• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
feel a quick repentance sözünün tərcüməsi (291 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
toxunma hissi feel isim ümumi
toxunmaqla hiss etmə feel isim ümumi
heyfsilənmə repentance isim ümumi
peşman olma repentance isim ümumi
peşmançılıq repentance isim ümumi
peşmançılıq çəkmə repentance isim ümumi
fərasət aptitude for quick understanding isim ümumi
qovhaqov quick activity isim ümumi
sovrulan qum quick sands isim ümumi
bədhövsələlik quick temper isim ümumi
qızışqanlıq quick temper isim ümumi
kəmhövsələlik quick temper isim ümumi
hazırcavablıq quick wit isim ümumi
bacarıq quick wit isim ümumi
sönməmiş əhəng quick-lime isim ümumi
zehinlilik quick-mindedness isim ümumi
istiqanlı adam quick-tempered person isim ümumi
huşluluq quick-wits isim ümumi
peşman repentance isim ümumi
peşmanlıq repentance isim ümumi
tövbə repentance isim ümumi
çox sürətlə varlanmağa can atan adam get-rich-quick isim danışıq dili
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones isim idiomatic
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones isim idiomatic
duyğu feel isim ümumi
hiss feel isim ümumi
şərait feel isim ümumi
dəymək feel fel ümumi
əl ilə yoxlamaq feel fel ümumi
əl vurmaq feel fel ümumi
toxunmaq feel fel ümumi
tez olmaq be quick fel ümumi
əl-ayaq etmək be quick fel ümumi
söz anlamaq be quick fel ümumi
çevikləşmək become quick fel ümumi
cəldləşmək become quick fel ümumi
geyişdirmək cause to feel itch fel ümumi
ev üçün qəribsəmək cause to feel miserable fel ümumi
bəsləmək feel fel ümumi
duyuq düşmək feel fel ümumi
duyuxmaq feel fel ümumi
sezmək feel fel ümumi
bir kəsdən intizar çəkmək feel anxious about smb. fel ümumi
bir kəsdən ar etmək feel ashamed of smb. fel ümumi
rola girmək feel at home in one's home fel ümumi
bıkmaq feel aversion fel ümumi
ürəyi xarab olmaq feel bad fel ümumi
darıxsınmaq feel boredom fel ümumi
bezarlamaq feel boredom fel ümumi
soyuqdan üşümək feel cold fel ümumi
üşümək feel cold fel ümumi
açılışmaq feel comfortable fel ümumi
ləzzəti hiss etmək feel delight fel ümumi
umsuq olmaq feel disappointment fel ümumi
diksinmək feel disgust fel ümumi
rəğbət bəsləmək feel drawn fel ümumi
açılışmaq feel easy fel ümumi
udqunmaq feel empty fel ümumi
ləzzəti hiss etmək feel enjoyment fel ümumi
qorxu hissi keçirtmək feel fear fel ümumi
üşütmək feel feverish fel ümumi
formada olmaq feel fit fel ümumi
başı fırlanmaq feel giddy fel ümumi
başgicəllənmə hiss etmək feel giddy fel ümumi
gicəlmək feel giddy fel ümumi
özünü günahkar hiss etmək feel guilty fel ümumi
ləc düşmək feel hatred towards fel ümumi
ürəyi sıxılmaq feel heaviness in the heart fel ümumi
ev üçün qəribsəmək feel homesick; qəribsətmək fel ümumi
acıqmaq feel hungry fel ümumi
aclıq hiss etmək feel hungry fel ümumi
acmaq feel hungry fel ümumi
küsmək feel hurt fel ümumi
bikefləmək feel ill fel ümumi
təbi gəlmək feel inspired fel ümumi
daxilən hiss etmək feel intuitively fel ümumi
geyişik hiss etmək feel itch fel ümumi
qaşınmaq feel itch fel ümumi
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely fel ümumi
yerikləmək feel need in sour fel ümumi
acıqmaq feel peckish fel ümumi
qürurlanmaq feel pride fel ümumi
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well fel ümumi
vicdan əzabi çəkmək feel remorse fel ümumi
hörmət bəsləmək feel respect fel ümumi
eybinə gəlmək feel shy fel ümumi
qırpınmaq feel shy fel ümumi
öyümək feel sick fel ümumi
qusmaq feel sick fel ümumi
ürəyi bulanmaq feel sick fel ümumi
ürəyi qalxmaq feel sick fel ümumi
ürəkbulanması hiss etmək feel sick fel ümumi
bulanmaq feel sick fel ümumi
bezarlamaq feel smth. as a burden fel ümumi
bezmək feel smth. as a burden fel ümumi
bıkmaq feel smth. as a burden fel ümumi
acımaq feel sorry fel ümumi
heyflənmək feel sorry fel ümumi
qəlb yanmaq feel sorry fel ümumi
rəhm etmək feel sorry fel ümumi
ürəyi yanmaq feel sorry fel ümumi
yazığı gəlmək feel sorry fel ümumi
rəhmdillik göstərmək feel sorry fel ümumi
ürəyi ağzına gəlmək feel strong disgust fel ümumi
simpatiya bəsləmək feel sympathy fel ümumi
