• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
get sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
get-gəl intercourse isim ümumi
get-gedə artaraq increasingly zərf ümumi
sikdir get fuck off interjection rude word
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
get törəmə isim ümumi
get bala isim ümumi
get artım isim ümumi
get girmək fel ümumi
get çıxartmaq fel ümumi
get olmaq fel ümumi
get hasil etmək fel ümumi
get tapmaq fel ümumi
get almaq fel ümumi
get qazanmaq fel ümumi
get nail olmaq fel ümumi
get götürmək fel ümumi
get gəlib çatmaq fel ümumi
get çatmaq fel ümumi
get başa düşmək fel ümumi
get anlamaq fel ümumi
get sezmək fel ümumi
get tutmaq fel ümumi
get duymaq fel ümumi
get hiss etmək fel ümumi
get çətin vəziyyətə salmaq fel ümumi
get çaşdırmaq fel ümumi
get toxunmaq fel ümumi
get dəymək fel ümumi
get yoxulmaq fel ümumi
get məruz qalmaq fel ümumi
get iş almaq fel ümumi
get hesablamaq fel ümumi
get öyrənmək fel ümumi
get əzbərləmək fel ümumi
get yadda saxlamaq fel ümumi
get yemək fel ümumi
get törəmək fel ümumi
get doğmaq fel ümumi
get aparmaq fel ümumi
get yola salmaq fel ümumi
get-together görüş isim ümumi
get-together axşam qonaqlığı isim ümumi
get-together əyləncə gecəsi isim ümumi
get exhausted əldən düşmək fel ümumi
get extremely tired dirənmək fel ümumi
get excited qızmaq fel ümumi
get excited ehtizaza gəlmək fel ümumi
get education savadlanmaq fel ümumi
get equalized tarazlanmaq fel ümumi
get excited çaxnaşmaq fel ümumi
get full bədirlənmək fel ümumi
get furious köpürmək fel ümumi
get horny qabarlamaq fel ümumi
get information ismarış almaq fel ümumi
get home evə gətirmək fel ümumi
get dry təpimək fel ümumi
get hard bərkimək fel ümumi
get ionized ionlaşmaq fel ümumi
get in daxil etmək fel ümumi
get crusted qaysaqlanmaq fel ümumi
get broken qırğın düşmək fel ümumi
get coarse qalınlamaq fel ümumi
get balanced tarazlanmaq fel ümumi
get bad bədləşmək fel ümumi
get afresh taqətə gəlmək fel ümumi
get away itilmək fel ümumi
get cold soyuqlaşmaq fel ümumi
get confused qarıxmaq fel ümumi
get disjointed aralaşdırılmaq fel ümumi
get down sallamaq fel ümumi
get demarcated ayrı düşmək fel ümumi
get curled qıvırcıqlanmaq fel ümumi
get creamed over qaymaqlamaq fel ümumi
get ironed ütülənmək fel ümumi
get drowsy mürgüləmək fel ümumi
get lean yağsızlanmaq fel ümumi
get thicker qatılanmaq fel ümumi
get thinner incəlmək fel ümumi
get thinner nazilmək fel ümumi
get tattered didiklənmək fel ümumi
get tangled kilkəşik düşmək fel ümumi
get squinted çəpləşmək fel ümumi
get stout dolğunlaşmaq fel ümumi
get stuffy bürkülənmək fel ümumi
get tired yorulmaq fel ümumi
get up yuxudan durmaq fel ümumi
get aboard minmək fel ümumi
get abroad yayılmaq fel ümumi
get down düşmək fel ümumi
get into girmək fel ümumi
get warmer istiləşmək fel ümumi
get vulcanized vulkanlaşmaq fel ümumi
get warmer isinmək fel ümumi
get slippery sürüşkənləşmək fel ümumi
get simplified asanlaşmaq fel ümumi
get low alçaqlanmaq fel ümumi
get mangy qoturlaşmaq fel ümumi
get milled üyüdülmək fel ümumi
get lost azıxmaq fel ümumi
get less əskik almaq fel ümumi
get juicy şirələnmək fel ümumi
get accustomed isinişmək fel ümumi
get needy yoxsullanmaq fel ümumi
get noble nəcibləşmək fel ümumi
get rich yallanmaq fel ümumi
