• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əsas xətt baseline isim ümumi
xətt gəmisi battleship isim ümumi
gəminin limanda bağlandığı yer berth isim ümumi
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer isim ümumi
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer isim ümumi
gəminin bortu broadside isim ümumi
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper isim ümumi
göldə və s. dayaz yeri göstərən üzücü nişan buoy isim ümumi
insan bədəninin beldən yuxarı hissəsinin heykəli bust isim ümumi
suya atılma dive isim ümumi
suya tullanma dive isim ümumi
gəminin təmir olunduğu tərsanə dock isim ümumi
qəzavü-qədər doom isim ümumi
sərxoş halda maşın sürən sürücü drink-driver isim ümumi
hörmət göstərən esteemer isim ümumi
bir qədər qəribəlik faddy isim ümumi
batmış gəminin qırıntıları flotsam isim ümumi
gəminin qabaq hissəsində kayut fore-cabin isim ümumi
günortaya qədər olan vaxt forenoon isim ümumi
göy halda duza qoyma green-salting isim ümumi
xətt handwriting isim ümumi
ana xətt high-road isim ümumi
ana xətt highway isim ümumi
üfüqi xətt horizontal isim ümumi
nizamsız halda tökülmüş şeylər huddle isim ümumi
birləşdirici xətt hyphen isim ümumi
zərrə qədər jot isim ümumi
ana xətt keynote isim ümumi
suya buraxma launching isim ümumi
hər halda leastways isim ümumi
gəminin kursundan kənara çıxması leeway isim ümumi
xətt line isim ümumi
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties isim ümumi
normal vəziyyət normal isim ümumi
normal vəziyyət normality isim ümumi
təbii halda tapılan mədən nugget isim ümumi
çəpəki xətt oblique isim ümumi
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing isim ümumi
zərrə qədər ounce isim ümumi
suya cuman plunger isim ümumi
suya tullanan plunger isim ümumi
gəminin yanalması üçün körpü quay isim ümumi
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay isim ümumi
pərakəndə halda satan retailer isim ümumi
suya çəkmə rinse isim ümumi
normal sane isim ümumi
gəminin dal avarı scull isim ümumi
qövsşəkilli xətt semicircle isim ümumi
gəminin batması shipwreck isim ümumi
üfüqdə görünən xətt skyline isim ümumi
özündən razı halda gülümsəmək smirk isim ümumi
suya çəkmə swill isim ümumi
magistral xətt trunk-line isim ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate isim ümumi
kifayət qədər olmayan qida undernourishment isim ümumi
kifayət qədər yeməmə undernourishment isim ümumi
dik xətt vertical isim ümumi
şaquli xətt vertical isim ümumi
gəminin küləkdöyən bortu weather-board isim ümumi
10 sayını göstərən rum rəqəmi X isim ümumi
baş xətt mainstream isim ümumi
kalliqrafik xətt calligraphic hand isim ümumi
əyri xətt curve isim ümumi
suya hoppanma diving isim ümumi
suya tullanma diving isim ümumi
qəza-qədər fate isim ümumi
qəzavü-qədər fate isim ümumi
qədər fate isim ümumi
günortaya qədər forenoon isim ümumi
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line isim ümumi
xəyali xətt imaginary line isim ümumi
xətt verilən yer inlet isim ümumi
magistral xətt main line isim ümumi
adi zəncir normal chain isim ümumi
normal təzyiq normal pressure isim ümumi
qədər number isim ümumi
paralel xətt parallel line isim ümumi
normal həyat plain living isim ümumi
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man isim ümumi
qarnıtox olana qədər yemək potbelly isim ümumi
suya vermə quenching isim ümumi
düz xətt straight line isim ümumi
saz halda saxlama upkeep isim ümumi
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination isim medical
normal vəziyyət normalcy isim American
zorakılıq göstərən adam rapist isim American
perpendikulyar xətt perpendicular isim mathematics
yan xətt hakimi linesman isim sport
yan xətt sideline isim sport
yan xətt touch-line isim sport
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead isim nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead isim nautical
gəminin qabaq doru foremast isim nautical
xidmət göstərən attendant isim ümumi
yolgöstərən xətt clue isim ümumi
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation isim ümumi
göstərən demonstrator isim ümumi
suya girmə dive isim ümumi
suya hoppanan idmançı diver isim ümumi