darıxsınmaq feel tedium fel ümumi
nəbzi yoxlamaq feel the pulse fel ümumi
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant fel ümumi
susuz olmaq feel thirsty fel ümumi
yorğunluq hiss etmək feel tired fel ümumi
bürkülənmək feel uneasy from heat fel ümumi
bikefləmək feel unwell fel ümumi
ovqatı təlx olmaq feel upset fel ümumi
qanı qaralmaq feel upset fel ümumi
pərişan olmaq feel upset fel ümumi
pis hiss etmək feel worse fel ümumi
sezdirmək let smb. feel fel ümumi
ürəyini bulandırmaq make smb. feel sick fel ümumi
öyütmək make smb. feel sick fel ümumi
çirgindirmək make smb. feel sick fel ümumi
çevikləşdirmək make smb. quick fel ümumi
naçaqlamaq not feel quite well fel ümumi
nasazlıq hiss etmək not to feel quite well fel ümumi
qursağı daralmaq quick-tempered: become quick-tempered fel ümumi
ləhləmək take quick breaths fel ümumi
araşdırmaq feel fel ümumi
axtarmaq feel fel ümumi
eşələmək feel fel ümumi
əl ilə yoxlaya-yoxlaya axtarmaq feel fel ümumi
duymaq feel fel ümumi
hiss etmək feel fel ümumi
acısını çəkmək feel fel ümumi
acısını dadmaq feel fel ümumi
həyəcan keçirmək feel fel ümumi
keçirmək feel fel ümumi
mütəəssir olmaq feel fel ümumi
başa düşmək feel fel ümumi
dərk etmək feel fel ümumi
mənimsəmək feel fel ümumi
qavramaq feel fel ümumi
cəld quick sifət ümumi
iti quick sifət ümumi
sürətli quick sifət ümumi
tez quick sifət ümumi
yeyin quick sifət ümumi
istiqanlı quick-tempered sifət ümumi
alıcı quick sifət ümumi
şıdırğı quick sifət ümumi
qırğı kimi cəld quick as a hawk sifət ümumi
fəhmli quick of apprehension sifət ümumi
açıqgöz quick on the uptake sifət ümumi
dəymədüşər quick to take offence sifət ümumi
küsəyən quick to take offence sifət ümumi
kəmhövsələ quick-tempered sifət ümumi
tündxasiyyət quick-tempered sifət ümumi
tündxasiyyətli quick-tempered sifət ümumi
acıxasiyyət quick-tempered sifət ümumi
dişli quick-tongued sifət ümumi
anlaqlıq quick-witted sifət ümumi
anlayan quick-witted sifət ümumi
anlayışlı quick-witted sifət ümumi
dərrakəli quick-witted sifət ümumi
düşüncəli quick-witted sifət ümumi
fəhmli quick-witted sifət ümumi
huşlu quick-witted sifət ümumi
mülahizəli quick-witted sifət ümumi
kəskin zəkalı quick-witted sifət ümumi
fərasətli quick-witted sifət ümumi
od kimi very quick sifət ümumi
çevik quick sifət ümumi
diri quick sifət ümumi
diribaş quick sifət ümumi
fəal quick sifət ümumi
qıvraq quick sifət ümumi
zirək quick sifət ümumi
ayıq quick sifət ümumi
düşüncəli quick sifət ümumi
fərasətli quick sifət ümumi
zəkalı quick sifət ümumi
dərin quick sifət ümumi
güclü quick sifət ümumi
dərhal əksüləməl göstərən quick sifət ümumi
dərhal reaksiya göstərən quick sifət ümumi
həssas quick sifət ümumi
tez əksüləməl göstərən quick sifət ümumi
tez reaksiya verən quick sifət ümumi
birdən və güclü quick sifət ümumi
çox quick sifət ümumi
kəskin quick sifət ümumi
sərt quick sifət ümumi
canlı quick sifət ümumi
yaşıl quick sifət ümumi
cəld quick zərf ümumi
iti quick zərf ümumi
olduqca quick zərf ümumi
sürətli quick zərf ümumi
tez quick zərf ümumi
yeyin quick zərf ümumi
əlli quick zərf ümumi
be quick hurry interjection ümumi
ani as quick as a flash söz birləşməsi ümumi
çox as quick as a flash söz birləşməsi ümumi
ani as quick as lightning söz birləşməsi ümumi
çox as quick as lightning söz birləşməsi ümumi
ildırım kimi as quick as lightning söz birləşməsi ümumi
ildırım sürətilə as quick as lightning söz birləşməsi ümumi
becid olmaq be quick söz birləşməsi ümumi
cəld olmaq be quick söz birləşməsi ümumi
tələsmək be quick söz birləşməsi ümumi
dırnağını dibindən tutmaq cut one's finger-nail to the quick söz birləşməsi ümumi
dırnağını dibindən vurmaq cut one's finger-nail to the quick söz birləşməsi ümumi
zəif damarında tutmaq cut to the quick söz birləşməsi ümumi
özümü xeyli yaxşı hiss etmək feel decidedly better söz birləşməsi ümumi
sağlam və gümrah olmaq feel fit söz birləşməsi ümumi
acımaq feel hollow söz birləşməsi ümumi
aclıq hiss etmək feel hollow söz birləşməsi ümumi
özünü evdəki kimi hiss etmək feel homey söz birləşməsi ümumi
