• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
for love or money sözünün tərcüməsi (244 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
adam başına alınan vergi head-money isim ümumi
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money isim ümumi
məhəbbət love isim ümumi
sevgi love isim ümumi
pul money isim ümumi
pul kisəsi money-bag isim ümumi
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill isim ümumi
pul daxılı money-box isim ümumi
pul dəllalı money-broker isim ümumi
puldəyişən money-changer isim ümumi
sərraf money-changer isim ümumi
müamiləçi money-lender isim ümumi
sələmçi money-lender isim ümumi
acgözlük money-making isim ümumi
pul toplama money-making isim ümumi
pul yığma money-making isim ümumi
tamahkarlıq money-making isim ümumi
varlanma cəhdi money-making isim ümumi
yar love isim ümumi
sevda love isim ümumi
aşiq-məşuqluq being in love with each other isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
başlıq bride-money isim ümumi
kəbin pulu bride-money isim ümumi
əmanət call money isim ümumi
beh earnest money isim ümumi
məhəbbət ilahəsi goddess of love isim ümumi
pulgirlik greediness of money isim ümumi
pul düşkünü greedy for money isim ümumi
pulluluq having a lot of money isim ümumi
rüşvət hush-money isim ümumi
eşqsizlik lack of love isim ümumi
yar lady-love isim ümumi
eşq love isim ümumi
sevim love isim ümumi
ülfət love isim ümumi
aşnabazlıq love affair isim ümumi
vətənə məhəbbət love for one's country isim ümumi
aşiqanə məktub love letter isim ümumi
eşqnamə love letter isim ümumi
məhəbbətnamə love letter isim ümumi
namə love letter isim ümumi
sevgi məktubu love letter isim ümumi
eşqiyyə love lyrics isim ümumi
uşaqcanlılıq love of child isim ümumi
uşaqpərəstlik love of child isim ümumi
uşaqsevənlik love of child isim ümumi
azadlıqsevərlik love of freedom isim ümumi
azadpərvərlik love of freedom isim ümumi
mənsəbpərəstlik love of power isim ümumi
arvadbazlıq love-making isim ümumi
məcnunluq madness of love isim ümumi
aşiq kişi man in love isim ümumi
dıvanə man in love isim ümumi
vurğun man in love isim ümumi
nəzir money isim ümumi
para money isim ümumi
maliyyə money isim ümumi
pul mükafatı money award isim ümumi
çörəkpulu money earned daily isim ümumi
xərclik money for current expenses isim ümumi
əlborcu money lent or borrowed isim ümumi
xaltura money made on the side isim ümumi
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily isim ümumi
barat money order isim ümumi
kassa money-box isim ümumi
yanmayan daxıl money-box isim ümumi
pulgir money-lover isim ümumi
bon paper-money isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
ilahi məhəbbət platonic love isim ümumi
cibxərcliyi pocket money isim ümumi
cib xərcliyi pocket money isim ümumi
xudbinlik self-love isim ümumi
pulsuzluq shortage of money isim ümumi
qəpik-quruş small money isim ümumi
birtərəfli məhəbbət unrequited love isim ümumi
əzizim love isim ümumi
gözümün işığı love isim ümumi
pul sistemi money isim ümumi
var-dövlət money-bag isim ümumi
seçki vergisi head-money isim American
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
salam love isim ümumi
sevmək love fel ümumi
sevişmək make love fel ümumi
biməsrəf xərc be foolish about one's money fel ümumi
məşuq olmaq be in love fel ümumi
vurğun olmaq be in love fel ümumi
divanəlik etmək be in love fel ümumi
puldan korluq çəkmək be in need of money fel ümumi
pula möhtac olmaq be in need of money fel ümumi
pulsuz oturmaq be without money fel ümumi
xərcə salmaq cause smb. to spend money fel ümumi
tərlətmək cause smb. to spend money fel ümumi
pulunu xırdalamaq change one's money fel ümumi
sevib-seçmək choose and love at will fel ümumi
sikkə zərb etmək coin money fel ümumi
məhəbbət bağlamaq come to love fel ümumi
məhəbbət izhar etmək declare one's love fel ümumi
pulu ilahiləşdirmək deify money fel ümumi
pullanmaq earn a lot of money fel ümumi
para qazanmaq earn money fel ümumi
tüklənmək earn much money fel ümumi
pul dəyişmək exchange money fel ümumi
aşiq olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düçar olmaq fall in love fel ümumi
eşqə düşmək fall in love fel ümumi
könül bağlamaq fall in love fel ümumi
könül vermək fall in love fel ümumi
mail olmaq fall in love fel ümumi
eşqə mübtəla olmaq fall in love fel ümumi
sevdaya düşmək fall in love fel ümumi
sevmək fall in love fel ümumi
vurulmaq fall in love fel ümumi
sevişmək fall in love with each other fel ümumi
sevdirmək force smb. to love fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
qəpiksiz olmaq have no money at all fel ümumi
haram yemək live by means of dishonestly gained money fel ümumi
bəyənmək love fel ümumi
mehr salmaq love fel ümumi
sevib-əzizləmək love fel ümumi
sevib-sevilmək love and be loved fel ümumi
ilk baxışdan sevmək love at first sight fel ümumi
aşiq-məşuqluq etmək love each other fel ümumi
dəlicəsinə sevmək love madly fel ümumi
uşağını sevmək love one's child fel ümumi
vətəni sevmək love one's motherland fel ümumi
ehtirasla sevmək love passionately fel ümumi
məhəbbətlə sevmək love passionately fel ümumi
xaltura etmək make money on the side fel ümumi
çoxlu pul qazanmaq make much money fel ümumi
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love fel ümumi
