• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
give oneself up sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
elastiklik give isim ümumi
elastiklik qabiliyyəti give isim ümumi
genəlmə give isim ümumi
yumşaqlıq give isim ümumi
qənimət bilmək avail oneself of opportunity isim ümumi
ifadə üsulu manner of expressing oneself isim ümumi
güzəşt give isim ümumi
tez təsir altına düşmə give isim ümumi
üzüyolalıq give isim ümumi
yolayovuqluq give isim ümumi
vermək give fel ümumi
qaytarmaq give away fel ümumi
vermək give away fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
güzəştə getmək give in fel ümumi
sınmaq give in fel ümumi
buraxmaq give off fel ümumi
vermək give off fel ümumi
qurtarmaq give out fel ümumi
tükənmək give out fel ümumi
atmaq give over fel ümumi
tərgitmək give over fel ümumi
qoyub getmək give up fel ümumi
tərk etmək give up fel ümumi
üzə çıxmaq show oneself fel ümumi
rəzil olmaq abase oneself fel ümumi
özünü alçaltmaq abase oneself fel ümumi
iqlimləşmək acclimatize oneself fel ümumi
uyğunlaşmaq accommodate oneself fel ümumi
bələdləşmək acquaint oneself fel ümumi
uyğunlaşmaq adapt oneself fel ümumi
uyğunlaşmaq adjust oneself fel ümumi
dilxoşluq etmək amuse oneself fel ümumi
kefini açmaq amuse oneself fel ümumi
məzələnmək amuse oneself fel ümumi
oynamaq amuse oneself fel ümumi
güc vermək apply oneself fel ümumi
yaraqlanmaq arm oneself fel ümumi
geyib-kecinmək array oneself fel ümumi
geyinmək array oneself in fel ümumi
bintləmək bandage oneself fel ümumi
gözü qızmaq be beside oneself with anger fel ümumi
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy fel ümumi
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage fel ümumi
özündən narazı olmaq be dissatisfied with oneself fel ümumi
doğuzdurulmaq be helped give birth fel ümumi
özündən acığı gəlmək be vexed with oneself fel ümumi
zinətlənmək beautify oneself fel ümumi
qurşaqlanmaq belt oneself fel ümumi
əlli-ayaqlı olmaq bestir oneself fel ümumi
əl-ayaq etmək bestir oneself fel ümumi
qaxınc etmək blow-up: give a blow-up fel ümumi
xar olmaq bring shame upon oneself fel ümumi
tumarlanmaq brush oneself fel ümumi
qərar tutmaq calm oneself fel ümumi
verdirmək cause smb. to give fel ümumi
nərildətmək cause smb. to give a roar fel ümumi
dincəltmək cause smb. to give up fel ümumi
ayazımaq collect oneself fel ümumi
ayazımaq come to oneself fel ümumi
oyanmaq come to oneself fel ümumi
özünə gəlmək come to oneself fel ümumi
kifayətlənmək confine oneself fel ümumi
kifayətlənmək content oneself fel ümumi
düzəlmək correct oneself fel ümumi
mühafizə olunmaq cover oneself fel ümumi
örtünmək cover oneself fel ümumi
xar olmaq cover oneself with shame fel ümumi
sahib çıxmaq declare oneself the master fel ümumi
qorunmaq defend oneself fel ümumi
özünü həsr etmək devote oneself fel ümumi
mücərrədləşmək disengage oneself fel ümumi
abıra qısılmaq disgrace oneself fel ümumi
ayıbını çölə salmaq disgrace oneself fel ümumi
rüsvay olmaq disgrace oneself fel ümumi
xar olmaq disgrace oneself fel ümumi
maskalanmaq disguise oneself fel ümumi
ayıbını açmaq disrobe oneself fel ümumi
fərqlənmək distinguish oneself fel ümumi
narahat olmaq disturb oneself fel ümumi
kef eləmək divert oneself fel ümumi
dilxoşluq etmək divert oneself fel ümumi
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure fel ümumi
sükuta getmək draw into oneself fel ümumi
qəddini düzəltmək draw oneself up fel ümumi
düzləşmək draw oneself up fel ümumi
geyinmək dress oneself fel ümumi
çox içmək drink oneself drunk fel ümumi
qurulanmaq dry oneself fel ümumi
qurunmaq dry oneself fel ümumi
qətfələnmək dry oneself with a bath towel fel ümumi
kölgəyə çəkilmək efface oneself fel ümumi
nəşələnmək enjoy oneself fel ümumi
şadlıq etmək enjoy oneself fel ümumi
şənlik etmək enjoy oneself fel ümumi
şənlənmək enjoy oneself fel ümumi
dövlətlənmək enrich oneself fel ümumi
silahlanmaq equip oneself fel ümumi
gücənmək exert oneself fel ümumi
