• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
give smb. a free hand sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand isim ümumi
elastiklik give isim ümumi
elastiklik qabiliyyəti give isim ümumi
genəlmə give isim ümumi
yumşaqlıq give isim ümumi
əl hand isim ümumi
korlar üçün əlifba hand-language isim ümumi
məhəccər hand-rail isim ümumi
sürahi hand-rail isim ümumi
tutacaq hand-rail isim ümumi
azadfikirli free-thinker isim ümumi
nağd amount on hand isim ümumi
kalliqrafik xətt calligraphic hand isim ümumi
sərbəst rəqslər tənliyi equation of free oscillations isim ümumi
fitvaçı fire hand isim ümumi
açıq-saçıq həyat free and easy life isim ümumi
sərbəst zərbə free kick isim ümumi
ixtiyari hərəkət free movement isim ümumi
əfvi-ümumi free pardon isim ümumi
müftə bilet free pass isim ümumi
pəncərə free period isim ümumi
azad peşə free profession isim ümumi
macal free time isim ümumi
azad iradə free will isim ümumi
sərbəst iradə free will isim ümumi
sərbəst güləşçi free-style wrestler isim ümumi
sərbəst güləş free-style wrestling isim ümumi
azadfikirlilik free-thinking isim ümumi
bandaj hand isim ümumi
əl ilə əyirmə hand-spinning isim ümumi
əllə ipəyirmə hand-spinning isim ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand fighting isim ümumi
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting isim ümumi
kiçik əqrəb hour-hand isim ümumi
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
böyük əqrəb minute-hand isim ümumi
veksel note of hand isim ümumi
bukinist second-hand bookseller isim ümumi
işlənmiş maşın second-hand car isim ümumi
alverçi second-hand dealer isim ümumi
alış-verişçi second-hand dealer isim ümumi
dəllalbazar second-hand market isim ümumi
dəllalbazarı second-hand market isim ümumi
hoqqabazlıq sleight of hand isim ümumi
əl ustalığı sleight of hand isim ümumi
vergisiz gəlir tax-free income isim ümumi
sərbəst üsulla üzmə free-style isim sport
sərbəst üsulla üzən üzgüçü free-styler isim sport
güzəşt give isim ümumi
tez təsir altına düşmə give isim ümumi
üzüyolalıq give isim ümumi
yolayovuqluq give isim ümumi
ayaq hand isim ümumi
pəncə hand isim ümumi
mövqe hand isim ümumi
tərəf hand isim ümumi
vəziyyət hand isim ümumi
yer hand isim ümumi
cəsarətli əl hand isim ümumi
güclü əl hand isim ümumi
möhkəm əl hand isim ümumi
nəzarət hand isim ümumi
səlahiyyət hand isim ümumi
binagüzarlıq hand isim ümumi
sahiblik hand isim ümumi
sərəncam hand isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
razılıq hand isim ümumi
vəd hand isim ümumi
nikaha razılıq hand isim ümumi
fəhlə hand isim ümumi
işçi hand isim ümumi
dənizçi hand isim ümumi
ekipaj hand isim ümumi
gəmi heyəti hand isim ümumi
hər bir işi bacaran adam hand isim ümumi
əlindən hər bir iş gələn adam hand isim ümumi
mahir adam hand isim ümumi
xətt hand isim ümumi
mənbə hand isim ümumi
əqrəb hand isim ümumi
göstərici hand isim ümumi
işarə hand isim ümumi
semaforun cinah seksiyası hand isim ümumi
bağlama hand isim ümumi
dəstə hand isim ümumi
bud hand isim ümumi
cilov hand isim ümumi
yüyən hand isim ümumi
azad etmək free fel ümumi
xilas etmək free fel ümumi
vermək give fel ümumi
qaytarmaq give away fel ümumi
vermək give away fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
güzəştə getmək give in fel ümumi
sınmaq give in fel ümumi
buraxmaq give off fel ümumi
vermək give off fel ümumi
qurtarmaq give out fel ümumi
tükənmək give out fel ümumi
atmaq give over fel ümumi
tərgitmək give over fel ümumi
qoyub getmək give up fel ümumi
tərk etmək give up fel ümumi
ötürmək hand fel ümumi
təqdim etmək hand fel ümumi
vermək hand fel ümumi
nəslə vermək hand down fel ümumi
