• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ləğvin tərəfdarı abolitionist isim ümumi
mütləqiyyət tərəfdarı absolutist isim ümumi
idarə administration isim ümumi
idarə başçısı administrator isim ümumi
muxtariyyət tərəfdarı autonomist isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
bonapartizm tərəfdarı bonapartist isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
kəbinsizlik tərəfdarı celibatarian isim ümumi
mərkəzçilik tərəfdarı centralist isim ümumi
kilsə hakimiyyəti churchdom isim ümumi
klerikalizm tərəfdarı clericalist isim ümumi
ağlı başına gəlmək come to one's senses isim ümumi
idarə etmə conduct isim ümumi
adına yük göndərilən idarə consignee isim ümumi
idarə control isim ümumi
idarə etmə control isim ümumi
ənənəvilik tərəfdarı conventionalist isim ümumi
məğlubiyyətçilik siyasəti tərəfdarı defeatist isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
idarə heyəti üzvü director isim ümumi
idarə edən dominator isim ümumi
dualizm tərəfdarı dualist isim ümumi
empirizm tərəfdarı empiric isim ümumi
yepiskopal idarə sistemi episcopacy isim ümumi
icra hakimiyyəti executive isim ümumi
ekspansiyonizm tərəfdarı expansionist isim ümumi
federalizm tərəfdarı federalist isim ümumi
feminizm tərəfdarı feminist isim ümumi
feodalizm tərəfdarı feudalist isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
formalizm tərəfdarı formalist isim ümumi
idarə edən governor isim ümumi
fermanı idarə edən şəxs granger isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
adam başına alınan vergi head-money isim ümumi
idarə institution isim ümumi
idarə etmə dəstəyi joystick isim ümumi
üsuli-idarə lordship isim ümumi
əl ilə idarə etmə manipulation isim ümumi
pis idarə etmə misrule isim ümumi
monizm tərəfdarı monist isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
nudizm tərəfdarı nudist isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
papa hakimiyyəti papacy isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
funt sterlinq başına tutulan faiz poundage isim ümumi
praqmatizm tərəfdarı pragmatist isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
irqçilik tərəfdarı racialist isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
romantizm tərəfdarı romanticist isim ümumi
idarə edən ruler isim ümumi
idarə ruling isim ümumi
idarə etmə ruling isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
idarə başçısı superintendent isim ümumi
idarə edən adam superintendent isim ümumi
idarə rəhbəri superintendent isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
idarə lövhəsi dashboard isim ümumi
idarə stewardship isim ümumi
idarə xərcləri administrative expenses isim ümumi
idarə heyəti administrative personnel isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
idarə olunan raket guided rocket isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
qanunvericilik hakimiyyəti legislature isim ümumi
idarə hey'əti managerial staff isim ümumi
idarə heyəti managerial staff isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
üsuli-idarə regime isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
dövlət hakimiyyəti State authority isim ümumi
dövlət hakimiyyəti State power isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
rasionalizm tərəfdarı rationalist isim philosophical
ifraz etmək secrete isim physiological
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot isim aeronautics
şturvalı idarə edən dənizçi helmsman isim nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
çartizm tərəfdarı chartist isim history
idarə etmə adjustment isim ümumi
baptizm tərəfdarı baptist isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
klerikalizm tərəfdarı clerical isim ümumi
ordunun hərbi təsərrüfat işlərinə baxan idarə commissariat isim ümumi
universitetin idarə heyətinin üzvü curator isim ümumi
idarə etmə dispensation isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
idarə establishment isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
idarə etmə flying isim ümumi
üsuli-idarə government isim ümumi
baş idarə headquarters isim ümumi
kilsə hakimiyyəti hierarchy isim ümumi
təsviyəçilik tərəfdarı liquidator isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
kral hakimiyyəti royalty isim ümumi
idarə edən steward isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness isim ümumi
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
idarə etmə steering isim aeronautics
təltif etmək decorate isim ümumi
idarə department isim ümumi
idarə office isim ümumi
parlament tərəfdarı parliamentarian isim ümumi
idarə heyəti üzvü trustee isim ümumi
idarə edən helm isim figurative meaning
əməliyyatı idarə etmə manipulation isim technical
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
idarə elementi control isim computer
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
idarə board isim ümumi
idarə etmə board isim ümumi
idarə heyəti board isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
başlı-başına qoymaq abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi
analogiyadan istifadə etmək analogize fel ümumi
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize fel ümumi
analiz etmək analyse fel ümumi
ayırd etmək analyse fel ümumi
təhlil etmək analyse fel ümumi
bucaq altında hərəkət etmək angle fel ümumi
ilhaq etmək annex fel ümumi
qəsb etmək annex fel ümumi
zəbt etmək annex fel ümumi
ləğv etmək annihilate fel ümumi
tamamilə məhv etmək annihilate fel ümumi
yox etmək annihilate fel ümumi
bəyan etmək announce fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
bezar etmək annoy fel ümumi
ovqatını təlx etmək annoy fel ümumi
pərt etmək annoy fel ümumi
ləğv etmək annul fel ümumi
məhv etmək annul fel ümumi
antologiya tərtib etmək anthologize fel ümumi
etinasız etmək apathize fel ümumi
meymunluq etmək ape fel ümumi
təqlid etmək ape fel ümumi
xəyanət etmək apostatize fel ümumi
müraciət etmək appeal fel ümumi
xahiş etmək appeal fel ümumi
sakit etmək appease fel ümumi
əlavə etmək append fel ümumi
applikasiya etmək applique fel ümumi
müraciət etmək apply fel ümumi
xahiş etmək apply fel ümumi
təyin etmək appoint fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
təsnif etmək apportion fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
həbs etmək apprehend fel ümumi
xəbərdar etmək apprise fel ümumi
doğru hesab etmək approve fel ümumi
təsdiq etmək approve fel ümumi
təsvib etmək approve fel ümumi
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate fel ümumi
bəhs etmək argue fel ümumi
mübahisə etmək argue fel ümumi
məhkəməyə cəlb etmək arraign fel ümumi
ittiham etmək arraign fel ümumi
həbs etmək arrest fel ümumi
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate fel ümumi
israrla tələb etmək arrogate fel ümumi
təkəbbürlə tələb etmək arrogate fel ümumi
aydın tələffüz etmək articulate fel ümumi
dəqiq tələffüz etmək articulate fel ümumi
aşkar etmək ascertain fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
sübut etmək ascertain fel ümumi
təyin etmək ascertain fel ümumi
yəqin etmək ascertain fel ümumi
ayırd etmək ascertain fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
istinad etmək ascribe fel ümumi
bədnam etmək asperse fel ümumi
biabır etmək asperse fel ümumi
rüsvay etmək asperse fel ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
cəhd etmək aspire fel ümumi
eşşək kimi hərəkət etmək ass fel ümumi
eşşəklik etmək ass fel ümumi
hücum etmək assail fel ümumi
qəflətən həmlə etmək assault fel ümumi
qəflətən hücum etmək assault fel ümumi
müdafiə etmək assert fel ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
təyin etmək assign fel ümumi
həzm etmək assimilate fel ümumi
kömək etmək assist fel ümumi
yardım etmək assist fel ümumi
təsnif etmək assort fel ümumi
qəbul etmək assume fel ümumi
əmin etmək assure fel ümumi
valeh etmək astound fel ümumi
bənd etmək attach fel ümumi
vero