• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
half baked sözünün tərcüməsi (232 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yarı half isim ümumi
yarım half isim ümumi
yarısı half isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
qarışıq irqli adam half-caste isim ümumi
yarımdairə half-circle isim ümumi
yarım düjün half-dozen isim ümumi
yarıbilet half-fare isim ümumi
cəsarətsiz half-hearted isim ümumi
mütərəddid half-hearted isim ümumi
qətiyyəsiz half-hearted isim ümumi
endirilmiş vəziyyət half-mast isim ümumi
aypara half-moon isim ümumi
hilal half-moon isim ümumi
yarım maaş half-pay isim ümumi
aşağı əyarlı half-penny isim ümumi
qəpik-quruşa dəyən half-penny isim ümumi
ucuz half-penny isim ümumi
yarım girvənkə half-pound isim ümumi
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound isim ümumi
yarı qiymət half-price isim ümumi
yarımdairə half-round isim ümumi
anabir və atabir bacı half-sister isim ümumi
ögey bacı half-sister isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
tam həftə işləməyən fəhlə half-timer isim ümumi
yarı işsiz half-timer isim ümumi
yarımgerçəklik half-truth isim ümumi
eyham half-word isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
yarımil half-year isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
ala-toranlıq half-dark isim ümumi
para half isim ümumi
yarımkiloluq half a kilogram isim ümumi
yarımmetr half a meter isim ümumi
yarımay half a month isim ümumi
yarımgirvənkə half a pound isim ümumi
yarımton half a ton isim ümumi
şaqqa half of the carcass; şaqqalamaq isim ümumi
mürgü half sleep isim ümumi
yarım-yarımçıqlıq half-and-half isim ümumi
yarımarşın half-arshin isim ümumi
yarımmüdafiə half-backs isim ümumi
alabişmiş çörək half-baked bread isim ümumi
dürək half-breed isim ümumi
atabir qardaş half-brother isim ümumi
yarıqaranlıq half-dark isim ümumi
yarımasılılıq half-dependence isim ümumi
yarımfabrikat half-finished product isim ümumi
yarımməmulat half-finished product isim ümumi
könülsüzlük half-heartedness isim ümumi
yarımlıq half-heartedness isim ümumi
yarımçılpaq half-naked isim ümumi
ala-dəymiş çörək half-ripened fruit isim ümumi
yarımipək half-silk isim ümumi
atabir bacı half-sister isim ümumi
qanbir bacı half-sister isim ümumi
yarımlıq half-way policy isim ümumi
yarı-yarımçıqlıq half-way policy isim ümumi
kəmağıl adam half-wit isim ümumi
alasəylik half-wittedness isim ümumi
yarımillik half-year isim ümumi
yuxa kind of thin flat bread baked by rolling dough isim ümumi
yayma kind of thin flat bread baked by rolling dough isim ümumi
hilal Əhmər Red Half-Moon isim ümumi
yarım tırtıllı maşın half-track isim American
yarımmüdafiəçi half-back isim sport
cins olmayan heyvan half-bred isim agricultural
yarımcins half-bred isim agricultural
hissə half isim ümumi
parça half isim ümumi
metis half-breed isim ümumi
mələz half-breed isim ümumi
laqeyd half-hearted isim ümumi
marağı olmayan half-hearted isim ümumi
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer isim ümumi
semestr half-year isim ümumi
semestr half isim ümumi
yarımil half isim ümumi
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted isim ümumi
tamamilə uymayan half-hearted isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
yarımcins half-breed isim agricultural
tərəf half isim law
yapılmaq be baked fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
yarmaq cut in half lengthways fel ümumi
yarımçıqlamaq decrease half fel ümumi
yarılanmaq half-done: be half-done fel ümumi
alaqarın olmaq half-starved: be half-starved fel ümumi
ac-yalavac yaşamaq half-starved: be half-starved fel ümumi
yarımçıqlamaq reduce half fel ümumi
bişirilmiş baked sifət ümumi
bişmiş baked sifət ümumi
qismən half sifət ümumi
yarısı half sifət ümumi
yarıyadək half sifət ümumi
iki müxtəlif hissədən ibarət olan half-and-half sifət ümumi
alaçiy bişmiş half-baked sifət ümumi
yaxşı bişməmiş half-baked sifət ümumi
metis half-blooded sifət ümumi
mələz half-blooded sifət ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş half-blooded sifət ümumi
yarımçıq edilmiş half-done sifət ümumi
yarımçıq qoyulmuş half-done sifət ümumi
həvəssiz half-hearty sifət ümumi
ürəksiz half-hearty sifət ümumi
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly sifət ümumi
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly sifət ümumi
yarı yolda half-seas-over sifət ümumi
yarı yolda olan half-way sifət ümumi
