• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
half open sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yarı half isim ümumi
yarım half isim ümumi
yarısı half isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
qarışıq irqli adam half-caste isim ümumi
yarımdairə half-circle isim ümumi
yarım düjün half-dozen isim ümumi
yarıbilet half-fare isim ümumi
cəsarətsiz half-hearted isim ümumi
mütərəddid half-hearted isim ümumi
qətiyyəsiz half-hearted isim ümumi
endirilmiş vəziyyət half-mast isim ümumi
aypara half-moon isim ümumi
hilal half-moon isim ümumi
yarım maaş half-pay isim ümumi
aşağı əyarlı half-penny isim ümumi
qəpik-quruşa dəyən half-penny isim ümumi
ucuz half-penny isim ümumi
yarım girvənkə half-pound isim ümumi
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound isim ümumi
yarı qiymət half-price isim ümumi
yarımdairə half-round isim ümumi
anabir və atabir bacı half-sister isim ümumi
ögey bacı half-sister isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
tam həftə işləməyən fəhlə half-timer isim ümumi
yarı işsiz half-timer isim ümumi
yarımgerçəklik half-truth isim ümumi
eyham half-word isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
yarımil half-year isim ümumi
deşik open isim ümumi
dəlik open isim ümumi
quyu open isim ümumi
yarıq open isim ümumi
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness isim ümumi
incə parça open-work isim ümumi
zərif parça open-work isim ümumi
merejka open-work isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company isim ümumi
ala-toranlıq half-dark isim ümumi
para half isim ümumi
yarımkiloluq half a kilogram isim ümumi
yarımmetr half a meter isim ümumi
yarımay half a month isim ümumi
yarımgirvənkə half a pound isim ümumi
yarımton half a ton isim ümumi
şaqqa half of the carcass; şaqqalamaq isim ümumi
mürgü half sleep isim ümumi
yarım-yarımçıqlıq half-and-half isim ümumi
yarımarşın half-arshin isim ümumi
yarımmüdafiə half-backs isim ümumi
alabişmiş çörək half-baked bread isim ümumi
dürək half-breed isim ümumi
atabir qardaş half-brother isim ümumi
yarıqaranlıq half-dark isim ümumi
yarımasılılıq half-dependence isim ümumi
yarımfabrikat half-finished product isim ümumi
yarımməmulat half-finished product isim ümumi
könülsüzlük half-heartedness isim ümumi
yarımlıq half-heartedness isim ümumi
yarımçılpaq half-naked isim ümumi
ala-dəymiş çörək half-ripened fruit isim ümumi
yarımipək half-silk isim ümumi
atabir bacı half-sister isim ümumi
qanbir bacı half-sister isim ümumi
yarımlıq half-way policy isim ümumi
yarı-yarımçıqlıq half-way policy isim ümumi
kəmağıl adam half-wit isim ümumi
alasəylik half-wittedness isim ümumi
yarımillik half-year isim ümumi
montaj dəlikləri open holes isim ümumi
açıq məktub open letter isim ümumi
açıq bazar open market isim ümumi
buterbrod open sandwich isim ümumi
açıq dəniz open sea isim ümumi
açıq heca open syllable isim ümumi
açıq yara open wound isim ümumi
alovlu qızdırıcı open-fire heater isim ümumi
əliaçıqlıq open-handedness isim ümumi
açıqürəklilik open-heartedness isim ümumi
genişqəlblilik open-heartedness isim ümumi
genişürəklilik open-heartedness isim ümumi
riyasızlıq open-heartedness isim ümumi
təmizqəlblilik open-heartedness isim ümumi
təmizürəklilik open-heartedness isim ümumi
ürəyitəmizlilik open-heartedness isim ümumi
safqəlblilik open-heartedness isim ümumi
marten open-hearth furnace isim ümumi
marten open-hearth steel isim ümumi
bosonojka open-toe sandals isim ümumi
hilal Əhmər Red Half-Moon isim ümumi
ənginlik wide open space isim ümumi
yarım tırtıllı maşın half-track isim American
yarımmüdafiəçi half-back isim sport
