• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
force smb. to throw about sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
güc force isim ümumi
qüdrət force isim ümumi
qüvvə force isim ümumi
qüvvət force isim ümumi
atış throw isim ümumi
atma throw isim ümumi
tullama throw isim ümumi
geriləmə throw-back isim ümumi
ləngimə throw-back isim ümumi
tənəzzül throw-back isim ümumi
aviasiya air force isim ümumi
hava donanması air force isim ümumi
ilişmə qüvvəsi cohesive force isim ümumi
əyici qüvvə deflecting force isim ümumi
zorla departasiya edilmə deportation by force isim ümumi
istiqamətverici qüvvə directing force isim ümumi
partlayıcı qüvvə explosive force isim ümumi
ərdəm force isim ümumi
zor force isim ümumi
hal force isim ümumi
qiymə force-meat isim ümumi
impulsiv güc impulsive force isim ümumi
desant landing force isim ümumi
cazibə magnetic force isim ümumi
kəramət wonder-working force isim ümumi
oyuna daxil etmə throw-in isim sport
etibar force isim ümumi
hörmət force isim ümumi
nüfus force isim ümumi
atavizm throw-back isim biological
mərkəzəqaçma qüvvəsi centripetal force isim physics
atma throw isim sport
tullama throw isim sport
aktivlik force isim ümumi
gerçəklik force isim ümumi
həqiqət force isim ümumi
kəsər force isim ümumi
təsir force isim ümumi
təsir qüvvəsi force isim ümumi
varlıq force isim ümumi
səhv zərbə throw isim sport
atma məsafəsi throw isim sport
sıçrayış throw isim sport
tullama məsafəsi throw isim sport
qoşunlar force isim collective noun
silahlı qüvvələr force isim collective noun
dəlil force isim ümumi
əsas force isim ümumi
əsaslılıq force isim ümumi
inandırıcılıq force isim ümumi
məna force isim ümumi
məntiq force isim ümumi
sübutluluq force isim ümumi
qaneedicilik force isim ümumi
örtük throw isim ümumi
dənə throw isim danışıq dili
ədəd throw isim danışıq dili
məcbur etmək force fel ümumi
vadar etmək force fel ümumi
boğmaq force back fel ümumi
gizlətmək force back fel ümumi
saxlamaq force back fel ümumi
möhkəm bağlamaq force upon fel ümumi
üstündən sarımaq force upon fel ümumi
atmaq throw fel ümumi
tullamaq throw fel ümumi
atdırılmaq cause smb. to throw away fel ümumi
tullatdırmaq cause smb. to throw away fel ümumi
atdırmaq cause smb. to throw out fel ümumi
qüvvəyə minmək come into force fel ümumi
güc etmək force fel ümumi
zor eləmək force fel ümumi
zor göstərmək force fel ümumi
zorlamaq force fel ümumi
bəyirtmək force bleat fel ümumi
gözətdirmək force darn fel ümumi
uçurtmaq force fly fel ümumi
güclə yemək force oneself to eat fel ümumi
könülsüz yemək force oneself to eat fel ümumi
zorla yemək force oneself to eat fel ümumi
burunlamaq force out fel ümumi
göturtmək force smb. to adopt fel ümumi
ləlitmək force smb. to belittle fel ümumi
cilovlatmaq force smb. to bridle fel ümumi
odlatdırmaq force smb. to burn fel ümumi
aldırmaq force smb. to buy fel ümumi
sementlətdirmək force smb. to cement fel ümumi
seçdirmək force smb. to choose fel ümumi
çalxatmaq force smb. to churn fel ümumi
palçıqlatdırmaq force smb. to clay fel ümumi
palçıqlatmaq force smb. to clay fel ümumi
sanatmaq force smb. to count fel ümumi
saydırmaq force smb. to count fel ümumi
saydırtmaq force smb. to count fel ümumi
peyinlətdirmək force smb. to dung fel ümumi
sadalatmaq force smb. to enumerate fel ümumi
otartdırmaq force smb. to graze fel ümumi
malalatdırmaq force smb. to harrow fel ümumi
aralatmaq force smb. to leave fel ümumi
sevdirmək force smb. to love fel ümumi
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order fel ümumi
sahmanlatmaq force smb. to put in order fel ümumi
sazlatdırmaq force smb. to repair fel ümumi
sazlatmaq force smb. to repair fel ümumi
surğuclatmaq force smb. to seal fel ümumi
silkələtmək force smb. to shake fel ümumi
səpdirmək force smb. to sow fel ümumi
sərdirmək force smb. to spread out fel ümumi
çömbəltmək force smb. to squat fel ümumi
soyundurtmaq force smb. to undress fel ümumi
əmişdirmək force to suckle fel ümumi
qüvvəsini itirmək lose its force fel ümumi
qalaqlatmaq pile force smb. pile up fel ümumi
qalmaq remain in force fel ümumi
