• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
hand glass sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yumurta qabı egg-glass isim ümumi
yumurta üçün qədəh egg-glass isim ümumi
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand isim ümumi
şüşə glass isim ümumi
əl hand isim ümumi
korlar üçün əlifba hand-language isim ümumi
məhəccər hand-rail isim ümumi
sürahi hand-rail isim ümumi
tutacaq hand-rail isim ümumi
ayna looking-glass isim ümumi
güzgü looking-glass isim ümumi
cib güzgüsü pocket glass isim ümumi
monokl quizzing-glass isim ümumi
təkgözlü eynək quizzing-glass isim ümumi
qum saatı sand-glass isim ümumi
tin-tin stəkan table-glass isim ümumi
su stəkanı water-glass isim ümumi
nağd amount on hand isim ümumi
davamsız şüşə brittle glass isim ümumi
kalliqrafik xətt calligraphic hand isim ümumi
billur cut glass isim ümumi
büllur cut glass isim ümumi
fitvaçı fire hand isim ümumi
davamsız şüşə fragile glass isim ümumi
ayna glass isim ümumi
bakal glass isim ümumi
şüşəüfürən glass blower isim ümumi
şüşətəmizləyən glass cleaner isim ümumi
aynakəsən glass cutter isim ümumi
şüşəçi glass cutter isim ümumi
aynabənd glass gallery isim ümumi
stəkanaltı glass holder isim ümumi
şüşə kağız glass paper isim ümumi
sumbata glass paper isim ümumi
şüşələşmə glass transition isim ümumi
aynabənd glass verandah isim ümumi
şüşə zavodu glass works isim ümumi
şüşə-plast glass-reinforced plastic isim ümumi
şüşəli sürtgü yağı grease glass isim ümumi
şüşə-ruberoid grease glass isim ümumi
yaşıl şüşə green-glass isim ümumi
bandaj hand isim ümumi
əl ilə əyirmə hand-spinning isim ümumi
əllə ipəyirmə hand-spinning isim ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand fighting isim ümumi
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting isim ümumi
kiçik əqrəb hour-hand isim ümumi
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
zərrəbin magnifying glass isim ümumi
menzurka measuring-glass isim ümumi
böyük əqrəb minute-hand isim ümumi
veksel note of hand isim ümumi
obyektiv object glass isim ümumi
üzvi şüşə organic glass isim ümumi
güzgü şüşəsi plate-glass isim ümumi
bukinist second-hand bookseller isim ümumi
işlənmiş maşın second-hand car isim ümumi
alverçi second-hand dealer isim ümumi
alış-verişçi second-hand dealer isim ümumi
dəllalbazar second-hand market isim ümumi
dəllalbazarı second-hand market isim ümumi
hoqqabazlıq sleight of hand isim ümumi
əl ustalığı sleight of hand isim ümumi
şüşə-tekstolit textolit glass isim ümumi
ayna window glass isim ümumi
pəncərə şüşəsi window glass isim ümumi
pəncərə üçün şüşə window glass isim ümumi
banka cupping-glass isim medical
obyektiv object-glass isim photography
şüşə qab glass isim ümumi
ayaq hand isim ümumi
pəncə hand isim ümumi
şüşə vaz water-glass isim ümumi
stəkan glass isim ümumi
mövqe hand isim ümumi
tərəf hand isim ümumi
vəziyyət hand isim ümumi
yer hand isim ümumi
badə glass isim ümumi
piyalə glass isim ümumi
qədəh glass isim ümumi
cəsarətli əl hand isim ümumi
güclü əl hand isim ümumi
möhkəm əl hand isim ümumi
nəzarət hand isim ümumi
səlahiyyət hand isim ümumi
istixana glass isim ümumi
parnik glass isim ümumi
binagüzarlıq hand isim ümumi
sahiblik hand isim ümumi
sərəncam hand isim ümumi
güzgü glass isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
razılıq hand isim ümumi
vəd hand isim ümumi
nikaha razılıq hand isim ümumi
müşahidə borusu glass isim ümumi
fəhlə hand isim ümumi
işçi hand isim ümumi
teleskop glass isim ümumi
dənizçi hand isim ümumi
ekipaj hand isim ümumi
gəmi heyəti hand isim ümumi
mikroskop glass isim ümumi
hər bir işi bacaran adam hand isim ümumi
zərrəbin glass isim ümumi
əlindən hər bir iş gələn adam hand isim ümumi
mahir adam hand isim ümumi
xətt hand isim ümumi
mənbə hand isim ümumi
əqrəb hand isim ümumi
göstərici hand isim ümumi
işarə hand isim ümumi
semaforun cinah seksiyası hand isim ümumi
bağlama hand isim ümumi
dəstə hand isim ümumi
bud hand isim ümumi
cilov hand isim ümumi
