• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
günahı bir kəsin üstünə atmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bir kəsin adından behalf isim ümumi
üstünə isti şey qoyma foment isim ümumi
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate isim ümumi
heç kəsin tanımadığı adam nobody isim ümumi
bir şeyin üstünə qoymaq overlay isim ümumi
çox uzağa atmaq overthrow isim ümumi
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster isim ümumi
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster isim ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow isim ümumi
kəmənd atmaq noose isim ümumi
günahı inkar etmə denial isim ümumi
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation isim ümumi
bir kəsin seçim azadlığı option isim ümumi
bir kəsin seçim haqqı option isim ümumi
əl atmaq resort isim ümumi
atmaq üçün dairə circle isim sport
atmaq abandon fel ümumi
boynundan atmaq abdicate fel ümumi
təyyarədən atmaq airdrop fel ümumi
şər atmaq asperse fel ümumi
can atmaq aspire fel ümumi
atom bombası atmaq atom-bomb fel ümumi
öz əli ilə imza atmaq autograph fel ümumi
bir-birinə atmaq bandy fel ümumi
üstünə çıxmaq barge fel ümumi
üstünə böhtan atmaq bespatter fel ümumi
birdən üstünə çıxmaq blunder on fel ümumi
bomba atmaq bomb fel ümumi
budaq atmaq branch fel ümumi
qol atmaq branch out fel ümumi
əl-qol atmaq brandish fel ümumi
şıllaq atmaq buck fel ümumi
təpik atmaq buck fel ümumi
böhtan atmaq calumniate fel ümumi
şər atmaq calumniate fel ümumi
atmaq cast fel ümumi
atmaq catapult fel ümumi
üstünə çıxmaq chance upon fel ümumi
üstünə yazmaq character fel ümumi
atmaq chuck up fel ümumi
əlavə imza atmaq countersign fel ümumi
ikinci imza atmaq countersign fel ümumi
can atmaq covet fel ümumi
kəsib atmaq cut off fel ümumi
atmaq dart fel ümumi
üstünə getmək dash fel ümumi
üstünə gəlmək dash fel ümumi
böhtan atmaq denigrate fel ümumi
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise fel ümumi
atmaq desert fel ümumi
soyunub kənara atmaq doff fel ümumi
bir kəsin arxasınca düşmək dog fel ümumi
atmaq eject fel ümumi
ötüb keçməyə can atmaq emulate fel ümumi
üstünə atılmaq fall on fel ümumi
üstünə ölçmək fit on fel ümumi
atmaq fling fel ümumi
yaba ilə atmaq fork fel ümumi
atmaq forsake fel ümumi
üstünə düşmək gang up fel ümumi
atmaq give over fel ümumi
atmaq go off fel ümumi
can atmaq gravitate fel ümumi
boy atmaq grow fel ümumi
söz atmaq hint fel ümumi
dala atmaq hoard fel ümumi
təpik atmaq hoof fel ümumi
əl atmaq impinge fel ümumi
üstünə yazmaq inscribe fel ümumi
söz atmaq insinuate fel ümumi
atmaq jerk fel ümumi
gərək olmadığı üçün atmaq junk fel ümumi
şər atmaq libel fel ümumi
böhtan atmaq libel fel ümumi
can atmaq long fel ümumi
böhtan atmaq malign fel ümumi
şər atmaq malign fel ümumi
atmaq masturbate fel ümumi
səhv addım atmaq mis-step fel ümumi
yanlış addım atmaq mis-step fel ümumi
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud fel ümumi
üstünə yağ sürtmək oil fel ümumi
üstünə yağçəkmək oil fel ümumi
üstünə çıxmaq override fel ümumi
paraşütlə atmaq parachute fel ümumi
pedestalın üstünə qoymaq pedestal fel ümumi
atmaq pelt fel ümumi
yaba ilə atmaq pitchfork fel ümumi
atmaq plump fel ümumi
caynaq atmaq pounce fel ümumi
qol-budaq atmaq ramify fel ümumi
atmaq relinquish fel ümumi
əl atmaq resort to fel ümumi
tüfəng atmaq rifle fel ümumi
kök atmaq root fel ümumi
pas atmaq rust fel ümumi
atmaq scatter fel ümumi
atmaq shoot fel ümumi
kürüyüb atmaq shovel fel ümumi
imza atmaq sign fel ümumi
böhtan atmaq slander fel ümumi
şər atmaq slander fel ümumi
atmaq sling fel ümumi
daş atmaq stone fel ümumi
atmaq strew fel ümumi
can atmaq strive fel ümumi
əl atmaq succour fel ümumi
şər atmaq sully fel ümumi
stolun üstünə qoymaq table fel ümumi
atmaq throw fel ümumi
qol-budaq atmaq tiller fel ümumi
atmaq toss fel ümumi
böhtan atmaq traduce fel ümumi
addım atmaq tramp fel ümumi
addım atmaq tread fel ümumi
boy atmaq vegetate fel ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow fel ümumi
zoğ atmaq burgeon fel ümumi
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence fel ümumi
üstünə gəlmək add fel ümumi
günahı boynuna götürmək admit one's guilt fel ümumi
nişana atmaq arrange an engagement fel ümumi
üstünə tökülmək attack all together fel ümumi
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life fel ümumi
kök atmaq attune fel ümumi
dərin kök atmaq be deeply rooted fel ümumi
can atmaq be dying for fel ümumi
ürəyi atmaq beat fel ümumi
qabar atmaq become covered with corns fel ümumi
çadranı atmaq become emancipated fel ümumi
ar-namusu atmaq become shameless fel ümumi
bomba atmaq bombard fel ümumi
şax-budaq atmaq branch fel ümumi
qol-budaq atmaq branch out fel ümumi
şax-budaq atmaq branch out fel ümumi
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart fel ümumi
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace fel ümumi
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet fel ümumi
atmaq card fel ümumi
tor atmaq cast a net fel ümumi
qarmaq atmaq cast the line fel ümumi
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after fel ümumi
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. fel ümumi
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair fel ümumi
üstünə düşmək come across fel ümumi
atmaq crave fel ümumi
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor fel ümumi
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
göbək atmaq dance the belly dance fel ümumi
günahı boynuna almamaq deny one's guilt fel ümumi
günahı inkar etmək deny one's guilt fel ümumi
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding fel ümumi
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair fel ümumi
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps fel ümumi
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair fel ümumi
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. fel ümumi
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard fel ümumi
atmaq drop fel ümumi
bomba atmaq drop a bomb fel ümumi
atmaca atmaq drop a hint fel ümumi
zibilliyə atmaq dump fel ümumi
zibili atmaq dump refuse fel ümumi
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms fel ümumi
