• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
find quarrel in a straw sözünün tərcüməsi (134 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
tapıntı find isim ümumi
çəkişmə quarrel isim ümumi
dalaşma quarrel isim ümumi
ədavət quarrel isim ümumi
ixtilaf quarrel isim ümumi
nifaq quarrel isim ümumi
qovğa quarrel isim ümumi
çöp straw isim ümumi
kövşən straw isim ümumi
kövşən çöpü straw isim ümumi
küləş straw isim ümumi
küləş çöpü straw isim ümumi
davasızlıq absence of quarrel isim ümumi
bəlim chopped straw isim ümumi
zənbil straw bag isim ümumi
solyar distillat straw distillate isim ümumi
dava üçün bəhanə quarrel isim ümumi
ədavət üçün bəhanə quarrel isim ümumi
səbəb quarrel isim ümumi
şüşə doğramaq üçün almaz quarrel isim technical
şüşəkəsən almaz quarrel isim technical
araşdırmaq fact-find fel ümumi
faktları müəyyən etmək fact-find fel ümumi
öyrənmək fact-find fel ümumi
təhqiq etmək fact-find fel ümumi
yoxlamaq fact-find fel ümumi
axtarıb tapmaq find fel ümumi
tapmaq find fel ümumi
bilmək find out fel ümumi
aşkar etmək find out fel ümumi
açmaq find out fel ümumi
çəkişmək quarrel fel ümumi
dalaşmaq quarrel fel ümumi
deyişmək quarrel fel ümumi
söyüşmək quarrel fel ümumi
sözləşmək quarrel fel ümumi
savaşmaq quarrel fel ümumi
köyşənlənmək be fed on straw fel ümumi
nifaq salmaq cause a quarrel fel ümumi
dalaşdırmaq cause smb. quarrel fel ümumi
vuruşdurmaq cause to quarrel fel ümumi
köyşənləmək feed animals on straw fel ümumi
küləşləmək feed animals on straw fel ümumi
bulmaq find fel ümumi
bəhanə tapmaq find a pretext for fel ümumi
istinadgah tapmaq find a shelter fel ümumi
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak fel ümumi
əncam tapmaq find a way out fel ümumi
istinadgah tapmaq find an asylum fel ümumi
üstünə düşmək find by chance fel ümumi
tapışmaq find each other fel ümumi
burunlamaq find fault fel ümumi
qulp qoymaq find fault fel ümumi
söz etmək find fault fel ümumi
üstünə atmaq find fault fel ümumi
irad tutmaq find fault fel ümumi
rəqib i olmamaq find no match fel ümumi
taylaşmaq find one's match fel ümumi
güzarı düşmək find oneself fel ümumi
tənha qalmaq find oneself in isolation fel ümumi
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated fel ümumi
eləmək find out fel ümumi
öyrənmək find out fel ümumi
daldalanacaq tapmaq find refuge fel ümumi
nicat tapmaq find rescue fel ümumi
sığdırmaq find room fel ümumi
sığışmaq find room fel ümumi
sığmaq find room fel ümumi
yerləşmək find room fel ümumi
sığınmaq find shelter fel ümumi
ləpirə düşmək find the track fel ümumi
əlac tapmaq find the way out fel ümumi
macal tapmaq find time fel ümumi
izə düşmək find traces fel ümumi
söz tapmaq find words fel ümumi
sözə gəlmək have a quarrel fel ümumi
ağızlaşmaq quarrel fel ümumi
əyişmək quarrel fel ümumi
çırpışmaq quarrel fel ümumi
dava salmaq quarrel fel ümumi
dilləşmək quarrel fel ümumi
əsassiz mübahisə etmək quarrel groundlessly fel ümumi
dartışmaq quarrel with one another fel ümumi
aramaq try find fel ümumi
burcutmaq try find a way out fel ümumi
sonalamaq try to find defect fel ümumi
sonalamaq try to find fault fel ümumi
sürtünmək try to find fault fel ümumi
öcəşmək try to pick a quarrel fel ümumi
aşkar etmək find fel ümumi
kəşf etmək find fel ümumi
mübahisə aparmaq quarrel fel ümumi
mübahisə etmək quarrel fel ümumi
görmək find fel ümumi
bəhanə axtarmaq quarrel fel ümumi
sələ made of straw sifət ümumi
kövşən straw sifət ümumi
kövşən rəngli straw-colored sifət ümumi
kövşən rəngli straw-coloured sifət ümumi
sələpapaq with a straw hat zərf ümumi
dalaşanları qızışdırmaq add fresh fuel to a quarrel söz birləşməsi ümumi
dalaşmanı qızışdırmaq add fresh fuel to a quarrel söz birləşməsi ümumi
dalaşmaq be at quarrel söz birləşməsi ümumi
yersiz irad tutmaq fasten a quarrel upon söz birləşməsi ümumi
iş tapmaq find a situation söz birləşməsi ümumi
qulluq tapmaq find a situation söz birləşməsi ümumi
ifadəsini tapmaq find expression söz birləşməsi ümumi
bəhanə axtarmaq find fault with söz birləşməsi ümumi
bəyənməmək find fault with söz birləşməsi ümumi
qınamaq find fault with söz birləşməsi ümumi
töhmətləndirmək find fault with söz birləşməsi ümumi
yersiz irad tutmaq find fault with söz birləşməsi ümumi
dili açılmaq find one's tongue söz birləşməsi ümumi
gizlənmək find shelter söz birləşməsi ümumi
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty söz birləşməsi ümumi
bicliyin üstünü açmaq find the gimmick söz birləşməsi ümumi
kələyin üstünü açmaq find the gimmick söz birləşməsi ümumi
saman çöpündən yapışmaq grasp at a straw söz birləşməsi ümumi
barışmaq make up quarrel söz birləşməsi ümumi
qovğaya son qoymaq make up quarrel söz birləşməsi ümumi
Bir qəpiyə dəyməz Not worth a straw söz birləşməsi ümumi
barışmaq patch up a quarrel söz birləşməsi ümumi
qovğaya son qoymaq patch up a quarrel söz birləşməsi ümumi
bir kəslə bəhanə üçün bəhanə axtarmaq pick a quarrel with smb. söz birləşməsi ümumi
öz çörəyini kəsmək quarrel with one's bread and butter söz birləşməsi ümumi
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done söz birləşməsi ümumi
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done söz birləşməsi ümumi
mübahisədə bir kəsin tərəfini tutmaq take up another's quarrel söz birləşməsi ümumi
quyruğunu yelləmək find oneself in a tight corner söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
find quarrel in a straw hər şeyə irad tutmaq söz birləşməsi ümumi
find quarrel in a straw hər şeyə mız qoymaq söz birləşməsi ümumi