• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
good sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Ümid burnu Cape of Good Hope isim ümumi
Afərin! Good for you! söz birləşməsi ümumi
Bravo! Good for you! söz birləşməsi ümumi
pasxa bayramından əvvəlki cümə günü Good Friday söz birləşməsi ümumi
Aman Allah Good gad! söz birləşməsi ümumi
Ay Allah Good gad! söz birləşməsi ümumi
Pervərdigara! Good gad! söz birləşməsi ümumi
Aman Allah Good God! söz birləşməsi ümumi
Ay Allah Good God! söz birləşməsi ümumi
Pervərdigara! Good God! söz birləşməsi ümumi
Aman Allah Good gosh! söz birləşməsi ümumi
Ay Allah Good gosh! söz birləşməsi ümumi
Pervərdigara! Good gosh! söz birləşməsi ümumi
Allah özün saxla! Good gracious! söz birləşməsi ümumi
Aman Allah Good Gracious! söz birləşməsi ümumi
Aman Allah! Good gracious! söz birləşməsi ümumi
Ay Allah Good Gracious! söz birləşməsi ümumi
Pervərdigara! Good Gracious! söz birləşməsi ümumi
Aman Allah Good Heavens! söz birləşməsi ümumi
Ay Allah Good Heavens! söz birləşməsi ümumi
Pervərdigara! Good Heavens! söz birləşməsi ümumi
Yaxşı malın tərifə ehtiyacı yoxdur Good wine needs no ivy brush söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
good xeyirxahlıq isim ümumi
good yaxşılıq isim ümumi
good-bye vidalaşma isim ümumi
good-bye xudahafizləşmə isim ümumi
good-for-nothing işsiz-gücsüz isim ümumi
good-for-nothing boş avara isim ümumi
good-for-nothing əlindən iş gəlməyən isim ümumi
good-for-nothing veyl isim ümumi
God's reward for a person's good conduct on earth savab isim ümumi
good appetite yaxşı iştaha isim ümumi
good behavior ədəb isim ümumi
good behavior ədəb-ərkan isim ümumi
good breeding ədəblilik isim ümumi
good condition sazlıq isim ümumi
good condition yaxşı vəziyyət isim ümumi
good deed mərhəmət isim ümumi
good deed savab iş isim ümumi
good deed savab isim ümumi
good excuse üzrlü səbəb isim ümumi
good for charring charcoal kömürlük isim ümumi
good fortune ağgünlülük isim ümumi
good fortune uğur isim ümumi
good luck bəxtlilik isim ümumi
good luck uğur isim ümumi
good management təsərrüfatçılıq isim ümumi
good manners mərifətlilik isim ümumi
good manners ədəb isim ümumi
good name namus isim ümumi
good news müjdə isim ümumi
good news muştuluq isim ümumi
good offices yaxşı xidmət isim ümumi
good opportunity fürsət isim ümumi
good quality keyfiyyətlilik isim ümumi
good reason üzrlü səbəb isim ümumi
good sense açıqfikirlilik isim ümumi
good shot sərrast atıcı isim ümumi
good shot tuşatan isim ümumi
good spirits damaq isim ümumi
good spot for picking mushrooms göbələklik isim ümumi
good state of health gümrahlıq isim ümumi
good tidings yaxşı soraq isim ümumi
good turn xidmət isim ümumi
good-for-nothing aciz-avara isim ümumi
good-for-nothing bikara adam isim ümumi
good-for-nothing vecsiz isim ümumi
good-for-nothing fərsiz isim ümumi
good-natured man xoşməzac adam isim ümumi
man of good manners əhli-mərifət isim ümumi
man of good taste zövq əhli isim ümumi
one who brings good news xoşxəbər isim ümumi
stick good for helve saplıq isim ümumi
good fayda isim ümumi
good xeyir isim ümumi
be a good match uyğun olmaq fel ümumi
be as good as one's word sözübütöv olmaq fel ümumi