zıqqanmaq exert oneself fel ümumi
özünü zora salmaq exert oneself fel ümumi
girinc olmaq exhaust oneself fel ümumi
bələdləşmək familiarize oneself fel ümumi
yorulmaq fatigue oneself fel ümumi
yedirib-içirmək feed and give a drink fel ümumi
güzarı düşmək find oneself fel ümumi
tənha qalmaq find oneself in isolation fel ümumi
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated fel ümumi
güclə yemək force oneself to eat fel ümumi
könülsüz yemək force oneself to eat fel ümumi
zorla yemək force oneself to eat fel ümumi
asudələnmək free oneself fel ümumi
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety fel ümumi
adını ləkələndirmək get oneself dirty fel ümumi
qurşanmaq gird oneself fel ümumi
qurşaqlanmaq gird oneself fel ümumi
kəmərlənmək girdle oneself fel ümumi
bəxş etmək give fel ümumi
uşağa məmə vermək give a baby the breast fel ümumi
banket vermək give a banquet fel ümumi
çimdirmək give a bath fel ümumi
damdırmaq give a bit fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
mükafatlandırmaq give a bonus fel ümumi
buynuzlamaq give a butt fel ümumi
nəvaziş göstərmək give a caress fel ümumi
komanda vermək give a command fel ümumi
konsert vermək give a concert fel ümumi
kurs keçmək give a course fel ümumi
quruldamaq give a croak fel ümumi
anqırmaq give a cry fel ümumi
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply fel ümumi
nahar vermək give a dinner fel ümumi
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. fel ümumi
boşamaq give a divorce fel ümumi
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose fel ümumi
çırtmalamaq give a flick fel ümumi
zorla gülmək give a forced laugh fel ümumi
forma vermək give a form fel ümumi
formalaşdırmaq give a form fel ümumi
ürkütmək give a fright fel ümumi
danlamaq give a good dressing down fel ümumi
təqaüd vermək give a grant fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
gupamaq give a heavy blow fel ümumi
fıs-fıs etmək give a hiss fel ümumi
fısıldamaq give a hiss fel ümumi
süngü ilə qarşılamaq give a hostile reception fel ümumi
dartınmaq give a jerk fel ümumi
fitva vermək give a judgment fel ümumi
öpmək give a kiss fel ümumi
dərs vermək give a lesson fel ümumi
ibrətləndirmək give a lesson fel ümumi
ibrət dərsi vermək give a lesson fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
döymək give a logging fel ümumi
dərdlətmək give a lot of trouble fel ümumi
övkələmək give a massage fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
ləqəb qoşmaq give a nickname fel ümumi
qonaqlamaq give a party fel ümumi
ziyafət vermək give a party fel ümumi
bağışlamaq give a present fel ümumi
ilqar vermək give a promise fel ümumi
itələmək give a push fel ümumi
duruxmaq give a puzzled look fel ümumi
vığıldamaq give a quack fel ümumi
töhmətləndirmək give a rebuke fel ümumi
güzəşt etmək give a reduction fel ümumi
nəf çəkmək give a roar fel ümumi
nərildəmək give a roar fel ümumi
nərildəşmək give a roar together fel ümumi
döyəcləmək give a rubbing fel ümumi
abrını ətəyinə bükmək give a scolding fel ümumi
burunovması vermək give a scolding fel ümumi
oturtdurmaq give a seat fel ümumi
formalaşdırmaq give a shape fel ümumi
qışqırtı salmaq give a shout fel ümumi
itələmək give a shove fel ümumi
işarə vermək give a sign fel ümumi
siqnal vermək give a signal fel ümumi
əhd eləmək give a solemn promise fel ümumi
budarlamaq give a spank fel ümumi
budarlatmaq give a spank fel ümumi
civildəmək give a squeak fel ümumi
nəsihət vermək give a talking fel ümumi
kötəkləmək give a thrashing fel ümumi
döymək give a thrashing fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
nazlamaq give a treat fel ümumi
düdük vermək give a vain promise fel ümumi
salmaq give a wash fel ümumi
meydan vermək give a way fel ümumi
budarlamaq give a whipping fel ümumi
fışdırıqlamaq give a whistle fel ümumi
göz-qaş etmək give a wink fel ümumi
duyuq salmaq give advance notice fel ümumi
