• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
feed and give a drink sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
içmə drink isim ümumi
sərxoş halda maşın sürən sürücü drink-driver isim ümumi
qidalandırma feed isim ümumi
qidalanma feed isim ümumi
yedirilmə feed isim ümumi
yedirmə feed isim ümumi
yedirtmə feed isim ümumi
yem vermə feed isim ümumi
yemə feed isim ümumi
yemək vermə feed isim ümumi
yemləmə feed isim ümumi
yemlənmə feed isim ümumi
elastiklik give isim ümumi
elastiklik qabiliyyəti give isim ümumi
genəlmə give isim ümumi
yumşaqlıq give isim ümumi
nanə arağı alcoholic drink made of mint isim ümumi
qida amount of food or drink usually taken isim ümumi
avtomatik veriş automatic feed isim ümumi
iskəncəbi drink isim ümumi
toyuq yemi feed isim ümumi
alkoqolsuz içki non-alcoholic drink isim ümumi
alkoqolsuz içki soft drink isim ümumi
atlama soft drink made of water and sour clotted milk isim ümumi
içki drink isim ümumi
yem feed isim ümumi
güzəşt give isim ümumi
tez təsir altına düşmə give isim ümumi
üzüyolalıq give isim ümumi
yolayovuqluq give isim ümumi
bir qurtum drink isim ümumi
bir udum drink isim ümumi
içim drink isim ümumi
qurtum drink isim ümumi
udum drink isim ümumi
içmək drink fel ümumi
doyunca içmək drink in fel ümumi
içib keflənmək drink in fel ümumi
sərxoş olmaq drink in fel ümumi
bir nəfəsə içmək drink off fel ümumi
axıracan içmək drink up fel ümumi
döş vermək feed fel ümumi
əmizdirmək feed fel ümumi
süd vermək feed fel ümumi
yedirmək feed fel ümumi
yem vermək feed fel ümumi
kökəltmək feed up fel ümumi
vermək give fel ümumi
qaytarmaq give away fel ümumi
vermək give away fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
güzəştə getmək give in fel ümumi
sınmaq give in fel ümumi
buraxmaq give off fel ümumi
vermək give off fel ümumi
qurtarmaq give out fel ümumi
tükənmək give out fel ümumi
atmaq give over fel ümumi
tərgitmək give over fel ümumi
qoyub getmək give up fel ümumi
tərk etmək give up fel ümumi
doğuzdurulmaq be helped give birth fel ümumi
qaxınc etmək blow-up: give a blow-up fel ümumi
yedirmək cause smb. to feed fel ümumi
yemlətdirmək cause smb. to feed fel ümumi
verdirmək cause smb. to give fel ümumi
nərildətmək cause smb. to give a roar fel ümumi
dincəltmək cause smb. to give up fel ümumi
bir udum su içmək drink a mouthful of water fel ümumi
işrətlə məşğul olmaq drink and have sex fel ümumi
birnəfəsə içmək drink at a gulp fel ümumi
bir nəfəsə içmək drink at one gulp fel ümumi
birnəfəsə içmək drink at one gulp fel ümumi
pivələmək drink beer fel ümumi
damcı-damcı içmək drink drop by drop fel ümumi
udum-udum içmək drink gulp by gulp fel ümumi
bərk içmək drink hard fel ümumi
sərxoş olmaq drink hard fel ümumi
sərxoşluq etmək drink hard fel ümumi
küpünə girmək drink hard fel ümumi
hopdurmaq drink in fel ümumi
bala-bala vurmaq drink little by little fel ümumi
gillətdirmək drink off at one draught fel ümumi
gillətdirmək drink off at one go fel ümumi
gillətdirmək drink off at one gulp fel ümumi
çox içmək drink oneself drunk fel ümumi
qurtumlamaq drink sip by sip fel ümumi
içirmək drink smb. drunk fel ümumi
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp fel ümumi
son damcıya qədər içmək drink the last drop fel ümumi
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. fel ümumi
yarımçıqlamaq drink up fel ümumi
çaxır içmək drink wine fel ümumi
mey içmək drink wine fel ümumi
yeyib-içmək eat and drink fel ümumi
qidalandırmaq feed fel ümumi
yedizdirmək feed fel ümumi
yemləmək feed fel ümumi
əmişdirmək feed fel ümumi
uşağı yedizdirmək feed a baby fel ümumi
otlamaq feed animals on hay fel ümumi
köyşənləmək feed animals on straw fel ümumi
küləşləmək feed animals on straw fel ümumi
cana doymaq feed be fed up fel ümumi
doydurulmaq feed be fed up fel ümumi
