək fel ümumi
fall back çəkilmək fel ümumi
fall back on qaçıb yanına gəlmək fel ümumi
fall behind geridə qalmaq fel ümumi
fall behind dalda qalmaq fel ümumi
fall in sıralanmaq fel ümumi
fall in cərgəyə düzlənmək fel ümumi
fall in with təsadüfən qarşılaşmaq fel ümumi
fall in with rastlaşmaq fel ümumi
fall on hücum etmək fel ümumi
fall on üstünə atılmaq fel ümumi
fall out küsüşmək fel ümumi
fall out savaşmaq fel ümumi
fall out mübahisə etmək fel ümumi
fall over arxası üstə yıxılmaq fel ümumi
fall through müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fel ümumi
fall through uğursuzluğa düçar olmaq fel ümumi
fall to bir işə girişmək fel ümumi
fall under düçar olmaq fel ümumi
fall under məruz qalmaq fel ümumi
be about fall sallanmaq fel ümumi
cause smb. to fall ill azarlatmaq fel ümumi
cause smb. to fall ill naxoşlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to fall into a habit dadandırmaq fel ümumi
cause to fall daraşdırmaq fel ümumi
cause to fall gerilətmək fel ümumi
cause to fall out küsdürmək fel ümumi
fall basmalamaq fel ümumi
fall basmarlamaq fel ümumi
fall çökəlmək fel ümumi
fall daraşmaq fel ümumi
fall a prey güdaza getmək fel ümumi
fall a victim güdaza getmək fel ümumi
fall as a sacrifice bir şeyin qurbanı olmaq fel ümumi
fall asleep uyumaq fel ümumi
fall asleep yuxuya getmək fel ümumi
fall asleep aparmaq fel ümumi
fall asleep on one's feet gedə-gedə yatmaq fel ümumi
fall back əsaslanmaq fel ümumi
fall back qaçıb yanına gəlmək fel ümumi
fall behind dala galmaq fel ümumi
fall behind geri düşmək fel ümumi
fall behind geriləmək fel ümumi
fall behind geri qalmaq fel ümumi
fall down alçalmaq fel ümumi
fall down in a faint bayılmaq fel ümumi
fall down in a faint bihuş olmaq fel ümumi
fall downstairs pilləkandan yıxılmaq fel ümumi
fall for a righteous cause şəhid olmaq fel ümumi
fall for the bait qarmaq fel ümumi
fall from favor nəzərdən düşmək fel ümumi
fall from the moon göydən düşmək fel ümumi
fall from the oven wall onto the embers küt getmək fel ümumi
fall head over heels kəlləmayallaq yıxılmaq fel ümumi
fall head over heels kəllə mayallaq aşmaq fel ümumi
fall ill əhvalı qarışmaq fel ümumi
fall ill azara düşmək fel ümumi
fall ill azarlamaq fel ümumi
fall ill dərd çəkmək fel ümumi
fall ill yorğan-döşəyə düşmək fel ümumi
fall ill azarlanmaq fel ümumi
fall ill with malaria isindirmək fel ümumi
fall ill with mange keçəlləşmək fel ümumi
fall ill with quinsy angina olmaq fel ümumi
fall ill with tetter keçəlləşmək fel ümumi
fall ill with tuberculosis vərəmləmək fel ümumi
fall in drops dammaq fel ümumi
fall in love aşiq olmaq fel ümumi
fall in love eşqə düçar olmaq fel ümumi
fall in love eşqə düşmək fel ümumi
fall in love könül bağlamaq fel ümumi
fall in love könül vermək fel ümumi
fall in love mail olmaq fel ümumi
fall in love eşqə mübtəla olmaq fel ümumi
fall in love sevdaya düşmək fel ümumi
fall in love sevmək fel ümumi
fall in love vurulmaq fel ümumi
fall in love with each other sevişmək fel ümumi
fall in price ucuzlanmaq fel ümumi
fall insensible hissini itirmək fel ümumi
fall into a disgrace gözdən düşmək fel ümumi
fall into a net tora düşmək fel ümumi
fall into a trap tələyə düşmək fel ümumi
fall into decay tənəzzül etmək fel ümumi
fall into disesteem gözdən düşmək fel ümumi
fall into disgrace eyib içində olmaq fel ümumi
fall into dispute pis ad çıxarmaq fel ümumi
fall into dispute adı çıxmaq fel ümumi
fall into disuse istifadədən çıxmaq fel ümumi
fall into error karıxmaq fel ümumi
fall into one's share pay istəmək fel ümumi
fall into pieces dağılmaq fel ümumi
fall into pitfall kəməndə düşmək fel ümumi
fall into poverty kasıb düşmək fel ümumi
fall into smb.'s arms bir kəsin ağuşuna atılmaq fel ümumi
fall into smb.'s hand çənginə keçmək fel ümumi
fall into smb.'s hands bir kəsin əlinə keçmək fel ümumi
fall into the habit şirnikmək fel ümumi
fall into the habit of doing some action dadanmaq fel ümumi
fall on as carrion-crows; qarğabazarı qarğa-quzğun kimi tökülmək fel ümumi
fall on one's knee diz çökmək fel ümumi
fall on smb.'s fate bəxtə çıxmaq fel ümumi
fall out əyişmək fel ümumi
fall out çırpışmaq fel ümumi
fall out dilləşmək fel ümumi
fall out dişi düşmək fel ümumi
fall out küsmək fel ümumi
fall out lilləmək fel ümumi
fall out üz çevirmək fel ümumi
fall out üz döndərmək fel ümumi
fall out tökülmək fel ümumi
fall out with each other küsüşmək fel ümumi
