• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
give smth. a slight press sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
elastiklik give isim ümumi
elastiklik qabiliyyəti give isim ümumi
genəlmə give isim ümumi
yumşaqlıq give isim ümumi
basma press isim ümumi
mətbuat press isim ümumi
sıxma press isim ümumi
etinasızlıq slight isim ümumi
hörmətsizlik slight isim ümumi
saymazlıq slight isim ümumi
korrektor corrector of the press isim ümumi
yağçıxaran oil press isim ümumi
tamarzı one who is eager to possess smth. isim ümumi
ötür-ötür passing smth. to one another isim ümumi
mətbəə press isim ümumi
mətbuat kampaniyası press campaign isim ümumi
mətbuat icmalı press round-up isim ümumi
çap dəzgahı printing press isim ümumi
avand right side of smth. isim ümumi
rotasiya rotary press isim ümumi
rotator rotary press isim ümumi
nəşə slight intoxication isim ümumi
qımıltı slight move isim ümumi
işıqucu slight opportunity isim ümumi
yüngül yara slight wound isim ümumi
press vise isim ümumi
güzəşt give isim ümumi
tez təsir altına düşmə give isim ümumi
üzüyolalıq give isim ümumi
yolayovuqluq give isim ümumi
çap press isim ümumi
çap olunma press isim ümumi
sıxma gücü press isim idiomatic
nəşriyyat press isim ümumi
press press isim ümumi
tipoqrafiya press isim ümumi
press dəzgahında işləyən fəhlə pressman isim ümumi
basabas press isim ümumi
izdiham press isim ümumi
qaçaqaç press isim ümumi
qaç-qov press isim ümumi
tələsmə press isim ümumi
basmaq press isim computer
vermək give fel ümumi
qaytarmaq give away fel ümumi
vermək give away fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
güzəştə getmək give in fel ümumi
sınmaq give in fel ümumi
buraxmaq give off fel ümumi
vermək give off fel ümumi
qurtarmaq give out fel ümumi
tükənmək give out fel ümumi
atmaq give over fel ümumi
tərgitmək give over fel ümumi
qoyub getmək give up fel ümumi
tərk etmək give up fel ümumi
basmaq press fel ümumi
sıxmaq press fel ümumi
hörmətsizlik göstərmək slight fel ümumi
məhəl qoymaq slight fel ümumi
saymamaq slight fel ümumi
ismarlanmaq be asked do smth. fel ümumi
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be bound to do smth. fel ümumi
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. fel ümumi
doğuzdurulmaq be helped give birth fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. fel ümumi
eşitdirilmək be informed smb. of smth. fel ümumi
uymaq be keen on smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. fel ümumi
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. fel ümumi
bazar açmaq begin to sell smth. fel ümumi
öhdəyə almaq bind to do smth. fel ümumi
qaxınc etmək blow-up: give a blow-up fel ümumi
nisyə almaq buy smth. on credit fel ümumi
şəkk gətirmək call smth. in question fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sonuna çıxmaq carry smth. through fel ümumi
şəkk gətirmək cast doubt on smth. fel ümumi
elətdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirtmək cause smb. to do smth. fel ümumi
verdirmək cause smb. to give fel ümumi
nərildətmək cause smb. to give a roar fel ümumi
dincəltmək cause smb. to give up fel ümumi
soldurmaq cause smth. fade fel ümumi
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
ölüşkətmək cause smth. to become faded fel ümumi
sancdırmaq cause smth. to bite fel ümumi
dırmandırmaq cause smth. to creep fel ümumi
xarıldatmaq cause smth. to crunch fel ümumi
püskürtmək cause smth. to erupt fel ümumi
porsutmaq cause smth. to go bad fel ümumi
qaxsıtmaq cause smth. to go bad fel ümumi
dayazlatmaq cause smth. to grow fel ümumi
xışıldatmaq cause smth. to rustle fel ümumi
pırtlatmaq cause smth. to spring out fel ümumi
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle fel ümumi
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand fel ümumi