cins olmayan heyvan half-bred isim agricultural
yarımcins half-bred isim agricultural
hissə half isim ümumi
parça half isim ümumi
metis half-breed isim ümumi
mələz half-breed isim ümumi
laqeyd half-hearted isim ümumi
marağı olmayan half-hearted isim ümumi
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer isim ümumi
semestr half-year isim ümumi
çayın deltası open isim ümumi
çayın mənsəbi open isim ümumi
fərasət open-mindedness isim ümumi
istedad open-mindedness isim ümumi
qabiliyyət open-mindedness isim ümumi
semestr half isim ümumi
yarımil half isim ümumi
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted isim ümumi
tamamilə uymayan half-hearted isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
açıq dəniz open isim ümumi
açıq quru sahə open isim ümumi
yarımcins half-breed isim agricultural
açıq turnir open isim ümumi
açıq yarış open isim ümumi
tərəf half isim law
aşkarlıq open isim ümumi
aydınlıq open isim ümumi
açılmaq open fel ümumi
açmaq open fel ümumi
aralamaq open fel ümumi
aralanmaq open fel ümumi
aşkara çıxarmaq open up fel ümumi
məşhurlaşdırmaq open up fel ümumi
qolaclanmaq be measured with open arms fel ümumi
açılmaq be open fel ümumi
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise fel ümumi
açdırmaq cause smb. to open fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
yarmaq cut in half lengthways fel ümumi
açıq elan etmək declare open fel ümumi
yarımçıqlamaq decrease half fel ümumi
yarılanmaq half-done: be half-done fel ümumi
alaqarın olmaq half-starved: be half-starved fel ümumi
ac-yalavac yaşamaq half-starved: be half-starved fel ümumi
qapını açıq qoymaq leave the door open fel ümumi
qolaclamaq measure with open arms fel ümumi
ağzını açmaq open fel ümumi
dəlinmək open fel ümumi
mübahisə açmaq open a debate fel ümumi
fayl açmaq open a file fel ümumi
atəş açmaq open a fire fel ümumi
yeni dövr açmaq open a new era fel ümumi
iclas açmaq open a sitting fel ümumi
hesab açmaq open an account fel ümumi
içəri açılmaq open inwards fel ümumi
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide fel ümumi
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes fel ümumi
bağırsaqları təmizləmək open the bowels fel ümumi
şlüzü açmaq open the lock fel ümumi
suvacağı açmaq open the locks fel ümumi
iclası açmaq open the meeting fel ümumi
yığıncağı açmaq open the meeting fel ümumi
hesab açmaq open the score fel ümumi
cığır açmaq open the way fel ümumi
geniş açmaq open wide fel ümumi
taybatay açmaq open wide fel ümumi
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
yarımçıqlamaq reduce half fel ümumi
çöldə gecələmək spend the night in the open air fel ümumi
imkan yaratmaq open fel ümumi
yol açmaq open fel ümumi
aşkar olmaq open up fel ümumi
açılmaq open up fel ümumi
böyümək open fel ümumi
genişlənmək open fel ümumi
başlamaq open fel ümumi
göstərmək open fel ümumi
nümayiş etdirmək open fel ümumi
agah etmək open fel ümumi
maarifləndirmək open fel ümumi
kəşf etmək open fel ümumi
təməlini qoymaq open fel ümumi
fikir söyləmək open fel ümumi
yaratmaq open fel ümumi
qismən half sifət ümumi
yarısı half sifət ümumi
yarıyadək half sifət ümumi
iki müxtəlif hissədən ibarət olan half-and-half sifət ümumi
alaçiy bişmiş half-baked sifət ümumi
yaxşı bişməmiş half-baked sifət ümumi
metis half-blooded sifət ümumi
mələz half-blooded sifət ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş half-blooded sifət ümumi
yarımçıq edilmiş half-done sifət ümumi
yarımçıq qoyulmuş half-done sifət ümumi
həvəssiz half-hearty sifət ümumi
ürəksiz half-hearty sifət ümumi