be good qüvvəli olmaq fel ümumi
be in a good mood damağı çağ olmaq fel ümumi
be in a good mood kefi saz olmaq fel ümumi
be in good repair saz olmaq fel ümumi
be on good terms dindirmək fel ümumi
be on good terms ülfət etmək fel ümumi
be on good terms yollaşmaq fel ümumi
be on good terms with ulduzları barışmaq fel ümumi
be on good terms with one's neighbor qonşuluq etmək fel ümumi
bring good luck qədəmi yüngül olmaq fel ümumi
come of a good kin yaxşı tayfadan olmaq fel ümumi
do a good deed savab etmək fel ümumi
do good kömək etmək fel ümumi
do smb. a good turn kiməsə xidmət göstərmək fel ümumi
get good results yaxşı nəticəyə nail olmaq fel ümumi
give a good dressing down danlamaq fel ümumi
good-for-nothing: be good-for-nothing başa qaxınc olmaq fel ümumi
good-looking: become good-looking bazburudlanmaq fel ümumi
good-natured: be good-natured rəhmdil olmaq fel ümumi
have a good appetite iştahalanmaq fel ümumi
have a good chance yaxşı şansı olmaq fel ümumi
have a good fortune bəxtli olmaq fel ümumi
have a good night's rest yuxusunu almaq fel ümumi
have a good nose hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq fel ümumi
have a good opportunity fürsət düşmək fel ümumi
have a good taste ağzının dadını bilmək fel ümumi
have a good time əylənmək fel ümumi
have a good time deyə-gülə vaxt keçirmək fel ümumi
have a good time şənlənmək fel ümumi
have a good time şadlıq etmək fel ümumi
help people be on good terms ara düzəltmək fel ümumi
hold a good post yaxşı vəzifədə olmaq fel ümumi
make a good showing yaxşı göstəricilərə nail olmaq fel ümumi
make as good as new təzələmək fel ümumi
make good progress yaxşı göstəricilərə nail olmaq fel ümumi
miss a good opportunity fürsəti əldən vermək fel ümumi
put in a good humor nəşələndirmək fel ümumi
put in good condition düzgünləşdirmək fel ümumi
put in good order düzgünləşdirmək fel ümumi
repay for good with evil yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək fel ümumi
run away for good baş götürüb qaçmaq fel ümumi
say good-bye salamatlaşmaq fel ümumi
say good-bye vidalaşmaq fel ümumi
say good-bye xudahafizləşmək fel ümumi
stand smb. in good stead kar vermək fel ümumi
take measures in good time əvvəlcədən tədbir görmək fel ümumi
wave good-bye əl eləmək fel ümumi
wish good health cansağlığı arzulamaq fel ümumi
wish good health Sağlıq arzu etmək fel ümumi
wish good luck uğurlar diləmək fel ümumi
wish good luck xoşbəxtlik arzu etmək fel ümumi
good yaxşı sifət ümumi
good-for-nothing lüzumsuz sifət ümumi
good-for-nothing vecsiz sifət ümumi
good-for-nothing bekara sifət ümumi
good-for-nothing gərəksiz sifət ümumi
good-humoured xoşqəlb sifət ümumi
good-humoured yumşaq ürəkli sifət ümumi
good-humoured həlim sifət ümumi
good-looking gözəl sifət ümumi
good-looking qəşəng sifət ümumi
good-looking yaraşıqlı sifət ümumi
good-natured xoşqəlb sifət ümumi
good-natured səmimi sifət ümumi
good-natured saf sifət ümumi
good-natured həlim sifət ümumi
cheap but good həm ucuz, həm yaxşı sifət ümumi
extremely good taysız sifət ümumi
fairly good babət sifət ümumi
fairly good babat sifət ümumi
fairly good miyanə sifət ümumi
good əlverişli sifət ümumi
good eyi sifət ümumi
good fərli sifət ümumi
