• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
gündə bir dəfə çıxan qəzet sözünün tərcüməsi (206 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yolundan çıxan aberrant isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan annuary isim ümumi
dəfə bout isim ümumi
gəmi ilə dövraləm səyahətinə çıxan circumnavigator isim ümumi
bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs clangour isim ümumi
metaldan çıxan səs clank isim ümumi
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily isim ümumi
gündəlik çıxan qəzet daily isim ümumi
ikinci dəfə kəbin kəsdirən digamist isim ümumi
qəzet başlığı headline isim ümumi
tez özündən çıxan adam hothead isim ümumi
qəzet journal isim ümumi
qəzet dili journalese isim ümumi
qəzet köşkünün sahibi news-agent isim ümumi
qəzet satan news-agent isim ümumi
qəzet newspaper isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
qəzet kağızı newsprint isim ümumi
qəzet zalı news-room isim ümumi
qəzet köşkü news-stand isim ümumi
qəzet satılan köşk news-stand isim ümumi
seyrə çıxan picnicker isim ümumi
üç aydan bir çıxan jurnal quarterly isim ümumi
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual isim ümumi
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial isim ümumi
üç dəfə artırma triplication isim ümumi
hər üç həftədən bir çıxan periodik nəşr triweekly isim ümumi
həftədə bir dəfə çıxan weekly isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book isim ümumi
illik çıxan məcmuə year-book isim ümumi
qəzet daily isim ümumi
gündəlik qəzet daily paper isim ümumi
iki həftədən bir çıxan jurnal fortnightly magazine isim ümumi
qəzet işçisi journalist isim ümumi
qəzet kiosku newsstall isim ümumi
qəzet köşkü newsstall isim ümumi
qəzet kiosku newsstand isim ümumi
dəfə occasion isim ümumi
dəfə once isim ümumi
qəzet məqaləsi paragraph isim ümumi
qəzet işçisi reporter isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan annual isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan catalogue isim ümumi
qəzet sütunu column isim ümumi
dəniz səyahətinə çıxan gəmi cruiser isim ümumi
kiçik formatlı şəkilli qəzet tabloid isim ümumi
tez özündən çıxan adam wildcat isim ümumi
sıradan çıxan casualty isim military
dənizlə səyahətə çıxan cruiser isim ümumi
qəzet news isim ümumi
qəzet organ isim ümumi
qəzet paper isim ümumi
dəfə time isim ümumi
yüz dəfə artırmaq centuple fel ümumi
iki dəfə boyamaq double-dye fel ümumi
iki dəfə rəngləmək double-dye fel ümumi
işə ikinci dəfə baxmaq rehear fel ümumi
ikinci dəfə evlənmək remarry fel ümumi
üç dəfə artmaq treble fel ümumi
üç dəfə artırılmaq triple fel ümumi
üç dəfə artırılmaq triplicate fel ümumi
iki dəfə böyütmək double fel ümumi
dörd dəfə artırmaq quadruple fel ümumi
dörd dəfə böyütmək quadruple fel ümumi
üç dəfə artırmaq treble fel ümumi
üç dəfə böyütmək treble fel ümumi
işi ikinci dəfə dinləmək rehear fel law
iki dəfə artırmaq double fel ümumi
iki dəfə çoxalmaq double fel ümumi
iki dəfə artırmaq duplicate fel ümumi
iki dəfə azaltmaq halve fel ümumi
ikinci dəfə ələmək resow fel ümumi
gündə qaralmaq burn fel ümumi
gündə yanmaq burn fel ümumi
ildə bir dəfə baş verən anniversary sifət ümumi
ildə bir dəfə olan anniversary sifət ümumi
ildə bir dəfə olan annual sifət ümumi
çıxan ascendant sifət ümumi
çıxan ascensional sifət ümumi
ildə iki dəfə baş verən biannual sifət ümumi
ikiildə bir dəfə biennial sifət ümumi
həftədə iki dəfə çıxan biweekly sifət ümumi
yüz dəfə centuple sifət ümumi
aradan çıxan elusive sifət ümumi
təcrübədən çıxan empiric sifət ümumi
tez özündən çıxan excitable sifət ümumi
işdən başı çıxan expert sifət ümumi
asanca unudulan çıxan forgettable sifət ümumi
asanca yaddan çıxan forgettable sifət ümumi
iki həftədə bir çıxan forthnightly sifət ümumi
dörd dəfə fourfold sifət ümumi
tez özündən çıxan fractious sifət ümumi
tez özündən çıxan heady sifət ümumi
hər şeydən başı çıxan hep sifət ümumi
tez özündən çıxan hotheaded sifət ümumi
yüz dəfə hundredfold sifət ümumi
üzə çıxan incipient sifət ümumi
tez özündən çıxan irascible sifət ümumi
doqquz dəfə artırılmış ninefold sifət ümumi
istifadədən çıxan obsolescent sifət ümumi
qabağa çıxan obtrusive sifət ümumi
səkkiz dəfə octuple sifət ümumi