qüvvədə qalmaq remain in force fel ümumi
güclə almaq take by force fel ümumi
zorla almaq take by force fel ümumi
qumbara atmaq throw a grenade fel ümumi
daş atmaq throw a stone fel ümumi
sapandlamaq throw a stone in a sling fel ümumi
atım-atım etmək throw about fel ümumi
töküb-töküşdürmək throw about fel ümumi
səpələmək throw about fel ümumi
tullamaq throw away fel ümumi
tökmək throw away fel ümumi
pərən-pərən olmaq throw be thrown about fel ümumi
səpələnmək throw be thrown about fel ümumi
töküşdürülmək throw be thrown about fel ümumi
tullanmaq throw be thrown away fel ümumi
aşırılmaq throw be thrown over fel ümumi
zər atmaq throw dice fel ümumi
disk atmaq throw discus fel ümumi
şətəl qatmaq throw into confusion fel ümumi
ekstaza gətirmək throw into ecstasies fel ümumi
həbsxanaya salmaq throw into jail fel ümumi
ortaya atmaq throw into the middle fel ümumi
dənizə tullanmaq throw into the sea fel ümumi
aydınlatmaq throw light fel ümumi
işıqlandırmaq throw light fel ümumi
püşk atmaq throw lots fel ümumi
devirmək throw off fel ümumi
həyasını atmaq throw off all shame fel ümumi
maskasını atmaq throw off the mask fel ümumi
boyunduruqdan azad olmaq throw off the yoke fel ümumi
atılmaq throw oneself fel ümumi
şığımaq throw oneself fel ümumi
sarışmaq throw oneself upon fel ümumi
arxivə vermək throw out fel ümumi
vıyıldatmaq throw out fel ümumi
vurub çıxartmaq throw out fel ümumi
qığılcımlandırmaq throw out sparks fel ümumi
aşırmaq throw over fel ümumi
daşa basmaq throw stones fel ümumi
daşlamaq throw stones fel ümumi
daşqalaq etmək throw stones fel ümumi
daşı qolazlamaq throw stones fel ümumi
daşlaşmaq throw stones at each other fel ümumi
yuxarı atmaq throw up fel ümumi
qaytarmaq throw up fel ümumi
zor işlətmək use force fel ümumi
zorakılıq etmək use force fel ümumi
zor işlətmək use physical force fel ümumi
məcburi yerə enmək force-land fel aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land fel aeronautics
güclə batırılmaq force under fel nautical
soxulmaq force under fel nautical
zor gücü ilə ələ keçirmək force fel ümumi
zor işlətmək force fel ümumi
atılmaq throw fel ümumi
şığımaq throw fel ümumi
üstünə tullamaq throw fel ümumi
sürətləndirmək force fel ümumi
düşürmək throw fel ümumi
salmaq throw fel ümumi
dəyişmək throw fel ümumi
qabıq qoymaq throw fel ümumi
örtmək throw fel ümumi
salmaq throw fel ümumi
salmaq throw fel ümumi
balalamaq throw fel ümumi
buzovlamaq throw fel ümumi
doğmaq throw fel ümumi
burmaq throw fel ümumi
əyirmək throw fel ümumi
kürəyini yerə vurmaq throw fel sport
düzəltmək throw fel danışıq dili
təşkil etmək throw fel danışıq dili
bilərəkdən uduzmaq throw fel sport
qurmaq throw fel ümumi
yıxmaq throw fel figurative meaning
cəbrən by force zərf ümumi
güc ilə by force zərf ümumi
güclə by force zərf ümumi
zor ilə by force zərf ümumi
zorla by force zərf ümumi
zorlama by force zərf ümumi
zülm ilə by force zərf ümumi
cazibə qüvvəsi attractive force söz birləşməsi ümumi
partlayıcı qüvvə explosive force söz birləşməsi ümumi
hadisələri sürətləndirmək force events söz birləşməsi ümumi
addımını yeyinlətmək force the pace söz birləşməsi ümumi
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
tam heyətlə in full force söz birləşməsi ümumi
qüvvədə qalmaq remain in force söz birləşməsi ümumi
qüvvədə olmaq remain in force söz birləşməsi ümumi
əlini soyutmaq throw a chill söz birləşməsi ümumi
həvəsdən salmaq throw a chill söz birləşməsi ümumi
kədərləndirmək throw a chill söz birləşməsi ümumi
ovqatını təlx etmək throw a chill söz birləşməsi ümumi
qəmləndirmək throw a chill söz birləşməsi ümumi
ruhdan salmaq throw a chill söz birləşməsi ümumi
qeyzlənmək throw a fit söz birləşməsi ümumi
qəzəblənmək throw a fit söz birləşməsi ümumi
nəzər salmaq throw a glance söz birləşməsi ümumi
kölgə salmaq throw a shadow söz birləşməsi ümumi
işə əngəl törətmək throw a spanner in the works söz birləşməsi ümumi
işə mane olmaq throw a spanner in the works söz birləşməsi ümumi
havaya sovurmaq throw about söz birləşməsi ümumi
səpələmək throw about söz birləşməsi ümumi
kənara atmaq throw aside söz birləşməsi ümumi