əl ilə yoxlayaraq yerimək feel one's way söz birləşməsi ümumi
ehtimalca hərəkət etmək feel one's way söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəhmi gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yazığı gəlmək feel pity for smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeydən iftixar hissi duymaq feel pride in smth. söz birləşməsi ümumi
peşmançılıq çəkmək feel remorse söz birləşməsi ümumi
vicdan əzabı çəkmək feel remorse söz birləşməsi ümumi
bir kəsin nəbzini yoxlamaq feel smb.'s pulse söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. söz birləşməsi ümumi
ayaqüstü içmək have a quick drink söz birləşməsi ümumi
ayaqüstü vurmaq have a quick drink söz birləşməsi ümumi
ayaqüstü içmək have a quick one söz birləşməsi ümumi
ayaqüstü vurmaq have a quick one söz birləşməsi ümumi
naturadan çəkmək paint to the quick söz birləşməsi ümumi
orijinaldan çəkmək paint to the quick söz birləşməsi ümumi
sərt yoxuş quick ascent söz birləşməsi ümumi
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work söz birləşməsi ümumi
sərt eniş quick descent söz birləşməsi ümumi
cəld baxış quick glance söz birləşməsi ümumi
iti nəzər quick glance söz birləşməsi ümumi
atüstü səhər yeməyi quick luncheon söz birləşməsi ümumi
fəhmlilik quick mind söz birləşməsi ümumi
iti ağıl quick mind söz birləşməsi ümumi
böyük ədavət quick resentment söz birləşməsi ümumi
böyük narazıçılıq quick resentment söz birləşməsi ümumi
tez acıqlanan quick to anger söz birləşməsi ümumi
tez hirslənən quick to anger söz birləşməsi ümumi
tünd məcaz quick to anger söz birləşməsi ümumi
dəymədüşər quick to take offence söz birləşməsi ümumi
küsəyən quick to take offence söz birləşməsi ümumi
tez inciyən quick to take offence söz birləşməsi ümumi
sərt döngə quick turn söz birləşməsi ümumi
sərt dönüş quick turn söz birləşməsi ümumi
anlaq quick understanding söz birləşməsi ümumi
dərrakə quick understanding söz birləşməsi ümumi
fəhm quick understanding söz birləşməsi ümumi
fərasət quick understanding söz birləşməsi ümumi
tez başa düşmə quick understanding söz birləşməsi ümumi
fəhmlilik quick wit söz birləşməsi ümumi
iti ağıl quick wit söz birləşməsi ümumi
hamilə quick with child söz birləşməsi ümumi
xəmrəsiz çörək quick-bread söz birləşməsi ümumi
ani olaraq dondurmaq quick-freeze söz birləşməsi ümumi
tez olaraq dondurmaq quick-freeze söz birləşməsi ümumi
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted söz birləşməsi ümumi
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted söz birləşməsi ümumi
zəif damarında tutmaq sting to the quick söz birləşməsi ümumi
zəif damarında tutmaq touch to the quick söz birləşməsi ümumi
zəif damarında tutmaq wound to the quick söz birləşməsi ümumi
tez ol ne quick söz birləşməsi ümumi
Allah şəfa versin have a quick recovery söz birləşməsi ümumi
qanı qaynamaq feel sympathy söz birləşməsi ümumi
qanı qaralmaq feel upset söz birləşməsi ümumi
Əlli ol! Be quick! söz birləşməsi ümumi
yeyin ol! Be quick! söz birləşməsi ümumi
əlli-ayaqlı ol! Be quick! söz birləşməsi ümumi
alışmaq feel at home söz birləşməsi ümumi
zamanın nəbzini tutmaq feel the pulse of the time söz birləşməsi ümumi
Qusmağım gəlir I feel sick söz birləşməsi ümumi
Uzatma! Quick! söz birləşməsi ümumi
qursağı dar olma! quick-tempered: Don't be quick-tempered! söz birləşməsi ümumi
duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread söz birləşməsi ümumi
şit xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread söz birləşməsi ümumi
buz bağlamaq quick-freeze söz birləşməsi ümumi
tez donmaq quick-freeze söz birləşməsi ümumi
açıqgözlü quick-sighted söz birləşməsi ümumi
bəsirətli quick-sighted söz birləşməsi ümumi
gözüaçıq quick-sighted söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
feel a quick repentance böyük peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance ciddi peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance dərin peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance dərin təəssüf hissi keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance peşman olmaq söz birləşməsi ümumi