• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
give sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
give elastiklik isim ümumi
give elastiklik qabiliyyəti isim ümumi
give genəlmə isim ümumi
give yumşaqlıq isim ümumi
give güzəşt isim ümumi
give tez təsir altına düşmə isim ümumi
give üzüyolalıq isim ümumi
give yolayovuqluq isim ümumi
give vermək fel ümumi
give away qaytarmaq fel ümumi
give away vermək fel ümumi
give back bərpa etmək fel ümumi
give back qaytarmaq fel ümumi
give in güzəştə getmək fel ümumi
give in sınmaq fel ümumi
give off buraxmaq fel ümumi
give off vermək fel ümumi
give out qurtarmaq fel ümumi
give out tükənmək fel ümumi
give over atmaq fel ümumi
give over tərgitmək fel ümumi
give up qoyub getmək fel ümumi
give up tərk etmək fel ümumi
be helped give birth doğuzdurulmaq fel ümumi
blow-up: give a blow-up qaxınc etmək fel ümumi
cause smb. to give verdirmək fel ümumi
cause smb. to give a roar nərildətmək fel ümumi
cause smb. to give up dincəltmək fel ümumi
feed and give a drink yedirib-içirmək fel ümumi
give bəxş etmək fel ümumi
give a baby the breast uşağa məmə vermək fel ümumi
give a banquet banket vermək fel ümumi
give a bath çimdirmək fel ümumi
give a bit damdırmaq fel ümumi
give a black eye fənərləmək fel ümumi
give a black eye göyərtmək fel ümumi
give a bonus mükafatlandırmaq fel ümumi
give a butt buynuzlamaq fel ümumi
give a caress nəvaziş göstərmək fel ümumi
give a command komanda vermək fel ümumi
give a concert konsert vermək fel ümumi
give a course kurs keçmək fel ümumi
give a croak quruldamaq fel ümumi
give a cry anqırmaq fel ümumi
give a curt reply kəskin cavab qaytarmaq fel ümumi
give a dinner nahar vermək fel ümumi
give a dinner in honor of smb. bir kəsin şərəfinə nahar vermək fel ümumi
give a divorce boşamaq fel ümumi
give a fillip on the nose burnuna çırtma vurmaq fel ümumi
give a flick çırtmalamaq fel ümumi
give a forced laugh zorla gülmək fel ümumi
give a form forma vermək fel ümumi
give a form formalaşdırmaq fel ümumi
give a fright ürkütmək fel ümumi
give a good dressing down danlamaq fel ümumi
give a grant təqaüd vermək fel ümumi
give a hand kömək əlini uzatmaq fel ümumi
give a heavy blow gupamaq fel ümumi
give a hiss fıs-fıs etmək fel ümumi
give a hiss fısıldamaq fel ümumi
give a hostile reception süngü ilə qarşılamaq fel ümumi
give a jerk dartınmaq fel ümumi
give a judgment fitva vermək fel ümumi
give a kiss öpmək fel ümumi
give a lesson dərs vermək fel ümumi
give a lesson ibrətləndirmək fel ümumi
give a lesson ibrət dərsi vermək fel ümumi
give a lift bir şeyi qaldırmaq fel ümumi
give a logging döymək fel ümumi
give a lot of trouble dərdlətmək fel ümumi
give a massage övkələmək fel ümumi
give a massage one's back quluncunu qırmaq fel ümumi
give a nickname ləqəb qoşmaq fel ümumi
give a party qonaqlamaq fel ümumi
give a party ziyafət vermək fel ümumi
give a present bağışlamaq fel ümumi
give a promise ilqar vermək fel ümumi
give a push itələmək fel ümumi
give a puzzled look duruxmaq fel ümumi
give a quack vığıldamaq fel ümumi
give a rebuke töhmətləndirmək fel ümumi
give a reduction güzəşt etmək fel ümumi
give a roar nəf çəkmək fel ümumi
give a roar nərildəmək fel ümumi
give a roar together nərildəşmək fel ümumi
give a rubbing döyəcləmək fel ümumi
give a scolding abrını ətəyinə bükmək fel ümumi
give a scolding burunovması vermək fel ümumi
give a seat oturtdurmaq fel ümumi
give a shape formalaşdırmaq fel ümumi
give a shout qışqırtı salmaq fel ümumi
give a shove itələmək fel ümumi
give a sign işarə vermək fel ümumi
give a signal siqnal vermək fel ümumi
give a solemn promise əhd eləmək fel ümumi
give a spank budarlamaq fel ümumi
give a spank budarlatmaq fel ümumi
give a squeak civildəmək fel ümumi
give a talking nəsihət vermək fel ümumi
give a thrashing kötəkləmək fel ümumi
give a thrashing döymək fel ümumi
give a toast qədəh qaldırmaq fel ümumi
give a treat nazlamaq fel ümumi
