• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
free sözünün tərcüməsi (193 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
free-thinker azadfikirli isim ümumi
equation of free oscillations sərbəst rəqslər tənliyi isim ümumi
free and easy life açıq-saçıq həyat isim ümumi
free kick sərbəst zərbə isim ümumi
free movement ixtiyari hərəkət isim ümumi
free pardon əfvi-ümumi isim ümumi
free pass müftə bilet isim ümumi
free period pəncərə isim ümumi
free profession azad peşə isim ümumi
free time macal isim ümumi
free will azad iradə isim ümumi
free will sərbəst iradə isim ümumi
free-style wrestler sərbəst güləşçi isim ümumi
free-style wrestling sərbəst güləş isim ümumi
free-thinking azadfikirlilik isim ümumi
tax-free income vergisiz gəlir isim ümumi
free-style sərbəst üsulla üzmə isim sport
free-styler sərbəst üsulla üzən üzgüçü isim sport
free azad etmək fel ümumi
free xilas etmək fel ümumi
ask smb. to free buraxdırmaq fel ümumi
be free bikar olmaq fel ümumi
be free işıqlığa çıxmaq fel ümumi
be free bikarlaşmaq fel ümumi
be set free buraxılmaq fel ümumi
be set free buraxdırılmaq fel ümumi
become free arxayınlığa çıxmaq fel ümumi
become free asudələnmək fel ümumi
become free asudələşmək fel ümumi
become free azad olmaq fel ümumi
become free azadlığa çıxmaq fel ümumi
become free boşalmaq fel ümumi
become free boşlanmaq fel ümumi
become free qol-qanad açmaq fel ümumi
become free qurtulmaq fel ümumi
free from slavery əsarətdən azad etmək fel ümumi
free oneself asudələnmək fel ümumi
free oneself from some anxiety intizardan qurtarmaq fel ümumi
get free başı açılmaq fel ümumi
get free başı ayazımaq fel ümumi
get free işıqlığa çıxmaq fel ümumi
give smb. a free hand bir kəsə hərəkət azadlığı vermək fel ümumi
make smb. free buraxdırmaq fel ümumi
salt-free: get salt-free şitlənmək fel ümumi
set free buraxdırmaq fel ümumi
set free azadlığa buraxmaq fel ümumi
set free mürəxxəs etmək fel ümumi
set free uçurtmaq fel ümumi
set free boşlamaq fel ümumi
take a free ride biletsiz getmək fel ümumi
duty-free rüsum alınmayan sifət ümumi
duty-free rüsumsuz sifət ümumi
duty-free vergisiz sifət ümumi
fancy-free aşiq olmayan sifət ümumi
fancy-free məftun olmayan sifət ümumi
fancy-free vurğun olmayan sifət ümumi
free azad sifət ümumi
free müstəqil sifət ümumi
free sərbəst sifət ümumi
free-and-easy sadə sifət ümumi
free-and-easy sərbəst sifət ümumi
free-and-easy təbii sifət ümumi
free-and-easy təklifsiz sifət ümumi
free-hand əllə edilmiş sifət ümumi
free-handed cömərd sifət ümumi
free-handed əliaçıq sifət ümumi
free-handed səxavətli sifət ümumi
free-hearted açıqürəkli sifət ümumi
free-hearted safqəlbli sifət ümumi
free-hearted səmimi sifət ümumi
free-hearted təmizürəkli sifət ümumi
free-hearted ürəyiaçıq sifət ümumi
free-spoken açıq sifət ümumi
free-spoken səmimi sifət ümumi
moisture-free quru sifət ümumi
moisture-free rütubətsiz sifət ümumi
nuclear-free nüvə silahı olmayan sifət ümumi
nuclear-free nüvəsiz sifət ümumi
tax-free vergilərdən azad olunmuş sifət ümumi
tax-free vergisiz sifət ümumi
trouble-free etibarlı sifət ümumi
trouble-free möhkəm sifət ümumi
trouble-free sədaqətli sifət ümumi
free ödənişsiz sifət ümumi
accident-free avariyasız sifət ümumi
carbon-free karbonsuz sifət ümumi
fat-free piysiz sifət ümumi
free asudə sifət ümumi
free azadə sifət ümumi
free and easy açıq-saçıq sifət ümumi
free and easy hərcayi sifət ümumi
free and easy ipsiz sifət ümumi
free of charge bimuzd sifət ümumi
free of charge havayı sifət ümumi
free of charge məccani sifət ümumi