good iqtidarlı sifət ümumi
good saleh sifət ümumi
good düşərli sifət ümumi
good enough layiq sifət ümumi
good for sərfəli sifət ümumi
good for a chemise köynəklik sifət ümumi
good for a shirt köynəklik sifət ümumi
good for a suit kostyumluq sifət ümumi
good for jam mürəbbəlik sifət ümumi
good for kabab kabablıq sifət ümumi
good for smth. karagələn sifət ümumi
good-for-nothing yaramaz sifət ümumi
good-humored xoşqəlb sifət ümumi
good-looking bazburudlu sifət ümumi
good-looking göyçək sifət ümumi
good-looking mələksimalı sifət ümumi
good-looking xoşsurət sifət ümumi
good-looking xoşüz sifət ümumi
good-natured rəhmdil sifət ümumi
good-natured rəhmkar sifət ümumi
good-natured xoşməzac sifət ümumi
good-natured xoştəbiət sifət ümumi
having a good memory hafizəli sifət ümumi
having a good nose imsik sifət ümumi
having good chance şanslı sifət ümumi
in good humor nəşəli sifət ümumi
not good üzrsüz sifət ümumi
rather good ağıllı-başlı sifət ümumi
rather good xeyli yaxşı sifət ümumi
showing good taste zövqlü sifət ümumi
with good appetite yeycil sifət ümumi
good faydalı sifət ümumi
good xeyirli sifət ümumi
good bacarıqlı sifət ümumi
good istedadlı sifət ümumi
good mahir sifət ümumi
good məharətli sifət ümumi
good qabiliyyətli sifət ümumi
good mərhəmətli sifət ümumi
good rəhmli sifət ümumi
good təmiz sifət ümumi
good xeyirxah sifət ümumi
good xoşxasiyyət sifət ümumi
good ürəyi yumşaq sifət ümumi
good iltifatlı sifət ümumi
good lütfkar sifət ümumi
good mehriban sifət ümumi
good nazik sifət ümumi
good keyfiyyətli sifət ümumi
good təzə sifət ümumi
good sağlam sifət ümumi
good bəs qədər sifət ümumi
good çoxlu sifət ümumi
good kifayət qədər bol sifət ümumi
good etibarlı sifət ümumi
be so good lütfən zərf ümumi
a good deal birdünya zərf ümumi
a good many birdünya zərf ümumi
as good as gold qızıl kimi zərf ümumi
be so good as lütfən zərf ümumi
for good həmişəlik zərf ümumi
good many biryığın zərf ümumi
in good fig kefi kök zərf ümumi
in good spirits nəşəli zərf ümumi
in good state yaxşı halda zərf ümumi
in good time ertədən zərf ümumi
in good time indidən zərf ümumi
in good time əvvəlcədən zərf ümumi
very good lap yaxşı zərf ümumi
be in a good nick yaxşı vəziyyətdə olmaq sözönü ümumi
good-bye Sağ ol! interjection ümumi
good-bye Xudahafiz! interjection ümumi
A good wife makes a good husband Yaxşı arvadın əri də yaxşı olar söz birləşməsi ümumi
all in good time hər şey öz vaxtında söz birləşməsi ümumi
as good as ever həmişəki kimi yaxşı söz birləşməsi ümumi
as good as gold qızıl kimi söz birləşməsi ümumi
be after no good bədxahlıq fikrində düşmək söz birləşməsi ümumi
be after no good pislik fikrinə düşmək söz birləşməsi ümumi
be in good form yaxşı idman formasında olmaq söz birləşməsi ümumi
be up to no good bədxahlıq fikrində düşmək söz birləşməsi ümumi
be up to no good pislik fikrinə düşmək söz birləşməsi ümumi
by good fortune xoş təsadüfən söz birləşməsi ümumi
carry a good quill yaxşı xətti olmaq söz birləşməsi ümumi
good evening axşamın xeyir söz birləşməsi ümumi
do good xeyiri dəymək söz birləşməsi ümumi
do good xeyirli olmaq söz birləşməsi ümumi
do good smb. bir kəsə kömək etmək söz birləşməsi ümumi
do good smb. bir kəsə yaxşılıq etmək söz birləşməsi ümumi