give a vain promise düdük vermək fel ümumi
give a wash salmaq fel ümumi
give a way meydan vermək fel ümumi
give a whipping budarlamaq fel ümumi
give a whistle fışdırıqlamaq fel ümumi
give a wink göz-qaş etmək fel ümumi
give advance notice duyuq salmaq fel ümumi
give advice məsləhət etmək fel ümumi
give advice tövsiyə etmək fel ümumi
give advice məsləhət vermək fel ümumi
give advice ağıl vermək fel ümumi
give alimony aliment vermək fel ümumi
give alms niyaz vermək fel ümumi
give alms sədəqə vermək fel ümumi
give alms xeyrat vermək fel ümumi
give an admonition nəsihət vermək fel ümumi
give an education savadlandırmaq fel ümumi
give an education təhsil vermək fel ümumi
give an enema imalə etmək fel ümumi
give an example misal gətirmək fel ümumi
give an example məsəl çəkmək fel ümumi
give an example misal vermək fel ümumi
give an explanation izahat vermək fel ümumi
give an explanation şərh etmək fel ümumi
give an incentive şirnikləşdirmək fel ümumi
give an incentive həvəsləndirmək fel ümumi
give an injection iynə vurmaq fel ümumi
give an opportunity imkan vermək fel ümumi
give an order əmr vermək fel ümumi
give an order hökm vermək fel ümumi
give an overdose böyük dozada vermək fel ümumi
give anxiety düşündürmək fel ümumi
give away faş etmək fel ümumi
give back dala vermək fel ümumi
give battle döyüşmək fel ümumi
give benefit mənfəət gətirmək fel ümumi
give birth balalamaq fel ümumi
give birth doğmaq fel ümumi
give birth doğub-törətmək fel ümumi
give birth törətmək fel ümumi
give birth to a child övlad ı olmaq fel ümumi
give birth to a child every year südəcər doğmaq fel ümumi
give birth to a foal qoduqlamaq fel ümumi
give birth to a lamb quzulamaq fel ümumi
give bread çörəkləmək fel ümumi
give chaff to animals samanlamaq fel ümumi
give courage cəsarətləndirmək fel ümumi
give courage ürək vermək fel ümumi
give credit kredit vermək fel ümumi
give direction səmtləmək fel ümumi
give drink sulamaq fel ümumi
give drink su vermək fel ümumi
give each other a solemn promise əhd-peyman bağlamaq fel ümumi
give each other a solemn promise əhd-peyman etmək fel ümumi
give education maarifləndirmək fel ümumi
give employment işə qəbul etmək fel ümumi
give enjoyment ləzzət etmək fel ümumi
give evidence dəlalət etmək fel ümumi
give evidence görsətmək fel ümumi
give fodder yem vermək fel ümumi
give for safekeeping əmanət qoymaq fel ümumi
give funeral repast ehsan vermək fel ümumi
give great trouble haram etmək fel ümumi
give ground əsas vermək fel ümumi
give heed məhəl qoymaq fel ümumi
give help kömək göstərmək fel ümumi
give help yardım etmək fel ümumi
give hope arxayınlatmaq fel ümumi
give hope to inam yaratmaq fel ümumi
give in təslim olunmaq fel ümumi
give information informasiya vermək fel ümumi
give instructions göstəriş vermək fel ümumi
give instructions təlimləndirmək fel ümumi
give instructions təlimatlandırmaq fel ümumi
give judgment çıxarmaq fel ümumi
give juice şirələnmək fel ümumi
give less əskik vermək fel ümumi
give less kəm vermək fel ümumi
give life to canlandırmaq fel ümumi
give lip qabarmaq fel ümumi
give milk sağılmaq fel ümumi
give money xərc çəkmək fel ümumi
give much milk südlənmək fel ümumi
give much pain sinə-sinə dağ çəkmək fel ümumi
give narcosis bihuşdarı vermək fel ümumi
give notice qabaqlamaq fel ümumi
give offsprings küçükləmək fel ümumi
give on credit kreditə vermək fel ümumi
give one's consent əl qoymaq fel ümumi
give one's consent öz razılığını vermək fel ümumi
give one's opinion öz fikrini demək fel ümumi
give one's sanction sanksiya vermək fel ümumi
give one's word söz vermək fel ümumi
give oneself up həvəslənmək fel ümumi
give oneself up təslim olmaq fel ümumi
give oneself up dadanmaq fel ümumi
give orders əmr vermək fel ümumi
give out elan etmək fel ümumi
give out paylaşdırmaq fel ümumi
give out warmth istilik vermək fel ümumi
give permission izin vermək fel ümumi
give pleasure kef vermək fel ümumi
give pleasure xoşlandırmaq fel ümumi
