• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
half sözünün tərcüməsi (224 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hilal Əhmər Red Half-Moon isim ümumi
Soğan olsun, nəqd olsun Half a loaf is better than no bread at söz birləşməsi proverb
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
half yarı isim ümumi
half yarım isim ümumi
half yarısı isim ümumi
half-breed müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs isim ümumi
half-caste qarışıq irqli adam isim ümumi
half-circle yarımdairə isim ümumi
half-dozen yarım düjün isim ümumi
half-fare yarıbilet isim ümumi
half-hearted cəsarətsiz isim ümumi
half-hearted mütərəddid isim ümumi
half-hearted qətiyyəsiz isim ümumi
half-mast endirilmiş vəziyyət isim ümumi
half-moon aypara isim ümumi
half-moon hilal isim ümumi
half-pay yarım maaş isim ümumi
half-penny aşağı əyarlı isim ümumi
half-penny qəpik-quruşa dəyən isim ümumi
half-penny ucuz isim ümumi
half-pound yarım girvənkə isim ümumi
half-pound yarım girvənkə ağırlığında olan şey isim ümumi
half-price yarı qiymət isim ümumi
half-round yarımdairə isim ümumi
half-sister anabir və atabir bacı isim ümumi
half-sister ögey bacı isim ümumi
half-time yarım iş günü isim ümumi
half-time yarım iş həftəsi isim ümumi
half-timer tam həftə işləməyən fəhlə isim ümumi
half-timer yarı işsiz isim ümumi
half-truth yarımgerçəklik isim ümumi
half-word eyham isim ümumi
half-word üstüörtülü söz isim ümumi
half-year yarımil isim ümumi
time-and-a-half əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi isim ümumi
half-dark ala-toranlıq isim ümumi
half para isim ümumi
half a kilogram yarımkiloluq isim ümumi
half a meter yarımmetr isim ümumi
half a month yarımay isim ümumi
half a pound yarımgirvənkə isim ümumi
half a ton yarımton isim ümumi
half of the carcass; şaqqalamaq şaqqa isim ümumi
half sleep mürgü isim ümumi
half-and-half yarım-yarımçıqlıq isim ümumi
half-arshin yarımarşın isim ümumi
half-backs yarımmüdafiə isim ümumi
half-baked bread alabişmiş çörək isim ümumi
half-breed dürək isim ümumi
half-brother atabir qardaş isim ümumi
half-dark yarıqaranlıq isim ümumi
half-dependence yarımasılılıq isim ümumi
half-finished product yarımfabrikat isim ümumi
half-finished product yarımməmulat isim ümumi
half-heartedness könülsüzlük isim ümumi
half-heartedness yarımlıq isim ümumi
half-naked yarımçılpaq isim ümumi
half-ripened fruit ala-dəymiş çörək isim ümumi
half-silk yarımipək isim ümumi
half-sister atabir bacı isim ümumi
half-sister qanbir bacı isim ümumi
half-way policy yarımlıq isim ümumi
half-way policy yarı-yarımçıqlıq isim ümumi
half-wit kəmağıl adam isim ümumi
half-wittedness alasəylik isim ümumi
half-year yarımillik isim ümumi
half-track yarım tırtıllı maşın isim American
half-back yarımmüdafiəçi isim sport
half-bred cins olmayan heyvan isim agricultural
half-bred yarımcins isim agricultural
half hissə isim ümumi
half parça isim ümumi
half-breed metis isim ümumi
half-breed mələz isim ümumi
half-hearted laqeyd isim ümumi
half-hearted marağı olmayan isim ümumi
half-time tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı isim ümumi
half-timer dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird isim ümumi
half-year semestr isim ümumi
half semestr isim ümumi
half yarımil isim ümumi
half-hearted tamamilə bir-birinə zidd isim ümumi
half-hearted tamamilə uymayan isim ümumi
half-time oyunun yarısında fasilə isim ümumi
half-time taymlar arasında fasilə isim ümumi
half-breed yarımcins isim agricultural
half tərəf isim law
cover half of one's face with a headkerchief yaşınmaq fel ümumi
cut in half lengthways yarmaq fel ümumi
decrease half yarımçıqlamaq fel ümumi
half-done: be half-done yarılanmaq fel ümumi
half-starved: be half-starved alaqarın olmaq fel ümumi
half-starved: be half-starved ac-yalavac yaşamaq fel ümumi
reduce half yarımçıqlamaq fel ümumi
half qismən sifət ümumi
half yarısı sifət ümumi
half yarıyadək sifət ümumi
half-and-half iki müxtəlif hissədən ibarət olan sifət ümumi
half-baked alaçiy bişmiş sifət ümumi
half-baked yaxşı bişməmiş sifət ümumi
half-blooded metis sifət ümumi
half-blooded mələz sifət ümumi
half-blooded müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş sifət ümumi
half-done yarımçıq edilmiş sifət ümumi
half-done yarımçıq qoyulmuş sifət ümumi
half-hearty həvəssiz sifət ümumi
half-hearty ürəksiz sifət ümumi