zorla yedirtmək feed coercively fel ümumi
çörəkləmək feed on bread fel ümumi
yallamaq feed on mash fel ümumi
ləçək açmaq feed silkworms with leaf fel ümumi
arpalamaq feed with barley fel ümumi
bəxş etmək give fel ümumi
uşağa məmə vermək give a baby the breast fel ümumi
banket vermək give a banquet fel ümumi
çimdirmək give a bath fel ümumi
damdırmaq give a bit fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
mükafatlandırmaq give a bonus fel ümumi
buynuzlamaq give a butt fel ümumi
nəvaziş göstərmək give a caress fel ümumi
komanda vermək give a command fel ümumi
konsert vermək give a concert fel ümumi
kurs keçmək give a course fel ümumi
quruldamaq give a croak fel ümumi
anqırmaq give a cry fel ümumi
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply fel ümumi
nahar vermək give a dinner fel ümumi
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. fel ümumi
boşamaq give a divorce fel ümumi
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose fel ümumi
çırtmalamaq give a flick fel ümumi
zorla gülmək give a forced laugh fel ümumi
forma vermək give a form fel ümumi
formalaşdırmaq give a form fel ümumi
ürkütmək give a fright fel ümumi
danlamaq give a good dressing down fel ümumi
təqaüd vermək give a grant fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
gupamaq give a heavy blow fel ümumi
fıs-fıs etmək give a hiss fel ümumi
fısıldamaq give a hiss fel ümumi
süngü ilə qarşılamaq give a hostile reception fel ümumi
dartınmaq give a jerk fel ümumi
fitva vermək give a judgment fel ümumi
öpmək give a kiss fel ümumi
dərs vermək give a lesson fel ümumi
ibrətləndirmək give a lesson fel ümumi
ibrət dərsi vermək give a lesson fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
döymək give a logging fel ümumi
dərdlətmək give a lot of trouble fel ümumi
övkələmək give a massage fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
ləqəb qoşmaq give a nickname fel ümumi
qonaqlamaq give a party fel ümumi
ziyafət vermək give a party fel ümumi
bağışlamaq give a present fel ümumi
ilqar vermək give a promise fel ümumi
itələmək give a push fel ümumi
duruxmaq give a puzzled look fel ümumi
vığıldamaq give a quack fel ümumi
töhmətləndirmək give a rebuke fel ümumi
güzəşt etmək give a reduction fel ümumi
nəf çəkmək give a roar fel ümumi
nərildəmək give a roar fel ümumi
nərildəşmək give a roar together fel ümumi
döyəcləmək give a rubbing fel ümumi
abrını ətəyinə bükmək give a scolding fel ümumi
burunovması vermək give a scolding fel ümumi
oturtdurmaq give a seat fel ümumi
formalaşdırmaq give a shape fel ümumi
qışqırtı salmaq give a shout fel ümumi
itələmək give a shove fel ümumi
işarə vermək give a sign fel ümumi
siqnal vermək give a signal fel ümumi
əhd eləmək give a solemn promise fel ümumi
budarlamaq give a spank fel ümumi
budarlatmaq give a spank fel ümumi
civildəmək give a squeak fel ümumi
nəsihət vermək give a talking fel ümumi
kötəkləmək give a thrashing fel ümumi
döymək give a thrashing fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
nazlamaq give a treat fel ümumi
düdük vermək give a vain promise fel ümumi
salmaq give a wash fel ümumi
meydan vermək give a way fel ümumi
budarlamaq give a whipping fel ümumi
fışdırıqlamaq give a whistle fel ümumi
göz-qaş etmək give a wink fel ümumi
duyuq salmaq give advance notice fel ümumi
məsləhət etmək give advice fel ümumi
tövsiyə etmək give advice fel ümumi
məsləhət vermək give advice fel ümumi
ağıl vermək give advice fel ümumi
aliment vermək give alimony fel ümumi
niyaz vermək give alms fel ümumi
sədəqə vermək give alms fel ümumi
xeyrat vermək give alms fel ümumi
nəsihət vermək give an admonition fel ümumi
savadlandırmaq give an education fel ümumi
təhsil vermək give an education fel ümumi
imalə etmək give an enema fel ümumi