give pleasure ləzzətləndirmək fel ümumi
give poison ağı vermək fel ümumi
give power of attorney etibarnamə vermək fel ümumi
give proofs dəlil göstərmək fel ümumi
give publicity faş etmək fel ümumi
give publicity səs-küyə salmaq fel ümumi
give range vüsət vermək fel ümumi
give refuge sığındırmaq fel ümumi
give right ixtiyar vermək fel ümumi
give rise doğurmaq fel ümumi
give rise doğmaq fel ümumi
give rise to a jealous feeling qısqandırmaq fel ümumi
give rise to anxiety narahatlıq doğurmaq fel ümumi
give rise to difference ixtilaf salmaq fel ümumi
give scope vüsət vermək fel ümumi
give shelter daldalamaq fel ümumi
give short measure əskik ölçmək fel ümumi
give short weight əskik çəkmək fel ümumi
give smb. a box on the ear şillələmək fel ümumi
give smb. a chance bir kəsə imkan vermək fel ümumi
give smb. a chance macal vermək fel ümumi
give smb. a chance mafar vermək fel ümumi
give smb. a cool welcome bir kəsi sərin qarşılsamaq fel ümumi
give smb. a dip bir kəsi suya basmaq fel ümumi
give smb. a free hand bir kəsə hərəkət azadlığı vermək fel ümumi
give smb. a licking əzişdirmək fel ümumi
give smb. a lot of trouble bir kəsə dərdisər vermək fel ümumi
give smb. a receipt bir kəsə qəbz vermək fel ümumi
give smb. a slap in the face şillələmək fel ümumi
give smb. a start in life bir kəsi ayağa qaldırmaq fel ümumi
give smb. a taste qanıqdırmaq fel ümumi
give smb. a testimonial bir kəsə xarakteristika vermək fel ümumi
give smb. an interview bir kəsə intervü vermək fel ümumi
give smb. credit bir kəsə kredit vermək fel ümumi
give smb. frigid reception soyuq qarşılamaq fel ümumi
give smb. one's confidence bir kəsə etimad göstərmək fel ümumi
give smb. pain dərdə salmaq fel ümumi
give smth. a stretch bir şeyi uzunlatmaq fel ümumi
give smth. to smb. unwillingly qıymamaq fel ümumi
give smth. to smb. willingly qıymaq fel ümumi
give some light saçmaq fel ümumi
give specialized training ixtisaslaşdırmaq fel ümumi
give spoon by spoon qaşıq-qaşıq vermək fel ümumi
give suck əmdirmək fel ümumi
give taxes bac vermək fel ümumi
give the cane qırmanclamaq fel ümumi
give the cue replika vermək fel ümumi
give the name adlandırmaq fel ümumi
give the reason for çözmək fel ümumi
give the signal to start start vermək fel ümumi
give to drink içdirmək fel ümumi
give to drink içirmək fel ümumi
give trouble dərdə salmaq fel ümumi
give trouble narahatlıq vermək fel ümumi
give umbrage küsdürmək fel ümumi
give up atmaq fel ümumi
give up tullamaq fel ümumi
give up yadırğamaq fel ümumi
give up vaz keçmək fel ümumi
give up a habit adəti tərgitmək fel ümumi
give up a habit vərdişdən əl götürmək fel ümumi
give up a part of one's accommodation sıxlaşmaq fel ümumi
give up doing xəyalından daşınmaq fel ümumi
give up one's claim tələbdən əl çəkmək fel ümumi
give up smoking papirosu boşlamaq fel ümumi
give up smoking papirosu tullamaq fel ümumi
give up the thought fikrindən daşınmaq fel ümumi
give vent to one's feelings hisslərini izhar etmək fel ümumi
give vent to one's sorrow and grief dərdini kədərini izhar etmək fel ümumi
give way to despair ümidsizliyə qapılmaq fel ümumi
give way to panic uymaq fel ümumi
help give birth a child doğuzdurmaq fel ümumi
leg-bail: give leg-bail əkilmək fel ümumi
make smb. give a slap on the face şillələtdirmək fel ümumi
promise give nəzir etmək fel ümumi
refuse to give an interview intervü verməkdən boyun qaçırmaq fel ümumi
give head çaldırmaq fel vulgar
give göndərmək fel ümumi
give yetirmək fel ümumi
give away ağzından qaçırmaq fel ümumi
give away açıb bildirmək fel ümumi
give in təhvil vermək fel ümumi
give in vermək fel ümumi
give out göndərmək fel ümumi
give out paylamaq fel ümumi
give out bölüşdürmək fel ümumi
give up əl çəkmək fel ümumi
give up imtina etmək fel ümumi
give up tərgitmək fel ümumi
give vəsiyyət etmək fel ümumi
give out xarab olmaq fel ümumi
give yoluxdurmaq fel ümumi
give out elan etmək fel ümumi
give out nəşr eləmək fel ümumi
vero