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast fel ümumi
sırımaq deceive in selling smth. fel ümumi
ortalamaq divide smth. into two equal halves fel ümumi
paylaşmaq divide smth. with smb. fel ümumi
qara vermək do smth. as a blind fel ümumi
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit fel ümumi
dəsxoşa getmək do smth. in vain fel ümumi
acıqla etmək do smth. on purpose fel ümumi
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares fel ümumi
dəsgah açmaq do smth. unusual fel ümumi
vedrələmək draw smth. with a bucket fel ümumi
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
məst olmaq enjoy smth. greatly fel ümumi
soluqdurmaq fade smth. fel ümumi
yedirib-içirmək feed and give a drink fel ümumi
bezarlamaq feel smth. as a burden fel ümumi
bezmək feel smth. as a burden fel ümumi
bıkmaq feel smth. as a burden fel ümumi
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq forget smth. fel ümumi
qarışdırmaq get smth. wrong fel ümumi
bəxş etmək give fel ümumi
uşağa məmə vermək give a baby the breast fel ümumi
banket vermək give a banquet fel ümumi
çimdirmək give a bath fel ümumi
damdırmaq give a bit fel ümumi
fənərləmək give a black eye fel ümumi
göyərtmək give a black eye fel ümumi
mükafatlandırmaq give a bonus fel ümumi
buynuzlamaq give a butt fel ümumi
nəvaziş göstərmək give a caress fel ümumi
komanda vermək give a command fel ümumi
konsert vermək give a concert fel ümumi
kurs keçmək give a course fel ümumi
quruldamaq give a croak fel ümumi
anqırmaq give a cry fel ümumi
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply fel ümumi
nahar vermək give a dinner fel ümumi
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. fel ümumi
boşamaq give a divorce fel ümumi
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose fel ümumi
çırtmalamaq give a flick fel ümumi
zorla gülmək give a forced laugh fel ümumi
forma vermək give a form fel ümumi
formalaşdırmaq give a form fel ümumi
ürkütmək give a fright fel ümumi
danlamaq give a good dressing down fel ümumi
təqaüd vermək give a grant fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
gupamaq give a heavy blow fel ümumi
fıs-fıs etmək give a hiss fel ümumi
fısıldamaq give a hiss fel ümumi
süngü ilə qarşılamaq give a hostile reception fel ümumi
dartınmaq give a jerk fel ümumi
fitva vermək give a judgment fel ümumi
öpmək give a kiss fel ümumi
dərs vermək give a lesson fel ümumi
ibrətləndirmək give a lesson fel ümumi
ibrət dərsi vermək give a lesson fel ümumi
bir şeyi qaldırmaq give a lift fel ümumi
döymək give a logging fel ümumi
dərdlətmək give a lot of trouble fel ümumi
övkələmək give a massage fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
ləqəb qoşmaq give a nickname fel ümumi
qonaqlamaq give a party fel ümumi
ziyafət vermək give a party fel ümumi
bağışlamaq give a present fel ümumi
ilqar vermək give a promise fel ümumi
itələmək give a push fel ümumi
duruxmaq give a puzzled look fel ümumi
vığıldamaq give a quack fel ümumi
töhmətləndirmək give a rebuke fel ümumi
güzəşt etmək give a reduction fel ümumi
nəf çəkmək give a roar fel ümumi
nərildəmək give a roar fel ümumi
nərildəşmək give a roar together fel ümumi
döyəcləmək give a rubbing fel ümumi
abrını ətəyinə bükmək give a scolding fel ümumi
burunovması vermək give a scolding fel ümumi
oturtdurmaq give a seat fel ümumi
formalaşdırmaq give a shape fel ümumi
qışqırtı salmaq give a shout fel ümumi
itələmək give a shove fel ümumi
işarə vermək give a sign fel ümumi
siqnal vermək give a signal fel ümumi
əhd eləmək give a solemn promise fel ümumi
budarlamaq give a spank fel ümumi
budarlatmaq give a spank fel ümumi
civildəmək give a squeak fel ümumi
nəsihət vermək give a talking fel ümumi
kötəkləmək give a thrashing fel ümumi
döymək give a thrashing fel ümumi
qədəh qaldırmaq give a toast fel ümumi
nazlamaq give a treat fel ümumi