half-hourly hər yarım saatdan bir baş verən sifət ümumi
half-hourly hər yarım saatdan bir təkrar olunan sifət ümumi
half-seas-over yarı yolda sifət ümumi
half-way yarı yolda olan sifət ümumi
half-yearly yarimillik sifət ümumi
half a day yarımgünlük sifət ümumi
half in jest yarımciddi sifət ümumi
half-and-half yarım-yarımçıq sifət ümumi
half-and-half yarı-yarı sifət ümumi
half-asleep yarımoyaq sifət ümumi
half-asleep yarıoyaq sifət ümumi
half-asleep yarıyuxulu sifət ümumi
half-baked alabişmiş sifət ümumi
half-bred bədcins sifət ümumi
half-clothed yarıgeymiş sifət ümumi
half-cooked alabişmiş sifət ümumi
half-cooked alaçiy sifət ümumi
half-cooked sütül xörək sifət ümumi
half-cotton iplikli sifət ümumi
half-covered yarımörtülü sifət ümumi
half-damp ala-nəm sifət ümumi
half-day yarımgünlük sifət ümumi
half-dead ölgün sifət ümumi
half-dead yarıcan sifət ümumi
half-dead yarımcan sifət ümumi
half-done ala-yarımçıq sifət ümumi
half-dressed yarıgeymiş sifət ümumi
half-dressed yarımlüt sifət ümumi
half-dressed yarımsoyunmuş sifət ümumi
half-dried ala-nəm sifət ümumi
half-drunk yarımkefli sifət ümumi
half-drunk yarımsərxoş sifət ümumi
half-empty yarıboş sifət ümumi
half-hearted könülsüz sifət ümumi
half-jobless yarımişsiz sifət ümumi
half-made ala-yarımçıq sifət ümumi
half-naked yarıçılpaq sifət ümumi
half-naked yarımlüt sifət ümumi
half-naked yarımsoyunmuş sifət ümumi
half-nomad yarımköçəri sifət ümumi
half-open yarıaçıq sifət ümumi
half-open yarımaçıq sifət ümumi
half-open yarıqapalı sifət ümumi
half-opened aralı sifət ümumi
half-ripe ala-kal sifət ümumi
half-ripen sütül meyvə sifət ümumi
half-ripened ala-dəymiş sifət ümumi
half-ripened ala-sütül sifət ümumi
half-ripened ala-yetişmiş sifət ümumi
half-ruined yarımxaraba sifət ümumi
half-satisfied yarıtox sifət ümumi
half-savage yarımvəhşi sifət ümumi
half-serious yarıciddi sifət ümumi
half-serious yarıgerçək sifət ümumi
half-serious yarımciddi sifət ümumi
half-sick sağ-söykəl sifət ümumi
half-silken yarımipək sifət ümumi
half-starved ac-yalavac sifət ümumi
half-starved alaqarın sifət ümumi
half-starved yarıac sifət ümumi
half-starved yarımac sifət ümumi
half-starved yarıtox sifət ümumi
half-sweet kəmşirin sifət ümumi
half-unripped yarımsökülmüş sifət ümumi
half-witted alasəy sifət ümumi
half-witted dəlisov sifət ümumi
half-witted kəmağıl sifət ümumi
half-woollen yarımyun sifət ümumi
half-yearly yarımillik sifət ümumi
half-year-old yarımillik sifət ümumi
of half an hour yarımsaatlıq sifət ümumi
half-cocked hazırlanmamış sifət American
half-cocked hazırlıqsız sifət American
half-cocked təcrübəsiz sifət American
half demək olar ki sifət ümumi
half-and-half mütərəddid sifət ümumi
half-and-half qətiyyəsiz sifət ümumi
half-done alaçiy sifət ümumi
half-hourly yarımsaatlıq sifət ümumi
half-way güzəştli sifət ümumi
half-way yarımçıq sifət ümumi
half-yearly altı ayda bir dəfə çıxan sifət ümumi
half-yearly yarimildə bir dəfə çıxan sifət ümumi
half-seas-over içkili sifət danışıq dili
half-seas-over sərxoş sifət danışıq dili
half-baked bişməmiş sifət figurative meaning
half-baked təcrübəsiz sifət figurative meaning
half-baked çiy sifət ümumi
half-baked lazımınca düşünülməmiş sifət ümumi
half-way yarı yolda zərf ümumi
half yarıbayarı zərf ümumi
half in jest yarımzarafat zərf ümumi
half in jest yarımzarafatla zərf ümumi
half in jest yarızarafat zərf ümumi
half in jest yarızarafatla zərf ümumi
half in jest yarızarafatyana zərf ümumi
half-and-half yarılığa zərf ümumi
half-and-half yarı-yarı zərf ümumi
half-dead ölümcül zərf ümumi
half-heartedly yarıkönül zərf ümumi
half-heartedly könülsüz zərf ümumi
half-seriously yarıciddi zərf ümumi
half-starving ac-acına zərf ümumi
in half yarı zərf ümumi
half-way azqala zərf ümumi
half-way demək olar ki zərf ümumi
half-way qismən zərf ümumi
by half yarısına qədər söz birləşməsi ümumi
by half yarıyadək söz birləşməsi ümumi
flag at half-mast azca endirilmiş bayraq söz birləşməsi ümumi
half as much iki dəfə az söz birləşməsi ümumi
half cock qoruyucu tətik söz birləşməsi ümumi
meet smb. half-way bir kəsi yarı yolda qarşılamaq söz birləşməsi ümumi
hear with half an ear ötəri eşitmək söz birləşməsi ümumi
see smth. with half an eye bir şeyi dərhal anlamaq söz birləşməsi proverb
meet smb. half-way kompromisə getmək söz birləşməsi ümumi
meet smb. half-way qarşılıqlı güzəştə getmək söz birləşməsi ümumi