yarimillik half-yearly sifət ümumi
günəşdən yanmış sun-baked sifət ümumi
yarımgünlük half a day sifət ümumi
yarımciddi half in jest sifət ümumi
yarım-yarımçıq half-and-half sifət ümumi
yarı-yarı half-and-half sifət ümumi
yarımoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıyuxulu half-asleep sifət ümumi
alabişmiş half-baked sifət ümumi
bədcins half-bred sifət ümumi
yarıgeymiş half-clothed sifət ümumi
alabişmiş half-cooked sifət ümumi
alaçiy half-cooked sifət ümumi
sütül xörək half-cooked sifət ümumi
iplikli half-cotton sifət ümumi
yarımörtülü half-covered sifət ümumi
ala-nəm half-damp sifət ümumi
yarımgünlük half-day sifət ümumi
ölgün half-dead sifət ümumi
yarıcan half-dead sifət ümumi
yarımcan half-dead sifət ümumi
ala-yarımçıq half-done sifət ümumi
yarıgeymiş half-dressed sifət ümumi
yarımlüt half-dressed sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-dressed sifət ümumi
ala-nəm half-dried sifət ümumi
yarımkefli half-drunk sifət ümumi
yarımsərxoş half-drunk sifət ümumi
yarıboş half-empty sifət ümumi
könülsüz half-hearted sifət ümumi
yarımişsiz half-jobless sifət ümumi
ala-yarımçıq half-made sifət ümumi
yarıçılpaq half-naked sifət ümumi
yarımlüt half-naked sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-naked sifət ümumi
yarımköçəri half-nomad sifət ümumi
yarıaçıq half-open sifət ümumi
yarımaçıq half-open sifət ümumi
yarıqapalı half-open sifət ümumi
aralı half-opened sifət ümumi
ala-kal half-ripe sifət ümumi
sütül meyvə half-ripen sifət ümumi
ala-dəymiş half-ripened sifət ümumi
ala-sütül half-ripened sifət ümumi
ala-yetişmiş half-ripened sifət ümumi
yarımxaraba half-ruined sifət ümumi
yarıtox half-satisfied sifət ümumi
yarımvəhşi half-savage sifət ümumi
yarıciddi half-serious sifət ümumi
yarıgerçək half-serious sifət ümumi
yarımciddi half-serious sifət ümumi
sağ-söykəl half-sick sifət ümumi
yarımipək half-silken sifət ümumi
ac-yalavac half-starved sifət ümumi
alaqarın half-starved sifət ümumi
yarıac half-starved sifət ümumi
yarımac half-starved sifət ümumi
yarıtox half-starved sifət ümumi
kəmşirin half-sweet sifət ümumi
yarımsökülmüş half-unripped sifət ümumi
alasəy half-witted sifət ümumi
dəlisov half-witted sifət ümumi
kəmağıl half-witted sifət ümumi
yarımyun half-woollen sifət ümumi
yarımillik half-yearly sifət ümumi
yarımillik half-year-old sifət ümumi
yarımsaatlıq of half an hour sifət ümumi
bişkin well-baked sifət ümumi
hazırlanmamış half-cocked sifət American
hazırlıqsız half-cocked sifət American
təcrübəsiz half-cocked sifət American
qurumuş baked sifət ümumi
demək olar ki half sifət ümumi
mütərəddid half-and-half sifət ümumi
qətiyyəsiz half-and-half sifət ümumi
alaçiy half-done sifət ümumi
yarımsaatlıq half-hourly sifət ümumi
güzəştli half-way sifət ümumi
yarımçıq half-way sifət ümumi
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly sifət ümumi
içkili half-seas-over sifət danışıq dili
sərxoş half-seas-over sifət danışıq dili
bişməmiş half-baked sifət figurative meaning
təcrübəsiz half-baked sifət figurative meaning
çiy half-baked sifət ümumi
lazımınca düşünülməmiş half-baked sifət ümumi
yarı yolda half-way zərf ümumi
yarıbayarı half zərf ümumi
yarımzarafat half in jest zərf ümumi
yarımzarafatla half in jest zərf ümumi
yarızarafat half in jest zərf ümumi
yarızarafatla half in jest zərf ümumi
yarızarafatyana half in jest zərf ümumi
yarılığa half-and-half zərf ümumi
yarı-yarı half-and-half zərf ümumi
ölümcül half-dead zərf ümumi
yarıkönül half-heartedly zərf ümumi
könülsüz half-heartedly zərf ümumi
yarıciddi half-seriously zərf ümumi
ac-acına half-starving zərf ümumi
yarı in half zərf ümumi
azqala half-way zərf ümumi
demək olar ki half-way zərf ümumi
qismən half-way zərf ümumi
yarısına qədər by half söz birləşməsi ümumi
yarıyadək by half söz birləşməsi ümumi
azca endirilmiş bayraq flag at half-mast söz birləşməsi ümumi
iki dəfə az half as much söz birləşməsi ümumi
qoruyucu tətik half cock söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yarı yolda qarşılamaq meet smb. half-way söz birləşməsi ümumi
ötəri eşitmək hear with half an ear söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nəqd olsun Half a loaf is better than no bread at söz birləşməsi proverb
bir şeyi dərhal anlamaq see smth. with half an eye söz birləşməsi proverb
kompromisə getmək meet smb. half-way söz birləşməsi ümumi
qarşılıqlı güzəştə getmək meet smb. half-way söz birləşməsi ümumi
vero