fall over and over ağnamaq fel ümumi
fall silent kirimək fel ümumi
fall the lot of smb. bir kəsin qismətinə düşmək fel ümumi
fall thinking sükuta getmək fel ümumi
fall to one's feet ayağa döşənmək fel ümumi
fall to pieces uçmaq fel ümumi
fall to the ground dağılmaq fel ümumi
fall to the ground darmadağın olmaq fel ümumi
fall under the spell tilsimə düşmək fel ümumi
fall upon the food yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fel ümumi
fall with a bang gumbuldamaq fel ümumi
fall with a thud tappıltı ilə düşmək fel ümumi
fall with noise şappıldamaq fel ümumi
fall with noise şarpıldamaq fel ümumi
make fall uçurmaq fel ümumi
make one fall into error karıxdırmaq fel ümumi
fall on one's bottom götü üstə yıxılmaq fel vulgar
fall çatmaq fel ümumi
fall düşmək fel ümumi
fall gəlmək fel ümumi
fall yaxınlaşmaq fel ümumi
fall away yox olmaq fel ümumi
fall away gözdən itmək fel ümumi
fall back on istinad etmək fel ümumi
fall back on əsaslanmaq fel ümumi
fall in with razılaşmaq fel ümumi
fall on girişmək fel ümumi
fall on başlamaq fel ümumi
fall out düşmək fel ümumi
fall out yerindən düşmək fel ümumi
fall under düşmək fel ümumi
fall under uyğun gəlmək fel ümumi
fall əldən salmaq fel ümumi
fall güc gəlmək fel ümumi
fall üzmək fel ümumi
fall azalmaq fel ümumi
fall kəsilmək fel ümumi
fall sakitləşdirmək fel ümumi
fall zəifləmək fel ümumi
fall həlak olmaq fel ümumi
fall məhv olmaq fel ümumi
fall ölmək fel ümumi
fall qırılmaq fel ümumi
fall tələf olmaq fel ümumi
fall çökmək fel ümumi
fall dağılmaq fel ümumi
fall enmək fel ümumi
fall sökülmək fel ümumi
fall tökülmək fel ümumi
fall uçulmaq fel ümumi
fall yatmaq fel ümumi
fall ağzından çıxmaq fel ümumi
causing to fall into error karıxdırıcı sifət ümumi
fall a pray qurban olmaq söz birləşməsi ümumi
fall a prey to smth bir şeyə qurban getmək söz birləşməsi ümumi
fall a sacrifice to smth. bir şeyin qurbanı olmaq söz birləşməsi ümumi
fall a victim qurban olmaq söz birləşməsi ümumi
fall asleep yatmaq söz birləşməsi ümumi
fall asleep yuxulamaq söz birləşməsi ümumi
fall asleep yuxuya getmək söz birləşməsi ümumi
fall back into the old groove əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq söz birləşməsi ümumi
fall back into the old groove köhnə yola dönmək söz birləşməsi ümumi
fall behind geridə qalmaq söz birləşməsi ümumi
fall dumb dili tutulmaq söz birləşməsi ümumi
fall dumb lal olmaq söz birləşməsi ümumi
fall from grace günaha batmaq söz birləşməsi ümumi
fall in love vurulmaq söz birləşməsi ümumi
fall in love sevmək söz birləşməsi ümumi
fall in love gözü düşmək söz birləşməsi ümumi
fall in population əhalinin azalması söz birləşməsi ümumi
fall into a deep slumber dərin yuxuya getmək söz birləşməsi ümumi
fall into a habit adət etmək söz birləşməsi ümumi
fall into a habit alışmaq söz birləşməsi ümumi
fall into a habit öyrəşmək söz birləşməsi ümumi
fall into a habit vərdiş etmək söz birləşməsi ümumi
fall into a trap tələyə düşmək söz birləşməsi ümumi
fall into disgrace gözdən düşmək söz birləşməsi ümumi
fall into disgrace nəzərdən düşmək söz birləşməsi ümumi
fall into smb's clutches birinin caynağına keçmək söz birləşməsi ümumi
fall into unconsciousness huşunu itirmək söz birləşməsi ümumi
fall out of a habit tərgitmək söz birləşməsi ümumi
fall out of a habit yadından çıxartmaq söz birləşməsi ümumi
fall out of a habit yadırğamaq söz birləşməsi ümumi
fall out use istifadədən düşmək söz birləşməsi ümumi
fall short of çatmamaq söz birləşməsi ümumi
fall short of çatdırmamaq söz birləşməsi ümumi
fall short of əskik olmaq söz birləşməsi ümumi
fall short of expectations ümidləri doğrultmamaq söz birləşməsi ümumi
fall sick naxoşlamaq söz birləşməsi ümumi
fall sick xəstələnmək söz birləşməsi ümumi
fall silent səsini kəsmək söz birləşməsi ümumi
fall silent susmaq söz birləşməsi ümumi
fall to blows əlbəyaxa olmaq söz birləşməsi ümumi
fall to blows əlbəyaxa vuruşa keçmək söz birləşməsi ümumi
fall under suspicion şübhə altına düşmək söz birləşməsi ümumi
fall void azad olmaq söz birləşməsi ümumi
fall void boş qalmaq söz birləşməsi ümumi
fall into one's clutches caynağına keçmək söz birləşməsi ümumi
fall to smb.'s lot öhdəsinə düşmək söz birləşməsi ümumi
fall out of the pan into the fire yağışdan çıxıb yağmura düşmək söz birləşməsi proverb
He is wanting for the plums to fall into his mouth Allahdan buyruq, ağzıma quyruq söz birləşməsi proverb