• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
fall down in a faint sözünün tərcüməsi (293 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bihuş olma faint isim ümumi
huşunu itirmə faint isim ümumi
özündən getmə faint isim ümumi
qəşş etmə faint isim ümumi
ürəyi getmə faint isim ümumi
ürəksizlik faint-heartedness isim ümumi
düşmə fall isim ümumi
yıxılma fall isim ümumi
qəşş faint isim ümumi
şehdüşmə dew-fall isim ümumi
şehləmə dew-fall isim ümumi
işıltı distant faint light isim ümumi
bayğınlıq faint isim ümumi
ağciyər faint-hearted fellow isim ümumi
dızıxqulu faint-hearted man isim ümumi
ağciyərlik faint-heartedness isim ümumi
cəsarətsizlik faint-heartedness isim ümumi
gözüqıpıqlıq faint-heartedness isim ümumi
öddəklik faint-heartedness isim ümumi
qorxacaqlıq faint-heartedness isim ümumi
məhv fall isim ümumi
payız fall isim ümumi
temperaturun düşməsi fall in temperature isim ümumi
axır fall isim ümumi
son fall isim ümumi
süqut fall isim figurative meaning
şəlalə fall isim ümumi
zəifləmək faint fel ümumi
yıxılmaq fall fel ümumi
tərk etmək fall away fel ümumi
qoruyub getmək fall away fel ümumi
geri çəkilmək fall back fel ümumi
çəkilmək fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back on fel ümumi
geridə qalmaq fall behind fel ümumi
dalda qalmaq fall behind fel ümumi
sıralanmaq fall in fel ümumi
cərgəyə düzlənmək fall in fel ümumi
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with fel ümumi
rastlaşmaq fall in with fel ümumi
hücum etmək fall on fel ümumi
üstünə atılmaq fall on fel ümumi
küsüşmək fall out fel ümumi
savaşmaq fall out fel ümumi
mübahisə etmək fall out fel ümumi
arxası üstə yıxılmaq fall over fel ümumi
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through fel ümumi
uğursuzluğa düçar olmaq fall through fel ümumi
bir işə girişmək fall to fel ümumi
düçar olmaq fall under fel ümumi
məruz qalmaq fall under fel ümumi
sallanmaq be about fall fel ümumi
bayıltmaq cause smb. to faint fel ümumi
azarlatmaq cause smb. to fall ill fel ümumi
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill fel ümumi
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit fel ümumi
daraşdırmaq cause to fall fel ümumi
gerilətmək cause to fall fel ümumi
küsdürmək cause to fall out fel ümumi
bayılmaq faint fel ümumi
bihuş olmaq faint fel ümumi
hissini itirmək faint fel ümumi
hissiyyatdan məhrum olmaq faint fel ümumi
qəşş etmək faint fel ümumi
susalmaq faint fel ümumi
qan aparmaq faint because of excessive blood loss fel ümumi
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold fel ümumi
biqeyrətləşmək faint-hearted: become faint-hearted fel ümumi
basmalamaq fall fel ümumi
basmarlamaq fall fel ümumi
çökəlmək fall fel ümumi
daraşmaq fall fel ümumi
güdaza getmək fall a prey fel ümumi
güdaza getmək fall a victim fel ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice fel ümumi
uyumaq fall asleep fel ümumi
yuxuya getmək fall asleep fel ümumi
aparmaq fall asleep fel ümumi
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet fel ümumi
əsaslanmaq fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back fel ümumi
dala galmaq fall behind fel ümumi
geri düşmək fall behind fel ümumi
geriləmək fall behind fel ümumi
geri qalmaq fall behind fel ümumi
alçalmaq fall down fel ümumi
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs fel ümumi
şəhid olmaq fall for a righteous cause fel ümumi
qarmaq fall for the bait fel ümumi
nəzərdən düşmək fall from favor fel ümumi
göydən düşmək fall from the moon fel ümumi
küt getmək fall from the oven wall onto the embers fel ümumi
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels fel ümumi
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels fel ümumi
əhvalı qarışmaq fall ill fel ümumi
azara düşmək fall ill fel ümumi
azarlamaq fall ill fel ümumi
dərd çəkmək fall ill fel ümumi
yorğan-döşəyə düşmək fall ill fel ümumi
azarlanmaq fall ill fel ümumi
isindirmək fall ill with malaria fel ümumi
keçəlləşmək fall ill with mange fel ümumi
