• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
form an opinion sözünün tərcüməsi (131 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
forma form isim ümumi
xarici görünüş form isim ümumi
ümumi şəkil form isim ümumi
fikir opinion isim ümumi
mövqe opinion isim ümumi
mülahizə opinion isim ümumi
rəy opinion isim ümumi
kök base form isim ümumi
fikir ayrılığı difference of opinion isim ümumi
müxalifət difference of opinion isim ümumi
sinif form isim ümumi
qoşma form of an Azerbaijani poem isim ümumi
bağlama kind of riddle in the form of poem isim ümumi
baxış opinion isim ümumi
nöqteyi-nəzər opinion isim ümumi
əfkari-ümumiyyə public opinion isim ümumi
uçot vərəqəsi registration form isim ümumi
qabıq-qubuq sloughs in form of rind or peel isim ümumi
feil forması verbal form isim ümumi
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
bədən form isim ümumi
bədən quruluşu form isim ümumi
boy-buxun form isim ümumi
əndam form isim ümumi
qədd-qamət form isim ümumi
mütəxəssisin rəyi opinion isim ümumi
qiymət opinion isim ümumi
forma form isim ümumi
hazır olma form isim ümumi
hazırlıq form isim ümumi
vəziyyət form isim ümumi
sinif form isim ümumi
anket form isim ümumi
blank form isim ümumi
müəyyən bir forma vermək form fel ümumi
müəyyən bir görünüş vermək form fel ümumi
müəyyən bir şəkil vermək form fel ümumi
rəy soruşmaq ask one's opinion fel ümumi
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion fel ümumi
formada olmamaq be out of form fel ümumi
fikir demək express an opinion fel ümumi
fikir söyləmək express an opinion fel ümumi
öz fikrini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz rəyini söyləmək express one's opinion fel ümumi
anket doldurmaq fill in a form fel ümumi
vərəqə doldurmaq fill in a form fel ümumi
düz etmək form fel ümumi
formalaşdırmaq form fel ümumi
tərtib etmək form fel ümumi
blok yaratmaq form a block fel ümumi
dövlət təşkil etmək form a government fel ümumi
vərdiş qazanmaq form a habit fel ümumi
göllənmək form a lake fel ümumi
gölməçələnmək form a lake fel ümumi
gölləşmək form a lake fel ümumi
lombalamaq form a lump fel ümumi
göllənmək form a pool fel ümumi
halay vurmaq form a ring fel ümumi
blok yaratmaq form an alliance fel ümumi
qatarlanmaq form be formed up fel ümumi
qabarcıqlanmaq form bubbles fel ümumi
qruplaşmaq form cliques fel ümumi
qozalamaq form cones fel ümumi
özək bağlamaq form core fel ümumi
özəkləmək form core fel ümumi
sünbüllənmək form ears fel ümumi
dəstələşmək form groups fel ümumi
qruplaşmaq form groups fel ümumi
dəstələmək form into bunches fel ümumi
laylanmaq form into strata fel ümumi
başaqlamaq form spikes fel ümumi
düzmək form up fel ümumi
qatarlanmaq form up fel ümumi
forma vermək give a form fel ümumi
formalaşdırmaq give a form fel ümumi
öz fikrini demək give one's opinion fel ümumi
qudurmaq have a fair opinion of oneself fel ümumi
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself fel ümumi
öz fikri olmaq have one's own opinion fel ümumi
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion fel ümumi
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion fel ümumi
qalmaq stick one's opinion fel ümumi
əmələ gətirmək form fel ümumi
qurmaq form fel ümumi
təşkil etmək form fel ümumi
yaratmaq form fel ümumi
hazırlamaq form fel ümumi
təsəvvür etmək form fel ümumi
təsəvvürə gətirmək form fel ümumi
alışdırmaq form fel ümumi
inkişaf etdirmək form fel ümumi
məşq keçmək form fel ümumi
öyrətmək form fel ümumi
təlim vermək form fel ümumi
tərbiyə etmək form fel ümumi
tərbiyə vermək form fel ümumi
formalı in the form sifət ümumi
formalı of the form sifət ümumi
şəkilcə by form zərf ümumi
ixtisarla in abbreviated form zərf ümumi
mənim nəzərimcə in my opinion zərf ümumi
mənim nöqteyi-nəzərimcə in my opinion zərf ümumi
rəyincə in one's opinion zərf ümumi
təhriri formada in written form zərf ümumi
yazılı in written form zərf ümumi
əqidəsinə görə according to one's opinion zərf ümumi
anket application form söz birləşməsi ümumi
pis idman formasında olmaq be in bad form söz birləşməsi ümumi
yaxşı idman formasında olmaq be in good form söz birləşməsi ümumi
pis idman formasında olmaq be out of form söz birləşməsi ümumi
hökumət qurmaq form a government söz birləşməsi ümumi
hökumət yaratmaq form a government söz birləşməsi ümumi
plan hazırlamaq form a plan söz birləşməsi ümumi
plan qurmaq form a plan söz birləşməsi ümumi
ordu yaratmaq form an army söz birləşməsi ümumi
sinif rəhbəri form master söz birləşməsi ümumi
ərizə forması form of application söz birləşməsi ümumi
fikrimcə in my opinion söz birləşməsi ümumi
məncə in my opinion söz birləşməsi ümumi
mənə görə in my opinion söz birləşməsi ümumi
fikrində qətiyyətli olan adam man of set opinion söz birləşməsi ümumi
davamedici forma progressive form söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public opinion söz birləşməsi ümumi
ictmai fikrin meyli the set of public opinion söz birləşməsi ümumi
Mənim rəyimcə In my opinion söz birləşməsi ümumi
kefi pis olmaq be in bad form söz birləşməsi ümumi
kefi kök olmaq be in good form söz birləşməsi ümumi
kefi pis olmaq be out of form söz birləşməsi ümumi
kirvə address form for acquaintances söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
form an opinion fikir yaratmaq söz birləşməsi ümumi