tramplindən suya tullanma diving isim ümumi
suya giriş entry isim ümumi
səmt göstərən guide isim ümumi
göstərən holder isim ümumi
çimərkən suya qatılan ətirli maye lavader isim ümumi
xətt nəzarətçisi lineman isim ümumi
tibbi yardım göstərən döyüşçü medic isim ümumi
normal nümunə normal isim ümumi
normal ölçü normal isim ümumi
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack isim ümumi
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference isim ümumi
suya qoyma steep isim ümumi
gəminin qalıqları wreck isim ümumi
kiçik xətt doodle isim danışıq dili
xətt direction isim figurative meaning
nə qədər olsa aught isim archaism
qəzavü-qədər providence isim religion
dayaz yeri göstərən üzücü nişan beacon isim ümumi
xətt çəkmə blank isim ümumi
xətt blank isim ümumi
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull isim ümumi
qulluq göstərən adam minder isim ümumi
normal vəziyyət par isim ümumi
xətt çəkmə ruling isim ümumi
siyasi xətt tack isim ümumi
ana xətt trunk isim ümumi
xətt writing isim ümumi
xətt keçirilən yer inlet isim electrical engineering
normal məhlul normal isim chemistry
xətt dash isim ümumi
xətt mark isim ümumi
normal səhhət ordinary isim ümumi
əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt chord isim mathematics
normal normal isim mathematics
gəminin tonnajı burden isim ümumi
normal hərarət normal isim medical
normal temperatur normal isim medical
tərs çəpəki xətt backslash isim computer
xətt hyphen isim computer
çəp xətt slash isim computer
gəminin eni beam isim nautical
xidmət göstərən şəxs tender isim ümumi
gəminin burnu bow isim ümumi
xətt branch isim ümumi
xətt set isim ümumi
xətt hand isim ümumi
suya oturtmaq beach fel ümumi
ağzına qədər doldurmaq brim fel ümumi
duzlu suya qoymaq brine fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross off fel ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage fel ümumi
suya atılmaq dive fel ümumi
suya tullanmaq dive fel ümumi
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify fel ümumi
suya salmaq douse fel ümumi
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off fel ümumi
vahid halda birləşdirmək integrate fel ümumi
xətt çəkmək line fel ümumi
normal şəkildə formalaşa bilməmək malfunction fel ümumi
normal şəkildə təşəkkül tapmamaq malfunction fel ümumi
qədəhi dibinə qədər içmək quaff fel ümumi
pərakəndə halda satmaq retail fel ümumi
suya çəkmək rinse fel ümumi
özündən razı halda gülümsəmək simper fel ümumi
əldən düşənə qədər işlətmək slave fel ümumi
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave fel ümumi
suya qoymaq soak fel ümumi
dağınıq halda qaçmaq stampede fel ümumi
pərakəndə halda qaçmaq stampede fel ümumi
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate fel ümumi
suya çəkmək swill fel ümumi
kifayət qədər soyutmamaq undercool fel ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate fel ümumi
altından xətt çəkmək underline fel ümumi
kifayət qədər yemləməmək undernourish fel ümumi
lazımi qədər yedirtməmək undernourish fel ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate fel ümumi
altından xətt çəkmək underscore fel ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue fel ümumi
əyri-üyrü xətt cızmaq zigzag fel ümumi
əyri-üyrü xətt çəkmək zigzag fel ümumi
normallaşmaq become normal fel ümumi
üstündən xətt çəkmək delete fel ümumi
xətt çəkmək draw a line fel ümumi
son damcıya qədər içmək drink the last drop fel ümumi
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə fel ümumi
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over fel ümumi
sona qədər vuruşmaq fight to the finish fel ümumi
suya girmək get into water fel ümumi
normallaşmaq get normal fel ümumi
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip fel ümumi
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety fel ümumi
normallaşdırmaq make normal fel ümumi
normal hala gətirmək restore a normal state fel ümumi
norma ya düşmək return normal fel ümumi
gönü suya vermək spoil everything fel ümumi
suya dönmək turn into water fel ümumi
suya dönmək turn thin fel ümumi
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow fel ümumi