angina olmaq fall ill with quinsy fel ümumi
keçəlləşmək fall ill with tetter fel ümumi
vərəmləmək fall ill with tuberculosis fel ümumi
dammaq fall in drops fel ümumi
aşiq olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düçar olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düşmək fall in love fel ümumi
könül bağlamaq fall in love fel ümumi
könül vermək fall in love fel ümumi
mail olmaq fall in love fel ümumi
eşqə mübtəla olmaq fall in love fel ümumi
sevdaya düşmək fall in love fel ümumi
sevmək fall in love fel ümumi
vurulmaq fall in love fel ümumi
sevişmək fall in love with each other fel ümumi
ucuzlanmaq fall in price fel ümumi
hissini itirmək fall insensible fel ümumi
gözdən düşmək fall into a disgrace fel ümumi
tora düşmək fall into a net fel ümumi
tələyə düşmək fall into a trap fel ümumi
tənəzzül etmək fall into decay fel ümumi
gözdən düşmək fall into disesteem fel ümumi
eyib içində olmaq fall into disgrace fel ümumi
pis ad çıxarmaq fall into dispute fel ümumi
adı çıxmaq fall into dispute fel ümumi
istifadədən çıxmaq fall into disuse fel ümumi
karıxmaq fall into error fel ümumi
pay istəmək fall into one's share fel ümumi
dağılmaq fall into pieces fel ümumi
kəməndə düşmək fall into pitfall fel ümumi
kasıb düşmək fall into poverty fel ümumi
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms fel ümumi
çənginə keçmək fall into smb.'s hand fel ümumi
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands fel ümumi
şirnikmək fall into the habit fel ümumi
dadanmaq fall into the habit of doing some action fel ümumi
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı fel ümumi
diz çökmək fall on one's knee fel ümumi
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate fel ümumi
əyişmək fall out fel ümumi
çırpışmaq fall out fel ümumi
dilləşmək fall out fel ümumi
dişi düşmək fall out fel ümumi
küsmək fall out fel ümumi
lilləmək fall out fel ümumi
üz çevirmək fall out fel ümumi
üz döndərmək fall out fel ümumi
tökülmək fall out fel ümumi
küsüşmək fall out with each other fel ümumi
ağnamaq fall over and over fel ümumi
kirimək fall silent fel ümumi
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. fel ümumi
sükuta getmək fall thinking fel ümumi
ayağa döşənmək fall to one's feet fel ümumi
uçmaq fall to pieces fel ümumi
dağılmaq fall to the ground fel ümumi
darmadağın olmaq fall to the ground fel ümumi
tilsimə düşmək fall under the spell fel ümumi
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food fel ümumi
gumbuldamaq fall with a bang fel ümumi
tappıltı ilə düşmək fall with a thud fel ümumi
şappıldamaq fall with noise fel ümumi
şarpıldamaq fall with noise fel ümumi
uçurmaq make fall fel ümumi
karıxdırmaq make one fall into error fel ümumi
götü üstə yıxılmaq fall on one's bottom fel vulgar
huşunu itirmək faint fel ümumi
ürəyi getmək faint fel ümumi
çatmaq fall fel ümumi
düşmək fall fel ümumi
gəlmək fall fel ümumi
yaxınlaşmaq fall fel ümumi
yox olmaq fall away fel ümumi
gözdən itmək fall away fel ümumi
istinad etmək fall back on fel ümumi
əsaslanmaq fall back on fel ümumi
razılaşmaq fall in with fel ümumi
girişmək fall on fel ümumi
başlamaq fall on fel ümumi
düşmək fall out fel ümumi
yerindən düşmək fall out fel ümumi
düşmək fall under fel ümumi
uyğun gəlmək fall under fel ümumi
ağarmaq faint fel ümumi
qaralmaq faint fel ümumi
saralmaq faint fel ümumi
solmaq faint fel ümumi
tutqunlaşmaq faint fel ümumi
əldən salmaq fall fel ümumi
güc gəlmək fall fel ümumi
üzmək fall fel ümumi
azalmaq fall fel ümumi
kəsilmək fall fel ümumi
sakitləşdirmək fall fel ümumi
zəifləmək fall fel ümumi
həlak olmaq fall fel ümumi
məhv olmaq fall fel ümumi
ölmək fall fel ümumi
qırılmaq fall fel ümumi
tələf olmaq fall fel ümumi
çökmək fall fel ümumi
dağılmaq fall fel ümumi
enmək fall fel ümumi
sökülmək fall fel ümumi
tökülmək fall fel ümumi
uçulmaq fall fel ümumi
yatmaq fall fel ümumi
ağzından çıxmaq fall fel ümumi
zəif faint sifət ümumi
aciz faint-hearted sifət ümumi
ağciyər faint-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz faint-hearted sifət ümumi