nəvə-nəticəyə vermək hand down fel ümumi
vermək hand in fel ümumi
təqdim etmək hand in fel ümumi
göndərmək hand on fel ümumi
ötürmək hand on fel ümumi
vermək hand on fel ümumi
paylamaq hand out fel ümumi
ötürmək hand over fel ümumi
çatdırmaq hand over fel ümumi
buraxdırmaq ask smb. to free fel ümumi
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot fel ümumi
bikar olmaq be free fel ümumi
işıqlığa çıxmaq be free fel ümumi
bikarlaşmaq be free fel ümumi
doğuzdurulmaq be helped give birth fel ümumi
buraxılmaq be set free fel ümumi
buraxdırılmaq be set free fel ümumi
əl bulamaq bear a hand fel ümumi
arxayınlığa çıxmaq become free fel ümumi
asudələnmək become free fel ümumi
asudələşmək become free fel ümumi
azad olmaq become free fel ümumi
azadlığa çıxmaq become free fel ümumi
boşalmaq become free fel ümumi
boşlanmaq become free fel ümumi
qol-qanad açmaq become free fel ümumi
qurtulmaq become free fel ümumi
qaxınc etmək blow-up: give a blow-up fel ümumi
verdirmək cause smb. to give fel ümumi
nərildətmək cause smb. to give a roar fel ümumi
dincəltmək cause smb. to give up fel ümumi
çənginə keçmək fall into smb.'s hand fel ümumi
yedirib-içirmək feed and give a drink fel ümumi
əsarətdən azad etmək free from slavery fel ümumi
asudələnmək free oneself fel ümumi
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety fel ümumi
başı açılmaq get free fel ümumi
başı ayazımaq get free fel ümumi
işıqlığa çıxmaq get free fel ümumi
ipini qırmaq get out of hand fel ümumi
bəxş etmək give fel ümumi
uşağa məmə vermək give a baby the breast fel ümumi
banket vermək give a banquet fel ümumi
çimdirmək give a bath fel ümumi
damdırmaq give a bit fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
mükafatlandırmaq give a bonus fel ümumi
buynuzlamaq give a butt fel ümumi
nəvaziş göstərmək give a caress fel ümumi
komanda vermək give a command fel ümumi
konsert vermək give a concert fel ümumi
kurs keçmək give a course fel ümumi
quruldamaq give a croak fel ümumi
anqırmaq give a cry fel ümumi
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply fel ümumi
nahar vermək give a dinner fel ümumi
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. fel ümumi
boşamaq give a divorce fel ümumi
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose fel ümumi
çırtmalamaq give a flick fel ümumi
zorla gülmək give a forced laugh fel ümumi
forma vermək give a form fel ümumi
formalaşdırmaq give a form fel ümumi
ürkütmək give a fright fel ümumi
danlamaq give a good dressing down fel ümumi
təqaüd vermək give a grant fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
gupamaq give a heavy blow fel ümumi
fıs-fıs etmək give a hiss fel ümumi
fısıldamaq give a hiss fel ümumi
süngü ilə qarşılamaq give a hostile reception fel ümumi
dartınmaq give a jerk fel ümumi
fitva vermək give a judgment fel ümumi
öpmək give a kiss fel ümumi
dərs vermək give a lesson fel ümumi
ibrətləndirmək give a lesson fel ümumi
ibrət dərsi vermək give a lesson fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
döymək give a logging fel ümumi
dərdlətmək give a lot of trouble fel ümumi
övkələmək give a massage fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
ləqəb qoşmaq give a nickname fel ümumi
qonaqlamaq give a party fel ümumi
ziyafət vermək give a party fel ümumi
bağışlamaq give a present fel ümumi
ilqar vermək give a promise fel ümumi
itələmək give a push fel ümumi
duruxmaq give a puzzled look fel ümumi
vığıldamaq give a quack fel ümumi
töhmətləndirmək give a rebuke fel ümumi
güzəşt etmək give a reduction fel ümumi
nəf çəkmək give a roar fel ümumi
nərildəmək give a roar fel ümumi