misal gətirmək give an example fel ümumi
məsəl çəkmək give an example fel ümumi
misal vermək give an example fel ümumi
izahat vermək give an explanation fel ümumi
şərh etmək give an explanation fel ümumi
şirnikləşdirmək give an incentive fel ümumi
həvəsləndirmək give an incentive fel ümumi
iynə vurmaq give an injection fel ümumi
imkan vermək give an opportunity fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
böyük dozada vermək give an overdose fel ümumi
düşündürmək give anxiety fel ümumi
faş etmək give away fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
döyüşmək give battle fel ümumi
mənfəət gətirmək give benefit fel ümumi
balalamaq give birth fel ümumi
doğmaq give birth fel ümumi
doğub-törətmək give birth fel ümumi
törətmək give birth fel ümumi
övlad ı olmaq give birth to a child fel ümumi
südəcər doğmaq give birth to a child every year fel ümumi
qoduqlamaq give birth to a foal fel ümumi
quzulamaq give birth to a lamb fel ümumi
çörəkləmək give bread fel ümumi
samanlamaq give chaff to animals fel ümumi
cəsarətləndirmək give courage fel ümumi
ürək vermək give courage fel ümumi
kredit vermək give credit fel ümumi
səmtləmək give direction fel ümumi
sulamaq give drink fel ümumi
su vermək give drink fel ümumi
əhd-peyman bağlamaq give each other a solemn promise fel ümumi
əhd-peyman etmək give each other a solemn promise fel ümumi
maarifləndirmək give education fel ümumi
işə qəbul etmək give employment fel ümumi
ləzzət etmək give enjoyment fel ümumi
dəlalət etmək give evidence fel ümumi
görsətmək give evidence fel ümumi
yem vermək give fodder fel ümumi
əmanət qoymaq give for safekeeping fel ümumi
ehsan vermək give funeral repast fel ümumi
haram etmək give great trouble fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
məhəl qoymaq give heed fel ümumi
kömək göstərmək give help fel ümumi
yardım etmək give help fel ümumi
arxayınlatmaq give hope fel ümumi
inam yaratmaq give hope to fel ümumi
təslim olunmaq give in fel ümumi
informasiya vermək give information fel ümumi
göstəriş vermək give instructions fel ümumi
təlimləndirmək give instructions fel ümumi
təlimatlandırmaq give instructions fel ümumi
çıxarmaq give judgment fel ümumi
şirələnmək give juice fel ümumi
əskik vermək give less fel ümumi
kəm vermək give less fel ümumi
canlandırmaq give life to fel ümumi
qabarmaq give lip fel ümumi
sağılmaq give milk fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
südlənmək give much milk fel ümumi
sinə-sinə dağ çəkmək give much pain fel ümumi
bihuşdarı vermək give narcosis fel ümumi
qabaqlamaq give notice fel ümumi
küçükləmək give offsprings fel ümumi
kreditə vermək give on credit fel ümumi
əl qoymaq give one's consent fel ümumi
öz razılığını vermək give one's consent fel ümumi
öz fikrini demək give one's opinion fel ümumi
sanksiya vermək give one's sanction fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
həvəslənmək give oneself up fel ümumi
təslim olmaq give oneself up fel ümumi
dadanmaq give oneself up fel ümumi
əmr vermək give orders fel ümumi
elan etmək give out fel ümumi
paylaşdırmaq give out fel ümumi
istilik vermək give out warmth fel ümumi
izin vermək give permission fel ümumi
kef vermək give pleasure fel ümumi
xoşlandırmaq give pleasure fel ümumi
ləzzətləndirmək give pleasure fel ümumi
ağı vermək give poison fel ümumi
etibarnamə vermək give power of attorney fel ümumi
dəlil göstərmək give proofs fel ümumi
faş etmək give publicity fel ümumi
səs-küyə salmaq give publicity fel ümumi
vüsət vermək give range fel ümumi
sığındırmaq give refuge fel ümumi
ixtiyar vermək give right fel ümumi
doğurmaq give rise fel ümumi
doğmaq give rise fel ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
feed and give a drink yedirib-içirmək fel ümumi
vero