get scabbed qartmaq bağlamaq fel ümumi
get shocked sarsımaq fel ümumi
get renewed yeniləşdirilmək fel ümumi
get regulated nizamlaşmaq fel ümumi
get on keçinmək fel ümumi
get radiation şüalanmaq fel ümumi
get itchy qoturlaşmaq fel ümumi
get down enmək fel ümumi
get furious hiddətlənmək fel ümumi
get ground small narınlanmaq fel ümumi
get grounded üyüdülmək fel ümumi
get free işıqlığa çıxmaq fel ümumi
get free başı açılmaq fel ümumi
get equilibrated tarazlanmaq fel ümumi
get faded rəngsizləşmək fel ümumi
get home evə yetmək fel ümumi
get identical eyniləşmək fel ümumi
get into trouble dolaşmaq fel ümumi
get intoxicated keflənmək fel ümumi
get abstract abstraktlaşmaq fel ümumi
get information xəbər gəlmək fel ümumi
get information informasiya almaq fel ümumi
get impatient səbirsizləşmək fel ümumi
get infinite sonsuzlaşmaq fel ümumi
get encouragement dəstək almaq fel ümumi
get divorced aralaşmaq fel ümumi
get involved qoşulmaq fel ümumi
get involved daxil olmaq fel ümumi
get a fright ürküşmək fel ümumi
get rid of sovuşdurmaq fel ümumi
get over üstün gəlmək fel ümumi
get through keçirmək fel ümumi
get out çıxmaq fel ümumi
get beautiful yaraşıqlanmaq fel ümumi
get better babatlaşmaq fel ümumi
get diluted sıyıqlaşmaq fel ümumi
get disciplined intizamlaşmaq fel ümumi
get diluted sıyıqlanmaq fel ümumi
get cold soyumaq fel ümumi
get broken qırılmaq fel ümumi
get brown qonurlaşmaq fel ümumi
get militarized hərbiləşmək fel ümumi
get irritated acışmaq fel ümumi
try get information soraqlamaq fel ümumi
get on əyləşmək fel ümumi
get warm ilıqlaşmaq fel ümumi
get monopolized inhisarlaşmaq fel ümumi
get thin cılızlanmaq fel ümumi
get typified tipikləşmək fel ümumi
get on minmək fel ümumi
get off düşmək fel ümumi
get involved qarışdırılmaq fel ümumi
get into keçmək fel ümumi
get along uğur qazanmaq fel ümumi
get into geydirmək fel ümumi
get about genişlənmək fel ümumi
get substantivized isimləşmək fel ümumi
get unloaded boşalmaq fel ümumi
get pale sınıxmaq fel ümumi
get stupid abdallaşmaq fel ümumi
get on well yetirmək fel ümumi
get on yollaşmaq fel ümumi
get nude çılpaqlanmaq fel ümumi
get on dolanmaq fel ümumi
get ragged didələnmək fel ümumi
get prettier üslubun qəşəngliyi fel ümumi
get revolutionized inqilabiləşmək fel ümumi
get secularized dünyəviləşmək fel ümumi
get squirmed domuşmaq fel ümumi
get stuffy bürküləmək fel ümumi
get rickety laxlamaq fel ümumi
get rough erkəkləmək fel ümumi
get through nəzərdən keçirmək fel ümumi
get out götürüb getmək fel ümumi
get over sağalmaq fel ümumi
get along yola getmək fel ümumi
get off çıxartmaq fel ümumi
get up ayağa durmaq phrases ümumi
get smth. under söndürmək phrases ümumi
get ginny sərxoş olmaq phrases ümumi
get ground uğur qazanmaq phrases ümumi
get loaded küpünə girmək phrases ümumi
get up durmaq phrases ümumi
get home muradına yetişmək phrases ümumi
get fish balıq tutmaq phrases ümumi
get a cold soyuqlamaq phrases ümumi
get by heart əzbərləmək phrases ümumi
get underway başlamaq phrases ümumi
get some sleep mürgüləmək phrases ümumi
get rid qəmişini çək phrases ümumi
get a living dolanışıq phrases ümumi
get a scare qorxmaq phrases danışıq dili
get to bed yatmaq phrases ümumi
get some sleep yuxulamaq phrases ümumi
get ground yayılmaq phrases ümumi