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly sifət ümumi
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly sifət ümumi
yarı yolda half-seas-over sifət ümumi
yarı yolda olan half-way sifət ümumi
yarimillik half-yearly sifət ümumi
açıq open sifət ümumi
gözləri tam açılmış open-eyed sifət ümumi
əliaçıq open-handed sifət ümumi
səxavətli open-handed sifət ümumi
təmizqəlbli open-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq open-hearted sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
geniş açılmış wide-open sifət ümumi
yarımgünlük half a day sifət ümumi
yarımciddi half in jest sifət ümumi
yarım-yarımçıq half-and-half sifət ümumi
yarı-yarı half-and-half sifət ümumi
yarımoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıyuxulu half-asleep sifət ümumi
alabişmiş half-baked sifət ümumi
bədcins half-bred sifət ümumi
yarıgeymiş half-clothed sifət ümumi
alabişmiş half-cooked sifət ümumi
alaçiy half-cooked sifət ümumi
sütül xörək half-cooked sifət ümumi
iplikli half-cotton sifət ümumi
yarımörtülü half-covered sifət ümumi
ala-nəm half-damp sifət ümumi
yarımgünlük half-day sifət ümumi
ölgün half-dead sifət ümumi
yarıcan half-dead sifət ümumi
yarımcan half-dead sifət ümumi
ala-yarımçıq half-done sifət ümumi
yarıgeymiş half-dressed sifət ümumi
yarımlüt half-dressed sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-dressed sifət ümumi
ala-nəm half-dried sifət ümumi
yarımkefli half-drunk sifət ümumi
yarımsərxoş half-drunk sifət ümumi
yarıboş half-empty sifət ümumi
könülsüz half-hearted sifət ümumi
yarımişsiz half-jobless sifət ümumi
ala-yarımçıq half-made sifət ümumi
yarıçılpaq half-naked sifət ümumi
yarımlüt half-naked sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-naked sifət ümumi
yarımköçəri half-nomad sifət ümumi
yarıaçıq half-open sifət ümumi
yarımaçıq half-open sifət ümumi
yarıqapalı half-open sifət ümumi
aralı half-opened sifət ümumi
ala-kal half-ripe sifət ümumi
sütül meyvə half-ripen sifət ümumi
ala-dəymiş half-ripened sifət ümumi
ala-sütül half-ripened sifət ümumi
ala-yetişmiş half-ripened sifət ümumi
yarımxaraba half-ruined sifət ümumi
yarıtox half-satisfied sifət ümumi
yarımvəhşi half-savage sifət ümumi
yarıciddi half-serious sifət ümumi
yarıgerçək half-serious sifət ümumi
yarımciddi half-serious sifət ümumi
sağ-söykəl half-sick sifət ümumi
yarımipək half-silken sifət ümumi
ac-yalavac half-starved sifət ümumi
alaqarın half-starved sifət ümumi
yarıac half-starved sifət ümumi
yarımac half-starved sifət ümumi
yarıtox half-starved sifət ümumi
kəmşirin half-sweet sifət ümumi
yarımsökülmüş half-unripped sifət ümumi
alasəy half-witted sifət ümumi
dəlisov half-witted sifət ümumi
kəmağıl half-witted sifət ümumi
yarımyun half-woollen sifət ümumi
yarımillik half-yearly sifət ümumi
yarımillik half-year-old sifət ümumi
yarımsaatlıq of half an hour sifət ümumi
üstüaçıq open sifət ümumi
döşüaçıq open-breasted sifət ümumi
vədəsiz open-ended sifət ümumi
açıqgöz open-eyed sifət ümumi
açıqürək open-hearted sifət ümumi
genişqəlbli open-hearted sifət ümumi
genişürəkli open-hearted sifət ümumi
riyasız open-hearted sifət ümumi
təmizürəkli open-hearted sifət ümumi
türkəsaya open-hearted sifət ümumi
ayağıaçıq open-legged sifət ümumi
şəbəkə open-worked sifət ümumi
aralı slightly open sifət ümumi
hazırlanmamış half-cocked sifət American
hazırlıqsız half-cocked sifət American
təcrübəsiz half-cocked sifət American
demək olar ki half sifət ümumi
mütərəddid half-and-half sifət ümumi
qətiyyəsiz half-and-half sifət ümumi
alaçiy half-done sifət ümumi
yarımsaatlıq half-hourly sifət ümumi
güzəştli half-way sifət ümumi
yarımçıq half-way sifət ümumi