məsləhət etmək give advice fel ümumi
tövsiyə etmək give advice fel ümumi
məsləhət vermək give advice fel ümumi
ağıl vermək give advice fel ümumi
aliment vermək give alimony fel ümumi
niyaz vermək give alms fel ümumi
sədəqə vermək give alms fel ümumi
xeyrat vermək give alms fel ümumi
nəsihət vermək give an admonition fel ümumi
savadlandırmaq give an education fel ümumi
təhsil vermək give an education fel ümumi
imalə etmək give an enema fel ümumi
misal gətirmək give an example fel ümumi
məsəl çəkmək give an example fel ümumi
misal vermək give an example fel ümumi
izahat vermək give an explanation fel ümumi
şərh etmək give an explanation fel ümumi
şirnikləşdirmək give an incentive fel ümumi
həvəsləndirmək give an incentive fel ümumi
iynə vurmaq give an injection fel ümumi
imkan vermək give an opportunity fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
böyük dozada vermək give an overdose fel ümumi
düşündürmək give anxiety fel ümumi
faş etmək give away fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
döyüşmək give battle fel ümumi
mənfəət gətirmək give benefit fel ümumi
balalamaq give birth fel ümumi
doğmaq give birth fel ümumi
doğub-törətmək give birth fel ümumi
törətmək give birth fel ümumi
övlad ı olmaq give birth to a child fel ümumi
südəcər doğmaq give birth to a child every year fel ümumi
qoduqlamaq give birth to a foal fel ümumi
quzulamaq give birth to a lamb fel ümumi
çörəkləmək give bread fel ümumi
samanlamaq give chaff to animals fel ümumi
cəsarətləndirmək give courage fel ümumi
ürək vermək give courage fel ümumi
kredit vermək give credit fel ümumi
səmtləmək give direction fel ümumi
sulamaq give drink fel ümumi
su vermək give drink fel ümumi
əhd-peyman bağlamaq give each other a solemn promise fel ümumi
əhd-peyman etmək give each other a solemn promise fel ümumi
maarifləndirmək give education fel ümumi
işə qəbul etmək give employment fel ümumi
ləzzət etmək give enjoyment fel ümumi
dəlalət etmək give evidence fel ümumi
görsətmək give evidence fel ümumi
yem vermək give fodder fel ümumi
əmanət qoymaq give for safekeeping fel ümumi
ehsan vermək give funeral repast fel ümumi
haram etmək give great trouble fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
məhəl qoymaq give heed fel ümumi
kömək göstərmək give help fel ümumi
yardım etmək give help fel ümumi
arxayınlatmaq give hope fel ümumi
inam yaratmaq give hope to fel ümumi
təslim olunmaq give in fel ümumi
informasiya vermək give information fel ümumi
göstəriş vermək give instructions fel ümumi
təlimləndirmək give instructions fel ümumi
təlimatlandırmaq give instructions fel ümumi
çıxarmaq give judgment fel ümumi
şirələnmək give juice fel ümumi
əskik vermək give less fel ümumi
kəm vermək give less fel ümumi
canlandırmaq give life to fel ümumi
qabarmaq give lip fel ümumi
sağılmaq give milk fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
südlənmək give much milk fel ümumi
sinə-sinə dağ çəkmək give much pain fel ümumi
bihuşdarı vermək give narcosis fel ümumi
qabaqlamaq give notice fel ümumi
küçükləmək give offsprings fel ümumi
kreditə vermək give on credit fel ümumi
əl qoymaq give one's consent fel ümumi
öz razılığını vermək give one's consent fel ümumi
öz fikrini demək give one's opinion fel ümumi
sanksiya vermək give one's sanction fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
əmr vermək give orders fel ümumi
elan etmək give out fel ümumi
paylaşdırmaq give out fel ümumi
istilik vermək give out warmth fel ümumi
izin vermək give permission fel ümumi
kef vermək give pleasure fel ümumi
xoşlandırmaq give pleasure fel ümumi
ləzzətləndirmək give pleasure fel ümumi
ağı vermək give poison fel ümumi
etibarnamə vermək give power of attorney fel ümumi
dəlil göstərmək give proofs fel ümumi
faş etmək give publicity fel ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
give oneself up həvəslənmək fel ümumi
give oneself up təslim olmaq fel ümumi
give oneself up dadanmaq fel ümumi