uzaq səyahətə səfərə çıxan gəmi outbound sifət ümumi
qabağa çıxan prominent sifət ümumi
irəli çıxan protruding sifət ümumi
qabağa çıxan protruding sifət ümumi
dörd dəfə böyük quadruple sifət ümumi
meydana çıxan resultant sifət ümumi
irəli çıxan salient sifət ümumi
qabağa çıxan salient sifət ümumi
on dəfə tenfold sifət ümumi
min dəfə böyük thousandfold sifət ümumi
üç dəfə three-time sifət ümumi
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly sifət ümumi
on iki dəfə çox twelvefold sifət ümumi
iyirmi dəfə böyük twentyfold sifət ümumi
iki dəfə danışılmış twice-told sifət ümumi
iki dəfə yoxlanılmış twice-told sifət ümumi
ildə bir dəfə olan yearly sifət ümumi
qəzet newspaper sifət ümumi
pis gündə shitty sifət ümumi
tez özündən çıxan hair-trigger sifət danışıq dili
özündən çıxan ornery sifət danışıq dili
pis gündə crappy sifət vulgar
yüz ildə bir dəfə olan centennial sifət ümumi
ata-ana qayğısından çıxan emancipated sifət ümumi
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
tez özündən çıxan hot-blooded sifət ümumi
tez özündən çıxan hot-spirited sifət ümumi
tez özündən çıxan inflammable sifət ümumi
ayda bir dəfə olan monthly sifət ümumi
çıxan outgoing sifət ümumi
çıxan outstanding sifət ümumi
dörd dəfə artırılmış quadrupedal sifət ümumi
çıxan rising sifət ümumi
kənara çıxan tangential sifət ümumi
üç dəfə böyük threefold sifət ümumi
boğazdan çıxan throaty sifət ümumi
qırtlaqdan çıxan throaty sifət ümumi
həftədə üç dəfə çıxan triweekly sifət ümumi
özü-özündən çıxan volunteer sifət ümumi
başı çıxan well-founded sifət ümumi
başı çıxan well-grounded sifət ümumi
tez özündən çıxan warm sifət figurative meaning
aradan çıxan dying sifət ümumi
tez özündən çıxan explosive sifət ümumi
axırıncı dəfə last sifət ümumi
üç dəfə threefold sifət ümumi
on iki dəfə twelvefold sifət ümumi
yolundan çıxan wayward sifət ümumi
çox dəfə multiple sifət computer
iki dəfə double zərf ümumi
hər dəfə every time zərf ümumi
hər dəfə invariably zərf ümumi
milyon dəfə millionfold zərf ümumi
ayda bir dəfə monthly zərf ümumi
doqquz dəfə çox ninefold zərf ümumi
bir dəfə once zərf ümumi
yeddi dəfə sevenfold zərf ümumi
üç dəfə thrice zərf ümumi
iki dəfə twice zərf ümumi
iki dəfə artıq twofold zərf ümumi
iki dəfə çox twofold zərf ümumi
on dəfə dozens of times zərf ümumi
gündə every day zərf ümumi
axırıncı dəfə for the last time zərf ümumi
son dəfə for the last time zərf ümumi
sonuncu dəfə for the last time zərf ümumi
bu dəfə for this once zərf ümumi
çox dəfə many times zərf ümumi
gələn dəfə next time zərf ümumi
çox dəfə often zərf ümumi
bu dəfə on this occasion zərf ümumi
gündə bir dəfə once a day zərf ümumi
gündə bir öynə once a day zərf ümumi
bir dəfə də once again zərf ümumi
birinci və axırıncı dəfə once and for all zərf ümumi
on dəfə repeatedly zərf ümumi
bu dəfə this time zərf ümumi
min dəfə thousandfold zərf ümumi
birinci dəfə first zərf ümumi
ilk dəfə first zərf ümumi
axırıncı dəfə last zərf ümumi
gələn dəfə next zərf ümumi
hər dəfə whenever bağlayıcı ümumi
hər dəfə as often as söz birləşməsi ümumi
gündə iki dəfə bis in die söz birləşməsi ümumi
gündəlik qəzet daily newspaper söz birləşməsi ümumi
gündəlik qəzet daily press söz birləşməsi ümumi
hər dəfə every time söz birləşməsi ümumi
iki dəfə az half as much söz birləşməsi ümumi
dar gündə bir kəsə əl uzatmaq help a lame dog over a stile söz birləşməsi ümumi
sudan çıxan balıq kimi like fish out of water söz birləşməsi ümumi
qəzet əməkdaşı newspaper man söz birləşməsi ümumi
qəzet işçisi newspaper man söz birləşməsi ümumi
daha bir dəfə once more söz birləşməsi ümumi
bir neçə dəfə once or twice söz birləşməsi ümumi
evlərə qəzet paylayan oğlan paper boy söz birləşməsi ümumi
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words söz birləşməsi ümumi
bir neçə dəfə twice or thrice söz birləşməsi ümumi
pis gündə qaçmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
bir piroqu iki dəfə yemək olmaz you cannot eat your cake and have it söz birləşməsi ümumi
Yaxşı dost yaman gündə tanınar A friend in need is a friend indeed at söz birləşməsi proverb
Kişi bir dəfə ölər A man can die but once söz birləşməsi proverb
ikinci dəfə in twice söz birləşməsi ümumi