yüyən hand isim ümumi
ötürmək hand fel ümumi
təqdim etmək hand fel ümumi
vermək hand fel ümumi
nəslə vermək hand down fel ümumi
nəvə-nəticəyə vermək hand down fel ümumi
vermək hand in fel ümumi
təqdim etmək hand in fel ümumi
göndərmək hand on fel ümumi
ötürmək hand on fel ümumi
vermək hand on fel ümumi
paylamaq hand out fel ümumi
ötürmək hand over fel ümumi
çatdırmaq hand over fel ümumi
banka qoymaq apply cupping-glass fel ümumi
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot fel ümumi
əl bulamaq bear a hand fel ümumi
çənginə keçmək fall into smb.'s hand fel ümumi
ipini qırmaq get out of hand fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand fel ümumi
əl vurmaq hand fel ümumi
əldən-ələ ötürmək hand fel ümumi
vermək hand out fel ümumi
pul xərcləmək hand out fel ümumi
estafeti vermək hand the baton fel ümumi
əl vermək hold out one's hand fel ümumi
kömək əli uzatmaq lend a hand fel ümumi
başına buraxmaq let get out of hand fel ümumi
qudurtmaq let get out of hand fel ümumi
yaxında yaşamaq live near at hand fel ümumi
əlini dəbərtmək move one's hand fel ümumi
əl vermək offer one's hand fel ümumi
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand fel ümumi
badə qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
bakal qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
qədəh qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
qıcanmaq raise one's hand against fel ümumi
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand fel ümumi
sıxmaq shake smb.'s hand fel ümumi
əl atmaq stretch out one's hand fel ümumi
noxtalamaq take in hand fel ümumi
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
əl-ələ gəzmək walk hand in hand fel ümumi
əlini yelləmək wave one's hand fel ümumi
pis xətti olmaq write a bad hand fel ümumi
kömək etmək hand fel ümumi
birinci əldən first-hand sifət ümumi
siftə first-hand sifət ümumi
əllə edilmiş free-hand sifət ümumi
şüşələnmiş glass-in sifət ümumi
şüşəli glass-in sifət ümumi
hazır hand-me-down sifət ümumi
əllə ayrılmış hand-picked sifət ümumi
əllə seçilmiş hand-picked sifət ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand sifət ümumi
bilici old hand sifət ümumi
dünya görmüş old hand sifət ümumi
dünya yola salmış old hand sifət ümumi
təcrübəli old hand sifət ümumi
əlaltı at hand sifət ümumi
şüşə glass sifət ümumi
aynabəndli having glass veranda sifət ümumi
sol left-hand sifət ümumi
əldəki on hand sifət ümumi
mövcud on hand sifət ümumi
nağd on hand sifət ümumi
əl altından olan ready at hand sifət ümumi
işlənmiş second-hand sifət ümumi
ucuz hand-me-down sifət ümumi
əllə çeşidlənmiş hand-picked sifət ümumi
geyilmiş hand-me-down sifət ümumi
nimdaş hand-me-down sifət ümumi
əllə dərilmiş hand-picked sifət ümumi
əllə yığılmış hand-picked sifət ümumi
burnunun ucunda at hand zərf ümumi
əl ilə by hand zərf ümumi
əldən ələ from hand to hand zərf ümumi
qədəh-qədəh glass after glass zərf ümumi
qədəh-qədəh glass by glass zərf ümumi
əl-ələ hand in hand zərf ümumi
yaxında near at hand zərf ümumi
yaxınlıqdan near at hand zərf ümumi
əldə olan on hand zərf ümumi
o biri tərəfdən on the other hand zərf ümumi
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
bir yandan ... digər yandan on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
digər tərəfdən on the other hand bağlayıcı ümumi
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
hər halda at any hand söz birləşməsi ümumi
nə təhər olsa at any hand söz birləşməsi ümumi
əlinin lap altında at hand söz birləşməsi ümumi
lap yaxında at hand söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
kaman tutan əl bow hand söz birləşməsi ümumi
sol əl bow hand söz birləşməsi ümumi
kuryerlə by hand söz birləşməsi ümumi
qasidlə by hand söz birləşməsi ümumi
kənd təsərrüfatı fəhləsi farm hand söz birləşməsi ümumi
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge söz birləşməsi ümumi
əlin içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovuc flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovucun içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