iradəsi zəif faint-hearted sifət ümumi
iradəsiz faint-hearted sifət ümumi
qorxacaq faint-hearted sifət ümumi
qorxaq faint-hearted sifət ümumi
qətiyyətsiz faint-hearted sifət ümumi
ürəksiz faint-hearted sifət ümumi
zəif iradəli faint-hearted sifət ümumi
karıxdırıcı causing to fall into error sifət ümumi
bayğın faint sifət ümumi
ağbağır faint-hearted sifət ümumi
dızıx faint-hearted sifət ümumi
aydın olmayan faint sifət ümumi
dumanlı faint sifət ümumi
solğun faint sifət ümumi
cəsarətsiz faint-heartedly zərf ümumi
çəkinə-çəkinə faint-heartedly zərf ümumi
qorxaqcasına faint-heartedly zərf ümumi
qorxa-qorxa faint-heartedly zərf ümumi
tərəddüdlə faint-heartedly zərf ümumi
ürəksiz faint-heartedly zərf ümumi
ağciyər faint heart söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz faint heart söz birləşməsi ümumi
qorxaq faint heart söz birləşməsi ümumi
ürəksiz faint heart söz birləşməsi ümumi
qurban olmaq fall a pray söz birləşməsi ümumi
bir şeyə qurban getmək fall a prey to smth söz birləşməsi ümumi
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. söz birləşməsi ümumi
qurban olmaq fall a victim söz birləşməsi ümumi
yatmaq fall asleep söz birləşməsi ümumi
yuxulamaq fall asleep söz birləşməsi ümumi
yuxuya getmək fall asleep söz birləşməsi ümumi
əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq fall back into the old groove söz birləşməsi ümumi
köhnə yola dönmək fall back into the old groove söz birləşməsi ümumi
geridə qalmaq fall behind söz birləşməsi ümumi
dili tutulmaq fall dumb söz birləşməsi ümumi
lal olmaq fall dumb söz birləşməsi ümumi
günaha batmaq fall from grace söz birləşməsi ümumi
vurulmaq fall in love söz birləşməsi ümumi
sevmək fall in love söz birləşməsi ümumi
gözü düşmək fall in love söz birləşməsi ümumi
əhalinin azalması fall in population söz birləşməsi ümumi
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber söz birləşməsi ümumi
adət etmək fall into a habit söz birləşməsi ümumi
alışmaq fall into a habit söz birləşməsi ümumi
öyrəşmək fall into a habit söz birləşməsi ümumi
vərdiş etmək fall into a habit söz birləşməsi ümumi
tələyə düşmək fall into a trap söz birləşməsi ümumi
gözdən düşmək fall into disgrace söz birləşməsi ümumi
nəzərdən düşmək fall into disgrace söz birləşməsi ümumi
birinin caynağına keçmək fall into smb's clutches söz birləşməsi ümumi
huşunu itirmək fall into unconsciousness söz birləşməsi ümumi
tərgitmək fall out of a habit söz birləşməsi ümumi
yadından çıxartmaq fall out of a habit söz birləşməsi ümumi
yadırğamaq fall out of a habit söz birləşməsi ümumi
istifadədən düşmək fall out use söz birləşməsi ümumi
çatmamaq fall short of söz birləşməsi ümumi
çatdırmamaq fall short of söz birləşməsi ümumi
əskik olmaq fall short of söz birləşməsi ümumi
ümidləri doğrultmamaq fall short of expectations söz birləşməsi ümumi
naxoşlamaq fall sick söz birləşməsi ümumi
xəstələnmək fall sick söz birləşməsi ümumi
səsini kəsmək fall silent söz birləşməsi ümumi
susmaq fall silent söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa olmaq fall to blows söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa vuruşa keçmək fall to blows söz birləşməsi ümumi
şübhə altına düşmək fall under suspicion söz birləşməsi ümumi
azad olmaq fall void söz birləşməsi ümumi
boş qalmaq fall void söz birləşməsi ümumi
bir kəsə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smth. söz birləşməsi ümumi
huşunu itirmək sink into a faint söz birləşməsi ümumi
ürəyi getmək sink into a faint söz birləşməsi ümumi
Düzlən! Fall in! söz birləşməsi ümumi
caynağına keçmək fall into one's clutches söz birləşməsi ümumi
öhdəsinə düşmək fall to smb.'s lot söz birləşməsi ümumi
yağışdan çıxıb yağmura düşmək fall out of the pan into the fire söz birləşməsi proverb
Allahdan buyruq, ağzıma quyruq He is wanting for the plums to fall into his mouth söz birləşməsi proverb
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
fall down in a faint bayılmaq fel ümumi
fall down in a faint bihuş olmaq fel ümumi