düdük vermək give a vain promise fel ümumi
salmaq give a wash fel ümumi
meydan vermək give a way fel ümumi
budarlamaq give a whipping fel ümumi
fışdırıqlamaq give a whistle fel ümumi
göz-qaş etmək give a wink fel ümumi
duyuq salmaq give advance notice fel ümumi
məsləhət etmək give advice fel ümumi
tövsiyə etmək give advice fel ümumi
məsləhət vermək give advice fel ümumi
ağıl vermək give advice fel ümumi
aliment vermək give alimony fel ümumi
niyaz vermək give alms fel ümumi
sədəqə vermək give alms fel ümumi
xeyrat vermək give alms fel ümumi
nəsihət vermək give an admonition fel ümumi
savadlandırmaq give an education fel ümumi
təhsil vermək give an education fel ümumi
imalə etmək give an enema fel ümumi
misal gətirmək give an example fel ümumi
məsəl çəkmək give an example fel ümumi
misal vermək give an example fel ümumi
izahat vermək give an explanation fel ümumi
şərh etmək give an explanation fel ümumi
şirnikləşdirmək give an incentive fel ümumi
həvəsləndirmək give an incentive fel ümumi
iynə vurmaq give an injection fel ümumi
imkan vermək give an opportunity fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
böyük dozada vermək give an overdose fel ümumi
düşündürmək give anxiety fel ümumi
faş etmək give away fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
döyüşmək give battle fel ümumi
mənfəət gətirmək give benefit fel ümumi
balalamaq give birth fel ümumi
doğmaq give birth fel ümumi
doğub-törətmək give birth fel ümumi
törətmək give birth fel ümumi
övlad ı olmaq give birth to a child fel ümumi
südəcər doğmaq give birth to a child every year fel ümumi
qoduqlamaq give birth to a foal fel ümumi
quzulamaq give birth to a lamb fel ümumi
çörəkləmək give bread fel ümumi
samanlamaq give chaff to animals fel ümumi
cəsarətləndirmək give courage fel ümumi
ürək vermək give courage fel ümumi
kredit vermək give credit fel ümumi
səmtləmək give direction fel ümumi
sulamaq give drink fel ümumi
su vermək give drink fel ümumi
əhd-peyman bağlamaq give each other a solemn promise fel ümumi
əhd-peyman etmək give each other a solemn promise fel ümumi
maarifləndirmək give education fel ümumi
işə qəbul etmək give employment fel ümumi
ləzzət etmək give enjoyment fel ümumi
dəlalət etmək give evidence fel ümumi
görsətmək give evidence fel ümumi
yem vermək give fodder fel ümumi
əmanət qoymaq give for safekeeping fel ümumi
ehsan vermək give funeral repast fel ümumi
haram etmək give great trouble fel ümumi
əsas vermək give ground fel ümumi
məhəl qoymaq give heed fel ümumi
kömək göstərmək give help fel ümumi
yardım etmək give help fel ümumi
arxayınlatmaq give hope fel ümumi
inam yaratmaq give hope to fel ümumi
təslim olunmaq give in fel ümumi
informasiya vermək give information fel ümumi
göstəriş vermək give instructions fel ümumi
təlimləndirmək give instructions fel ümumi
təlimatlandırmaq give instructions fel ümumi
çıxarmaq give judgment fel ümumi
şirələnmək give juice fel ümumi
əskik vermək give less fel ümumi
kəm vermək give less fel ümumi
canlandırmaq give life to fel ümumi
qabarmaq give lip fel ümumi
sağılmaq give milk fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
südlənmək give much milk fel ümumi
sinə-sinə dağ çəkmək give much pain fel ümumi
bihuşdarı vermək give narcosis fel ümumi
qabaqlamaq give notice fel ümumi
küçükləmək give offsprings fel ümumi
kreditə vermək give on credit fel ümumi
əl qoymaq give one's consent fel ümumi
öz razılığını vermək give one's consent fel ümumi
öz fikrini demək give one's opinion fel ümumi
sanksiya vermək give one's sanction fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
həvəslənmək give oneself up fel ümumi
təslim olmaq give oneself up fel ümumi
dadanmaq give oneself up fel ümumi
əmr vermək give orders fel ümumi
elan etmək give out fel ümumi
paylaşdırmaq give out fel ümumi