nərildəşmək give a roar together fel ümumi
döyəcləmək give a rubbing fel ümumi
abrını ətəyinə bükmək give a scolding fel ümumi
burunovması vermək give a scolding fel ümumi
oturtdurmaq give a seat fel ümumi
formalaşdırmaq give a shape fel ümumi
qışqırtı salmaq give a shout fel ümumi
itələmək give a shove fel ümumi
işarə vermək give a sign fel ümumi
siqnal vermək give a signal fel ümumi
əhd eləmək give a solemn promise fel ümumi
budarlamaq give a spank fel ümumi
budarlatmaq give a spank fel ümumi
civildəmək give a squeak fel ümumi
nəsihət vermək give a talking fel ümumi
kötəkləmək give a thrashing fel ümumi
döymək give a thrashing fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
nazlamaq give a treat fel ümumi
düdük vermək give a vain promise fel ümumi
salmaq give a wash fel ümumi
meydan vermək give a way fel ümumi
budarlamaq give a whipping fel ümumi
fışdırıqlamaq give a whistle fel ümumi
göz-qaş etmək give a wink fel ümumi
duyuq salmaq give advance notice fel ümumi
məsləhət etmək give advice fel ümumi
tövsiyə etmək give advice fel ümumi
məsləhət vermək give advice fel ümumi
ağıl vermək give advice fel ümumi
aliment vermək give alimony fel ümumi
niyaz vermək give alms fel ümumi
sədəqə vermək give alms fel ümumi
xeyrat vermək give alms fel ümumi
nəsihət vermək give an admonition fel ümumi
savadlandırmaq give an education fel ümumi
təhsil vermək give an education fel ümumi
imalə etmək give an enema fel ümumi
misal gətirmək give an example fel ümumi
məsəl çəkmək give an example fel ümumi
misal vermək give an example fel ümumi
izahat vermək give an explanation fel ümumi
şərh etmək give an explanation fel ümumi
şirnikləşdirmək give an incentive fel ümumi
həvəsləndirmək give an incentive fel ümumi
iynə vurmaq give an injection fel ümumi
imkan vermək give an opportunity fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
böyük dozada vermək give an overdose fel ümumi
düşündürmək give anxiety fel ümumi
faş etmək give away fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
döyüşmək give battle fel ümumi
mənfəət gətirmək give benefit fel ümumi
balalamaq give birth fel ümumi
doğmaq give birth fel ümumi
doğub-törətmək give birth fel ümumi
törətmək give birth fel ümumi
övlad ı olmaq give birth to a child fel ümumi
südəcər doğmaq give birth to a child every year fel ümumi
qoduqlamaq give birth to a foal fel ümumi
quzulamaq give birth to a lamb fel ümumi
çörəkləmək give bread fel ümumi
samanlamaq give chaff to animals fel ümumi
cəsarətləndirmək give courage fel ümumi
ürək vermək give courage fel ümumi
kredit vermək give credit fel ümumi
səmtləmək give direction fel ümumi
sulamaq give drink fel ümumi
su vermək give drink fel ümumi
əhd-peyman bağlamaq give each other a solemn promise fel ümumi
əhd-peyman etmək give each other a solemn promise fel ümumi
maarifləndirmək give education fel ümumi
işə qəbul etmək give employment fel ümumi
ləzzət etmək give enjoyment fel ümumi
dəlalət etmək give evidence fel ümumi
görsətmək give evidence fel ümumi
yem vermək give fodder fel ümumi
əmanət qoymaq give for safekeeping fel ümumi
ehsan vermək give funeral repast fel ümumi
haram etmək give great trouble fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
məhəl qoymaq give heed fel ümumi
kömək göstərmək give help fel ümumi
yardım etmək give help fel ümumi
arxayınlatmaq give hope fel ümumi
inam yaratmaq give hope to fel ümumi
təslim olunmaq give in fel ümumi
informasiya vermək give information fel ümumi
göstəriş vermək give instructions fel ümumi
təlimləndirmək give instructions fel ümumi
təlimatlandırmaq give instructions fel ümumi
çıxarmaq give judgment fel ümumi