təcrübəsiz fresh hand söz birləşməsi ümumi
təzə şagird fresh hand söz birləşməsi ümumi
qələbə əldə etmək gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
qələbə qazanmaq gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstünlük əldə etmək get better hand söz birləşməsi ümumi
üstünlük qazanmaq get better hand söz birləşməsi ümumi
qalib gəlmək get the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstün gəlmək get the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstün olmaq get the upper hand söz birləşməsi ümumi
əl vermək give a hand söz birləşməsi ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand söz birləşməsi ümumi
əl tutmaq give hand söz birləşməsi ümumi
əl uzatmaq give hand söz birləşməsi ümumi
kömək etmək give hand söz birləşməsi ümumi
yardım etmək give hand söz birləşməsi ümumi
evlənmək give one's hand söz birləşməsi ümumi
ərə getmək give one's hand söz birləşməsi ümumi
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake söz birləşməsi ümumi
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake söz birləşməsi ümumi
şüşə nəqqaşı glass artist söz birləşməsi ümumi
vitrajist glass artist söz birləşməsi ümumi
şüşəçi glass blower söz birləşməsi ümumi
üfürməklə şüşə məmulatları hazırlayan usta glass blower söz birləşməsi ümumi
vitrin glass case söz birləşməsi ümumi
istixanada becərmə glass culture söz birləşməsi ümumi
istixanada yetişdirmə glass culture söz birləşməsi ümumi
parnikdə yetişdirmə glass culture söz birləşməsi ümumi
şüşə kəsən fəhlə glass cutter söz birləşməsi ümumi
şüşə salan fəhlə glass cutter söz birləşməsi ümumi
najdak glass dust söz birləşməsi ümumi
sumbata glass dust söz birləşməsi ümumi
göz protezi glass eye söz birləşməsi ümumi
süni göz glass eye söz birləşməsi ümumi
şüşə zavodu glass house söz birləşməsi ümumi
sumbata glass paper söz birləşməsi ümumi
şüşə qab-qacaq glass ware söz birləşməsi ümumi
süni şüşə lif glass wool söz birləşməsi ümumi
şüşə istehsalı glass work söz birləşməsi ümumi
bir kəsə rüşvət vermək grease the hand söz birləşməsi ümumi
gənc işçi green hand söz birləşməsi ümumi
naşı işçi green hand söz birləşməsi ümumi
təcrübəsiz işçi green hand söz birləşməsi ümumi
insafla hand and foot söz birləşməsi ümumi
vicdanla hand and foot söz birləşməsi ümumi
əl əlyəci hand brake söz birləşməsi ümumi
əl tormozu hand brake söz birləşməsi ümumi
əl bombası hand grenade söz birləşməsi ümumi
odsöndürən hand grenade söz birləşməsi ümumi
həyatla haqq-hesabını çürütmək hand in one's checks söz birləşməsi ümumi
ölmək hand in one's checks söz birləşməsi ümumi
canbir qəlb olma hand in with söz birləşməsi ümumi
sıx əməkdaşlıq etmə hand in with söz birləşməsi ümumi
yaxın əlaqədə olma hand in with söz birləşməsi ümumi
hikməti-ilahiyyə hand of God söz birləşməsi ümumi
ilahi qüvvə hand of God söz birləşməsi ümumi
qəzavü-qədər hand of God söz birləşməsi ümumi
şarmanka çalmaq hand organ söz birləşməsi ümumi
cəld və asanca hand over fist söz birləşməsi ümumi
əlüstü hand over fist söz birləşməsi ümumi
cəld və asanca hand over hand söz birləşməsi ümumi
əlüstü hand over hand söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa döyüş hand-to-hand combat söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa dava hand-to-hand fight söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa vuruş hand-to-hand fight söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fight söz birləşməsi ümumi
əlbəyaxa döyüş hand-to-hand fighting söz birləşməsi ümumi
çox yaxın hard at hand söz birləşməsi ümumi
yanında hard at hand söz birləşməsi ümumi
yaxın hard at hand söz birləşməsi ümumi
quyruq bulaya-bulaya hat in hand söz birləşməsi ümumi
yaltaqcasına hat in hand söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hand glass cihaz söz birləşməsi ümumi
hand glass lupa söz birləşməsi ümumi
hand glass optik söz birləşməsi ümumi
hand glass zərrəbin söz birləşməsi ümumi