keflənənə qədər içmək fuddle fel danışıq dili
ağzına qədər dolmaq brim fel ümumi
xətt çəkmək chart fel ümumi
bir qədər ürəkləndirmək cheer up fel ümumi
üstündən xətt çəkmək cross fel ümumi
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate fel ümumi
punktirlərlə xətt çəkmək dot fel ümumi
axıra qədər istifadə etmək finish fel ümumi
altından xətt çəkmək italicize fel ümumi
ağzına qədər doldurmaq jam fel ümumi
bir işi axıra qədər görmək outwork fel ümumi
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork fel ümumi
qaynayana qədər qızdırmaq scald fel ümumi
suya qoymaq steep fel ümumi
dağınıq halda uzanıb getmək straggle fel ümumi
dağınıq halda yerləşmək straggle fel ümumi
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate fel ümumi
məhkəməyə qədər saxlamaq remand fel ümumi
üstündən xətt çəkmək efface fel figurative meaning
altından xətt çəkmək stress fel figurative meaning
etinasız bir halda keçib getmək brush fel ümumi
doyana qədər yedirtmək cram fel ümumi
xətt çəkmək rule fel ümumi
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch fel ümumi
qıvrılmış halda yatmaq huddle fel ümumi
axıra qədər içmək drain fel ümumi
qeyri-normal abnormal sifət ümumi
kifayət qədər adequate sifət ümumi
lazımı qədər adequate sifət ümumi
istənilən qədər ad-lib sifət ümumi
kifayət qədər all-right sifət ümumi
lazımi qədər all-right sifət ümumi
qeyri-normal anomalous sifət ümumi
səy göstərən aspirant sifət ümumi
ciddi-cəhd göstərən aspiring sifət ümumi
qurşağa qədər çılpaq barebacked sifət ümumi
ağzına qədər doldurulmuş brimmed sifət ümumi
təsir göstərən coefficient sifət ümumi
qulluq göstərən compliant sifət ümumi
qeyri-normal contranatural sifət ümumi
əks-təsir göstərən counteractive sifət ümumi
ağzına qədər doldurulmuş crowded sifət ümumi
bir qədər nəm dampish sifət ümumi
bir qədər rütubətli dampish sifət ümumi
cidd-cəhd göstərən diligent sifət ümumi
suya atılan diving sifət ümumi
bir qədər tünd dusky sifət ümumi
kifayət qədər enough sifət ümumi
lazımi qədər enough sifət ümumi
bizə qədər gəlib çatan extant sifət ümumi
bir qədər few sifət ümumi
dostyana münasibət göstərən friendly sifət ümumi
bu vaxta qədər heretofore sifət ümumi
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent sifət ümumi
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential sifət ümumi
göstərən indicative sifət ümumi
maraq göstərən interested sifət ümumi
dizə qədər knee-deep sifət ümumi
dizə qədər knee-high sifət ümumi
xətt linear sifət ümumi
adi normal sifət ümumi
həmişəki normal sifət ümumi
normal normal sifət ümumi
qulluq göstərən obsequious sifət ümumi
bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən omnidirectional sifət ümumi
müqavimət göstərən opposing sifət ümumi
tamamilə silahlanmış halda panoplied sifət ümumi
normal regular sifət ümumi
göstərən representative sifət ümumi
müqavimət göstərən resistant sifət ümumi
ehtiram göstərən respectful sifət ümumi
qulluq göstərən subservient sifət ümumi
kifayət qədər sufficient sifət ümumi
lazımi qədər sufficient sifət ümumi
kifayət qədər yedirilməmiş underfed sifət ümumi
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed sifət ümumi
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid sifət ümumi
xətt çəkilməmiş unlined sifət ümumi
qətiyyətsizlik göstərən vacillating sifət ümumi
göstərən well-disposed sifət ümumi
təvəccöh göstərən well-disposed sifət ümumi
yaxşı fəaliyyət göstərən well-run sifət ümumi
kifayət qədər ample sifət ümumi
qurşağa qədər lüt bare to the waist sifət ümumi
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied sifət ümumi
havalı normal sifət ümumi
bir qədər geyilmiş well-worn sifət ümumi
fəaliyyət göstərən acting sifət ümumi
bir qədər any sifət ümumi
qulluq göstərən buttery sifət ümumi
normal calm sifət ümumi
xidmət göstərən complacent sifət ümumi
qulluq göstərən courtly sifət ümumi
meyil göstərən favourable sifət ümumi
təvəccöh göstərən favourable sifət ümumi
kifayət qədər goodly sifət ümumi
normal olmayan inadequate sifət ümumi
qeyri-normal inadequate sifət ümumi
bir qədər little sifət ümumi
standart normal sifət ümumi
okean qədər iri ocean-going sifət ümumi
ağzına qədər dolu packed sifət ümumi