məhəbbətlə evlənmək marry for love fel ümumi
xərc çəkmək pay money fel ümumi
həftəlik maaş vermək pay money for week fel ümumi
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money fel ümumi
dolandırmaq provide smb. with money fel ümumi
pulunu dağıtmaq scatter one's money fel ümumi
may qoymaq spend money fel ümumi
xərc çəkmək spend money fel ümumi
tərləmək spend money fel ümumi
havayı xərcləmək spend one's money foolishly fel ümumi
puldan kalan olmaq wallow in money fel ümumi
pulun axırına çıxmaq waste money in vain fel ümumi
biməsrəf xərc waste of money fel ümumi
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money fel ümumi
pulunu israf etmək waste one's money fel ümumi
namə yazmaq write a love letter fel ümumi
əmişmək make love fel vulgar
eşq love sifət ümumi
məhəbbət love sifət ümumi
sevgi love sifət ümumi
acgöz money grubber sifət ümumi
həris money grubber sifət ümumi
tamahkar money grubber sifət ümumi
acgöz money-making sifət ümumi
pula həris money-making sifət ümumi
tamahkar money-making sifət ümumi
istənilməli deserving love sifət ümumi
pulgir greedy of money sifət ümumi
vurğun in love sifət ümumi
dıvanə in love with sifət ümumi
aşiqanə love sifət ümumi
aşiq-məşuq love sifət ümumi
məcnun mad of love sifət ümumi
sevdalı madly in love sifət ümumi
şeyda madly in love sifət ümumi
pulgir money-loving sifət ümumi
əliaşağı short of money sifət ümumi
istəməli worthy of love sifət ümumi
istənilməli worthy of love sifət ümumi
pul gətirən money-making sifət ümumi
qazanclı money-making sifət ümumi
xeyirli money-making sifət ümumi
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money söz birləşməsi ümumi
pivə pulu beer money söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
uşaq məhəbbəti calf love söz birləşməsi ümumi
uşaq sevgisi calf love söz birləşməsi ümumi
girov qoyulan pul caution money söz birləşməsi ümumi
zəngin mirasa sahib olmaq come into money söz birləşməsi ümumi
məqsədli istək cupboard love söz birləşməsi ümumi
məqsədli məhəbbət cupboard love söz birləşməsi ümumi
vurulmaq fall in love söz birləşməsi ümumi
sevmək fall in love söz birləşməsi ümumi
gözü düşmək fall in love söz birləşməsi ümumi
Allah eşqinə for the love of God söz birləşməsi ümumi
Allah naminə for the love of God söz birləşməsi ümumi
Allah xatirinə for the love of God söz birləşməsi ümumi
giriş haqqı gate money söz birləşməsi ümumi
məhəbbət ilahəsi goddess of Love söz birləşməsi ümumi
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love söz birləşməsi ümumi
eşq divanəsi olmuş head over ears in love söz birləşməsi ümumi
eşq macərası love affair söz birləşməsi ümumi
ilk baxışdan sevgi love at first sight söz birləşməsi ümumi
acgözlülük love of gain söz birləşməsi ümumi
hərislik love of gain söz birləşməsi ümumi
mənfəətgüdmə love of gain söz birləşməsi ümumi
tamahkarlıq love of gain söz birləşməsi ümumi
pul qazanmaq make money söz birləşməsi ümumi
pul dəlisi money grubber söz birləşməsi ümumi
pul hərisi money grubber söz birləşməsi ümumi
pul ölüsü money grubber söz birləşməsi ümumi
tamahkar adam money grubber söz birləşməsi ümumi
acgöz adam money maker söz birləşməsi ümumi
pul hərisi money maker söz birləşməsi ümumi
pul yığan money maker söz birləşməsi ümumi
tamahkar adam money maker söz birləşməsi ümumi
kağız pul paper money söz birləşməsi ümumi
platonik sevgi platonic love söz birləşməsi ümumi
cib xərcliyi pocket money söz birləşməsi ümumi
eşq ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
məhəbbət ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
sevgi ilahəsi Queen of love söz birləşməsi ümumi
Venera Queen of love söz birləşməsi ümumi
nağd pul ready money söz birləşməsi ümumi
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days söz birləşməsi ümumi
pul xərcləmək spend money söz birləşməsi ümumi
pul cırmaq spend money like water söz birləşməsi ümumi
pulu göyə sovurmaq spend money like water söz birləşməsi ümumi
pulu zibil kimi xərcləmək spend money like water söz birləşməsi ümumi
mərcdə pul uduzmaq spill money söz birləşməsi ümumi
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money söz birləşməsi ümumi
cah-calal içərisində üzmək wallow in money söz birləşməsi ümumi
pul içərisində itib batmaq wallow in money söz birləşməsi ümumi
pulu göyə sovurmaq waste money söz birləşməsi ümumi
səni sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
sizi sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
mən səni sevirəm i love you söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
pulu cibində gəzdirmək carry one's money in one's pocket söz birləşməsi ümumi
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me söz birləşməsi ümumi
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog söz birləşməsi ümumi
Ey vəfədarım! My love! söz birləşməsi ümumi
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog söz birləşməsi proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog söz birləşməsi proverb
faydalı iş money maker söz birləşməsi American
qazanclı iş money maker söz birləşməsi American
xeyirli iş money maker söz birləşməsi American
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
for love or money nəyin bahasına olursa olsun söz birləşməsi ümumi