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands fel ümumi
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. fel ümumi
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food fel ümumi
keçə atmaq felt fel ümumi
üstünə düşmək find by chance fel ümumi
üstünə atmaq find fault fel ümumi
atmaq fire fel ümumi
top atmaq fire a gun fel ümumi
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps fel ümumi
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice fel ümumi
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy fel ümumi
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves fel ümumi
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. fel ümumi
atmaq give up fel ümumi
qol-budaq atmaq grow branchy fel ümumi
atmaq have a very strong desire for smth. fel ümumi
söz atmaq hint at fel ümumi
qarmaq atmaq hook a fish fel ümumi
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings fel ümumi
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings fel ümumi
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart fel ümumi
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride fel ümumi
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice fel ümumi
üstünə çıxmaq increase fel ümumi
soncuq atmaq kick fel ümumi
günahı başqasının boynuna qoymaq lay the blame on smb. fel ümumi
atmaq leave off fel ümumi
fişəng atmaq let off a rocket fel ümumi
şər atmaq libel fel ümumi
can atmaq long for smth. fel ümumi
geri addım atmaq make a step back fel ümumi
dala addım atmaq make a step backwards fel ümumi
eyni addım atmaq march in step fel ümumi
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand fel ümumi
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs fel ümumi
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will fel ümumi
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes fel ümumi
addım atmaq pace fel ümumi
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word fel ümumi
üstünə gəlmək plus fel ümumi
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves fel ümumi
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq fel ümumi
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal fel ümumi
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature fel ümumi
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist fel ümumi
zoğ atmaq put out shoots fel ümumi
boynundan atmaq repudiate fel ümumi
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health fel ümumi
replika atmaq retort fel ümumi
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion fel ümumi
kök atmaq root fel ümumi
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after fel ümumi
lağım atmaq sap fel ümumi
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life fel ümumi
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand fel ümumi
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion fel ümumi
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow fel ümumi
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views fel ümumi
güllə atmaq shoot fel ümumi
ox atmaq shoot an arrow fel ümumi
nişana atmaq shoot at a target fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. fel ümumi
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. fel ümumi
atmaq sprout fel ümumi
zoğ atmaq sprout fel ümumi
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light fel ümumi
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. fel ümumi
addım atmaq step fel ümumi
qədəm atmaq step fel ümumi
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory fel ümumi
əl atmaq stretch out one's hand fel ümumi
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list fel ümumi
qələbəyə can atmaq strive for victory fel ümumi
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands fel ümumi
süpürüb atmaq sweep away fel ümumi
qəti addım atmaq take a decisive step fel ümumi
həb atmaq take a pill fel ümumi
çadranı atmaq take off the veil fel ümumi
kök atmaq take roots fel ümumi
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party fel ümumi
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place fel ümumi
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side fel ümumi
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature fel ümumi
ilk addım atmaq take the first step fel ümumi
rəml atmaq tell fortunes fel ümumi
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune fel ümumi
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength fel ümumi
qumbara atmaq throw a grenade fel ümumi
daş atmaq throw a stone fel ümumi
zər atmaq throw dice fel ümumi
disk atmaq throw discus fel ümumi
ortaya atmaq throw into the middle fel ümumi
püşk atmaq throw lots fel ümumi
həyasını atmaq throw off all shame fel ümumi
maskasını atmaq throw off the mask fel ümumi
yuxarı atmaq throw up fel ümumi
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn fel ümumi
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice fel ümumi
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm fel ümumi
lağım atmaq undermine fel ümumi
böhtan atmaq vilify fel ümumi
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear fel ümumi
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence fel ümumi
özünü oda-közə atmaq work hard fel ümumi
atmaq chunk fel American
o tərəfə bu tərəfə atmaq tosticate fel dialect
atmaq jerk off fel vulgar
şər atmaq backbite fel ümumi
böhtan atmaq backbite fel ümumi
bir-birinə söz atmaq bandy fel ümumi
böhtan atmaq blacken fel ümumi
şər atmaq blacken fel ümumi
zoğ atmaq blade fel ümumi
qumbara atmaq bomb fel ümumi
qol-budaq atmaq bush fel ümumi
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout fel ümumi
üstünə qırıntı səpmək crumb fel ümumi
atmaq dash fel ümumi
atmaq dump fel ümumi
üstünə səpmək dust fel ümumi
can atmaq endeavour fel ümumi
özünü atmaq fling fel ümumi
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss fel ümumi
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot fel ümumi
atmaq hurl fel ümumi
lansetlə kəsib atmaq lance fel ümumi
kəmənd atmaq loop fel ümumi
lağım atmaq mine fel ümumi
bala atmaq miscarry fel ümumi
kif atmaq mould fel ümumi
söz atmaq needle fel ümumi
atmaq pepper fel ümumi
vero