kənara tullamaq throw aside söz birləşməsi ümumi
atmaq throw away söz birləşməsi ümumi
kənara atmaq throw away söz birləşməsi ümumi
silaha əl atmaq throw away the scabbard söz birləşməsi ümumi
geri əymək throw back söz birləşməsi ümumi
geriyə atmaq throw back söz birləşməsi ümumi
bir kəsi alçaltmaq throw dirt at somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsi ləkələmək throw dirt at somebody söz birləşməsi ümumi
bir kəsi rüsvay etmək throw dirt at somebody söz birləşməsi ümumi
aşağı salmaq throw down söz birləşməsi ümumi
çıxartmaq throw down söz birləşməsi ümumi
tətil etmək throw down one's tools söz birləşməsi ümumi
rəqibə meydan oxumaq throw down the gloves söz birləşməsi ümumi
daxil etmək throw in söz birləşməsi ümumi
əlavə etmək throw in söz birləşməsi ümumi
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. söz birləşməsi ümumi
bədnam etmək throw mud söz birləşməsi ümumi
rüsvay etmək throw mud söz birləşməsi ümumi
rədd etmək throw off söz birləşməsi ümumi
xəstəlikdən sağalmaq throw off an ilness söz birləşməsi ümumi
çiyninə atmaq throw on söz birləşməsi ümumi
geyinmək throw on söz birləşməsi ümumi
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind söz birləşməsi ümumi
yerə sərilmək throw oneself down söz birləşməsi ümumi
bayıra atmaq throw out söz birləşməsi ümumi
bayıra tullamaq throw out söz birləşməsi ümumi
atmaq throw over söz birləşməsi ümumi
tərk etmək throw over söz birləşməsi ümumi
bir kəsi hövsələdən çıxartmaq throw smb. off balance söz birləşməsi ümumi
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. söz birləşməsi ümumi
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. söz birləşməsi ümumi
pis yola düşmək throw the cap over the mill söz birləşməsi ümumi
meydan oxumaq throw the gauntlet söz birləşməsi ümumi
qəti addım atmaq throw the great cast söz birləşməsi ümumi
kompilyasiya etmək throw together söz birləşməsi ümumi
tələsik tərtib etmək throw together söz birləşməsi ümumi
atmaq throw up söz birləşməsi ümumi
təslim olmaq throw up one's cards söz birləşməsi ümumi
özünü məğlub etmək throw up one's cards söz birləşməsi ümumi
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes söz birləşməsi ümumi
bir kəsi boğazından asmaq throw oneself at the head of smb. söz birləşməsi danışıq dili
disk atma discus throw söz birləşməsi sport
basma force pump söz birləşməsi technical
nasos force pump söz birləşməsi technical
hərbi hava qüvvələri air force söz birləşməsi military
qüvvənin üstünlüyü preponderance of force söz birləşməsi military
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
boş yerə sərf etmək throw away söz birləşməsi ümumi
dağıtmaq throw down one's tools söz birləşməsi ümumi
uçurtmaq throw down one's tools söz birləşməsi ümumi
çıxartmaq throw off söz birləşməsi ümumi
kənara tullamaq throw off söz birləşməsi ümumi
atmaq throw on söz birləşməsi ümumi
çıxartmaq throw out söz birləşməsi ümumi
imtina etmək throw over söz birləşməsi ümumi
razılıq verməmək throw over söz birləşməsi ümumi
rədd etmək throw over söz birləşməsi ümumi
bir yerə yığmaq throw together söz birləşməsi ümumi
toplamaq throw together söz birləşməsi ümumi
nəzər salmaq throw up söz birləşməsi ümumi
qaldırmaq throw up söz birləşməsi ümumi
kədərləndirmək throw a shadow söz birləşməsi figurative meaning
ovqatını təlx etmək throw a shadow söz birləşməsi figurative meaning
buraxmaq throw away söz birləşməsi ümumi
qaçırtmaq throw away söz birləşməsi ümumi
rədd etmək throw down one's tools söz birləşməsi ümumi
buraxmaq throw out söz birləşməsi ümumi
saçmaq throw out söz birləşməsi ümumi
qurmaq throw up söz birləşməsi ümumi
tez tikmək throw up söz birləşməsi ümumi
dəyişdirmək throw over söz birləşməsi technical
nəzərə çarpdırmaq throw up söz birləşməsi ümumi
qaytarmaq throw out söz birləşməsi law
rədd etmək throw out söz birləşməsi law
çaşdırmaq throw out söz birləşməsi ümumi
çaşmaq throw out söz birləşməsi ümumi
dolaşdırmaq throw out söz birləşməsi ümumi
iştirakdan imtina etmək throw up söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
force smb. to throw about səpələtmək fel ümumi