do smb. a good turn bir kəsə yaxşı xidmət etmək söz birləşməsi ümumi
fairly good olduqca yaxşı söz birləşməsi ümumi
for good and all həmişəlik söz birləşməsi ümumi
for good and all ömürlük söz birləşməsi ümumi
for good and all qəti söz birləşməsi ümumi
for the good of naminə söz birləşməsi ümumi
for the good of səadəti üçün söz birləşməsi ümumi
get a good position yaxşı vəzifə almaq söz birləşməsi ümumi
good at smth. bir şeydə yaxşı olmaq söz birləşməsi ümumi
good day's work düzgün iş görmə söz birləşməsi ümumi
good day's work pis işləmə söz birləşməsi ümumi
good deal bəs qədər söz birləşməsi ümumi
good deal çoxlu söz birləşməsi ümumi
good faith doğruluq söz birləşməsi ümumi
good faith düzlük söz birləşməsi ümumi
good faith insaf söz birləşməsi ümumi
good faith sədaqət söz birləşməsi ümumi
good faith vicdan söz birləşməsi ümumi
good food keyfiyyətli ərzaq söz birləşməsi ümumi
good food təzə ərzaq söz birləşməsi ümumi
good for nothing faydasız söz birləşməsi ümumi
good for nothing heç nəyə yaramayan söz birləşməsi ümumi
good for nothing xeyirsiz söz birləşməsi ümumi
good for nothing yararsız söz birləşməsi ümumi
good heart sağlam ürək söz birləşməsi ümumi
good intention xeyirxah niyyət söz birləşməsi ümumi
good many people çoxlu adam söz birləşməsi ümumi
good nature xeyirxahlıq söz birləşməsi ümumi
good natured həlim söz birləşməsi ümumi
good natured mehriban söz birləşməsi ümumi
good natured safqəlbli söz birləşməsi ümumi
good natured xeyirxah söz birləşməsi ümumi
good natured ürəyiyumşaq söz birləşməsi ümumi
good natured yumşaqürəkli söz birləşməsi ümumi
good neighourhood mehriban qonşuluq söz birləşməsi ümumi
good neighourhoodliness mehriban dostluq əlaqəsi söz birləşməsi ümumi
good neighourhoodliness mehriban qonşuluq söz birləşməsi ümumi
good of poor quality aşağı keyfiyyətli mallar söz birləşməsi ümumi
good of poor quality pis keyfiyyətli mallar söz birləşməsi ümumi
good part of the day günün çoxu söz birləşməsi ümumi
good part of the day günün əsas hissəsi söz birləşməsi ümumi
good sense sağlam düşüncə söz birləşməsi ümumi
good while uzun bir müddətə söz birləşməsi ümumi
have a good command of smth. bir şeyi yaxşı bilmək söz birləşməsi ümumi
hold a good post yaxşı vəzifə tutmaq söz birləşməsi ümumi
in good time düz vaxtında söz birləşməsi ümumi
live a good life təmiz həyat sürmək söz birləşməsi ümumi
lose a good position yaxşı vəzifəni itirmək söz birləşməsi ümumi
possess good quality yaxşı keyfiyyətə malik olmaq söz birləşməsi ümumi
requite good with evil xeyrə şərlə cavab vermək söz birləşməsi ümumi
requite good with evil yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək söz birləşməsi ümumi
say good-bye vidalaşmaq söz birləşməsi ümumi
say good-bye xudahafizləşmək söz birləşməsi ümumi
set a good example yaxşı nümunə göstərmək söz birləşməsi ümumi
stand a good chance ümüdi olmaq söz birləşməsi ümumi
stand a good chance şansı olmaq söz birləşməsi ümumi
stand good qüvvədə qalmaq söz birləşməsi ümumi
very good çox yaxşı söz birləşməsi ümumi
good morning sabahın xeyir söz birləşməsi ümumi
good morning sabahınız xeyir söz birləşməsi ümumi
good night gecəniz xeyir söz birləşməsi ümumi
vero