free of damages zədəsiz sifət ümumi
free of injury zədəsiz sifət ümumi
free of sorrow bikədər sifət ümumi
free of sorrow kədərsiz sifət ümumi
free-running boşuna sifət ümumi
free-thinking azadfikirli sifət ümumi
free-thinking açıqfikirli sifət ümumi
noise-free hay-küysüz sifət ümumi
not free ilişikli sifət ümumi
rent-free kirəsiz sifət ümumi
rent-free müftə sifət ümumi
salt-free şit sifət ümumi
soda-free sodasız sifət ümumi
tax-free vergisiz sifət ümumi
vitamin free vitaminsiz sifət ümumi
albumen-free zülalsız sifət biological
free könüllü sifət ümumi
free-and-easy ədəbsiz sifət ümumi
free-and-easy hörmət gözləməyən sifət ümumi
free-and-easy nəzakətsiz sifət ümumi
free-and-easy saymaz sifət ümumi
free-and-easy utanmaz sifət ümumi
free-hearted əliaçıq sifət ümumi
free-hearted səxavətli sifət ümumi
free-spirited azad ruhlu sifət ümumi
free bikar sifət ümumi
free boş sifət ümumi
free havayı sifət ümumi
free müftə sifət ümumi
free pulsuz sifət ümumi
free xərclərdən azad sifət ümumi
free ödənilməyən sifət ümumi
free bol sifət ümumi
free çox sifət ümumi
free çoxlu sifət ümumi
free dolu sifət ümumi
free əliaçıq sifət ümumi
free səxavətli sifət ümumi
free zəngin sifət ümumi
free lətif sifət ümumi
free vüqarlı sifət ümumi
free yüngül sifət ümumi
free zərif sifət ümumi
free bitərəf sifət ümumi
free havayı zərf ümumi
free müftə zərf ümumi
free pulsuz zərf ümumi
free-heartedly açıq ürəklə zərf ümumi
free-heartedly açıqcasına zərf ümumi
free-heartedly açıqdan-açığa zərf ümumi
free-heartedly heç bir şeyi gizlətmədən zərf ümumi
free-heartedly səmimi olaraq zərf ümumi
by one's own free will xoşluqla zərf ümumi
free azadə zərf ümumi
free of charge bimuzd zərf ümumi
free of charge müftə zərf ümumi
free of charge müftəcə zərf ümumi
of one's own free will könüllü zərf ümumi
free azad zərf ümumi
free azad surətdə zərf ümumi
free sərbəst zərf ümumi
free sərbəst surətdə zərf ümumi
free-heartedly bolluca zərf ümumi
free-heartedly çoxlu zərf ümumi
for free havayı söz birləşməsi ümumi
for free müftə söz birləşməsi ümumi
for free özgə hesabına söz birləşməsi ümumi
for free pulsuz söz birləşməsi ümumi
free access açıq söz birləşməsi ümumi
free choice sərbəst seçmə söz birləşməsi ümumi
free enterprise azad sahibkarlıq söz birləşməsi ümumi
free enterprise sərbəst təşəbbüskarlıq söz birləşməsi ümumi
free flight azad uçuş söz birləşməsi ümumi
free flight sərbəst uçuş söz birləşməsi ümumi
free gesture incə jest söz birləşməsi ümumi
free gesture zərif jest söz birləşməsi ümumi
free imports gömrüksüz mallar söz birləşməsi ümumi
free of charge pulsuz söz birləşməsi ümumi
free of duty gömrüksüz söz birləşməsi ümumi
free pardon bağışlama söz birləşməsi ümumi
free pardon əfv etmə söz birləşməsi ümumi
free pardon günahından keçmə söz birləşməsi ümumi
free school pulsuz təhsil söz birləşməsi ümumi
free speech söz azadlığı söz birləşməsi ümumi
free spender bədxərc söz birləşməsi ümumi
free spender israfçı söz birləşməsi ümumi
free zone azad zona söz birləşməsi ümumi
free-spoken man fikirləşdiyini deyən adam söz birləşməsi ümumi
postage free pulsuz göndərmə söz birləşməsi ümumi
rent-free ev icarə haqqından azad söz birləşməsi ümumi
scot-free cəzası verilməmiş söz birləşməsi ümumi
scot-free cəzasız söz birləşməsi ümumi
scot-free tənbehsiz söz birləşməsi ümumi
set free azad etmək söz birləşməsi ümumi
free kick sərbəst zərbə söz birləşməsi sport
free morpheme sərbəst morfem söz birləşməsi linguistic
postage free göndərənin hesabına göndərmək söz birləşməsi ümumi