• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
general agreement on tariffs and trade sözünün tərcüməsi (159 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
baş buxalter accountant-general isim ümumi
baş hesabdar accountant-general isim ümumi
baş mühasib accountant-general isim ümumi
razılaşma agreement isim ümumi
razılıq agreement isim ümumi
icazə agreement isim ümumi
briqada generalı brigadier-general isim ümumi
sahil ticarəti coasting-trade isim ümumi
qanuni ticarət fair-trade isim ümumi
baş komandan General in Chief isim ümumi
general rütbəsi generalship isim ümumi
general qubernator governor-general isim ümumi
hakim governor-general isim ümumi
vali governor-general isim ümumi
məşğuliyyət trade isim ümumi
sənət trade isim ümumi
baş buxalter accountant general isim ümumi
əhdnamə agreement isim ümumi
müahidə agreement isim ümumi
müqavilənamə agreement isim ümumi
şərtnamə agreement isim ümumi
razılaşdırma agreement isim ümumi
ordu generalı army general isim ümumi
ikitərəfli müqavilə bilateral agreement isim ümumi
Ticarət Nazirliyi Board of Trade isim ümumi
satasat brisk trade isim ümumi
arabaçılıq carter's trade isim ümumi
general-polkovnik colonel-general isim ümumi
barışma coming to an agreement isim ümumi
baş konsul consul general isim ümumi
baş konsulxana consulate-general isim ümumi
aşpazbaşı cook general isim ümumi
ixracat ticarəti export trade isim ümumi
balıq ticarəti fish trade isim ümumi
xarici ticarət foreign trade isim ümumi
general general isim ümumi
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty isim ümumi
ümumi keyidici general anaesthetic isim ümumi
qaçaqaç general escape isim ümumi
qaçaqaç general flight isim ümumi
ümumi iclas general meeting isim ümumi
köçəköç general migration isim ümumi
köçhaköç general migration isim ümumi
generalitet general officers isim ümumi
geniş ictimaiyyət general public isim ümumi
univermaq general stores isim ümumi
ümumi tətil general strike isim ümumi
ümumi görünüş general view isim ümumi
general-qubernator governor-general isim ümumi
qrammatik uzlaşma grammatical agreement isim ümumi
daxili ticarət home trade isim ümumi
general-leytenant lieutenant-general isim ümumi
general leytenant lieutenant-general isim ümumi
general-mayor major-general isim ümumi
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade isim ümumi
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade isim ümumi
generallıq position of a general isim ümumi
baş prokuror procurator-general isim ümumi
prokuror prosecutor-general isim ümumi
kasadlıq slackness of trade isim ümumi
kölə ticarəti slave-trade isim ümumi
icarə müqaviləsi tenancy agreement isim ümumi
alış-veriş trade isim ümumi
alver trade isim ümumi
alverçilik trade isim ümumi
ixtisas trade isim ümumi
peşə trade isim ümumi
ticarət kapitalı trade capital isim ümumi
şatırlıq trade of a baker isim ümumi
pinəçilik trade of a cobbler isim ümumi
rəngçilik trade of a dyer isim ümumi
rəngsazlıq trade of a dyer isim ümumi
rənkkarlıq trade of a dyer isim ümumi
şapkaçılıq trade of a hatter isim ümumi
tred-yunion trade union isim ümumi
fabrik markası trade-mark isim ümumi
tred-yunionizm trade-unionism isim ümumi
tred-yunionist trade-unionist isim ümumi
şifahi razılaşma verbal agreement isim ümumi
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions isim ümumi
müqavilə agreement isim ümumi
saziş agreement isim ümumi
qarşılıqlı ticarət fair-trade isim ümumi
ticarət trade isim ümumi
nikah müqaviləsi prenuptial agreement isim law
birlik agreement isim ümumi
alverçi trade isim ümumi
ticarətçi trade isim ümumi
pərakəndə satış trade isim ümumi
uzlaşma agreement isim grammatical
sövdələşmə trade isim ümumi
alver etmək trade fel ümumi
ticarət etmək trade fel ümumi
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite fel ümumi
alışıb-verişmək come to an agreement fel ümumi
razılığa gəlmək come to an agreement fel ümumi
kəsişmək come to an agreement fel ümumi
sazişə gəlmək come to an agreement fel ümumi
razılaşdırmaq come to an agreement fel ümumi
düzəlişmək come to an agreement about fel ümumi
düzəlişdirmək help come to an agreement fel ümumi
peşə öyrənmək learn a trade fel ümumi
ixtisas qazanmaq learn a trade fel ümumi
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm fel ümumi
sövdə etmək trade fel ümumi
sövdəgərlik etmək trade fel ümumi
alverçilik etmək trade fel ümumi
xəzlə ticarət etmək trade in furs fel ümumi
dəyişmək trade fel ümumi
mübadilə etmək trade fel ümumi
ümumi general sifət ümumi
ümumi səciyyəli general sifət ümumi
general public sifət ümumi
ümumbəşər general sifət ümumi
universal general-purpose sifət ümumi
general general's sifət ümumi
ümumtəhsil of general education sifət ümumi
ticarət trade sifət ümumi
geniş general sifət ümumi
hərtərəfli general sifət ümumi
baş general sifət ümumi
əsas general sifət ümumi
ümumən in general zərf ümumi
ümumiyyətcə in general zərf ümumi
müqavilənin gücü ilə by virtue of agreement söz birləşməsi ümumi
baş konsul consulate general söz birləşməsi ümumi
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association söz birləşməsi ümumi
ticarətin həcmini genişləndirmək expand the volume of trade söz birləşməsi ümumi
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade söz birləşməsi ümumi
Baş Məclis General Assembly söz birləşməsi ümumi
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer söz birləşməsi ümumi
geniş əks-hücum general counter-attack söz birləşməsi ümumi
baş qərargah General Headquarters söz birləşməsi ümumi
ümumi maraq general interest söz birləşməsi ümumi
baş direktor General Manager söz birləşməsi ümumi
geniş kütlə general public söz birləşməsi ümumi
universal general purpose söz birləşməsi ümumi
ümumi təyinatlı general purpose söz birləşməsi ümumi
ümumi qərargah General Staff söz birləşməsi ümumi
ümumi tətil general strike söz birləşməsi ümumi
general-leytenant lieutenant-general söz birləşməsi ümumi
general mayor major general söz birləşməsi ümumi
cüssəli qoca general portly old general söz birləşməsi ümumi
ticarət tally trade söz birləşməsi ümumi
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board söz birləşməsi ümumi
ticarət nişanı trade mark söz birləşməsi ümumi
ticarət nümayəndəliyi trade mission söz birləşməsi ümumi
fabrik satış qiyməti trade price söz birləşməsi ümumi
topdan satış qiyməti trade price söz birləşməsi ümumi
həmkarlar ittifaqı trade union söz birləşməsi ümumi
həmkarlar ittifaqının üzvü trade unionist söz birləşməsi ümumi
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization söz birləşməsi ümumi
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization söz birləşməsi ümumi
ümumi qrammatika general grammar söz birləşməsi scientific
kişi sözü gentleman's agreement söz birləşməsi ümumi
son istifadəçi lisenziya müqaviləsi end user license agreement söz birləşməsi computer
ümumi seçkilər general elections cəm ümumi
passat küləkləri trade winds cəm ümumi